De Entreetoets: Uitslag, interpretatie en informatie

De Entreetoets: Uitslag, interpretatie en informatie De Entreetoets is voor veel ouders en kinderen een toch spannend moment. Bedoeld om te meten hoe de zaken er voorstaan in groep zeven, maar ook een indicatie voor het uiteindelijke schooladvies. Een uitleg over de Entreetoets, over hoe je de uitslag interpreteert, en wat de scores nou betekenen.

Wat is de Entreetoets?

De Entreetoets is een toets van het cito, die op de basisschool wordt afgenomen. De Entreetoets kan worden afgenomen in groep vijf, zes en zeven. Meestal wordt de Entreetoets in groep zeven afgenomen. De Entreetoets is onderdeel van het LVS (leerlingvolgsysteem). Met het LVS worden de vorderingen van de leerlingen systematisch bijgehouden. Ook de Cito-eindtoets en de LVS-toetsen zijn onderdeel van dit systeem.

Waar is de Entreetoets voor bedoeld?

De Entreetoets is oorspronkelijk bedoeld om te kijken op welk gebied je kind het goed doet, en op welke gebieden het nog bijgespijkerd moet worden. De school kan dan in groep acht met deze resultaten aan de slag, zodat je kind maximaal voorbereid wordt op de cito-eindtoets. Maar soms lijkt het of de toets voor het tegenovergestelde wordt gebruikt. Veel scholen baseren hun schooladvies mede op de Entreetoets. In plaats van een handvat voor verbetering, krijgt de Entreetoets dus steeds meer iets van een 'oordeel'! Nu de Cito-eindtoets vanaf 2015 minder een rol gaat spelen in de de verwijzing naar het middelbaar onderwijs, wordt verwacht dat de rol van Entreetoets alleen maar groter gaat worden.

Hoe wordt de Entreetoets afgenomen?

De Entreetoets bestaat uit drie verschillende toetsen. Er is een toets voor de vakken taal, rekenen/wiskunde en studievaardigheden. Elke toets bestaat uit 16 taken. Die taken bestaan dan weer uit 20, 25 of 30 opgaven. Deze opgaven zijn allemaal multiple choice. Kinderen kruisen op een speciaal antwoordblad hun antwoord aan. Ook heeft het Cito een boekje met kennismakingsopgaven gemaakt. De kinderen maken de kennismakingsopdrachten een paar dagen voor de echte toets begint. Zo kunnen ze een beetje wennen aan de opgaven. Voor leerlingen met dyslexie en leerlingen met een visuele beperking zijn er aangepaste versies beschikbaar.

Wanneer wordt de Entreetoets afgenomen? En wanneer komt de uitslag?

De Entreetoets kent twee afnameperiodes: Van april tot en met juni, en de hele maand september. De school mag zelf kiezen wanneer de toets precies wordt afgenomen. Veel scholen kiezen ervoor om de Entreetoets in april, mei of juni af te nemen. Meestal doen scholen vier tot zes dagdelen over de Entreetoets, maar scholen mogen er ook langer over doen. Als een kind op een van de toetsdagen ziek is, kan het de toets op een andere dag inhalen. Als de toets af is, wordt hij naar het Cito gestuurd. Daar wordt hij digitaal nagekeken. Na ongeveer een maand is de uitslag bekend.

Hoe moet ik de uitslag van de Entreetoets interpreteren?

De uitslag komt in de vorm van een blad met tabellen, het zogenaamde leerlingprofiel. Per vakgebied is er een tabel. Bij wijze van voorbeeld is hieronder de tabel voor het vak Studievaardigheden gegeven. Deze tabel geeft het totaal van het vakgebied aan, en de resultaten van de verschillende onderdelen van dit vakgebied. In de tabel staan de resultaten van het totaal Studievaardigheden in de bovenste rij. De rijen daaronder bevatten de resultaten per onderdeel, zoals Kaartlezen, Studieteksten en Informatiebronnen, en Lezen van schema’s, tabellen en grafieken.

Voorbeeldtabel van het vak Studievaardigheden

Aantal
opgaven
Percentage
goed
PercentielV.........IV.........III.........II.........I
Studievaardigheden757156........................*......................
Studieteksten en informatiebronnen256446............*...................................
Kaartlezen257261...................................*............
Lezen van schema’s, tabellen en grafieken257661...................................*............


Per onderdeel zijn er vier kolommen. De eerste drie kolommen bevatten cijfers, de laatste een ster. De eerste kolom staat voor het totale aantal vragen per onderdeel. Zo bevat het vakgebied Studievaardigheden in totaal 75 vragen. De onderdelen bevatten elk 25 vragen. De tweede kolom bevat het percentage goede antwoorden. De leerling in dit voorbeeld had voor Studievaardigheden in totaal 71 procent van alle vragen goed, en voor het onderdeel Studieteksten en Informatiebronnen 64 procent.

Wat betekenen de percentielscores?

De derde kolom bevat de zogenaamde percentielscore. De percentielscore geeft aan hoe goed de Entreetoets gemaakt is ten opzichte van de andere leerlingen. Een percentielscore van 56 betekent dat dat 56% van alle leerlingen dit onderdeel even goed of slechter gemaakt hebben. 44% heeft de toets beter gemaakt. Een kind dat een percentiel van 90 heeft scoort dus heel goed. Dan heeft maar 10% van de leerlingen die toets beter gemaakt. Een percentiel van 16 is niet zo goed. De laatste kolom bevat vijf Romeinse cijfers, en een sterretje. Dit sterretje geeft een globale indicatie van hoe goed het kind het gedaan heeft. Hoe dichter het sterretje bij de I staat, hoe beter het kind gescoord heeft.

Onder alle tabellen in het leerlingprofiel staan de totalen van vakgebieden nog eens vermeld, plus het totaal van de hele toets. Het Cito heeft ook een folder over de Entreetoets online gezet, waarin het leerlingprofiel verder wordt toegelicht.

Wat zegt de uitslag van de Entreetoets over het uiteindelijke schooladvies?

Kan je aan de uitslag van de Entreetoets zien naar welk schooltype je kind zal gaan? Er zijn scholen die op basis van de Entreetoets een voorlopig schooladvies geven. Maar zoals al eerder gezegd, de Entreetoets is bedoeld als handvat voor verbetering, en niet als definitief oordeel! Er zou gedurende groep acht nog best veel kunnen veranderen. Toch geldt de uitslag van de Entreetoets wel als een globale indicatie.

Hoe kan ik aan de uitslag zien wat ik kan verwachten? Vooral de kolom met de Romeinse cijfers en het sterretje is hier belangrijk. Staat het sterretje overwegend onder de Romeinse I, dan is de kans groot dat het kind naar het vwo kan. Overwegend een II komt overeen met havo. Staat de ster vaak onder de III dan is dit een indicatie voor vmbo theoretisch of vmbo gemengd. Een IV wijst vaak op vmbo kader, en een V op vmbo basis. Maar het is niet gezegd dat dit altijd het geval is. Ook werkhouding speelt een belangrijke rol in het uiteindelijke schooladvies.

Mijn kind heeft de Entreetoets slecht gemaakt, hoe komt dat?

Soms is de uitslag van de Entreetoets even slikken. Veel ouders denken dat ze door de rapporten van hun kind een redelijk beeld hebben van de schoolprestaties van hun kind, maar dat is helaas lang niet altijd zo. Dit is omdat de marges waarmee het LVS werkt redelijk groot zijn. Een kind met overwegend een C staat te boek als een gemiddelde leerling. Het maakt echter nogal wat uit of deze C een 'hoge C' is, of een 'lage C'. In het eerste geval scoort een kind bovengemiddeld, en in het andere geval juist beneden het gemiddelde. Ook geven leerkrachten een kind soms hogere cijfers omdat het erg ijverig is, iets dat de werkelijke prestaties vertekent.

Een slechte score op de Entreetoets, wat kan ik doen?

Als de score van je kind niet overeen komt met zijn prestaties in het LVS, dan is de school verplicht een handelingsplan te maken. Dit handelingsplan heeft als doel je kind weer op zijn oude niveau te krijgen. Een probleem is vaak wel, dat er geen tijd is om dit handelingsplan ook goed uit te voeren. De website jmouders.nl geeft als advies om met de leerkracht te bespreken hoe dit handelingsplan het beste uitgevoerd kan worden. Ook adviseren zij om te vragen naar de mogelijkheid van remedial teaching. Een andere oplossing kan zijn om zelfstandig een remedial teacher in te schakelen. Dit kost om en nabij de 100 euro per maand.

Lees verder

© 2014 - 2024 Carpeventum, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Entreetoets voor groep 5, 6 en 7De Entreetoets voor groep 5, 6 en 7Op basisscholen waar de Cito Eindtoets wordt afgenomen, wordt ook steeds vaker de Entreetoets afgenomen. De Entreetoets…
Entreetoets voor leerlingen van groep 7Entreetoets voor leerlingen van groep 7Aan het einde van de basisschool breekt er een spannende tijd aan; naar welke middelbare school gaat het kind? De Entree…
Cito en leerlingvolgsystemen op de basisschoolWat betekenen de scores die uw kind op school haalt? Op de basisschool wordt vanaf groep 3 in een systeem bijgehouden we…
Schooladvies basisschool voor het voortgezet onderwijsSchooladvies basisschool voor het voortgezet onderwijsMet ingang van het schooljaar 2014-2015 is bepaald dat de leerkrachten in groep 8 van de basisschool het schooladvies vo…

Vermoeden voorsprong, hoe breng ik dit ter sprake op school?Vermoeden voorsprong, hoe breng ik dit ter sprake op school?Je vermoedt dat je kleuter voorloopt op zijn leeftijdgenootjes. Misschien leest je kleuter al, of vraagt hij je de oren…
Talent en oefening baart kunst: deliberate practiceOefening baart kunst wordt er wel gezegd. Zo ook bij talent: Ericsson geeft aan dat talenten van vandaag minimaal 10.000…
Bronnen en referenties
  • http://www.jmouders.nl/Themas/School/School/Entreetoets-stressen-in-groep-7.htm
  • http://www.tekstschrijver.eu/2010/06/wijzer-in-de-entreetoets.html
  • http://www.instapinternet.nl/1/396/files/ouderfolder%20entreetoets.pdf
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Entreetoets
  • In de maanden april, mei en juni wordt op veel scholen de Cito Entreetoets afgenomen. Met de entreetoets kan de leerkracht nagaan hoe de leerlingen ervoor staan op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden.
  • http://beterbijles.wordpress.com/category/entreetoets-oefenen/
  • https://www.jmouders.nl/Themas/School/Eerste-hulp-bij-tegenvallende-entreetoets.htm
Reacties

Rozemarijn Hendriks, 25-03-2015
Wordt er bij de normering rekening gehouden met het moment van afname? Want in principe hebben leerlingen die de toets afgenomen krijgen in juni of september minimaal 2 maanden langer onderwijs dan leerlingen die de toets in april maken. Ik geloof dat het aantal maanden onderwijs dat genoten is bij toetsafname van invloed is op het aantal goed gemaakte opgaven. Reactie infoteur, 01-04-2015
Weet ik niet. Goed punt, eigenlijk. Denk dat scholen hier wel rekening mee houden, ze willen dat hun kinderen zo goed mogelijk scoren, ook voor de Inspectie.

Willemijn, 07-01-2015
Mogen de teksten worden voorgelezen, evt door een computer, voor kinderen met dyslexie?
Dank voor uw reactie.
Vriendelijke groeten,
Willemijn Brinkman. Reactie infoteur, 27-01-2015
Volgens mij wel, maar dat hangt denk ik ook van de school af
zie: http://www.lexima.nl/artikelen/dyslexie/cito-toetsen/cito-entreetoets

Carpeventum (42 artikelen)
Laatste update: 19-03-2014
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.