Wat zeggen de Cito scores over een basisschool of kind?

Wat zeggen de Cito scores over een basisschool of kind? Met ingang van het schooljaar 2014/2015 zijn alle leerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets te maken. Veel scholen kiezen voor de Cito Eindtoets. De Cito eindscores moeten op de website van de basisscholen worden gepubliceerd. Wat zeggen deze Cito eindscores over een basisschool of kind en welke misverstanden bestaan er over de verschillende citoscores en de Cito eindscore?

Wat is de Cito Eindtoets?

De Cito Eindtoets is een toets voor leerlingen in groep 8 waarmee objectief gemeten wordt wat kinderen in 8 jaar basisonderwijs hebben geleerd. De Cito Eindtoets is bedoeld om de schoolkeuze van de leerling en het advies van de leerkracht objectief te kunnen onderbouwen. In de Cito Eindtoets staan opgaven over taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden. Scholen kunnen optioneel ook wereldoriëntatie toetsen, maar de resultaten hiervan tellen niet mee voor het eindresultaat. De opgaven in de Cito Eindtoets zijn meerkeuzevragen.
Vanaf het schooljaar 2014/2015 wordt de toets pas in april afgenomen waardoor het advies van de leerkracht belangrijker wordt. Tegelijkertijd neemt hierdoor ook het belang van de scores die gehaald zijn op de Entreetoetsen in de voorgaande jaren toe.

De Cito eindscore

De scores van de Cito Eindtoets variëren tussen de 501 en 550. Op basis van de Cito eindscore geeft Cito een algemene indicatie van het best passende onderwijstype.
 • 501-522-Basisberoepsgerichte leerweg
 • 522-527-Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg
 • 524-528-Kaderberoepsgerichte leerweg
 • 528-532-Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg
 • 530-535-Gemengde/theoretische leerweg
 • 533-536-Gemengde/theoretische leerweg en havo
 • 537-541-havo
 • 538-545 havo/vwo brugklas
 • 545-550 vwo (atheneum/gymnasium/tweetalig onderwijs)
(Bron: www.cito-score.nl, 2014)

Normering van (nog meer) citoscores

Gedurende de verschillende schooljaren nemen de scholen die uiteindelijk in groep 8 de Cito Eindtoets afnemen ook verschillende toetsen af waar onderstaande normering bij hoort.
Het Cito-normensysteem
Nieuwe wijze Oude wijze
I20% hoogst scorende leerlingenA25% hoogst scorende leerlingen
II20% boven het landelijk gemiddeldeB25% ruim boven tot net boven het gemiddelde
III20% landelijk gemiddeldeC25% net tot ruim onder het gemiddelde
IV20% onder het landelijk gemiddeldeD15% ruim onder het landelijk gemiddele
V20% laagst scorende leerlingenE10% laagst scorende leerlingen
(Bron: www.wij-leren.nl)

Vier misverstanden over Cito (eind)score

Basisscholen worden verplicht de scores van de Cito Eindtoets te publiceren als zij aan deze toets meedoen. Dit zorgt voor inzichtelijk en transparantie wordt er gezegd, maar geeft ook een eenzijdig beeld. Ouders krijgen tussentijdse rapporten en lezen dat hun kind onder, gemiddeld of bovengemiddeld scoort. Voor welke misverstanden over de scores van de Cito (Eind)toets moet worden gewaakt?

Scholen die onder het landelijk gemiddelde scoren zijn slechte scholen.

Scholen vergelijken alleen op basis van de Cito eindscore is appels met peren vergelijken. De scores hangen namelijk niet alleen af van goed onderwijs, maar ook van de leerlingenpopulatie. Een score onder het landelijk gemiddelde wil dus niet zeggen dat een school het slecht heeft gedaan. Het gaat erom dat leerlingen hebben goed hebben gescoord op basis van hun mogelijkheden, aanleg en intelligentie. Heeft de school (en de leerlingen zelf) eruit gehaald wat er in zit?

Scholen die een hoge citoscore halen zijn goede scholen.

Goede scholen geven meestal goede citoscores, maar een goede Cito eindscore betekent niet per definitie goed onderwijs. De score zegt niets over de professionaliteit van de leerkrachten die jouw kind gaat krijgen en ook niets over het sociale klimaat van de school en hoe de school omgaat met pesten. Het totale beeld is veel belangrijker dan alleen een beeld op basis van de Cito eindscore. Je wilt immers niet alleen dat je kind de kans krijgt om te laten zien wat hij/zij kan en zijn/haar capaciteiten optimaal benut. Minstens zo belangrijk is dat je kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat. Het gaat dus om de toegevoegde waarde van een school in acht jaar.

Alle kinderen moeten een I (of A) kunnen scoren.

De citoscores die de leerlingen gedurende hun schooljaren halen zijn ingedeeld in I t/m V (oude normering A t/m E), waarbij I gescoord wordt door 20% van de leerlingen (A door 25% van de leerlingen). I of A staat voor een (ver) bovengemiddelde score. Aangezien het hier om een percentage gaat is het ook meteen duidelijk dat er ook altijd leerlingen zullen zijn die niet in de hoogste categorie scoren en dat is maar goed ook. We hebben namelijk niet alleen academici nodig in onze samenleving.

Kinderen die een IV of een V scoren moeten worden bijgeschoold

Hoewel er inmiddels steeds meer commerciële bedrijven komen die ons van het tegendeel willen overtuigen is dit niet het geval. Bijscholing is alleen zinvol als een leerling om een bepaalde reden een deel van de lesstof niet heeft kunnen volgen en hierdoor achter loopt. Ook hier geldt hetzelfde als bij ‘alle kinderen moeten een I (of A) kunnen scoren’. Sommige leerlingen zijn nu eenmaal veel praktischer ingesteld en die mensen hebben wij ook hard nodig in onze maatschappij.

Lees verder

© 2014 - 2024 Opgroeien, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kritiek op de Cito toets (Cito eindtoets en entreetoets)Kritiek op de Cito toets (Cito eindtoets en entreetoets)In het verleden werd de Cito toets (ook wel Cito eindtoets genoemd) steeds meer gezien als een soort eindexamen voor de…
Gratis online Cito oefenen voor groep 6, 7 en 8De meeste basisscholen in Nederland gebruiken het leerlingvolgsysteem (LVS) van Cito om de leerlingen in hun leerontwikk…
De Cito-toets oefenenDe Cito-toets oefenenDe Cito-toets in groep 8 bepaalt voor een groot deel naar welk niveau de kinderen zullen gaan op het voortgezet onderwij…
De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (opvolger van de Cito-toets) is een toets die door de meeste basisscholen gekozen wordt als eindto…

Wat leert een kind in groep 1 van de basisschool?Wat leert een kind in groep 1 van de basisschool?Kinderen die vier jaar worden, gaan voor het eerst naar de basisschool. Voor sommige kinderen en ouders is dat echt even…
Alles over matching bij de Universiteit UtrechtAlles over matching bij de Universiteit UtrechtDe Universiteit Utrecht (UU) is de eerste universiteit in Nederland die matching verplicht heeft gesteld voor alle bache…
Bronnen en referenties
 • ‘Cito-toets voor koeien’ door Mirjam Heijster (www.didactiefonline.nl)
 • ‘Rankinglijst Cito-scores eindtoets verwerpelijk’ door Machiel Karels (www.wij-leren.nl)
 • ‘Meten is niet alles weten’ door Teije Vos (www.wij-leren.nl)
 • ‘Streven naar voldoen aan de norm kwalijk voor ontwikkeling’ door Sieneke Goorhuis (www.wij-leren.nl)
 • ‘De methodologische tekortkomingen van de CITO-lijst van RTL’ door Thijs Bol (www.stukroodvlees.nl)
 • ‘RTL en het Droste-effect’ door René Kneyber (www.withitness.nl)
 • www.cito.nl
Opgroeien (75 artikelen)
Laatste update: 06-11-2015
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.