Uitslag Cito toets 2019 (de centrale eindtoets 2019)

Uitslag Cito toets 2019 (de centrale eindtoets 2019) De uitslag van de Cito eindtoets 2019 (de centrale eindtoets 2019) is bekend. De gemiddelde uitslag van de Cito eindtoets 2019 was vergelijkbaar met de uitslag van de jaren ervoor. Het is ook interessant om de uitslagen van de voorgaande jaren te bekijken en om te lezen wat een uitslag precies inhoud. Welk onderwijstype past bij welke Cito eindtoets score en welk brugklastype daarbij hoort. Ook is het goed om te weten wat de mogelijkheden zijn als de uitslag van de Cito eindtoets afwijkt van het schooladvies van de leerkracht en hoe het zit met de referentieniveaus.

Waarom de Cito toets?

De Cito toets/ Cito eindtoets (ook wel centrale eindtoets genoemd) is één van de eindtoetsen die door het ministerie is goedgekeurd om objectief en gelijkwaardig de prestaties van leerlingen in groep 8 te meten. De resultaten van de Cito toets worden gebruikt om te kijken in welke mate de leerlingen van groep 8 rekenen en taal beheersen. Daarnaast wordt gekeken welk vervolgonderwijs bij de behaalde eindscore past. De inspectie van onderwijs gebruikt de resultaten van de Cito toets om te kijken of de opbrengsten van de school overeen komen met de verwachtingen. Dit wordt meegenomen in het totaaloordeel over de school.

Waarop is de Cito eindscore gebaseerd?

De opgaven in de Cito eindtoets 2019 gingen over taal en rekenvaardigheden. Daarnaast hebben sommige scholen ook wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek) getoetst. De score van dit laatste vak telt niet mee voor de Cito eindscore. De score van de Cito eindtoets 2019 kan variëren tussen de 501 en 550.

Welk onderwijstype past bij welke Cito score?

De Cito score (standaardscore) geeft een indicatie van het best passende onderwijstype
501-523Basisberoepsgerichte leerweg
524-528Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg
529-536Gemengde/theoretische leerweg
537-544 Havo
545-550Vwo

Welk brugklastype past bij welke Cito eindtoetsscore?

De Cito score (standaardscore) geeft ook een indicatie van het best passende brugklastype
501-520Basisberoepsgerichte leerweg
519-525Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
523-528Kaderberoepsgerichte leerweg
529-533Gemengde/theoretische leerweg
533-536Gemengde/theoretische leerweg en havo
537-540Havo
540-544Havo/vwo
545-550Vwo

Interessant is de uitslag van een onderzoek naar onderwijsbeleid door de econoom Roel van Elk. Voor zijn onderzoek volgde hij bijna 4000 mensen die in 1989 met een mavo-advies naar de middelbare school gingen. Een deel ging naar de mavo brugklas. Het andere deel ging naar een gecombineerde mavo-/havoklas. 20 jaar later onderzocht hij hoeveel van hen met succes hoger onderwijs hadden gevolgd. Het bleek dat de mensen die toen naar de gecombineerde klas waren gegaan vaker hoger onderwijs hadden gevolgd. Het lijkt hem daarom nuttig om leerlingen langer op hetzelfde niveau les te geven en ze pas later te splitsen naar niveau.

Cito score/centrale eindtoets score wijkt af van het advies van de leerkracht

Soms komt de uitslag van de Cito eindtoets niet overeen met het advies van de leerkracht. Als dit niet het geval is kan het door de basisschool gegeven advies alleen worden aangepast (in overleg tussen leerkracht en ouders) als het resultaat van de Cito eindtoets hoger is uitgevallen dan het eerder gegeven advies van de leerkracht(en). De basisschool is verplicht het eerder gegeven advies te heroverwegen als de eindscore een half schoolniveau hoger ligt. De leerkracht is niet verplicht het advies aan te passen. Als het resultaat van de Cito eindtoets lager uitvalt dan het eerder gegeven advies door de school, dan mag dit advies niet worden aangepast.

In 2015 is het advies van één op de zes leerlingen aangepast na de uitslag van de centrale eindtoets. Ongeveer 37.000 leerlingen (37 procent) van de leerlingen uit groep 8 die de Cito eindtoets hadden gemaakt scoorden hoger dan het eerdere advies dat door de leerkracht was gegeven.

In 2016 stelde twee derde van de basisscholen het advies bij na de uitslag van de Cito eindtoets. In twee derde van deze gevallen ging dit op initiatief van de school. In een derde van de gevallen ging dit op initiatief van de ouders. Herplaatsing naar aanleiding van het bijgestelde advies is in de praktijk niet altijd even makkelijk. De klassen zijn vaak al ingedeeld en er is niet altijd plaats op het schooltype van het bijgestelde advies.

In 2017 kwam bijna 32% van de uitslagen in aanmerking voor heroverweging.

Referentieniveaus

In het leerlingenrapport staat ook het behaalde referentieniveau vermeld. Het behaalde referentieniveau geeft aan wat een leerling kan op het gebied van taal en rekenen. Er zijn voor groep 8 drie verschillende referentieniveaus:
 • 1F: rekenen en taal worden voldoende beheerst (de meeste leerlingen zullen aan het eind van groep 8 aan dit niveau voldoen);
 • 1S: rekenen wordt meer dan voldoende beheerst (dit is het niveau waar bij rekenen naar gestreefd wordt);
 • 2F: het hoogst haalbare niveau voor rekenen en taal (voor leerlingen van groep 8).

De uitslag van de Cito eindtoets 2019

In 2019 hebben ruim 86.000 leerlingen de Cito Eindtoets gemaakt. De gemiddelde uitslag van de Cito toets 2019 is 536,1.

De uitslag van de Cito eindtoets 2018

In 2018 is de cito eindtoets door ruim 164.500 leerlingen gemaakt. De gemiddelde uitslag van de Cito toets 2018 is 535. Eén leerling heeft de toets foutloos gemaakt. Er waren vier leerlingen met slechts één fout. De jongens hebben in 2018 net iets hoger gescoord dan de meisjes, maar de verschillen tussen beide groepen zijn minder groot dan vorig jaar. Jongens scoorden dit jaar gemiddeld 535,1, meisjes 534,9. Jongens scoorden hoger op rekenen-wiskunde en studievaardigheden en meisje scoorden beter op taal.

De uitslag van de Cito eindtoets 2017

In verhouding tot voorgaande jaren is in 2017 relatief hoog gescoord. De gemiddelde score is 535,6. Vijf leerlingen hebben de toets foutloos gemaakt en 6154 leerlingen hebben de maximale score van 550 gehaald. In vergelijking met 2015 en 2016 hebben iets meer leerlingen een vwo advies op basis van de Cito eindtoets 2017. Daarnaast hadden, in vergelijking tot 2015 en 2016, iets minder leerlingen in 2017 een advies voor vmbo bb. Het percentage dat in aanmerking kwam voor heroverweging (minimaal een half schooladvies hoger) is 31,7%. Dit komt overeen met het percentage van voorgaande jaren.

Uitslag Cito eindtoets 2016

In 2016 is de cito eindtoets door ruim 143.000 leerlingen gemaakt (80% van de basisscholen heeft gekozen voor deze eindtoets). Geen van de leerlingen heeft de toets foutloos gemaakt. Vier leerlingen hadden slechts één fout. De maximale score van 550 werd door 6850 leerlingen gehaald. De gemiddelde score op de cito eindtoets 2016 was 534,9. In totaal maakten 121.516 leerlingen deze centrale eindtoets op 4434 scholen. 62% van de leerlingen maakten ook het onderdeel wereldoriëntatie.

Uitslag Cito eindtoets 2015

De Cito eindtoets 2015 is door 166.000 leerlingen uit groep 8 gemaakt. De gemiddelde score in 2015 voor de Cito eindtoets was 535,3. Ruim 7800 leerlingen hebben de maximale score van 550 gehaald (deze score is ook mogelijk met een paar fouten). Er waren drie meisjes die de Cito toets foutloos hebben gemaakt. Over het algemeen scoorden de meisjes hoger op taal dan de jongens en de jongens hoger op rekenen dan de meisjes.

Uitslag Cito toets 2014

In 2014 hebben ongeveer 164.500 leerlingen op ruim 6000 scholen meegedaan aan de Cito eindtoets. De gemiddelde score in 2014 voor de Cito eindtoets was 535. Met deze score wordt (meestal) havo, de gemengde leerweg of de theoretische leerweg geadviseerd. De gemiddelde score voor de Cito eindtoets 2014 ligt iets lager dan in 2013 (535,1) en 2012 (535,5). De jongens scoorden gemiddeld 535,1 (was in 2013; 535,5) en de meisjes scoorden gemiddeld 534,9 (was 534,8). Eén jongen had alle 200 opgaven goed. Vier kinderen maakten slechts één fout. 7991 leerlingen hadden een score op hun Cito eindtoets van 550. Dit betekent dat ze 19 fouten of minder hadden.

Op de website van (de meeste) basisscholen is informatie te vinden over de gemiddelde Cito eindtoets score. Een gemiddelde Cito score van de school onder het landelijk gemiddelde wil niet zeggen dat een school het slecht heeft gedaan. Het gaat erom dat de leerlingen hebben gescoord naar aanleiding van het aanleg en intelligentie. Heeft de school (en de leerlingen zelf) eruit gehaald wat erin zit.

Lees verder

© 2014 - 2024 Opgroeien, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Cito-toets oefenenDe Cito-toets oefenenDe Cito-toets in groep 8 bepaalt voor een groot deel naar welk niveau de kinderen zullen gaan op het voortgezet onderwij…
Voorbereiden en datum Citotoets 2019 (Cito Eindtoets 2019)Voorbereiden en datum Citotoets 2019 (Cito Eindtoets 2019)Ook in het schooljaar 2018/2019 is weer een flink deel van de leerlingen van groep 8 bezig met voorbereiden op de Citoto…
De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (opvolger van de Cito-toets) is een toets die door de meeste basisscholen gekozen wordt als eindto…
De CITO-EindtoetsIn groep 8 van het basisonderwijs maken de meeste kinderen de CITO-Eindtoets. Deze toets wordt gebruikt om inzicht te kr…

Eten, drinken en slapen tijdens je examensEten, drinken en slapen tijdens je examensEr wordt vaak niet aan gedacht, maar gezond eten en drinken is extra belangrijk tijdens een examenperiode. Daarnaast is…
Examentips voor ouders: hoe kan je je kind ondersteunenExamentips voor ouders: hoe kan je je kind ondersteunenVoor ouders kan het prettig zijn ook enkele examentips te krijgen zodat zij weten hoe zij hun kind het beste kunnen bege…
Bronnen en referenties
 • www.cito-score.nl
 • www.boomtestuitgevers.nl
 • www.niotoetsen.nl
 • www.cito.nl
 • www.rijksoverheid.nl
 • 'Hoger opgeleid na gecombineerde brugklas' (Algemeen Dagblad, 1 mei 2014)
 • www.wij-leren.nl
 • www.primaonderwijs.nl
 • www.centraleeindtoetspo.nl
 • 'De eindtoets 2015' door Avdplas (www.infonu.nl)
 • 'Uitslag Cito eindtoets 2014' door Avdplas (www.infonu.nl)
 • Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (www.overheid.nl, besluit van 17 juni 2010)
 • 'Drie meisjes maken Citotoets foutloos' (www.jeugdjournaal.nl, 13 mei 2015)
 • 'Citotoets drie keer foutloos gemaakt' (www.primaonderwijs.nl, 21 mei 2015)
 • 'Kwart leerlingen scoort beter dan advies' (www.primaonderwijs.nl, 6 december 2015)
 • 'Niemand is dit jaar perfect in de Cito-toets' (www.ad.nl, 11 mei 2016)
 • 'Twee derde van de scholen stelt advies bij na uitslag cito' (www.primaonderwijs.nl, 7 juni 2016)
 • 'Centrale Eindtoets beter gemaakt' (www.primaonderwijs.nl, 11 mei 2017)
 • 'Eén leerling maakt Cito-toets foutloos' (https://www.nu.nl/binnenland/3723840/leerling-maakt-cito-toets-foutloos.html, 13 juli 2018)
Reacties

Silvia, 09-05-2019
De puntenverdeling van 2019 hierboven is anders (duidelijker!) dan de verdeling op het uitslagformulier.
Hier wordt een balk van 533-540 genomen voor GL-TL-HAVO. De balk HAVO is hierbij dus helemaal weggevallen.
Ik snap niet waarom allerlei niveaus weer in 1 balk vallen dit jaar. Mensen willen toch meer duidelijkheid over het niveau van hun kind? Waarom is de indeling die jullie noemen niet aangehouden op het formulier?

Mijn dochter heeft een score van 537 en valt nu dus in GL-TL / HAVO terwijl ze volgens jullie schema in HAVO valt.

501-505 PRO/VMBO BB
505-525 VMBO BB/KB
525-533 VMBO KB/GL-TL
533-540 VMBO GL-TL / HAVO
540-545 HAVO/VWO
545-550 VWO Reactie infoteur, 13-05-2019
Het schema in het artikel is gebaseerd op enkelvoudige adviezen.

Carola, 23-05-2018
Mijn dochter heeft haar score binnen en die is 525. Nu wil ze KBL gaan doen, maar de school neemt alleen maar kinderen voor KBL aan die een minimale score hebben van 529. Mogen de scholen hun eigen tabel er op na houden? Reactie infoteur, 28-05-2018
Als het goed is, is het advies (dat al eerder gegeven is) van de leerkracht leidend. Dit kan eventueel in overleg naar boven aangepast worden als uw dochter met de Cito hoger gescoord heeft dan eerder gegeven advies.

Erwin, 22-05-2018
Is het mogelijk om zelf de standaardscore te berekenen mbt de behaalde resultaatcijfers op het Centrale Cito Eindtoets formulier? Wat is daarvan de formule? Ik dacht simpel op te tellen maar dat is dus niet zo. Reactie infoteur, 23-05-2018
Nee, het is niet mogelijk om zelf uit te rekenen wat de standaardscore is.

Wil, 16-05-2018
Op jullie site staat de normering 529-536 voor Gemengde theoretische leerweg. Dus vmbo-t/havo. Mijn kleindochter heeft een puntentotaal van 531 gehaald en valt ze opeens in de bijgevoegde uitslagen onder een andere normering. Zo is de nu de uitslag vmbo-t. Hoe kan het dat jullie site verschilt van de uitslag nu? Reactie infoteur, 23-05-2018
Uw zoon of dochter kan hierover het beste contact opnemen met de leerkracht.

Annelies, 20-05-2016
De uitslag is nog steeds niet bekend gemaakt. Volgens de juf is de papieren uitslag nog niet binnen. Ze mag van het stichting waaronder de school valt de uitslag pas bekend maken als de papieren uitslag binnen is. Naar haar zeggen komt deze na 23 mei. Klopt het dat de papierenuitslag pas volgende week bij de scholen wordt bezorgd? Reactie infoteur, 23-05-2016
Cito heeft alle uitslagen digitaal naar de scholen gestuurd. Daarna worden de rapporten met de uitslagen verwerkt en naar de scholen gestuurd. Deze komen dus altijd later.

Bianca, 20-05-2016
Ik begrijp dat de uitslag wel al bekend gemaakt is op school, maar krijgen wij deze ook nog thuisgestuurd? Reactie infoteur, 23-05-2016
Sommige scholen geven de uitslag mee aan de leerlingen, anderen geven dit in een persoonlijk gesprek en weer andere scholen sturen het op. Vraag aan de leerkracht hoe jullie basisschool dit doet.

Oumaima, 19-05-2016
Ik heb mijn uitslag al gekregen namelijk 549 maar kan dat nog invloed hebben op het advies Reactie infoteur, 23-05-2016
Dat hangt van een aantal factoren af. Zie ook de alinea 'Cito score/centrale eindtoets score wijkt af van het advies van de leerkracht'

Gonny, 18-05-2016
Krijgen niet alle scholen tegelijk de uitslag? De andere school onder hetzelfde dak heeft de uitslagen, wij volgende week donderdag pas. Reactie infoteur, 23-05-2016
Alle scholen ontvangen op dezelfde dag de digitale uitslag, maar afhankelijk van het beleid van de school of de stichting waar de school onder valt, wordt deze meteen of in dezelfde week gegeven of wordt er gewacht tot de uitslag er op papier is.

Angelique Rademakers, 01-05-2016
*wanneer zijn de uitslagen van dit jaar bekend?
*en hoe zit het met het feit als een kind ziek is en wel de toets gedaan heeft terwijl ze onder de medicatie zit. De huisarts zei middenoorontsteking recht. Links beginnend en keelontsteking. De arts was verbaasd dat ze het heeft volgehouden en zei dat het wel degelijk invloed kon hebben op de toets. Ze heeft tot nu toe havo/vwo advies en ze is door de nieuwe school ingezet bij de vwo Hoe zit dat als de cito toch zo slecht zou zijn door medicatie etc. en ze is nu ingeschreven op vwo? Reactie infoteur, 02-05-2016
De uitslag van de Cito eindtoets 2016 wordt in week 20 (na de meivakantie) bekend gemaakt.
Het is niet duidelijk of de leerkracht op de hoogte was van de situatie van je kind ten tijde van de toets. Bij tegenvallend resultaat (of eerder) kunnen jullie dit alsnog bespreken. Maar geen zorgen, het advies mag alleen in overleg met de ouders door de leerkracht naar boven worden aangepast (lees ook http://educatie-en-school.infonu.nl/diversen/151327-schooladvies-basisschool-voor-het-voortgezet-onderwijs-2016.html) en met het eerder gegeven advies kan zij, in principe, op de door haar gekozen school terecht.

Josephine, 02-06-2015
Is er een lijstje beschikbaar met daarop de scores die horen bij een bepaald aantal goede antwoorden? Voor 2013 en 2014 kan ik dit wel vinden, maar voor dit jaar niet. Reactie infoteur, 04-06-2015
Op dit moment niet.

Monique, 26-05-2015
Goedendag,

Mijn dochter heeft vandaag te horen gekregen van de leraar dat hij de scores van de cito toetsen bekeken heeft, maar dat ze op school nu nog moeten gaan bedenken hoe ze de ouders daarvan op de hoogte gaan brengen.
Aangezien de uitslagen in week 20 al bekent zijn gemaakt, vindt ik het wel erg laat om nog te gaan bedenken hoe je dat aan de ouders gaat mededelen.
Hoelang mag een school de uitslag voor zich houden? Reactie infoteur, 27-05-2015
Meestal hebben scholen een standaardprocedure om de kinderen en hun ouders de uitslag van de Cito te geven. Op de éne school gaat dit door het leerlingenrapport mee te geven, de andere school geeft eerst de uitslagen door en later de leerlingenrapporten en weer andere scholen bespreken alles in één keer tijdens een oudergesprek (vaak met de kinderen erbij).
Waarschijnlijk zijn er een aantal uitslagen die afwijken van het advies dat eerder door de leerkracht is gegeven, waardoor de school het dit keer (onverwacht) misschien anders wil doen dan voorgaande jaren. Dan kan het even tijd kosten om onderling te overleggen wanneer en wat (als de uitslag van de Cito hoger is uitgevallen dan het eerder gegeven advies door de leerkracht, mag dit advies in overleg worden aangepast (dit hoeft de school niet te doen)). Ik ga er vanuit dat de school hier snel informatie over verstrekt omdat u waarschijnlijk niet de enige bent die de uitslag z.s.m. wilt weten.

Esther, 21-05-2015
Mijn zoon heeft wel de score te horen gekregen maar nog niets mee naar huis gekregen. Volgens de juf komt dat omdat ze de formulieren nog niet binnen hebben. Kan dat? Reactie infoteur, 22-05-2015
Ja, dat kan. De leerlingrapporten zijn afgelopen maandag en dinsdag verstuurd en zijn bij de meeste scholen binnen. Soms komen deze bij Cito terug omdat de postbezorger de brieven niet kon bezorgen omdat een adres niet klopte, de brievenbus vol was et cetera. Deze leerlingrapporten worden opnieuw verstuurd (indien nodig met ander adres) en zullen volgende week bij de scholen binnen komen.
De score hebben deze scholen wel, want deze konden ze (net als de scholen waar de leerlingrapporten wel al binnen zijn) ophalen in de digitale omgeving.

Ai, 21-05-2015
Goedendag

Het is vandaag 21 mei en mijn dochter heeft haar uitslag van de cito toets nog niet op school binnen, is dit normaal? Reactie infoteur, 21-05-2015
Bij Cito zijn alle centrale eindtoetsen verwerkt en de uitslagen bekend. Deze staan klaar en kunnen door de basisscholen worden opgehaald met code (is bij de school bekend). Het kan zijn dat de school van uw dochter dit nog niet heeft gedaan of dat zij nog niet alle uitslagen hebben opgehaald en/of hebben verwerkt en dat u daarom nog niets heeft gehoord. U kunt het beste even bij de leerkracht van uw dochter informeren.

Kevin, 17-03-2014
Hallo,

ik ben Kevin (12 jaar) en heb dit jaar de cito toets gedaan. ik was er blij met de uitslag (540) en vorig jaar entree toets 537. alleen ik heb een meester en die geeft mavo/havo advies terwijl ik sowieso havo hoor te doen. mijn rapport geeft aan in gr. 6 en 7 B tjes en 8 C tjes. kan iemand mij uitleggen waarom? Reactie infoteur, 18-03-2014
Beste Kevin,
Overleg met je ouders en vraag aan je meester waarom deze dit advies geeft. Als het goed is kan hij precies uitleggen waar zijn advies op is gebaseerd.
Succes.

Jan Aufenacker, 12-03-2014
In de Ronde Venen op 11/3 bleef het stil Alphen gisteren wel uitslag. Hoe kan dat? Reactie infoteur, 12-03-2014
Op 10 maart 2014 heeft het Cito de uitslagen gestuurd naar de scholen. Dan hangt het er vanaf wanneer de school precies de uitslag heeft ontvangen en of de school deze ook meteen geeft aan de ouders en/of kinderen.

Loes, 27-02-2014
Wanneer is nu de echte uitslag? Jullie geven aan rond 4 maart maar op de site van cito zelf zeggen ze een week later. Reactie infoteur, 28-02-2014
Klopt, eerder was te lezen 4 maart, nu staat er inderdaad 10 maart. Bedankt voor de tip, ik ga het aanpassen.

Opgroeien (75 artikelen)
Laatste update: 24-06-2019
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Examen
Bronnen en referenties: 19
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.