Artikelen 141 - 150 in de rubriek Taal

Taal (Educatie en School)

De puntjes op de i: tekstredactie

‘Pas jij dit stuk nog even aan? Dan kan het dadelijk nog de deur uit!’ Eindredacteurs krijgen vaak te maken met een hoge werkdruk. Met een deadline in het vooruitzicht lopen zij nog als laatste door e… Communicatie, 09-04-2013
Nederlandse les aan anderstaligen: over taal en cultuur

Nederlandse les aan anderstaligen: over taal en cultuur

Nederlandse les geven aan anderstaligen, het is niet altijd even evident. Je wordt geconfronteerd met een aantal problemen. Niet alleen het probleem van de taal, maar ook het probleem van cultuur. Som… Mapa, 27-03-2013
Fries en Gronings: taal en overeenkomsten

Fries en Gronings: taal en overeenkomsten

In het noorden van Nederland vindt men naast het Nederlands nog een tweede officiële landstaal: het Fries. Het Fries wordt vooral gesproken in Friesland. Het Gronings, dat veel lijkt op het Fries, hee… Kropslavinken, 20-03-2013

Grammatica, taalkundig benoemen

Woorden in de Nederlandse taal kunnen worden benoemd aan de hand van hun functie in verschillende woordsoorten. Dit heet taalkundig benoemen of taalkundig ontleden. De woordsoorten die wij gebruiken i… Caressa, 18-03-2013
Baby’s leren moedertaal in de baarmoeder

Baby’s leren moedertaal in de baarmoeder

In de praktijk blijkt dat kleine kinderen heel gemakkelijk meerdere talen kunnen leren. Er is nog maar weinig bekend over het snelle leerproces van kinderen met betrekking tot taal. Onlangs werd er hi… Faffie, 16-03-2013
Pangram - alle letters van het alfabet in één zin

Pangram - alle letters van het alfabet in één zin

Het is een kunst om een pangram te schrijven, om het hele alfabet in één zin te wurmen. Het is een letterpuzzel. Sommigen maken er een sport van en er worden prijsvragen uitgeschreven voor de mooiste… Piejet, 16-03-2013
Grammatica, zinnen ontleden

Grammatica, zinnen ontleden

De grammatica van de Nederlandse taal wordt door veel mensen als lastig ervaren. Op school wordt kinderen geleerd hoe zij zinnen moeten ontleden. Doel van het kunnen ontleden van zinnen is, dat je lee… Caressa, 15-03-2013
Veel gemaakte taalfouten: voorkom verkeerd woordgebruik

Veel gemaakte taalfouten: voorkom verkeerd woordgebruik

Gedurende je leven zal je op verschillende momenten teksten moeten schrijven. Dat kan voor je werk of opleiding zijn, maar denk vooral niet te simpel over andere schriftelijke zaken zoals klachten ind… Roeland123, 12-03-2013
Onjuist gebruik van het woord seksisme

Onjuist gebruik van het woord seksisme

Het woord seksisme, of uitgangen van dit woord, worden met regelmaat onjuist gebruikt. De letters s-e-k-s maken onderdeel uit van dit woord. Waarschijnlijk is dat de reden dat mensen seksisme vaak geb… Info-ing, 05-03-2013
Schoenen: ons dagelijks schoeisel in spreekwoorden

Schoenen: ons dagelijks schoeisel in spreekwoorden

De schoenen, de laarzen, de sloffen waarop wij iedere dag lopen, zijn in onze spreekwoorden terecht gekomen. Lang voordat opiniepeilingen en statistieken bestonden, weerspiegelden deze spreuken onze m… Ambassadrice, 04-03-2013