Artikelen 21 - 30 in de rubriek Wereldorientatie

Wereldorientatie (Educatie en School)

Operatie Fall Weiss, inval van Polen

Op 1 september 1939 viel Nazi-Duitsland onder aanvoering van Adolf Hitler Polen binnen. Dit was het begin van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Op dat moment kon de oorlog echter nog niet als wereldoo… Evertse, 28-07-2014

De opbouw van een Nederlandse stad

In veel Nederlandse steden vindt men wijken die sterk lijken op wijken in andere steden. Vaak trekken deze wijken een zelfde soort publiek, liggen ze op vergelijkbare afstand van het stadscentrum en k… Mvoetensen, 21-02-2014
Verplicht techniek is leuk, met leuke lestips groep 7 en 8

Verplicht techniek is leuk, met leuke lestips groep 7 en 8

Op de basisscholen wordt de leerlingen kennis bijgebracht in taal en rekenen en wereldoriëntatie. Wereldoriëntatie omvat de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Met uitzondering va… Tekstschrijvert, 02-12-2013
Werken door de Tijd

Werken door de Tijd

Beroepen komen en beroepen gaan. Door het veranderende levenspatroon ontstaan er steeds nieuwe beroepen. Soms verdwijnen ze ook weer, achterhaald door nieuwe technieken of levenswijzen. Bij het geschi… Hansvg, 19-11-2013
Maak de geschiedenis actiever!

Maak de geschiedenis actiever!

Het bestuderen van geschiedenis is heel wat meer dan het in je hoofd stoppen van allerlei jaartallen met de bijpassende gebeurtenissen. Het is veel interessanter om je af te vragen hoe mensen in een b… Hansvg, 18-11-2013
Een maquette van Tijd

Een maquette van Tijd

Het is spannend om eens een kijkje te nemen in het leven in vroegere tijden. Hoe zag een prehistorisch kamp er eigenlijk uit? Of een middeleeuws dorp of kasteel? Een van de leuke manieren om kinderen… Hansvg, 18-11-2013
Een draadje van tijd

Een draadje van tijd

Hoe maak je kinderen duidelijk wat ‘tijd’ is? Kinderen hebben nog geen uitgebreid ontwikkeld tijdbesef. Om ze toch een idee van de hoeveelheid verstreken tijd te geven, kunnen we gebruik maken van all… Hansvg, 14-11-2013
Een kijkdoos in tijd

Een kijkdoos in tijd

In vroeger tijden zag het leven er anders uit, met minder of andere hulpmiddelen. Maar het is best lastig je een beeld te vormen van het leven in een andere periode. Dat geldt voor kinderen nog veel s… Hansvg, 14-11-2013
De tijd in vakken

De tijd in vakken

In de geschiedenis zijn diverse tijdvakken, jaartallen en gebeurtenissen aan te wijzen. Er zijn indelingen, die structuur aanbrengen in de enorme hoeveelheid van gebeurtenissen. Vooral kinderen dreige… Hansvg, 13-11-2013

De geschiedenis van... Australië

Aboriginals waren de eersten die in Australië leefden. Omdat men in de zestiende eeuw dacht dat de aarde plat was, moest er ergens in het zuiden nog wel een stuk land liggen. De Spanjaarden en Portuge… Marilyn, 09-11-2013