Certificate of Proficiency in English (CPE): Use of English

Certificate of Proficiency in English (CPE): Use of English CPE is een examen voor Engels op het hoogst mogelijke niveau. Het deel Use of English is het derde deel van het schriftelijke examen. In dit deel van het examen moet je laten zien dat je grammatica goed is, dat je woordenschat op peil is, dat je verbanden binnen zinnen begrijpt en dat je de belangrijkste informatie uit teksten kan halen.

Algemeen

Dit is het derde schriftelijke deel van de toets, na de lunchpauze. Je hebt anderhalf uur voor de vijf delen met in totaal 44 vragen.

Omdat het vooral gaat om grammatica en woordenschat, is het belangrijk dat deze op peil zijn. Het beste is om intuïtie te ontwikkelen voor Engels, zoals je dat hebt voor je moedertaal. De teksten en zinnen komen uit een variatie van bronnen en het is belangrijk om ze altijd door te lezen voordat je antwoordt. Delen 1 tot 4 bieden verder een voorbeeld met antwoord aan, zodat je weet wat er van je wordt verwacht. In de loop van de test loopt de lengte van het woordgebruik op: van een enkel woord tot korte frasen en hele zinnen. Schrijf altijd alles voluit en gebruik geen afkortingen zoals he's voor he is of sthg voor something. Soms is meer dan een antwoord mogelijk, dus mocht je meerdere opties zien, schrijf dan altijd maar eentje op. Geef je meerdere antwoorden en is er een fout, dan krijg je geen punten ook al is een ander antwoord wel goed. Omdat je niet veel tijd hebt voor alle vragen, is planning belangrijk. Mocht je een antwoord niet weten, sla het dan over en kom later terug.

Je mag schrijven in het tekstboekje, maar alle antwoorden moeten voor het einde op het antwoordblad staan. Hiervoor mag je alleen een B of HB potlood gebruiken. Als je een verkeerd antwoord wilt corrigeren, moet je dat uitgummen. Doorkruisen is toegestaan, maar moet heel duidelijk zijn. Een verkeerd woord tussen haakjes zetten is niet goed, omdat het dan een alternatief antwoord lijkt. Zorg dat je altijd de juiste spelling en interpunctie gebruikt, want fouten worden afgestraft. In de samenvatting zijn minimale foutjes toegestaan. Schrijf altijd in een duidelijk handschrift.

Deel 1

Een aangepaste tekst met vijftien gaten. De gaten worden altijd gevuld door slechts een woord, maar er kunnen soms wel meer correcte antwoorden zijn. Elk correct antwoord is een punt waard. De antwoorden moeten met blokletters op het antwoordblad worden geschreven.

Voorbeeld 1
Animals of the Future

The idea of trying to image (0) WHAT sort of animals will be living on our planet in thousand (1) ... not millions of years' time seems at (2) ... sight to be futile. Can we possibly imagine what's in store so (3) ... in the future? The team of scientists (4) ... work on this question is to be published soon, all (5) ... same, applied a great (6) ... more than guesswork (7) ... the task.

Lees altijd eerst de hele tekst voordat je antwoordt. Het goede antwoord hangt namelijk niet alleen af van de zin met het gat, maar van de hele tekst. Let speciaal op de woorden voor en na het gat, omdat het juiste antwoord mogelijk een vaste uitdrukking vormt. Houd er rekening mee dat condities of negaties het antwoord kunnen veranderen. Mocht het een werkwoord zijn, let dan altijd erop dat het overeenstemt met het onderwerp van de zin.

Deel 2

Een korte tekst met tien woordvormingen. In de tekst zijn tien gaten en de basisvorm van het woord wat daar hoort, wordt gegeven. De taak is dus om de basis zodanig te veranderen dat het past binnen de context. Deze veranderingen zijn niet alleen prefixen en suffixen, bijvoorbeeld sub-standard of un-accept-able, maar ook veranderingen binnen het woord, zoals van long naar length en stand naar outstanding. Elk correct antwoord is een punt waard. De antwoorden moeten met blokletters op het antwoordblad worden geschreven.

Voorbeeld 2
The Attraction of Maps
People often ask why any map is made at all. It's a good question. A higly developed (0) VISUAL sense of expression is by no means a universal attribute, nor does everybody easily translate a mental image or real landscape into a plan. Many people are baffled rather than (1) ... by a map. Although maps have an (2) ... history, from the earliest times onward, their variety and adaptability has always been (3) ..., rather unjustly in my view, as a fairly (4) ... and minority form of (5) ... expression.VISION

LIGHT
INTRIGUE
MISS ... SIGNIFY
GRAPH

Denk eraan dat meervouden of tegenstellingen mogelijk zijn.

Deel 3

Zes sets van drie zinnen met een ontbrekend woord. In een set van drie zinnen ontbreekt hetzelfde woord. Jouw taak is om het woord te vinden dat in alle drie contexten past. Vaak worden hiervoor redelijk eenvoudige woorden gebruikt met dubbele betekenissen of bijzonder figuurlijk gebruik. Elk correct antwoord is twee punten waard. De antwoorden moeten met blokletters op het antwoordblad worden geschreven.

Voorbeeld 3

There were trees on the northern and western ... of the island.
The book is full of useful ... on how to get the best out of your computer.
James enjoyed his stay in the hotel and gave ... to almost every member of staff.

Hoewel een woord het gat in een zin kan opvullen, is er slechts een woord dat in alle drie de zinnen past. Het juiste woord verandert niet in vorm voor de verschillende zinnen. Mogelijk kun je aan het eind van elke zin de woorden opschrijven die passen en dan kijken of er een overeenkomstig woord is.

Deel 4

Acht woordveranderingen. Je krijgt een zin gegeven en een sleutelwoord. Het begin en einde van een andere zin wordt gegeven en jouw taak is om het sleutelwoord in te voegen in die nieuwe zin zodat het dezelfde betekenis heeft als de eerste zin. Je moet hiervoor tussen drie en acht woorden gebruiken. Dit betekent bijvoorbeeld dat je een vaste uitdrukking moet gebruiken, een ander werkwoord of van een zelfstandig naamwoord een werkwoord moet maken. Het gegeven sleutelwoord mag niet veranderd worden, maar alle andere woorden uit de eerste zin wel. Elk correct antwoord is twee punten waard. De antwoorden moeten met blokletters op het antwoordblad worden geschreven.

Voorbeeld 4

It was the largest sporting event the city had ever witnessed.

SUCH

Never ............................................................................. sporting event.

Het antwoord bestaat altijd uit maximaal acht woorden en minimaal drie, nooit meer, nooit minder. Samenvoegingen zoals don't tellen als twee woorden. Het sleutelwoord mag niet veranderd worden, dus je krijgt geen punten als je dit wel doet. Op het antwoordblad schrijf je alleen de woorden die het gat opvullen, niet de rest van de zin. Let vooral goed op dat de werkwoordsvorm correct is.

Deel 5

Twee teksten met elk twee vragen en een samenvattingstaak. De vragen richten zich vooral op tekstbegrip op woordniveau en het gebruik van stilistische middelen. De vragen zijn open, maar een kort antwoord (d.w.z. geen volledige zin) of zelfs een enkel woord is voldoende. De twee teksten hebben hetzelfde onderwerp, maar komen van verschillende auteurs. Hierdoor bieden ze een verschillende kijk op het thema en vormen de basis voor de samenvatting. Hiervoor moet je relevante informatie selecteren en de informatie in een nieuwe, coherente manier presenteren. Je mag tussen 50 en 70 woorden gebruiken. Het is van belang om dit aantal niet te overschrijden maar ook niet te weinig te schrijven omdat je dan waarschijnlijk zaken gemist hebt. Je eigen mening hoef je niet te geven. Elk correct antwoord is twee punten waard, maar voor de samenvatting is een maximum van veertien punten te verdienen: maximaal vier voor inhoud en tien voor samenvattingsvaardigheid.

Tekstvragen

Voor de tekstvragen is het belangrijk om woordgebruik te begrijpen, met name hoe bepaalde woorden in de tekst naar hetzelfde verwijzen.

Voorbeeld 5 (halve tekst)
One area in which the English language seems surprisingly lacking is colour, and the colour vocabulary we do possess is surprisingly recent: 'pink' and 'orange', for instance, were unknown definitions before the 17th century. Hitherto, such colours had been regarded merely as shades of red, yet so limited was their use that people managed to talk about them quite adequately without needing to be more precise. Today's requirement are more complex, however, and in our attempt to distinguish between the myriad variations of blues and greens, red and purples that modern chemistry has produced, we often fall back on nature to provide a benchmark. A soft crimson might be described as 'raspberry', for instance, a scarlet as 'geranium'.

In your own words, explain how we 'fall back on nature' in naming colours.

Samenvatting

Voor de samenvatting is het van belang om de belangrijkste punten uit de tekst te halen en deze beknopt weer te geven. Je moet het kopiëren van woorden te vermijden en juist te parafraseren (zeggen in eigen woorden). Lees na het schrijven de samenvatting over op grammatica, spelling en coherentie.

Voorbeeld
In a paragraph of 50 - 70 words, summarise in your own words as far as possible the reasons given in both texts to explain why some colours have long-established names in English and others have only been named more recently.

Je kunt maximaal vier punten krijgen als je alle belangrijke punten noemt, maar tien punten zijn voor de vaardigheid van samenvatten. Hiervoor gebruiken beoordelaars een apart schema met vijf banden (zie hieronder). Elke band is verdeeld in tweeën, dus een score van 5.2 is maximaal, dan 5.1, 4.2, enz. Lange of juist korte samenvattingen zijn niet goed, net als veel spelfouten of een onleesbaar handschrift.

BAND 5 Outstanding realisation of the task set:
• Totally relevant
• Concise and totally coherent
• Skilfully organised, with effective use of linking devices
• Skilfully re-worded, where appropriate
• Minimal non-impeding errors, probably due to ambition
Clearly informs and requires no effort on the part of the reader.

BAND 4 Good realisation of the task set:
• Mostly relevant
• Concise and mostly coherent
• Well organised, with good use of linking devices
• Competently re-worded, where appropriate
• Occasional non-impeding errors
Informs and requires minimal or no effort on the part of the reader.

BAND 3 Satisfactory realisation of the task set:
• Generally relevant, with occasional digression
• Some attempt at concise writing and reasonably coherent
• Adequately organised, with some appropriate use of linking devices
• Adequately re-worded, where appropriate
• Some errors, mostly non-impeding
Adequately informs, though may require some effort on the part of the reader.

BAND 2 Inadequate attempt at the task set:
•Some irrelevance
• Little attempt at concise writing, so likely to be overlength and incoherent in places OR too short
• Some attempt at organisation, but only limited use of appropriate linking devices and may use inappropriate listing or note format
• Inadequately re-worded and/or inappropriate lifting
• A number of errors, which sometimes impede communication
Partially informs, though requires considerable effort on the part of the reader.

BAND 1 Poor attempt at the task set:
• Considerable irrelevance
• No attempt at concise writing, so likely to be seriously over-length and seriously incoherent OR far too short
• Poorly organised, with little or no use of appropriate linking devices and/or relies on listing or note format
• Poorly re-worded and/or over-reliance on lifting
• Numerous errors, which distract and impede communication
Fails to inform and requires excessive effort on the part of the reader.

BAND 0 Negligible or no attempt at the task set:
• Does not demonstrate summary skills
• Incomprehensible due to serious error
• Totally irrelevant
• Insufficient language to assess
• Totally illegible

Antwoorden voorbeelden

Deel 1:
 1. If
 2. first
 3. far
 4. whose
 5. the
 6. deal
 7. to
Deel 2:
 1. enlightened
 2. intruiging
 3. dismissed
 4. insignificant
 5. graphic/graphical
Deel 3:
tips

Deel 4:
(before) had the city (ever) seen/witnessed such a(n) large/big/huge/major/enormous/great

Deel 5:
we use the names of flowers and fruit/natural objects/phenomena (to describe colours)

Lees verder

© 2010 - 2024 Jantrao, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Cambridge examenCambridge examenEr zijn verschillende diploma's te behalen om je kennis van de Engelse taal aan te tonen bij opleidingen of bedrijven. H…
FCE examen cambridgeHet FCE examen is een engelstalig examen. FCE betekent First Certificate in English. Het is voor mensen die door middel…
Certificate in Advanced English (CAE): Informatie en tipsCertificate in Advanced English (CAE): Informatie en tipsEen handig overzicht voor studenten die een Certificate in Advanced English (CAE) of Cambridge Examen willen behalen. He…
Je Engels testen: welke Cambridge ESOL toets is geschikt?Je Engels testen: welke Cambridge ESOL toets is geschikt?Als je een internationale Master wilt doen, als je naar een Engelssprekend land wilt verhuizen of als je simpelweg bewij…

Toetsen, examens, tentamens: waar/niet waar, meerkeuzevragenToetsen, examens, tentamens: waar/niet waar, meerkeuzevragenIedere schoolcarrière staat er bol van: toetsen, testen, examens, tentamens, proefwerken, overhoringen. Met wat kennis v…
Deeltafels: overzicht, tips en truukjesDeeltafels: overzicht, tips en truukjesIn België krijgen kinderen in het tweede leerjaar de maaltafels aangeleerd. En daarna, of in sommige scholen gelijktijdi…
Bronnen en referenties
 • Docentenhandboek CPE (met testvragen)
 • http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cpe.html
 • Ervaring als testdeelnemer in juni 2009
Jantrao (202 artikelen)
Laatste update: 11-03-2011
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Examen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.