InfoNu.nl > Educatie en School > Diversen > De normering van Cito

De normering van Cito

De normering van Cito Met ingang van het schooljaar 2014/2015 is de normering van het Cito aangepast. Sindsdien werken alle basisscholen die gebruik maken van de Cito toetsen met deze nieuwe normering van het Cito. Vooral voor ouders met ook een ouder kind (of kinderen) die onder de eerdere normering vielen kan dit verwarend werken. Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe Cito normering en hoe ziet de nieuwe Cito indeling eruit?

Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe Cito normering?

De vaardigheidsscore blijft in principe gelijk (hoeveel vragen een leerling goed beantwoord heeft), maar de omzetting van een vaardigheidsscore naar een niveau is veranderd.
De verschillende groepen zijn nu gelijk verdeeld. In de oude indeling bevatte de groep met de hoogste score gemiddeld 25% van de leerlingen en de groep met de laagste score gemiddeld 10% van de leerlingen.

Waarom een nieuwe Cito normering?

De oude verdeling was niet in evenwicht. Met de nieuwe indeling zit er gemiddeld 20% van de leerlingen in elke groep.
De leerlingen van nu maken de toetsen veel beter dan de leerlingen van een aantal jaren geleden, waardoor er onevenredig veel leerlingen in de bovenste groep(en) scoorden.
De nieuwe normering sluit beter aan bij de eisen van de inspectie.

Oude indeling Cito A t/m E

 • A - 25% hoogst scorende leerlingen
 • B - 25% ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
 • C - 25% net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
 • D - 15% ruim onder het landelijk gemiddelde
 • E - 10% laagst scorende leerlingen

Nieuwe indeling Cito I t/m V

 • I - 20% hoogst scorende leerlingen
 • II - 20% boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen
 • III - 20% landelijk gemiddelde
 • IV - 20% onder het landelijk gemiddelde
 • V - 20% laagst scorende leerlingen

Gevolgen nieuwe Cito normering

Bij de nieuwe Cito normering scoren er minder leerlingen in de bovenste groepen (A,B,C en I, II, III) en meer in de onderste (IV en V). Dit kan betekenen dat leerlingen die voorheen een A, B, C of D scoorden nu in een lagere categorie terechtkomen met dezelfde score als de jaren voorheen. Zij zijn niet slechter gaan presteren, maar hun resultaat valt nu in een andere categorie. Het kan ook zo zijn dat de resultaten van eerdere toetsen met terugwerkende krachten in een lagere categorie terecht zijn gekomen waardoor het advies van de leerkracht lager is dan in eerste instantie werd verwacht.

Leerlingen uit alle groepen van de basisschool die voor schooljaar 2014/2015 naar school gingen worden hiermee geconfronteerd als de school het leerlingvolgsysteem van het Cito volgt met de bijbehorende toetsen (denk aan de Cito kleutertoets en de entreetoetsen). Bij deze leerlingen is het mogelijk dat zij nu in een lagere categorie scoren terwijl zij op hetzelfde niveau presteren als voorheen. Het is dan niet zo dat een kind ineens minder goed kan rekenen, maar de score wordt anders gewaardeerd. Mocht een kind inderdaad lager scoren dan in eerdere schooljaren dan zal de leerkracht in het rapportgesprek (ook wel 10 minutengesprek genoemd) kunnen toelichten waarom dit is en of de score in een andere categorie al dan niet aan de nieuwe normering is toe te schrijven.

Wat als het advies van de leerkracht afwijkt van de Cito Eindtoets uitslag?

Het advies voor het vervolg onderwijs is al eerder in het schooljaar gegeven en de leerlingen van groep 8 hebben zich al ingeschreven voor het voortgezet onderwijs (ook wel middelbare school genoemd). Als de uitslag van de Cito Eindtoets (ook wel centrale eindtoets genoemd) hoger uitvalt dan het eerder geven advies door de leerkracht, dan kan dit advies in overleg met de ouders worden aangepast. Is de uitslag van de Cito Eindtoets lager dan het eerder gegeven advies door de leerkracht van de basisschool dan blijft het eerder gegeven advies staan en verandert er niets.

Lees verder

© 2015 - 2019 Opgroeien, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat zeggen de Cito scores over een basisschool of kind?Wat zeggen de Cito scores over een basisschool of kind?Met ingang van het schooljaar 2014/2015 zijn alle leerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets te maken. Veel scholen…
De Cito-toets oefenenDe Cito-toets oefenenDe Cito-toets in groep 8 bepaalt voor een groot deel naar welk niveau de kinderen zullen gaan op het voortgezet onderwij…
Wat is de verdeling van de CITO-toets scores?Wat is de verdeling van de CITO-toets scores?Elk jaar leggen rond de 150.000 scholieren uit groep 8 de CITO-toets af. Ze kunnen dan een score tussen de 501 en de 550…
Welke Cito-score is nodig voor de havo?Welke Cito-score is nodig voor de havo?Elk jaar leggen meer dan 150.000 achtstegroepers de Cito-toets af. Hoewel het basisonderwijs wordt gestimuleerd om de Ci…
De CITO-EindtoetsIn groep 8 van het basisonderwijs maken de meeste kinderen de CITO-Eindtoets. Deze toets wordt gebruikt om inzicht te kr…
Bronnen en referenties
 • ‘ Cito eindtoets 2015 (de centrale eindtoets)’ door Avdplas (www.infonu.nl, 14 april 2015)
 • ‘Update normen LVS-toetsen Begrijpend lezen, Spelling, Spelling Werkwoorden, Rekenen-Wiskunde en Woordenschat ‘ (www.cito.nl, 14 april 2015)
 • Brief ‘ Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito’ van het Cito
 • ‘Uitslag Cito toets 2015 (de centrale eindtoets 2015)’ door Avdplas (www.infonu.nl, 14 april 2015)
 • ‘Cito herziet normering’ (www.ouders.nl, 14 april 2015)
 • ’ Omgaan met de nieuwe Cito-normen’ door Menno van Hasselt (www.o21.nu, 14 januari 2014)

Reageer op het artikel "De normering van Cito"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Opgroeien
Laatste update: 05-09-2016
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Special: Toetsen basisschool
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!