Artikelen 381 - 390 in de rubriek Taal

Taal (Educatie en School)

Genres in de jeugdliteratuur

Dit artikel behandeld summier de genres in de Jeugdliteratuur. Voor een uitgebreidere weergave kan men onderstaande bron aanschaffen. Hendrik, Nederlandse taal, 25-03-2009
Literatuur: epiek, lyriek en dramatiek

Literatuur: epiek, lyriek en dramatiek

De drie hoofdgenres in de literatuur zijn: epiek, lyriek en dramatiek. Achtereenvolgens misschien wel het best te omschrijven als: het verhaal, de gevoelens en het toneel. Maar dit doet de genres teko… Caro-lina, 13-03-2009
Het Russisch alfabet

Het Russisch alfabet

Russisch is een Slavische taal die wereldwijd door meer dan 250 miljoen mensen wordt gesproken. De taal is ontstaan uit het Indo-Europees, net als het Nederlands en bijna alle andere Europese talen. T… Salo, 11-02-2009
Voorlezen is leuk

Voorlezen is leuk

Voorlezen is leuk maar niet alleen dat. Voorlezen vergroot de woordenschat van kinderen, leert ze hoe de taal in elkaar steekt. Voorlezen stimuleert de creativiteit en geeft kinderen een rustpunt op d… Caro-lina, 09-02-2009

Diverse taalspelletjes voor kinderen

Kinderen leren door spelen. Dit geldt natuurlijk ook voor taal. Dus naast de lesjes uit het taalboek kun je gebruik maken van spelletjes om kinderen te stimuleren in hun taalontwikkeling. Alle taalspe… Elas, Kinderspelletjes, 06-02-2009
De "lange ij" in de Nederlandse taal

De "lange ij" in de Nederlandse taal

In het Nederlands kennen we twee schrijfwijzen voor de klank "ei"("ij"). Hiernaast ziet U het ei. Meteen de juiste schrijfwijze van de klank. Hoe we dan aan de andere schrijfwijze komen? In dit artike… Bvell, 27-01-2009

Veel voorkomende taalfouten voorkomen

De een ergert zich eraan, de ander haalt z'n schouders op bij het zien van een taalfout. Als laatstgenoemde deze al ziet. Dit artikel tracht een steentje bij te dragen aan het voorkomen van taalfouten… Franswah, 22-01-2009

Het wederkerende werkwoord in de Nederlandse taal

Er bestaan in het Nederlands veel zogenaamde ‘wederkerende’ werkwoorden. Deze werkwoorden kunnen herkend worden aan het ‘wederkerend voornaamwoord' dat erbij hoort. Voorbeelden hiervan zijn ‘je vergis… Doeldertje, 21-01-2009

Hoofd- en bijzinnen: drie testjes om ze uit elkaar te houden

Voor sommige mensen is het makkelijk om hoofd- en bijzinnen uit elkaar te houden, voor anderen wat minder. Speciaal voor de mensen die het lastig vinden om ze uit elkaar te houden zet ik hier drie tes… Flew, 16-01-2009
Groot Dictee der Nederlandse Taal 2008: tekst, winnaar, jury

Groot Dictee der Nederlandse Taal 2008: tekst, winnaar, jury

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2008 werd uitgezonden op 17 december 2008. De tekst van de oefening in de Nederlandse taal werd verzorgd door de Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts, als opv… Writerandus, 18-12-2008