Artikelen 81 - 90 in de rubriek Examen

Examen (Educatie en School)

De N-term, hoe reken je je eindexamen cijfer uit?

Je heb weer een examen gemaakt, maar hoe reken je je cijfer eigenlijk uit? In dit artikel word uitgelegd hoe je je cijfer uit moet rekenen en wat de N-term/normeringsterm inhoudt. Maxwell, 06-06-2009

Examens, tips om goed te leren voor je eindexamens

Op school heb je proefwerken, tentamens, toetsen, mondelinge en schriftelijke overhoringen. Allemaal verschillende toetsvormen, maar je middelbare schoolperiode sluit je af met de eindexamens. Deze wo… Mabe, 18-05-2009
Samenvatten met HAVO-regels

Samenvatten met HAVO-regels

"Het tweede deel van het centraal examen is de samenvatingsopdracht. De lengte van de samen te vatten tekst is tussen de 1200 en 1500 woorden." zo staat het in de examenbundel HAVO van dit jaar. Samen… Daniil, 13-02-2009
Examentips voor het maken van goede examens

Examentips voor het maken van goede examens

Veel studenten kampen met examenvrees. Schrik voor het afleggen van slechte examens. Ook al lijken sommige examens echt onoverkomenlijk, met een juiste voorbereiding en met een juist ritme kan dit ech… Nielsvermeiren, 18-11-2008
Pabo rekentoets: info en adviezen

Pabo rekentoets: info en adviezen

'Pabo studenten kunnen niet rekenen'. Kortweg is dit vaak de boodschap die ons via het nieuws bereikt. Daarom is de WISCAT- pabo rekentoets met een bindend advies ingevoerd. Studenten die na drie pogi… Francien, 11-07-2008

De kunst van het leren en maken van proefwerken

Leren en de manier waarop je je proefwerken maakt is heel belangrijk, misschien wel het belangrijkste voor je prestaties op school. Daarom is het belangrijk dat je beide zo optimaal en efficient mogel… Constantijn, 15-06-2008
Herexamen, leer van je fouten

Herexamen, leer van je fouten

Heb je na je examens van de middelbare school te horen gekregen dat je niet in één keer geslaagd bent maar een herexamen moet doen? Dit is niet het einde van de wereld. Je hebt nog steeds kans om dit… Dessal, 27-05-2008

Tips om stressvrij je examens door te komen

Hieronder tips om je examen door te komen. De tips gaan om oefenexamens, ontspanningsoefeningen, planningen maken, enz. Ook worden er sitesgenoemd waar je alles kunt lezen over het eindexamen. Brigitte_, 14-04-2008
Economie: Redeneren van markt naar markt met Vraag en Aanbod

Economie: Redeneren van markt naar markt met Vraag en Aanbod

Redeneren is een belangrijk onderdeel om Economie te begrijpen. Redeneren is uitleggen waarom de stijging/daling van iets (bijv. rente) gevolg heeft voor de stijging/daling van iets anders (bijv. de w… Sannelang, 16-03-2008
Examens doorstaan

Examens doorstaan

Examens zijn steeds een bron van grote stress die we moeten doorstaan. Pak het daarom slim aan en help je lichaam en geest een handje. Hier vind je middeltjes die je lichamelijk kunnen helpen om de ex… Artsen_online, 25-11-2007