Artikelen 111 - 120 in de rubriek Methodiek

Methodiek (Educatie en School)

Bivariate en multivariate analyse in de statistiek

Bivariate en multivariate analyse in de statistiek

Om het verband tussen 2 of meerdere variabelen te bepalen, gebruikt men in de statistiek de bivariate en multivariate analyse. Op basis van significantietoetsing probeert men dan te testen of dit verb… Brunos, 13-06-2011

Middenjury als alternatief voor school

Om heel wat uiteenlopende redenen kunnen of willen kinderen niet (meer) gewoon naar school gaan, zoals dat in onze maatschappij wél de gewoonte is. Deze leerlingen kunnen wel degelijk voor een alterna… Wiskewis, 10-06-2011
Inferentie: zuiverheid, vertekening en variabiliteit

Inferentie: zuiverheid, vertekening en variabiliteit

Op basis van steekproefgegevens uitspraak doen over de populatie, is de betekenis van inferentie bij statistiek. Waarom we op basis van steekproefgegevens uitspraak mogen doen over de populatie wordt… Brunos, 09-06-2011
Hypergeometrische verdeling: trekkingen zonder teruglegging

Hypergeometrische verdeling: trekkingen zonder teruglegging

De hypergeometrische verdeling is een discrete kansverdeling, waarbij men bij aselecte trekkingen uit de populatie N, met M successen, de kans op m successen gaat berekenen via een steekproef n. Belan… Brunos, 29-05-2011
Binomiale verdeling

Binomiale verdeling

De binomiale verdeling is de verdeling van de kans op een aantal successen (k), berekend aan de hand van onafhankelijke experimenten (n), gegeven een zekere kans hierop (p). De binomiale verdeling kan… Brunos, 28-05-2011
Conceptueel model voor onderzoek

Conceptueel model voor onderzoek

Een goed conceptueel model geeft een goede richting aan je onderzoek, maar meestal is het lastig om een goed model te maken. Het conceptueel model zorgt voor een bruikbare theorie en de daaraan hangen… Annfinance, 23-05-2011

Waarom tekenen en schilderen met kinderen?

Met kinderen tekenen en verven is voor kinderen het ontdekken van de wereld. Zij doen hiermee hun eigen belevenissen op, drukken verwerkte ervaringen uit en ontplooien creativiteit. Dit is belangrijk… Crabbels, 25-04-2011
Nieuwe spelen om problemen op te lossen, Bernd Badegruber

Nieuwe spelen om problemen op te lossen, Bernd Badegruber

Een manier om problemen van kinderen, in de leeftijd van 9-15 jaar, op te lossen, is met spelen. Dit heeft Bernd Badegruber in 2002 in zijn boek ‘Nieuwe spelen om problemen op te lossen’ beschreven. H… Crabbels, 19-04-2011
Onderwerp kiezen voor een scriptie, paper of opdracht

Onderwerp kiezen voor een scriptie, paper of opdracht

Een onderwerp kiezen voor een scriptie, paper of schriftelijke opdracht is niet altijd eenvoudig. In tegenstelling tot veel andere documenten en teksten (in werksituaties), moet je bij een opdracht vo… Brempie, 17-04-2011
Creatieve processen en ideeënoverdracht

Creatieve processen en ideeënoverdracht

Veel mensen denken dat ze niet creatief zijn. Of het nou het maken van een tekening is, het ontwerpen van een product of het schrijven van een verhaaltje, creativiteit speelt een belangrijke rol. Met… Misterg, 25-02-2011