InfoNu.nl > Educatie en School > Methodiek > Methodiek: Pagina 4
Artikelen 31 - 40 in de rubriek Methodiek

Methodiek (Educatie en School)

Methodiek van begeleide intervisie

In een begeleide intervisie zijn een aantal basiselementen van belang om een zinvolle bijeenkomst te hebben. Geheimhouding van wat er besproken wordt is een eerste vereiste, zodat de deelnemers open m… Gerritcorrado, 18-09-2014
Insluiting stimuleren en tegengaan van uitsluiting

Insluiting stimuleren en tegengaan van uitsluiting

De school vervult niet alleen een educatieve rol in onze samenleving, het is ook een ontmoetingsplaats en heeft een sociale functie. Om leerlingen goed te laten presteren op school, is het belangrijk… Gerritcorrado, 10-09-2014
Het Heineken logo en haar merkidentiteit

Het Heineken logo en haar merkidentiteit

Een overzicht, omschrijving en analyse van het onmiskenbare merk Heineken: het goudgele goedje in het groen gekleurd jasje. Cesar33, 02-09-2014

Percentielscores: uitleg en interpretatie

Steeds vaker zijn percentielscores te zien bij de resultaten van toetsen en testen. Percentielen worden vaak onterecht vergeleken met procenten. Hoewel ze veel met elkaar gemeen hebben, zijn de termen… Nemesisdivina, 19-03-2014

Hoe maak je een geleide samenvatting?

Voor het examen Nederlands moeten leerlingen van middelbare scholen een samenvatting maken. Dit is de geleide samenvatting. Maar hoe moeten leerlingen deze geleide samenvatting schrijven en aan welke… Gijsiieee, 05-02-2014
Verschillen in leerkrachten en schoolkwaliteiten

Verschillen in leerkrachten en schoolkwaliteiten

Leerkrachten zijn allemaal verschillend en die diversiteit in een schoolteam heeft als voordelen een eigenheid, dynamiek, mogelijkheid tot ontwikkeling en wederzijds leren. Wat de kwaliteit van het le… Rickandie, Verschillen, 30-01-2014
Acadin, een digitale leeromgeving voor hoogbegaafde kinderen

Acadin, een digitale leeromgeving voor hoogbegaafde kinderen

Voor slimme kinderen is het onderwijs vaak te makkelijk. Zij vervelen zich, en kunnen langzaam hun interesse verliezen in de leerstof. Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden om deze kinderen op hu… Carpeventum, Hoogbegaafdheid, 04-12-2013
PGO: probleemgestuurd onderwijs

PGO: probleemgestuurd onderwijs

Probleemgestuurd onderwijs is een vrij nieuwe leermethode die georganiseerd wordt door het houden van bijeenkomsten waarin probleemstellingen of casussen worden voorgelegd. Deze leermethode vereist ee… Ilsevdk8, 08-11-2013
Exponentiële formule opstellen met een bekende groeifactor

Exponentiële formule opstellen met een bekende groeifactor

Exponentiële groei komt vaak voor als iets met een bepaald percentage per jaar groeit. Een voorbeeld hiervan is een vast rentepercentage op een spaarrekening, procentuele groei van de wereldbevolking… Mrfinance, 25-10-2013
Exponentiële formule opstellen met een onbekende groeifactor

Exponentiële formule opstellen met een onbekende groeifactor

Exponentiële formules (ook wel exponentiële vergelijkingen genoemd) worden toegepast om een exponentiële verbanden tussen verschillende variabelen weer te geven. Een voorbeeld hiervan is de rente die… Mrfinance, 25-10-2013