Voor- en tegenstanders over de rekentoets

Voor- en tegenstanders over de rekentoets Over de invoering van de rekentoets is veel te doen geweest en er is veel discussie (geweest) tussen voor- en tegenstanders van de rekentoets. Veel mensen vragen zich af waarom er een aparte rekentoets is. Aangezien de rekentoets zich in een overgangsfase bevindt geldt er tot 2020 een andere normering voor de rekentoets voor een voldoende en telt deze alleen voor leerlingen van het vwo mee voor het al dan niet behalen van het diploma. Gebleken is dat deze overgangsfase veel vragen oproept zoals wanneer heb je een voldoende voor de rekentoets? Is er een speciale rekentoets voor leerlingen met dyscalculie et cetera.

Wat is de rekentoets?

De rekentoets toetst de rekenvaardigheden van leerlingen van het middelbaar onderwijs en het mbo.

Waaruit bestaat de rekentoets?

De rekentoets bestaat uit 45 vragen. Dit zijn deels kale sommen en deels sommen die uit een bepaalde context gehaald moeten worden (afsluiten telefoonabonnement, reis plannen et cetera). Bij de vragen mogen de leerlingen een pen en kladpapier gebruiken. Bij sommige vragen verschijnt een rekenmachine die gebruikt mag worden. De toets wordt om die reden digitaal afgenomen en er kan niet in worden ‘teruggebladerd’.

Wanneer wordt de rekentoets afgenomen?

De rekentoets wordt afgenomen in het examenjaar of het jaar daarvoor.

Hoeveel herkansingen zijn er?

Er zijn vier herkansingen.

Waarom is er een aparte rekentoets?

In 2007 waren politici, leerkrachten en ouders het erover eens dat het rekenniveau in Nederland te laag was. Dit moest omhoog zodat leerlingen minder problemen zouden hebben in het vervolgonderwijs en het dagelijkse leven. De politiek is hiermee aan de slag gegaan. De eisen voor het Nederlands zijn sinds die tijd ook omhoog gegaan en die zijn meegenomen in het vak en examenonderdeel Nederlands. Aangezien niet alle leerlingen wiskunde in hun examenpakket hebben is er een aparte rekentoets gekomen.

Sinds wanneer is de rekentoets verplicht?

De rekentoets is sinds het school jaar 2013/2014 verplicht voor bijna alle middelbare en mbo-leerlingen. Alleen het maken van de toets is belangrijk, het resultaat telt niet mee voor het te behalen diploma. In 2014/2015 moesten de leerlingen van de hoogste niveaus van het vmbo, de havo, het vwo en mbo-4 de rekentoets maken. Het jaar daarop volgt de rest. Zolang het cijfer niet meetelt voor het eindexamen wordt het niet op het diploma vermeld, maar op een aparte bijlage.

Vanaf welk schooljaar telt de rekentoets mee voor het diploma?

Vanaf het schooljaar 2015/2016 was het de bedoeling dat het resultaat van de rekentoets mee zou tellen voor het al dan niet behalen van het diploma. Als voor de rekentoets geen voldoende is gehaald krijgt de leerling geen diploma (de onvoldoende kan niet gecompenseerd worden) werd gesteld. Voor het examenjaar 2015/2016 geldt een 4,5 voor de rekentoets als voldoende.
Echter begin oktober 2015 gaf de PvdA aan dat zij het risico dat grote groepen leerlingen dit schooljaar geen diploma halen te groot vinden en dat zij daarom willen dat de rekentoets dit schooljaar toch nog niet meetelt bij het eindexamen voor leerlingen van de havo, vmbo en mbo (bij de examenleerlingen voor het vwo is de rekentoets geen probleem, daar haalde iedereen het afgelopen jaar een 5 of hoger). Dit betekent dat het resultaat van de rekentoets alleen meetelt voor een diploma voor leerlingen van het vwo.

Overgangsfase rekentoets

Tot 2020 is er een overgangsfase. Dit betekent dat de toets meegroeit en elk jaar een beetje moeilijker wordt. Voor het schooljaar 2015/2016 heeft de leerling de toets voldoende gemaakt als hij/zij een 4,5 heeft gehaald. In de loop van de jaren zal deze norm langzaam oplopen. Daarnaast is de toets nog in ontwikkeling en moet nader ontwikkeld worden. Hiervoor wordt input verwacht vanuit het veld (wiskundeleraren). Echter, slechts een klein deel van de vragen zijn openbaar (voorbeeldvragen). Per 1 juli 2016 komt hier verandering in. Dan worden de vragen achteraf gepubliceerd op een speciale website.

Voor- en tegenstanders over de rekentoets

Vanaf de invoering van de rekentoets laten zowel voor- als tegenstanders om verschillende redenen van zich horen. Over een aantal dingen zijn ze het eens;
 • Er moet goed rekenonderwijs komen
 • Toetsing hoort daarbij

Voorstanders rekentoets

De voorstanders zeggen onder andere het volgende over de rekentoets;
 • Verwacht nu een zichtbare verbetering van het rekenniveau bij de instroom studenten
 • Als de toets niet meetelt voor het eindexamen dan wordt/ blijft rekenen een ondergeschoven kindje
 • Het wordt tijd dat leerlingen beter gaan rekenen
 • De nieuwe rekentoets kan helpen jongeren schuldenvrij te blijven
 • Een beter begrip van rekenen helpt bij andere vakken zoals bijvoorbeeld wiskunde en natuurkunde

Tegenstanders rekentoets

Tegenstanders zeggen onder andere het volgende over de rekentoets;
 • Te snel ingevoerd
 • We hebben beter rekenonderwijs nodig, geen toets ( er is geen verbeterplan)
 • Teveel gewicht (rekenen is slechts klein deel van vervolgonderwijs, maar wordt doorslaggevend voor de toekomst van een leerling)
 • Kwaliteit van de toets is niet in orde (dubbelzinnige, onduidelijke vragen)
 • Gaat ook om leesvaardigheid (instinkers) of ruimtelijk inzicht
 • Terugbladeren is niet mogelijk
 • Alleen antwoord telt (geen punten voor juiste tussenstappen)
 • Niet iedereen krijgt (extra) rekenlessen
 • Het toets-moment is te laat. Het rekenonderwijs hoort in de brugklas thuis, daar moet je dan ook toetsen
 • Het klopt niet dat er rekentoets wordt ingevoerd zonder goed rekenonderwijs in te stellen
 • Talentvolle leerlingen zullen uitvallen voor een diploma

Bevindingen LAKS

LAKS (Landelijke Aktie Komitee Scholieren) liet in mei 2015 weten dat de prestatie rekentoets vooral afhangt van de school. De verschillen tussen de verschillende middelbare scholen zijn soms groot. Daarnaast verschilt het slagingspercentage ook per schoolniveau. Bijna 90% van de leerlingen op het vwo slaagt voor de rekentoets. Bij de overige leerlingen ligt dit percentage tussen de 40 en 60 %.

Rekentoets en dyscalculie

Voor leerlingen met dyscalculie (rekenblindheid) is er een aangepaste toets. De aangepaste rekentoets wordt mondeling afgenomen en de leerlingen met dyscalculie mogen bij elke rekenopgave een rekenmachine gebruiken.

Lees verder

© 2015 - 2024 Opgroeien, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
WISCAT rekentoets PABOWISCAT rekentoets PABOIeder jaar beginnen duizende studenten een opleiding aan de PABO. Als eerstejaars student wacht hen dan de gevreesde taa…
Oefenen voor de rekentoets PaboOefenen voor de rekentoets PaboDe Pabo is een van de populairste HBO-opleidingen in Nederland. Toch heeft de Pabo ook ieder jaar te maken met een hoog…
Wat betekent cum laude, magna cum laude & summa cum laude?Wat betekent cum laude, magna cum laude & summa cum laude?Cum laude, magna cum laude en summa cum laude zijn aanduidingen die worden gebruikt wanneer leerlingen of studenten met…

Staatsexamen doenStaatsexamen doenIn Nederland is de meest gebruikelijke manier om een middelbareschooldiploma (VMBO, HAVO, VWO) te halen, daadwerkelijk d…
Ik ben gezakt, wat nu?Ik ben gezakt, wat nu?Je kijkt er naar uit, de dag dat je een telefoontje krijgt en hoort dat je geslaagd bent. Je hebt al allerlei plannen wa…
Bronnen en referenties
 • ‘Rekentoets’(www.balansdigitaal.nl, 29 januari 2015)
 • ‘Niveau rekentoets groeit mee met niveau scholieren’ (www.nu.nl, 17 december 2014)
 • ‘Magere voldoende voor rekentoets eindexamens’ (www.nu.nl, 25 november 2014)
 • ‘Rotterdamse wiskunde docent wil Cito-rekentoetsen openbaar’ (www.nu.nl, 17 oktober 2014)
 • ‘Rekentoets kan verbeterd worden’ (www.nu.nl, 30 mei 2014)
 • ‘Cijfer rekentoets komt nog niet op diploma’(www.nu.nl, 25 november 2014)
 • ‘Scholen moeten snel rekenvaardigheid opvoeren’ (ww.nu.nl, 9 oktober 2013)
 • ‘Ook wiskundedocenten zijn het niet eens over de rekentoets’ (www.nu.nl, 29 januari 2015)
 • ‘Rekentoets mogelijk op de schop’ (www.telegraaf.nl, 29 januari 2015)
 • ‘Maak hier de voor het middelbaar onderwijs verplichte rekentoets’ (www.volkskrant.nl, 20 januari 2015)
 • ‘Jinek’ (uitzending van 28 januari 2015)
 • ‘Rekentoets komt er, verzet of niet’ (www.volkskrant.nl, 28 januari 2015)
 • ‘Tweede kamer stemt in met rekentoets’ (www.nu.nl, 31 maart 2010)
 • ‘PvdA accepteert verplichte rekentoets’ (www.nu.nl, 27 januari 2015)
 • ‘Staatssecretaris Dekker past rekentoets niet aan’ (www.nu.nl, 20 januari 2015)
 • ‘Toch diploma uitdelen na onvoldoende bij rekentoets’ (www/nu.nl, 19 januari 2015)
 • ‘Duizenden leerlingen halen diploma niet door rekentoets’ (www.nu.nl, 28 januari 2015)
 • ‘Rekentoets maakt het probleem vooral groter’ (Trouw, 27 januari 2015)
 • ‘PvdA is om: rekentoets wordt verplicht’ (Trouw, 28 januari 2015)
 • 'Hoog tijd om beter te leren rekenen' (Trouw opinie, 30 januari 2015)
 • 'Rekentoets prima, maar niet nu al' (Trouw opinie, 7 februari 2015)
 • 'Bussemaker: rekentoets helpt jongeren schuldenvrij te blijven' (Algemeen Dagblad, 8 april 2015)
 • 'Prestatie rekentoets hangt af van school' (Prima Nieuwsbrief, 12 mei 2015)
 • 'Utrechters rekenen ook slecht' (Algemeen Dagblad, 8 mei 2015)
 • 'Rekenblinde scholier krijgt extra kans' (Het Parool, 26 juni 2015)
 • 'PvdA trekt steun voor invoeren rekentoets bij eindexamens in' (De Volkskrant, 7 oktober 2015)
 • 'Meerderheid tegen rekentoets op vmbo, havo en mbo' (www.ad.nl, 6 oktober 2015)
Opgroeien (75 artikelen)
Laatste update: 07-10-2015
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Examen
Bronnen en referenties: 27
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.