InfoNu.nl > Educatie en School > Methodiek > Methodiek: Pagina 17
Artikelen 161 - 170 in de rubriek Methodiek

Methodiek (Educatie en School)

Optisch bedrog: proporties die ruimtelijkheid suggereren

Optisch bedrog: proporties die ruimtelijkheid suggereren

Verhoudingen van delen ten aanzien van elkaar goed kunnen waarnemen is één van de belangrijkste vaardigheden in zien, denken, leren en het oplossen van vraagstukken. Het waarnemen van proporties, voor… Stine, Tekenen, 18-12-2008
Perspectief tekenen zonder er bij na te denken

Perspectief tekenen zonder er bij na te denken

Het grote probleem bij het tekenen van drie-dimensionale objecten is dat we er teveel van weten! Dit weten zit ons in de weg als we zon voorwerp willen natekenen. Om dat probleem te omzeilen gebruike… Stine, Tekenen, 18-12-2008
De staartdeling is weer terug in het rekenonderwijs

De staartdeling is weer terug in het rekenonderwijs

Het realistisch rekenen in het basisonderwijs staat onder druk. Het is bedoeld om de kinderen meer plezier in het rekenen te verschaffen, waarbij zij met zelfgekozen strategieën tot een oplossing kome… Henbro, 14-09-2008
Realistisch rekenen: ideale rekenvorm of kwaliteitsverlies?

Realistisch rekenen: ideale rekenvorm of kwaliteitsverlies?

Realistisch rekenen wordt verhaaltjesrekenen genoemd. De opdracht voor het kind is verwerkt in een situatie waarin het zich kan herkennen. Daarbij verwacht men dat de leerling via een zelfgekozen stra… Henbro, 08-09-2008

Het geven van voorlichting

In dit stuk wordt ingegaan op het begrip voorlichting en in specifiek op voorlichting met betrekking het geven van voorlichting aan ouderen in de leeftijdscategorie van 65+. Voorlichting is het geven… Hdv20, 13-07-2008
mijn kijk op

Terug naar praktijkgericht onderwijs?

In ons huidig onderwijssysteem wordt vaak nadruk gelegd op theoretische kennis. Veel volwassenen geven toe dat ze slechts een klein percentage van de opgedane kennis daadwerkelijk gebruiken in hun lev… Nesibe, 09-07-2008

Adaptief Onderwijs

Het is zover. Je kind is oud genoeg om naar de basisschool te gaan. Er zijn veel keuzes die je als ouder kan maken. Welk soort onderwijs past het best bij je kind? Hieronder een korte uitleg over Adap… Arjanne26, Onderwijs, 23-06-2008

Nieuwetijdsonderwijs

Onderwijs is een van de bouwstenen van onze maatschappij. Toch blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat. Ook is gebleken dat sinds het jaar 2000 het aantal autistische kinderen binnen… Anki, 14-05-2008

Hoe schrijf je een betoog

Veel mensen hebben een probleem met het schrijven van een goed betoog. Wat is een betoog eigenlijk? Het draait allemaal om structuur aanbrengen in je tekst en je aan je hoofddoel houden. Dribbel, 11-04-2008
Samenvatten: hoe doe je dat?

Samenvatten: hoe doe je dat?

Een samenvatting kan in allerlei gevallen handig zijn. Het kan een manier zijn om met de leerstof bezig te zijn, of om voor een toets de belangrijkste dingen nog goed op een rijtje te kunnen zien. Maa… Frederique, 13-05-2007