Engelse uitspraak

Engelse uitspraak De uitspraak is waaraan je nog lang iemand kan herkennen als een tweede taalleerder. Om je Engelse uitspraak te verbeteren, moet je weten waar je op moet letten. In dit artikel vind je hulp met klanken, onuitgesproken letters, nadruk, homografen en homofonen. Door veel te oefenen met de zaken die genoemd worden, kun je meer klinken als een moedertaalspreker.

Inhoud


Klanken

Hoewel Engels en Nederlands nauw verwant zijn, zijn er enkele verschillen waar veel Nederlanders moeite mee hebben. Het zijn deze dingen waaraan Nederlanders vaak te herkennen zijn als ze Engels spreken.

Woorden op -d, -b, -v en -z

In het Nederlands worden woorden die eindigen op een stemhebbende medeklinker (d, b, v en z) uitgesproken als de stemloze tegenhanger: hond wordt uitgesproken als /hont/, lob als /lop/, Gorbatsjov als /gorbatsjof/ en fez als /fes/. In de taalwetenschap wordt dit terminal devoicing genoemd: de laatste klank wordt stemloos gemaakt. Het Engels doet echter niet aan terminal devoicing. Een woord dat eindigt op een d wordt uitgesproken als een d: would wordt /woed/. Dit geldt ook voor de b, v en z. Bob heet in het Nederlands /bop/ maar /ba:b/ in het Engels. Sociaal netwerk Hyves wordt in het Nederlands uitgesproken als /haifs/ maar als /haivs/ in Engels. Voormalig gevangeniseiland Alcatraz wordt in het Engels /elkatre:z/, maar in het Nederlands /elkatres/.

Th

Dit is de enige medeklinker uit het Engelse die Nederlanders niet kennen en het wordt vaak als een d of t uitgesproken. De th kent een stemhebbende en stemloze variant. Dit verschil vind je bijvoorbeeld in the/think, father/toothpaste en breathe/breath. Je kunt een th op twee manieren uitvoeren. Je kunt je tong tegen de achterkant van je boventanden leggen en dan lucht langs de zijkant van je tong persen. Een andere mogelijkheid is je tong uitsteken. Leg je ongespannen tong tussen je tanden en laat de lucht erlangs ontsnappen.

W

De Engelse w is anders dan de Nederlandse. De Nederlandse w wordt gemaakt door de onderlip tegen de boventanden te plaatsen. De Engelse w wordt alleen met de lippen gemaakt in een soort kusmondje.

Aspiratie van t, p en k

Aspiratie is een technische term voor de extra “h” die je hoort in het Engels na een t, p en k. In het Nederlands doen we dit niet. Aspiratie is in principe een extra zuchtje lucht, zoals in till, pill en kill. Aspiratie gebeurt niet als de klanken in combinatie voorkomen met een s: vergelijk tool (wel) met stool (niet), port (wel) met sport (niet) en cool (wel) met school (niet).

Klinkers

Het Engels kent twintig klinkers die heel verschillend geschreven kunnen worden. In onderstaande tabel staan de letters met een benadering van de uitspraak tussen schuine strepen. Verlenging van de klank wordt aangegeven met een dubbele punt.

LetterKlankKlank 2Klank 3Klank 4
aabout /u/wander /a/last /a:/late /ei/
emet /e/meter /ie:/
ialive /ai/give /i/
osorry /O/go /ou/love /U/ to /oe:/
uput /oe/cut /U/cupid /joe:/
eahead /e/team /ie:/react /ie:e/
eirein /ei/receive /ie:/reinforce /ie:i/
iefiend /ie:/friend /e/science /aie/
ouour /au/route /oe:/would /oe/
oocool /oe:/cook /oe/coopt /uoea/

Onuitgesproken letters

Waar de Nederlandse spelling en uitspraak redelijk dicht bij elkaar liggen, is dat in het Engels volledig anders. In de loop der tijd zijn medeklinkers die nog wel geschreven worden, weggevallen. Hieronder volgt een lijst met voorbeelden van "silent letters". In sommige gevallen valt de letter alleen weg in alledaagse, snelle spraak: er staat dan (snel) achter het woord.

LetterVoorbeelden
BClimb, comb, debt, doubt, dumb, lamb, numb, subtle, tomb, womb
DCandidate (snel), hundred (snel), Wednesday
GRecognize (snel), sovereign
GhFlight, frightening, neigh, night
HHeir, heiress, honest, honor, hour, silhouette
KKnee, knife, knit, knob, knot, know, knowledge
LCalm, chalk, could, half, palm, salmon, should, talk, walk
NColumn, condemn, environment (snel), government (snel), solemn
PPneumatic, pneumonia, psalm, pseudonym, psychic, psychiatry, psychology, receipt
R (in Brits Engels)Burn, card, farm, mother, park, sister, storm, tart, teacher, water
R (in snelle spraak)February, library, perform, surprise
TCastle, Christmas, depot, fasten, fillet, listen, mortgage, quantity (snel), soften, whistle
WAnswer, sword

Nadruk

De nadruk op een Engels woord kan veranderen afhankelijk van woordsoort en lengte.

Sommige woorden met twee lettergrepen zijn een zelfstandig naamwoord of werkwoord afhankelijk van op welke lettergreep de nadruk ligt: als het op de eerste lettergreep ligt, is het een zelfstandig naamwoord, maar als het op de tweede lettergreep ligt, is het een werkwoord. De betekenis is vaak vergelijkbaar maar niet altijd.

WoordZelfstandig naamwoordWerkwoord
ConductLeiding/gedragLeiden/zich gedragen
ConflictConflict/ruzieOneens zijn/ruzien
ContestWedstrijd/gevechtStrijden/discussieren
DecreaseVerminderingVerminderen
DesertWoestijnVerlaten
ExportExportExporteren
ImportImportImporteren
IncreaseVermeerderingVermeerderen
InsultBeledigingBeledigen
PermitVergunningToelaten
PresentCadeauPresenteren/weggeven
ProgressVooruitgangVerbetern/vooruit gaan
ProtestProtest/klachtProtesteren/klagen
RecordOverzicht/record/plaatOpnemen/opschrijven
RejectAfgewezeneAfwijzen/weggooien
ReprintHerdrukHerdrukken
SubjectOnderwerp/onderdaanOnderwerpen
SuspectVerdachteVerdenken
UpsetOnverwacht resultaat/maagprobleemVerdriet of angst toebrengen/omvergooien

De algemene regel voor nadruk in langere woorden is dat de nadruk valt op de derde lettergreep van achteren: PHO-to-graph, pho-TOG-ra-phy en pho-to-GRAPH-i-cally. Deze regel geldt vaak, maar heeft uitzonderingen (bijv. pho-to-GEN-ic).

Vreemde uitspraak

Zelfs als je de vreemde spelling doorhebt, zijn er nog steeds woorden die anders worden uitgesproken dan verwacht.
  • Apostrophe /apostro:fie/ (apostrof)
  • Catastrophe /katastro:fie/ (catastrofe)
  • Cupboard /cUbud/ (kast)
  • Handkerchief /hengkutsjie:f/ (zakdoek)
  • Hiccough /hikUp/ (hik)
  • Interesting /intrusting/ (interessant)
  • Muscle /mUsul/ (spier)
  • Plough /plau/ (ploeg)
  • Recipe /resipie:/ (recept)

Met name woorden op -ough zijn berucht voor hun verschillende uitspraak, want naast hiccough en plough heb je through (/thruuw/), enough (/ie:nUf/), though (/thow/) en cough (/kO:f).

Homografen

Homografen zijn woorden die hetzelfde gespeld worden, maar anders uitgesproken.

WoordUitspraak 1Betekenis 1Uitspraak 2Betekenis 2
BathingbeithingZwemmenba:thingBaden
BowbauBuiging/buigenbuwStrik
HousehausHuishauzHuizen (werkwoord)
Leadlie:dLeidendledLood
LivelivLevenlaivLive
Readrie:dLezenredLas/heb gelezen
RowruwRoeien/rijrawRuzie
SowsawZeugsuwZaaien
UsejuuzGebruikenjuusGebruik
WindwindWindwaindBinden
Woundwoe:ndWondwaundOpwinden (van machine)

Homofonen

Homofonen zijn woorden die anders gespeld worden, maar hetzelfde uitgesproken. De lijst met homofonen is zo mogelijk nog langer dan die van homografen.

UitspraakWoord 1Woord 2Woord 3
E:urAir (lucht)Heir (erfgenaam)
ulaudAloud (hardop)Allowed (toegestaan)
bauBow (buigen/buiging)Bough (tak van een boom)
breikBrake (rem)Break (breken/pauze)
fE:rFare (prijs)Fair (eerlijk/kermis)
feizFaze (verrassen)Phase (fase)
floe:Flu (griep)Flew (vloog)
greitGrate (raspen/irriteren)Great (geweldig)
grownGroan (kreunen/klagen)Grown (gegroeid)
hOrsHoarse (hees)Horse (paard)
itsIt’s (het is)its (onzijdig bezittelijk)
laizLays (legt)Laze (dutten/dutje)
mailMail (post)Male (man/mannelijk)
mie:tMeat (vlees)Meet (ontmoeten)
mownMoan (kreunen/klagen)Mown (gemaaid)
aurOur (ons)Hour (uur)
peilPale (bleek)Pail (emmer)
peinPain (pijn)Pane (ruit)
pE:rPair (paar)Pear (peer)Pare (wegsnijden)
pie:lPeel (schil/schillen)Peal (luid gerinkel)
pleisPlace (plaats)Plaice (schol)
prektisPractice (oefening/praktijk)Practise (oefenen/uitvoeren)
preiPray (bidden)Prey (prooi/jagen)
reizRaise (verhogen)Rays (stralen)
rie:dRead (lezen)Reed (riet)
reinRain (regen)Rein (teugels)Reign (regeren door koning(in))
raitRight (goed/correct)Rite (ritueel)Write (schrijven)
seilSale (verkoop/verkopen)Sail (zeil/zeilen)
sie:nScene (scène)Seen (gezien)
saitSight (blik/attractie)Site (locatie)
sowSo (dus)Sew (naaien)
sowlSoul (ziel)Sole (zool)
sOmSome (enkele)Sum (som/optellen)
steikSteak (biefstuk)Stake (scherp stuk hout/riskeren)
tie:Tea (thee)Tee (afslag in golf)
thE:rThere (daar)Their (hun)They’re (zij zijn)
thruuwThrough (doorheen)Threw (gooide)
tairTire (vermoeien/band in Amerikaans Engels)Tyre (band in Brits Engels)
towToe (teen)Tow (trekken/slepen)
weistWaste (afval/verspilling)Waist (middel van lichaam)
weitWait (wachten)Weight (gewicht)
wie:kWeek (week)Weak (zwak)
wEthurWeather (weer)Whether (of)
wainWine (wijn)Whine (huilen/klagen)
woedWould (zou)Wood (hout)

Lees verder

© 2009 - 2024 Jantrao, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Spaanse taal: UitspraakDe Spaanse taal is een fonetische taal. Dat wil zeggen dat er een directe relatie ligt tussen het geschreven woord en de…
De uitspraak van het EngelsDe uitspraak van het EngelsWij Nederlands zijn goed in talen – althans, dat zeggen buitenlanders tegen ons. We spreken buitenlanders direct aan in…
Engelse uitspraak voor gevorderdenEngelse uitspraak voor gevorderdenMet wat eenvoudige uitspraaktips klink je al gauw een stuk Engelser – maar wie echt wil klinken als een Brit moet een st…
Duitse spelling en uitspraak: een beknopte handleidingDuitse spelling en uitspraak: een beknopte handleidingAls je Duits wil leren, dan kan je best beginnen met de basisprincipes van spelling en uitspraak. Deze ga je nodig hebbe…

Dyslexie in 5 dagen verminderd met de Davis-methodeDyslexie in 5 dagen verminderd met de Davis-methodeDyslexie wordt in de volksmond woord-, of leesblindheid genoemd. In feite is het dat niet, en heeft het veel meer te mak…
Zakelijke brieven in het Engels met voorbeeldzinnenZakelijke brieven in het Engels met voorbeeldzinnenEen zakelijke brief schrijven in het Engels. Hoe pak je dit aan? Natuurlijk begin je in de Engelse taal. Maar er is meer…
Bronnen en referenties
  • McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity. (2001). English Vocabulary in Use - upper-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press.
Jantrao (202 artikelen)
Laatste update: 29-05-2015
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.