Artikelen 1 - 10 in de rubriek Methodiek

Methodiek (Educatie en School)

Peerevaluatie bij groepsopdrachten

Peerevaluatie bij groepsopdrachten

Bij het maken van een groepsopdracht is de bijdrage van elke leerling meestal niet hetzelfde. De ene leerling werkt zich uit de naad, een andere leerling helpt waar kan en weer een andere leerling doe… Guust2016, 13-05-2020
Samenwerkend leren: de sleutelbegrippen en basisstructuren

Samenwerkend leren: de sleutelbegrippen en basisstructuren

Samenwerkend leren is een van de krachtigste instructiestrategieën om activerend leren in een onderwijsleersituatie vorm te geven. Samenwerkend leren stimuleert het hardop delen van kennis en het stel… Nile, 01-11-2019
Creëer een positief leerklimaat in de klas en op school

Creëer een positief leerklimaat in de klas en op school

Een positief leerklimaat in de klas en op school zorgt voor gemotiveerde leerlingen en kan de prestaties verhogen. Om een positief leerklimaat te creëren zijn verschillende factoren belangrijk, zo is… Nile, 01-11-2019
Wat is een DMT? Drie-minuten-toets in het basisonderwijs

Wat is een DMT? Drie-minuten-toets in het basisonderwijs

In het onderwijs zijn er veel verschillende vaktermen, met vaak hun eigen afkorting. Zo is de DMT ook duidelijk een afkorting die alleen in het onderwijs gebruikt wordt. DMT lijkt een lastige afkortin… Lin25, 21-03-2019
Formatief evalueren en het geven van feedback

Formatief evalueren en het geven van feedback

Bij formatief evalueren krijgen docenten op een andere manier inzicht in de leerprestaties van hun leerlingen. Men kan gebruikmaken van twee methodes, summatief en formatief, bij de formatieve methode… Molleke, 15-03-2019
Close reading: lesmethode begrijpend lezen op de basisschool

Close reading: lesmethode begrijpend lezen op de basisschool

Close reading is een aanpak om begrijpend lezen in het basisonderwijs meer te integreren met de andere vakken. Daarnaast zorgt het ervoor dat de kinderen op een uitdagende en interactieve manier tot t… Lin25, 20-12-2018
De zeven instructievormen

De zeven instructievormen

Voordat je leerlingen aan de slag kunt zetten, moet je de stof introduceren. Dit kan door middel van een instructie. De leraar legt aan de leerlingen uit wat ze moeten doen of waar de stof over gaat.… Martijn-98, 13-11-2018
Opdrachtvorm inzetten als didactische werkvorm

Opdrachtvorm inzetten als didactische werkvorm

Lessen kun je op verschillende manieren geven, bijvoorbeeld door uitleg te geven, een spel te spelen, maar ook door een opdracht te geven aan leerlingen. De opdrachtvorm is de meest gegeven didactisch… Martijn-98, 14-06-2018
Doelen stellen in het onderwijs

Doelen stellen in het onderwijs

In het leerlingvolgsysteem staan leerdoelen die de leerlingen moeten halen. Door middel van lessen en activiteiten probeert de leerkracht deze doelen te behalen met de kinderen. Een voor een worden ze… Martijn-98, 29-03-2018
Spelvorm inzetten als didactische werkvorm

Spelvorm inzetten als didactische werkvorm

Als leerkracht ben je soms de lesmethode een beetje zat. Iedere dag weer dezelfde rekenboeken uit de kast trekken wanneer je eigenlijk zin hebt in wat nieuws. Vaak worden spellen gedaan als afwisselin… Martijn-98, 19-03-2018