Artikelen 51 - 60 in de rubriek Methodiek

Methodiek (Educatie en School)

Verschillen in leerkrachten en schoolkwaliteiten

Verschillen in leerkrachten en schoolkwaliteiten

Leerkrachten zijn allemaal verschillend en die diversiteit in een schoolteam heeft als voordelen een eigenheid, dynamiek, mogelijkheid tot ontwikkeling en wederzijds leren. Wat de kwaliteit van het le… Rickandie, 30-01-2014
Acadin, een digitale leeromgeving voor hoogbegaafde kinderen

Acadin, een digitale leeromgeving voor hoogbegaafde kinderen

Voor slimme kinderen is het onderwijs vaak te makkelijk. Zij vervelen zich, en kunnen langzaam hun interesse verliezen in de leerstof. Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden om deze kinderen op hu… Carpeventum, 04-12-2013
PGO: probleemgestuurd onderwijs

PGO: probleemgestuurd onderwijs

Probleemgestuurd onderwijs is een vrij nieuwe leermethode die georganiseerd wordt door het houden van bijeenkomsten waarin probleemstellingen of casussen worden voorgelegd. Deze leermethode vereist ee… Ilsevdk8, 08-11-2013
Exponentiële formule opstellen met een bekende groeifactor

Exponentiële formule opstellen met een bekende groeifactor

Exponentiële groei komt vaak voor als iets met een bepaald percentage per jaar groeit. Een voorbeeld hiervan is een vast rentepercentage op een spaarrekening, procentuele groei van de wereldbevolking… Mrfinance, 25-10-2013
Exponentiële formule opstellen met een onbekende groeifactor

Exponentiële formule opstellen met een onbekende groeifactor

Exponentiële formules (ook wel exponentiële vergelijkingen genoemd) worden toegepast om een exponentiële verbanden tussen verschillende variabelen weer te geven. Een voorbeeld hiervan is de rente die… Mrfinance, 25-10-2013
Een lineaire vergelijking opstellen

Een lineaire vergelijking opstellen

Lineaire vergelijkingen (ook lineaire formules genoemd) worden vaak toegepast om (lineaire) verbanden tussen verschillende variabelen weer te geven. Bijvoorbeeld de prijs van een klusjesman die een ta… Mrfinance, 23-10-2013
Technisch lezen

Technisch lezen

Lezen is een meer omvattend begrip dan het ogenschijnlijk lijkt te zijn, want onder lezen kan men bijvoorbeeld technisch lezen verstaan maar ook begrijpend lezen. Bij technisch lezen gaat erom dat woo… Annika_schrijft, 10-10-2013
Begrijpend lezen

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een belangrijk onderdeel van het leren lezen op de basisschool. Om begrijpend te kunnen lezen zal er voldoende woordenschat aanwezig moeten zijn bij de kinderen, net als voldoende… Annika_schrijft, 10-10-2013
Snellezen en sneller lezen

Snellezen en sneller lezen

Snellezen is een manier om zeer snel teksten en stof op een efficiënte wijze door te nemen, zonder het risico dat de tekst niet volledig wordt begrepen of dat de gelezen tekst weer snel vergeten wordt… Annika_schrijft, 10-10-2013
Vastdenken – het probleem vergroten

Vastdenken – het probleem vergroten

Met vastdenken vergroten we het probleem terwijl we naarstig op zoek zijn naar een oplossing. Ons handboek is Ja, maar… huh?! van Bertold Gunster. Hij neemt ons mee in de wereld van het vastdenken en… Piejet, 23-09-2013