De zomerschool: school voor zittenblijvers

De zomerschool: school voor zittenblijvers De zomerschool is bedoeld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs die net niet zijn bevorderd naar het volgende schooljaar. Tijdens de zomervakantie krijgen zittenblijvers gedurende een bepaalde periode de kans om onder intensieve en persoonlijke begeleiding een persoonlijk lesprogramma te volgen waarbij de nadruk ligt op vakinhoud en studievaardigheden. De leerlingen krijgen geen nieuwe lesstof aangeboden, wel wordt de lesstof van het afgelopen schooljaar behandeld waarna de leerling aan de hand van een eindtoets moet laten zien dat hij de stof onder de knie heeft. Bij voldoende resultaat gaat de leerling over, bij onvoldoende resultaat doubleert hij alsnog.

De zomerschool

Elk jaar blijven zo´n 28.600 leerlingen uit het voortgezet onderwijs zitten, vergeleken met andere westerse landen is dit een hoog percentage. Het ministerie van OCW en de Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs (VO-raad) streven het doel na om het percentage zittenblijvers in het voortgezet onderwijs naar beneden te brengen van 5,8% naar 3,8% in 2020. De zomerschool wordt hiervoor als een belangrijk instrument gezien. Maar wat is die zomerschool nou eigenlijk?

Bron: Hans, PixabayBron: Hans, Pixabay

De zomerschool is voor iedereen toegankelijk

De naam zomerschool klopt eigenlijk niet omdat er geen sprake is van een afzonderlijke school, maar van een persoonlijk lesprogramma voor zittenblijvers in het voortgezet onderwijs. Deze lessen worden tijdens de zomerperiode aangeboden met als doel de taal en/of leerachterstand bij zittenblijvers kleiner te maken zodat zij alsnog kunnen overgaan naar het volgende schooljaar. Voor elke leerling wordt een programma vastgesteld waarbij de nadruk ligt op vakinhoud en studievaardigheden.
Om de school voor iedereen toegankelijk te houden zijn er geen kosten aan het volgen van de lessen verbonden, de school krijgt hiervoor subsidie.

De zomerschool is voor zittenblijvers

De zomerschool is er voor een beperkt aantal leerlingen die net niet zijn bevorderd naar het volgende schooljaar. Zij krijgen een kans om tijdens een korte, maar intensieve periode de opgelopen achterstanden weg te werken zonder daarvoor een heel schooljaar te hoeven overdoen. Leerlingen kunnen hiervoor niet zelf kiezen, dat bepaalt de eigen school. In de rapportvergadering aan het einde van het schooljaar wordt beslist welke leerlingen over zijn, welke leerlingen blijven zitten en wie in aanmerking kan komen voor de zomerschool.

De volgende criteria worden door de (eigen) school gehanteerd

 • de leerling wordt niet bevorderd
 • het gaat om een leerling met een geringe noodzaak tot reparatie
 • de leerling kan in twee weken zijn achterstand wegwerken
 • de verwachting is dat de leerling zich positief inzet

De zomerschool is niet voor elke leerling geschikt. In sommige gevallen is het beter dat het jaar wordt overgedaan, zeker als de leerling heel slecht heeft gepresteerd of als hij niet gemotiveerd is. Deze school is dan ook bedoeld voor die leerlingen die net dat extra zetje nodig hebben om over te gaan.

Bij voldoende resultaat wordt de leerling alsnog bevorderd

Als een leerling net niet is bevorderd naar het volgende leerjaar kan de zomerschool uitkomst bieden om alsnog over te gaan. In dat geval kunnen de docenten in de eindrapportvergadering besluiten dat de leerling in aanmerking komt. De norm om in aanmerking te komen is één tekortpunt voor bevordering op het eindrapport. Daarnaast moet tijdens de rapportvergadering worden besloten dat de desbetreffende leerling een goede kans van slagen in het volgende schooljaar heeft.

Vervolgens moeten de ouders en de leerling zelf beslissen of zij deel willen nemen aan de zomerschool. Gaat de leerling niet naar de zomerschool, dan doubleert hij en wordt er gekeken hoe hij zijn schoolcarrière het beste kan vervolgen. Gaat de leerling wel, dan wordt hij bij voldoende resultaat alsnog bevorderd. Is het resultaat onvoldoende, dan doubleert de leerling.

Het lesprogramma

De zomerschool vindt dagelijks plaats tijdens de zomervakantie en duurt tenminste twee weken. Meestal wordt er aan het begin van de zomervakantie les gegeven, maar de school bepaalt zelf wanneer. De school kan haar eigen docenten inzetten maar ze kan ook gebruikmaken van de docenten van andere scholen. Gemiddeld is de verdeling 1 docent op 6 à 8 leerlingen.

Aan de zittenblijvers wordt geen nieuwe leerstof aangeboden, de leerlingen worden bijgespijkerd voor het vak waarin ze onvoldoende staan. De leerlingen krijgen alleen les in een paar vakken, wel wordt de volledige lesstof van het afgelopen schooljaar behandeld. Er is dan ook sprake van een intensief lesprogramma zodat de leerling zich de benodigde leerstof alsnog eigen kan maken. Door middel van een eindtoets kunnen de leerlingen laten zien of zij de lesstof onder de knie hebben.

Zoveel mogelijk leerlingen moeten gebruik kunnen maken van de zomerschool

In 2013 startten CNV Onderwijs en de VO-raad met de scholen voor zittenblijvers. Aan de proef namen 13 scholen deel en als extra werden er ook twee regionale scholen ingericht. Voor 2015/2016 stelde de overheid extra geld beschikbaar met het streven een landelijk dekkend netwerk aan zomerscholen op te zetten. De achterliggende gedachte hiervan was dat er zoveel mogelijk leerlingen gebruik kunnen maken van de zomerschool zodat het aantal zittenblijvers kan worden gereduceerd. In sommige gemeentes bestond al langer de mogelijkheid om gedurende de zomermaanden een aanvullend lesprogramma te volgen, maar de door de overheid gesubsidieerde zomerscholen voor leerlingen die dreigen te blijven zitten bestaan pas vanaf 2013.
In de schoolgids van uw kind kunt u zelf nalezen of de school een zomerschool heeft ingericht.

Bron: Geralt, PixabayBron: Geralt, Pixabay

De mening van leerlingen

Leerlingen ervaren de zomerschool als prettig omdat er gewerkt wordt in kleine groepen en de leerling in zijn eigen tempo zelfstandig kan werken aan de (bekende) lesstof. Daarnaast stellen de leerlingen de rust en stilte tijdens de lessen op prijs en wordt de persoonlijke en intensieve begeleiding van de leerkrachten zeer gewaardeerd. Dit laatste aspect bevordert eveneens de eigen motivatie.

De docenten

Voor de docenten die bereid zijn om een deel van hun vakantie op te offeren geldt dat het plezierig is om les te geven aan een kleine, gemotiveerde groep en het geeft ook voldoening als ze zien dat de leerlingen alsnog worden bevorderd.

Wat kunt u doen als de school van uw kind geen zomerschool aanbiedt?

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn niet verplicht om een zomerschool aan te bieden. Leerlingen kunnen dan ook alleen lessen volgen bij een zomerschool als deze (mede) is georganiseerd door de eigen school. Alleen de eigen school beslist of een leerling wel of niet wordt bevorderd omdat alleen de eigen school die beslissing kan nemen. Voor meer informatie kunt u terecht bij zomerscholen.nl
© 2016 - 2024 Molleke, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De CITO-EindtoetsIn groep 8 van het basisonderwijs maken de meeste kinderen de CITO-Eindtoets. Deze toets wordt gebruikt om inzicht te kr…
De Entreetoets voor groep 5, 6 en 7De Entreetoets voor groep 5, 6 en 7Op basisscholen waar de Cito Eindtoets wordt afgenomen, wordt ook steeds vaker de Entreetoets afgenomen. De Entreetoets…
Oefenen voor de eindtoets met software (computerprogramma)Oefenen voor de eindtoets met software (computerprogramma)Vanaf 2015 is een basisschool weer verplicht om het schooladvies naar boven bij te stellen bij een hoge score op de eind…
De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (opvolger van de Cito-toets) is een toets die door de meeste basisscholen gekozen wordt als eindto…

Tips voor het leren van de spieren van het menselijk lichaamTips voor het leren van de spieren van het menselijk lichaamBij veel opleidingen wordt er van je gevraagd dat je de anatomie van de mens kent. En dan ook nog in een (voor de meeste…
Machten: rekenregels en opgavenMachten: rekenregels en opgavenMachten liggen in 4 vwo aan de grondslag van de meeste trucjes om de 'x' uit te rekenen, maar niet alleen in 4 vwo wordt…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Romaine, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • https://www.onderwijsconsument.nl/wat-de-zomerschool-voor-zittenblijvers/
 • http://www.zomerscholenvo.nl/over/faq/
 • http://www.zomerscholenvo.nl/materialen/prognosticeren-en-selecteren/
 • http://www.zomerscholenvo.nl/wp-content/uploads/sites/5/2015/07/Het-succes-van-de-zomerschool-door-leerlingen-verklaard.pdf
 • https://www.bmcadvies.nl/mediatheek/de-zomerschool-als-een-speer-door-de-stof/
 • Afbeelding bron 1: Hans, Pixabay
 • Afbeelding bron 2: Geralt, Pixabay
Molleke (292 artikelen)
Laatste update: 08-07-2020
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Studievaardigheden
Bronnen en referenties: 8
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.