InfoNu.nl > Educatie en School > Methodiek > Methodiek: Pagina 8
Artikelen 71 - 80 in de rubriek Methodiek

Methodiek (Educatie en School)

Feedback op je stageplaats

Feedback op je stageplaats

Je loopt stage en je wilt feedback ontvangen van je collega's. Feedback helpt je je positieve punten te zien, maar haalt ook je werkdoelen boven. Hoe kan je efficiënt feedback bij je collega's verwerv… Spirelli, 19-11-2012

Kruidenboeken en monografieen: voorbeeld Alchemilla

Er zijn al vele honderden boeken over de geneeskracht van kruiden verschenen. De meeste daarvan zijn echter beperkt van waarde, omdat het niet duidelijk is waar de kennis vandaan komt. Is deze opgedaa… Herborist, 12-11-2012

De nieuwe methode nieuwskring opdracht basisschool

In het basisonderwijs krijgen de leerlingen van groep zes voor het eerst te maken met de nieuwskring opdracht. Behalve de goede uitleg van de leraar hoe je zo een nieuwskring opdracht moet maken, kunn… Aucan, 09-10-2012
De ABC sleutel; een manier om effectief te leren

De ABC sleutel; een manier om effectief te leren

Een van de bekendere methodes om aangeboden lesstof beter te kunnen verwerken en beter te kunnen leren, is de ABC-sleutel. Deze methode bestaat uit drie fases, waarbij het eindresultaat is dat de less… Polkozic, 21-06-2012
Teksten schrijven: essay

Teksten schrijven: essay

Een goede tekst schrijven is vaak een lastige klus. Niet alleen het inhoudelijke gedeelte vergt veel tijd en onderzoek, ook de opbouw van de tekst is een belangrijk onderdeel. In dit artikel zal ik ee… Maria_louise91, 07-06-2012
Samen met kinderen op stap in Axenland

Samen met kinderen op stap in Axenland

Het hedendaagse onderwijs draait niet meer alleen rond rekenen en taal. In de maatschappij waarin we vandaag de dag leven is het ook belangrijk dat de jeugd zich goed voelt en vooral zichzelf kan zijn… Gietje711, 17-05-2012

Onderzoek doen: methoden voor informatieverzameling

Over de hele wereld lopen wel miljoenen onderzoeken naar meningen, nieuwe producten of andere onderwerpen die te onderzoeken zijn. Je ontkomt niet meer aan het deelnemen aan onderzoeken. Wellicht ben… Dobel, 08-05-2012

Onderzoek doen: afbakening van het onderzoek

Een onderzoek is opgebouwd uit verschillende fases. Het afbakenen van het onderzoek is de tweede fase in het opstellen van een onderzoek en komt na de aanleiding. In dit artikel staat beschreven hoe u… Dobel, 06-05-2012
Van kerndoelen naar groepswerkplan taal-lezen

Van kerndoelen naar groepswerkplan taal-lezen

Aan het eind van de (basis)school moet de balans worden opgemaakt. Hiervoor zijn de kerndoelen bedacht. De kerndoelen zijn vastgelegd zodat scholen op hoofdlijnen weten wat kinderen moeten leren. Om h… Hansvg, 03-05-2012
Het onderwijs in Nederland moet beter!

Het onderwijs in Nederland moet beter!

De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs moet omhoog. Onderwijs heeft maar één core business en dat zijn leraren en hun leerlingen. Het onderwijs in Nederland is goed, maar wordt langzaam ingehaald… Wilvdvleuten, 21-04-2012