InfoNu.nl > Educatie en School > Examen > Examen: Pagina 10
Artikelen 91 - 100 in de rubriek Examen

Examen (Educatie en School)

Eindexamen geschiedenis: samenvatting Vietnam HAVO en VWO

Eindexamen geschiedenis: samenvatting Vietnam HAVO en VWO

In 2012 is (net als in 2010 en 2011) één van de thema's van het eindexamen geschiedenis "DEKOLONISATIE EN KOUDE OORLOG IN VIETNAM". In het volgende artikel worden de belangrijkste personen, gebeurteni… Writerandus, 03-05-2010
Het nieuwe bromfietsrijbewijs 2010: ook praktijkexamen doen

Het nieuwe bromfietsrijbewijs 2010: ook praktijkexamen doen

Het nieuwe bromfietsrijbewijs 2010 schrijft voor dat mensen ook praktijkexamen moeten doen om op een bromfiets, snorfiets of brommobiel te mogen rijden. Zonder dat bromfietsrijbewijs mag niet meer ger… Singalees, 05-03-2010
Certificate of Proficiency in English (CPE): Writing

Certificate of Proficiency in English (CPE): Writing

CPE is een examen voor Engels op het hoogst mogelijke niveau. Het schrijfdeel is het tweede deel van het schriftelijke examen. In dit deel van het examen moet je laten zien dat je Engelse teksten kunt… Jantrao, 16-07-2009
Certificate of Proficiency in English (CPE): Reading

Certificate of Proficiency in English (CPE): Reading

CPE is een examen voor Engels op het hoogst mogelijke niveau. Het leesdeel is het eerste deel van het schriftelijke examen. In dit deel van het examen moet je laten zien dat je Engelse teksten kunt be… Jantrao, 16-07-2009

Profielwerkstuk als onderdeel van het eindexamen havo en vwo

Het profielwerkstuk (pws) is een verplicht onderdeel van het eindexamen. Havo- en VWO-leerlingen van de middelbare school moeten een profielwerkstuk maken tijdens hun examenjaar. In dit artikel vind j… Mabe, 19-06-2009

De N-term, hoe reken je je eindexamen cijfer uit?

Je heb weer een examen gemaakt, maar hoe reken je je cijfer eigenlijk uit? In dit artikel word uitgelegd hoe je je cijfer uit moet rekenen en wat de N-term/normeringsterm inhoudt. Maxwell, 06-06-2009

Examens, tips om goed te leren voor je eindexamens

Op school heb je proefwerken, tentamens, toetsen, mondelinge en schriftelijke overhoringen. Allemaal verschillende toetsvormen, maar je middelbare schoolperiode sluit je af met de eindexamens. Deze wo… Mabe, 18-05-2009
Samenvatten met HAVO-regels

Samenvatten met HAVO-regels

"Het tweede deel van het centraal examen is de samenvatingsopdracht. De lengte van de samen te vatten tekst is tussen de 1200 en 1500 woorden." zo staat het in de examenbundel HAVO van dit jaar. Samen… Daniil, 13-02-2009
Examentips voor het maken van goede examens

Examentips voor het maken van goede examens

Veel studenten kampen met examenvrees. Schrik voor het afleggen van slechte examens. Ook al lijken sommige examens echt onoverkomenlijk, met een juiste voorbereiding en met een juist ritme kan dit ech… Nielsvermeiren, 18-11-2008
Pabo rekentoets: info en adviezen

Pabo rekentoets: info en adviezen

'Pabo studenten kunnen niet rekenen'. Kortweg is dit vaak de boodschap die ons via het nieuws bereikt. Daarom is de WISCAT- pabo rekentoets met een bindend advies ingevoerd. Studenten die na drie pogi… Francien, 11-07-2008