Voorbereiden en datum Citotoets 2019 (Cito Eindtoets 2019)

Voorbereiden en datum Citotoets 2019 (Cito Eindtoets 2019) Ook in het schooljaar 2018/2019 is weer een flink deel van de leerlingen van groep 8 bezig met voorbereiden op de Citotoets 2019 (ook wel Centrale Eindtoets of Cito Eindtoets genoemd). De papieren versie van de Citotoets wordt op 16, 17 en 18 april 2019 gehouden. Als voorbereiding op deze toets is het goed te weten waarom de Citotoets wordt gehouden, wat erin staat en wat je moet doen als je kind deze toets mist. Het allerbelangrijkste is natuurlijk antwoord op de vraag 'wat is de beste voorbereiding voor de Citotoets 2019?'

Waarom een Citotoets (ook wel Centrale Eindtoets of Cito Eindtoets genoemd)?

Om te kijken welk niveau vervolgonderwijs het beste bij je kind past. Het is belangrijk dat je kind zich lekker voelt op zijn/haar nieuwe school. Daarvoor heeft de basisschool in de loop der jaren al veel gegevens verzameld. In oktober/november wordt meestal een voorlopig advies gegeven. Het advies van de leerkracht moet voor 1 maart 2019 gegeven zijn. De Cito Eindtoets is een toets van een onafhankelijk instituut. Meestal komt het resultaat van deze toets overeen met de bevindingen van de leerkracht.

Verplichte eindtoets

Vanaf 2015 zijn alle basisscholen verplicht een eindtoets af te nemen bij de kinderen van groep 8. Dit kan de Cito Eindtoets zijn, maar ook een andere eindtoets.

Wanneer is de Citotoets 2019?

De papieren versie van de Citotoets vindt plaats op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april 2019.
De digitale adaptieve Citotoets wordt in 2019 nog niet afgenomen omdat het systeem nog niet stabiel genoeg is om een goede afname van deze toets te garanderen.

Eindtoets Basis en Eindtoets Niveau

Er zijn twee verschillende versies van de Citotoets; Eindtoets Basis en Eindtoets Niveau. Eindtoets Basis. Ze bevatten beiden dezelfde onderdelen en ze hebben evenveel opgaven. De Eindtoets Basis is voor ongeveer 75% van de leerlingen bestemd (voor de leerlingen waarvan verwacht wordt dat zij doorstromen naar het VWO, de HAVO of de gemengde/theoretische leerweg van het VMBO). De Eindtoets Niveau wordt door ongeveer 25% van de leerlingen gemaakt (leerlingen die doorstromen naar de basisberoepsgerichte- of kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO).

Papieren en/of digitale Cito Eindtoets

Er wordt gewerkt aan zowel papieren als digitale versie van de Cito Eindtoets. Voor de papieren Eindtoets zijn er vaste dagen waarop deze gemaakt moet worden. Voor de digitale versie is een flexibele periode komt er een flexibele periode waarin deze gemaakt moet worden.

Speciale toets versies

Zowel van de Cito Eindtoets Basis (niveau B) als van de Cito Eindtoets Niveau (niveau N) zijn verschillende versies, zoals een audio-versie, een vergrote versie, een brailleversie, een zwart-wit versie en voor de kinderen met dyslexie die gewend zijn om met de software van Kurzweil te werken, kunnen de Cito Eindtoets ook met Kurzweil maken.

Wat staat er in de Citotoets 2019?

De papieren Cito Eindtoets bestaat uit 165 vragen. De opgaven gaan over reken- en taalvaardigheden (hierin zitten meteen de verschillende studievaardigheden verwerkt). Sommige scholen toetsen ook wereldoriëntatie (18 april). Deze score telt niet mee voor de Cito eindscore. Alle opgaven zijn meerkeuzeopgaven. Dit betekent dat het goede antwoord uit meerdere antwoorden moet worden gekozen.
Bij de digitale versie krijgen de kinderen in de toekomst 140 vragen. Deze versie is adaptief.

OnderdeelSubonderdeel
TaalSchrijven van teksten
Spelling
Begrijpend lezen
Woordenschat
Rekenen-WiskundeGetallen en bewerkingen
Verhoudingen, breuken en procenten
meten, meetkunde, tijd en geld
WereldoriëntatieAardrijkskunde
Geschiedenis
Natuuronderwijs

In deze vakken zijn de studievaardigheden verwerkt zoals het hanteren van informatiebronnen, hanteren van studieteksten, lezen van schema's, tabellen en grafieken en kaartlezen.

Wat als je kind de Citotoets mist?

Als je kind bijvoorbeeld ziek is op de dag of dagen dat de papieren Eindtoets wordt gemaakt dan kan deze de Cito Eindtoets later worden ingehaald. Dat zijn andere vragen, maar dezelfde hoeveelheid en moeilijkheid.

Voorbereiding Citotoets 2019

Alles wat er wordt gevraagd heeft je kind geleerd in groep 1 t/m 8. Als het goed is, wordt het voorlopige advies al in oktober/november besproken en is het definitieve advies voor 1 maart 2019 gegeven. Extra oefening is niet nodig, maar kan wel een keer leuk of handig zijn. In principe gebeurt dit op school. Er zijn speciale cursussen die voorbereiden voor de Cito Eindtoets. Soms kan dit net een aantal punten schelen (maar dit is lang niet altijd het geval). De vraag is alleen of jouw kind dan op de juiste school terecht komt. Als het nu al extra training en in feite bijles nodig heeft om een bepaald eindresultaat te halen, hoe zit het dan straks op het vervolgonderwijs? Zorg dat je kind voldoende nachtrust krijgt in die periode en ’s ochtends ontbijt. Met de Cito Eindtoets kan je kind laten zien wat het allemaal geleerd heeft en dat is (misschien) spannend, maar ook leuk. Als het goed is, is de uitslag geen verrassing. Sommige scholen toetsen vanaf het begin de kinderen één of meerdere malen per jaar. Daarnaast heeft elke school meerdere malen een tien-minutengesprek waardoor je als ouder al weet hoe makkelijk of juist moeilijk je kind leert. Je weet of het goed is in taal of het snel is afgeleid et cetera. Het is belangrijk dat je kind op de juiste school terecht komt. Daar kan het tot zijn/haar recht komen en zijn/haar talenten ontwikkelen. Een kind dat goed in z’n vel zit, is een gelukkig kind. We kunnen en hoeven niet allemaal academici te worden.

Wat als de Cito-uitslag niet overeen komt met de verwachte uitslag?

Soms komt de uitslag niet overeen met de verwachte uitslag. Hier kunnen allerlei redenen voor zijn. Als het advies van de leerkracht daardoor afwijkt van het eindresultaat op de Cito, kan het advies alleen aangepast worden als de uitslag van de Citotoets hoger is dan het al eerder gegeven advies van de leerkracht. De school is dit niet verplicht en het mag alleen gebeuren in overleg met de ouders.

Lees verder

© 2014 - 2024 Opgroeien, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Gratis online Cito oefenen voor groep 6, 7 en 8De meeste basisscholen in Nederland gebruiken het leerlingvolgsysteem (LVS) van Cito om de leerlingen in hun leerontwikk…
De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (opvolger van de Cito-toets) is een toets die door de meeste basisscholen gekozen wordt als eindto…
De CITO-EindtoetsIn groep 8 van het basisonderwijs maken de meeste kinderen de CITO-Eindtoets. Deze toets wordt gebruikt om inzicht te kr…
De normering van CitoDe normering van CitoMet ingang van het schooljaar 2014/2015 is de normering van het Cito aangepast. Sindsdien werken alle basisscholen die g…

Een beroep kiezen met of zonder adviseurKiezen in een winkel is vaak een kwestie van dingen aan de kant leggen of schuiven die het niet worden en zien wat er ov…
Differentiëren met de TI grafische rekenmachinesDifferentiëren met de TI grafische rekenmachinesDe grafische rekenmachines van Texas Instruments worden anno 2014 veel gebruikt in het voortgezet en hoger onderwijs, bi…
Bronnen en referenties
  • www.rijksoverheid.nl
  • www.cito.nl
  • www.toetswijzer.kennisnet.nl
  • DVD ‘Thuis in de Citotoets’ Cito B.V. Arnhem (2008)
  • 'Afnameperiode Eindtoets 2015-2016 bekend' (www.primaonderwijs.nl, 26 mei 2015)
  • 'Afnameperiodes Centrale Eindtoets primair onderwijs, schooljaar 2015-2016' (Staatscourant, Jaargang 2015 nummer 12036)
  • DVD 'Toets-dvd Studievaardigheden, voorbereiding op de Eindtoets Basisonderwijs' (A.W. Bruna Nieuwe Media, 2005)
  • 'Afnamedata Centrale Eindtoets (Nieuwsbrief Primair Onderwijs, 31 mei 2016)
  • 'https://www.centraleeindtoetspo.nl/actueel/nieuws/2018/11/29/de-digitale-adaptieve-centrale-eindtoets-2019-gaat-niet-door' (25 maart 2019)
  • 'https://www.centraleeindtoetspo.nl/informatie-centrale-eindtoets/hoe-ziet-de-centrale-eindtoets-eruit/centrale-eindtoets-in-2019' (9 april 2019)
Reacties

Emma, 12-04-2018
Gaat de eindcito op tijd? Ik heb nog nooit een toets op tijd gemaakt en ik ben bang dat ik het niet op tijd af krijg. Reactie infoteur, 16-04-2018
De toets moet binnen een bepaalde tijd gemaakt worden. In principe heb je voldoende tijd. Praat hierover met je leerkracht. Misschien kunnen jullie nog een proeftoets doen.

Ali, 09-05-2017
Ik heb een vraag: hoeveel fout moet ik hebben in de entreetoets om HAVO te krijgen? Reactie infoteur, 10-05-2017
Zie de reactie bij Mohamed. In het artikel. Als je de uitslag hebt en klikt op het artikel (onderaan dit artikel) 'Uitslag Cito eindtoets 2017' dan kan je zien welk onderwijstype past bij welke cito score.

Mohamed, 17-04-2017
Ik ga morgen de eindtoets maken, maar ik vroeg me af hoeveel fouten ik mak maken om 545 te halen. Reactie infoteur, 18-04-2017
De antwoorden hebben een bepaalde wegingsfactor waardoor een bepaalde score ontstaat. Hierdoor is dus niet te zeggen hoeveel fouten je mag maken voor een bepaalde score.
Succes!

Lotte, 07-03-2017
Wordt je advies lager als je de eindcito moet maken of blijft dat zo omdat je al een brief hebt gekregen met je niveau erop? Reactie infoteur, 13-03-2017
Het advies mag alleen in overleg naar boven worden aangepast (als de uitslag van de eindcito een hoger niveau aangeeft). Als je de eindcito lager maakt is er niets aan de hand. Het advies blijft dan zoals het in de brief staat.

Lina, 27-01-2017
Mijn dochter heeft cito scores gehaald allemaal B en C dus geen 1 A of lager dan C. En ze zit in groep 7. Nou hoop ik dat ze minimaal mavo/havo advies gaat krijgen mocht het zo blijven. Is dat mogelijk? Reactie infoteur, 06-02-2017
Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met de leerkracht. Voor het schooladvies in groep acht wordt niet alleen naar de toetsresultaten gekeken maar ook naar de werk-/leerhouding.

Carmen, 17-01-2017
Zijn er regels voor het afnemen van de cito? Mijn zoon in groep 8 heeft vandaag toetsen gehad, terwijl de leraar in hetzelfde lokaal aan groep 7 rekenles gaf, hij kon zich hierdoor minder goed concentreren. Ik vind dit eigenlijk heel vreemd. Reactie infoteur, 19-01-2017
In combinatieklassen gebeurt het wel vaker dat de ene helft van de klas een toets aan het maken is terwijl de andere helft (meestal) stil werkt. Als er echter echt les gegeven werd en je zoon had hier last van is het het beste om hierover contact op te nemen met de leerkracht om dit te bespreken.
De Cito toetsen die deze week worden afgenomen vallen onder het toetssysteem van het Cito voor het leerlingvolgsysteem (LVS) en dat is niet de Cito eindtoets waar het in dit artikel over gaat.

Redan, 27-05-2016
İk heb 546 gehaald op de cito eindtoets hoeveel fouten heb ik dan gehaald? Alvast bedankt

Groetjes Redan Reactie infoteur, 30-05-2016
Een bepaalde score betekent niet een standaard aantal fouten. De antwoorden hebben een bepaalde wegingsfactor waardoor een bepaalde score ontstaat. Geen van de leerlingen van groep 8 heeft in 2016 de Cito toets zonder fouten gemaakt. Er waren vier leerlingen die slechts één fout hadden. De maximale score van 550 is echter door 6850 leerlingen gehaald.

Sjsan, 18-04-2016
Hoi, ik vind het heel lastig, morgen hebben we de Cito en ik vind het heel erg spannend. Ik wil graag van TL naar HAVO, kan dat? Reactie infoteur, 25-04-2016
Als je straks op de middelbare school goede cijfers haalt dan kan je na het vmbo de havo gaan doen.
Als je bedoelt dat je tl advies hebt gehad en hoopt dat dit als nog havo wordt, dan hoop ik dat je de cito heel erg goed gemaakt hebt en dat je leerkracht het advies in overleg met je ouders wil bijstellen.

Roamissa, 09-04-2016
Hallo

ik heb een vraag want hoeveel goede antwoorden moet je halen om mavo te krijgen en hoe tellen ze hoeveel goed je hebt want je moet er meer dan 500 halen maar we krijgen 290 vragen dus hoe zit dat eigenlijk? Reactie infoteur, 11-04-2016
Het is niet zo dat elk goed antwoord één punt oplevert of elk fout antwoord één punt eraf. Cito heeft een bepaalde puntenverdeling gemaakt en op basis daarvan behaal je met je antwoorden een bepaalde score tussen de 500-550.

Imane, 28-03-2016
Hallo,

een ding snap ik niet. je kunt toch ook zakken
bijv. je advies is HAVO/VWO en op de eindcito haal je TL ga je dan niet zakken?

GR imane
xx Reactie infoteur, 29-03-2016
Nee, het advies mag alleen naar boven bijgesteld worden.

Mirjam, 07-01-2016
Hallo,
Voor toelating tot het LWOO heb ik al niveau- en intelligentiebepalende toetsen moeten maken bij het samenwerkingsverband passend onderwijs. Moet ik nu ook nog meedoen aan de eindtoets? Reactie infoteur, 11-01-2016
Beste Mirjam,

In principe moeten alle leerlingen van groep 8 de eindtoets maken, maar het schoolbestuur kan besluiten dat een leerling geen eindtoets hoeft te maken (dit gebeurt altijd in overleg met de ouders). Meer informatie hierover is vinden op https://www.centraleeindtoetspo.nl/schoolbesturen-en-directies/veelgestelde-vragen/vraag-ontheffingsgronden/ en https://www.centraleeindtoetspo.nl/media/uploads/files/ocw_beslisboom_bij_ontheffingsgronden_eindtoets_po.pdf

Olivia, 21-04-2015
Hallo,
Ik heb een vraag hoeveel fouten moet je maken om vwo te halen bij de centrale eindtoets 2015?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 21-04-2015
Beste Olivia,
De score van de Cito eindtoets kan variëren tussen de 501 en 550. Voor VWO moet je tussen de 545-550 scoren (lees ook http://educatie-en-school.infonu.nl/examen/127288-uitslag-cito-toets-2015-de-centrale-eindtoets-2015.html), maar als het goed is ligt er al een advies van de leerkracht.
De weging van de antwoorden is verschillend. Het is dus niet te zeggen met hoeveel fout je vwo advies krijgt. Doe de toets zo goed mogelijk.
Succes.

Jeffey, 20-04-2015
Hoi,
Ik keek naar jullie site en ik vind het erg handig, zoals wat voor vragen ik krijg voor mijn cito en hoeveel
meer heb ik niet te vertellen.

Groetjes Jeffrey! Reactie infoteur, 21-04-2015
Hallo Jeffrey,

Dank je wel. Wat leuk dat je dit laat weten. Succes met je Cito toets.

Groeten,
Angela

Opgroeien (75 artikelen)
Laatste update: 09-04-2019
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 10
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.