Engelse onregelmatige werkwoorden (irregular verbs) leerhulp

Engelse onregelmatige werkwoorden (irregular verbs) leerhulp Meestal worden de Engelse onregelmatige werkwoorden alfabetisch gepresenteerd. Dit is helemaal niet handig bij het leren, omdat het dan heel makkelijk is om woorden die veel op elkaar lijken met elkaar te verwarren. Of het zorgt ervoor dat je herinnert hoe het woord erboven of eronder vervoegd wordt, maar niet het gevraagde woord. Door de onregelmatige werkwoorden op een logischere manier in categorieën in te delen, gaat het leren sneller en makkelijker.

Inleiding

Het leren van de Engelse onregelmatige werkwoorden is geen pretje, dus iedereen kan alle hulp gebruiken. Wie langere tijd de lijst bekijkt, zal ontdekken dat bepaalde werkwoorden op een vergelijkbare manier veranderen, zoals buy – bought – bought en bring – brought – brought. Beide hebben twee keer –ought op het einde. Maar met een alfabetische lijst is het lastig om dit soort regelmatigheden echt duidelijk te zien en valt het niet op dat er veel structuur is.

Deze leerhulp is gebaseerd op het feit dat er regelmaat zit in de onregelmatige werkwoorden. Het zijn geen harde regels, maar als je het systeem enigszins doorziet, is het makkelijker om ze uit het hoofd te leren. Er zijn drie soorten veranderingen die veel voorkomen:
  1. Klinkerverandering: in veel onregelmatige werkwoorden verandert de middelste klinker van i naar o, van a naar e, van i naar u of van een lange naar een korte klinker.
  2. Een –n toevoegen: het is erg normaal om een –n toe te voegen aan het voltooid deelwoord.
  3. Een –t of –d: voor zowel de verleden tijd en het voltooid deelwoord.

Deze typen kunnen gecombineerd worden. Elk van de onderstaande tabellen is een groep onregelmatige werkwoorden die op dezelfde manier verandert in verleden tijd en als voltooid deelwoord. Wat voor soort verandering het is, staat boven de tabel aangegeven.

Er wordt meestal slechts één vertaling gegeven, maar er zijn uiteraard meer vertalingen mogelijk en juist. De lijst is behoorlijk volledig, maar het is natuurlijk goed mogelijk dat er nog meer onregelmatige werkwoorden te leren zijn.

Alle drie vergelijkbaar

Geen verandering, allemaal gelijk

NederlandsWerkwoordVerleden tijdVoltooid deelwoordOpmerking
Slaan beatbeatbeatVoltooid deelwoord ook ‘’beaten’’. Ook: browbeat
Gokken / biedenbetbetbetBij kaarten en veilingen, etc.
BiedenbidbidbidOok: outbid
Barstenburstburstburst
InstortenbustbustbustOok: busted / busted
GietencastcastcastOok: broadcast, forecast, overcast en recast
Kostencostcostcost
Snijdencutcutcut
Passenfitfitfit
Rakenhithithit
Pijn doenhurthurthurt
BreienknitknitknitOok: knitted / knitted
Latenletletlet
ZettenputputputOok: input
Opgevenquitquitquit
LezenreadreadreadOok misread en proofread
PlaatsensetsetsetOok: inset, reset en upset]
Afwerpenshedshedshed
Poepenshit(e)] shitshitOok: shat / shat, shitted / shitted, en shited / shited
Sluitenshutshutshut
Doorsnijdenslitslitslit
Spreidenspreadspreadspread
Duwen/stotenthrustthrustthrust
TrouwenwedwedwedOok: wedded / wedded
Nat makenwetwetwetOok: wetted / wetted

Alleen read wordt anders uitgesproken in de verleden tijd en het voltooid deelwoord.

Voeg –(e)n toe

NederlandsWerkwoordVerleden tijdVoltooid deelwoordOpmerking
Bijtenbitebitbitten
Afkeuring uitsprekenchidechidchiddenOok: chided / chided. Verleden tijd ook chode
Hakken/kappenhewhewedhewn
Verstoppenhidehidhidden
MaaienmowmowedmownVoltooid deelwoord ook mowed
Bewijzenproveprovedproven
AfhelpenridridriddenOok: ridded / ridded. Voltooid deelwoord ook rid
Zagensawsawedsawn
ScherenshaveshavedshavenVoltooid deelwoord ook shaved
TonenshowshowedshownVoltooid deelwoord ook showed
StrooienstrewstrewedstrewnVoltooid deelwoord ook strewed

De d en t

D wordt een t

NederlandsWerkwoordVerleden tijdVoltooid deelwoordOpmerking
Buigenbendbentbent
BouwenbuildbuiltbuiltOok: rebuild
Lenenlendlentlent
Splijtenrendrentrent
Sturensendsentsent
Uitgeven / doobrengenspendspentspent

Voeg een –t toe

NederlandsWerkwoordVerleden tijdVoltooid deelwoordOpmerking
BrandenburnburntburntOok: burned / burned
Uitdelendealdealtdealt
DromendreamdreamtdreamtOok: dreamed / dreamed
WonendwelldweltdweltOok: dwelled / dwelled
LeunenleanleantleantOok: leaned / leaned
SpringenleapleaptleaptOok: leaped / leaped
LerenlearnlearntlearntOok: learned / learned
Menen / bedoelenmeanmeantmeant
RuikensmellsmeltsmeltOok: smelled / smelled
SpellenspellspeltspeltOok: spelled / spelled. Ook: misspell
MorsenspillspiltspiltOok: spilled / spilled
VerwennenspoilspoiltspoiltOok: spoiled / spoiled

Voeg een –d toe

NederlandsWerkwoordVerleden tijdVoltooid deelwoordOpmerking
Hebbenhave (has)hadhad
HorenhearheardheardOok: mishear en overhear
LiggenlaylaidlaidOok: mislay, overlay, re-lay en waylay
MakenmakemademadeOok: remake
BetalenpaypaidpaidOok: overpay, repay en underpay
Zeggensaysaidsaid
BeslaanshoeshoedshoedOok: shod / shod

Alleen klankverandering

i/u – a – u

NederlandsWerkwoordVerleden tijdVoltooid deelwoordOpmerking
Beginnenbeginbeganbegun
DrinkendrinkdrankdrunkVoltooid deelwoord ook drank
Rinkelenringrangrung
RennenrunranrunOok: overrun en rerun
VerkleinenshrinkshrankshrunkVerleden tijd ook shrunk
Zingensingsangsung
Zinkensinksanksunk
Ronddraaienspinspanspun
Springen / voortkomenspringsprangsprungVerleden tijd ook sprung
Zwemmenswimswamswum

a/i – u – u

NederlandsWerkwoordVerleden tijdVoltooid deelwoordOpmerking
Vasthoudenclingclungclung
Gravendigdugdug
Slingerenflingflungflung
OphangenhanghunghungNiet in de betekenis van doden. Ook: overhang
Slingerenslingslungslung
Sluipenslinkslunkslunk
StekenstingstungstungVerleden tijd ook stang
StinkenstinkstunkstunkVerleden tijd ook stank
Rijgen / snoerenstringstrungstrung
Schommelenswingswungswung
Wringenwringwrungwrung

i – ou – ou

NederlandsWerkwoordVerleden tijdVoltooid deelwoordOpmerking
BindenbindboundboundOok: rebind en unbind
Vechtenfightfoughtfought
Vindenfindfoundfound
Knarsengrindgroundground
Opwindenwindwoundwound

Lang – kort – kort

NederlandsWerkwoordVerleden tijdVoltooid deelwoordOpmerking
Bloedenbleedbledbled
FokkenbreedbredbredOok: interbreed
KlievencleavecleftcleftOok: clove / cloven en cleaved / cleaved
VoerenfeedfedfedOok: spoon-feed
Vluchtenfleefled fled
LeidenleadledledOok: mislead
PleitenpleadpledpledOok: pleaded / pleaded
SchietenshootshotshotOok: overshoot
Glijdenslideslidslid
Ontmoetenmeetmetmet
Zich haastenspeedspedspedOok: speeded / speeded
StaanstandstoodstoodOok: misunderstand, understand en withstand

Andere klankveranderingen

NederlandsTypeWerkwoordVerleden tijdVoltooid deelwoordOpmerking
Komeno – a – ocomecamecome Ook: become en overcome
(vast)houdeno – e – eholdheldheld Ook: behold, uphold en withhold
Zitteni – a – asitsatsat
Spugeni – a – ispitspatspit Verleden tijd ook spit
Winneni – o – owinwonwon

Klinkerverandering en meer

Lang – kort – kort en voeg een –t toe

NederlandsWerkwoordVerleden tijdVoltooid deelwoordOpmerking
Kruipencreepcreptcrept
Voelenfeelfeltfelt
Houdenkeepkeptkept
Knielenkneelkneltknelt
Vertekkenleaveleftleft
Verliezenloselostlost
WegnemenreavereftreftOok: bereave
SlapensleepsleptsleptOok: oversleep
Vegensweepsweptswept
Huilenweepweptwept

o en o-(e)n

NederlandsWerkwoordVerleden tijdVoltooid deelwoordOpmerking
Verdragenbearboreborn(e)
Brekenbreakbrokebroken
Kiezenchoosechosechosen
Vriezenfreezefrozefrozen
KrijgengetgotgottenOok: beget en forget
SchijnenshineshoneshoneOok: shined / shined
NaaiensewsowedsownVoltooid deelwoord ook sowed
Sprekenspeakspokespoken
Stelenstealstolestolen
Zwerenswearsworesworn
Scheurenteartoretorn
StappentreadtrodtroddenOok: treaded / treaded. Voltooid deelwoord ook trod
WekkenwakewokewokenOok: awake
WevenweavewovewovenOok: interweave
Dragen (van kleding)wearworeworn

i - o en i-(e)n

NederlandsWerkwoordVerleden tijdVoltooid deelwoordOpmerking
RijdenrideroderiddenOok: override
OpstaanriseroserisenOok: arise
SplijtenriveroverivenVerleden tijd ook rived
(hard) slaansmitesmotesmitten
SchrijdenstridestrodestriddenOok: strided / strided
StrevenstrivestrovestrivenOok: strived / strived
SchrijvenwritewrotewrittenOok: rewrite en underwrite
GedijenthrivethrovethrivenOok: thrived / thrived

e en -(e)n

NederlandsWerkwoordVerleden tijdVoltooid deelwoordOpmerking
Blazenblowblewblown
Tekenen / trekkendrawdrewdrawnOok: overdraw en withdraw
VallenfallfellfallenOok: befell
Vliegenflyflewflown
GroeiengrowgrewgrownOok: outgrow
Kennen / wetenknowknewknown
SnoeienshearshearedshornVoltooid deelwoord ook sheared
Dodenslayslewslain
OpzwellenswellswelledswollenVoltooid deelwoord ook swelled
GooienthrowthrewthrownOok: overthrow

Andere klinkerverandering (naar a of oo) en –(e)n

NederlandsWerkwoordVerleden tijdVoltooid deelwoordOpmerking
VerzoekenbidbadebiddenOok: forbid
EteneatateeatenOok: overeat
GevengivegavegivenOok: forgive
Liggenlielay lainOok: overlie
ZienseesawseenOok: foresee en oversee
Verlatenforsakeforsookforsaken
Schuddenshakeshookshaken
NementaketooktakenOok: mistake, overtake, partake en undertake

ought/aught

NederlandsWerkwoordVerleden tijdVoltooid deelwoordOpmerking
Brengenbringbroughtbrought
Kopenbuyboughtbought
Vangencatchcaughtcaught
ZoekenseeksoughtsoughtOok: beseech
Onderwijzenteachtaughttaught
Denkenthinkthoughtthought
Volbrengenworkwroughtwrought

Andere veranderingen

NederlandsWerkwoordVerleden tijdVoltooid deelwoordOpmerking
Zijnbewas (were)been
Kunnencancould(geen)
DuikendivedovedivedVerleden tijd ook dived
DoendodiddoneOok: outdo, overdo, redo en undo
GaangowentgoneOok: forego, forgo en undergo
VerlichtenlightlitlitOok: lighted / lighted
Mogenmaymight(geen)
VerkopensellsoldsoldOok: resell, outsell en oversell
Zullenshallshould(none)
SmokkelensneaksnucksnuckOok: sneaked / sneaked
Slaan / overgaanstrikestruckstruck
VertellentelltoldtoldOok: foretell
OnderleggenunderlieunderlaidunderlaidOok: underlied / underlied
Zullenwillwould(geen)

Lees verder

© 2007 - 2024 Jantrao, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Engels: Regelmatige werkwoordenEngels: Regelmatige werkwoordenRegelmatige werkwoorden in het Engels zijn ontzettend makkelijk en vergt niet veel oefening, je moet vooral weten hoe he…
Spaans: Onregelmatige werkwoorden ISpaans: Onregelmatige werkwoorden IIn dit artikel vindt u onregelmatige werkwoorden in het Spaans. Deze werkwoorden zijn vervoegd: 'zijn', 'zich bevinden',…
Engels: Onregelmatige werkwoordenEngels: Onregelmatige werkwoordenOnregelmatige werkwoorden vinden veel scholieren een groot probleem. Je moet ze uit het hoofd kennen, omdat er geen echt…
Overzicht van alle landen in Noord-AmerikaNoord-Amerika bestaat uit Canada, de Verenigde Staten, Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Midden-Amerika is een cul…

Spaans: AfkortingenAfkortingen, u komt ze overal tegen. Zo ook in Spanje. Hier een duidelijk overzicht met afkortingen die u in Spanje tege…
Het verschil tussen Engels en AmerikaansHet verschil tussen Engels en AmerikaansEr zit behoorlijk veel verschil tussen Amerikaanse en Engelse woorden. Daardoor lijkt het soms allemaal nog ingewikkelde…
Reactie

Anoniem, 15-09-2010
Ik kan het werkwoord 'to spend' niet vinden op deze lijst… 'to spend' is toch ook een onregelmatig werkwoord, of niet? Reactie infoteur, 16-09-2010
Hallo,

To spend staat gewoon in de lijst onder "De d en t" en dan de eerste tabel met "D wordt een t".

Jantrao

Jantrao (202 artikelen)
Laatste update: 29-06-2017
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.