Oefenen voor de eindtoets met software (computerprogramma)

Oefenen voor de eindtoets met software (computerprogramma) Vanaf 2015 is een basisschool weer verplicht om het schooladvies naar boven bij te stellen bij een hoge score op de eindtoets (ook wel cito-toets genoemd). Dit is goed nieuws voor ouders die, om welke reden dan ook, vrezen dat de basisschool een te laag schooladvies zal geven voor hun kind. Bij een hoge cito-score is de school namelijk verplicht om dit te lage schooladvies naar boven bij te stellen. Om de kans op een goed resultaat voor de eindtoets te verbeteren, kan voor deze toets worden geoefend. Speciale software kan hierbij helpen. Deze software is namelijk deskundig samengesteld, zodat de oefenstof aansluit bij de daadwerkelijke vragen van een eindtoets. Bovendien vinden veel kinderen oefenen voor de eindtoets leuker met een computerprogramma. Een kind kan eenvoudig zelfstandig met het programma aan de slag achter de pc, laptop of tablet. Als ouder kan je de resultaten in de gaten houden en je kind zo nodig meer laten oefenen op onderdelen waar hij of zij nog zwak op scoort.

Heeft oefenen voor de eindtoets zin?

Een examen kan, grofweg, twee dingen toetsen: intelligentie of vaardigheden. Een (goede) IQ-test toetst intelligentie, zodat hiervoor niet kan worden geoefend. De meeste examens daarentegen, waaronder ook de eindtoets, toetsen echter vaardigheden en voor zulke toetsen kan wél worden geoefend.

De eindtoets is een vaardighedentoets

De eindtoets, waarvoor maximaal 200 punten kunnen worden behaald, toetst een drietal vaardigheden:
  • taalvaardigheden (100 punten);
  • studievaardigheden (60 punten);
  • rekenvaardigheden (40 punten).

Wanneer deze toets door pakweg 16-jarigen in plaats van 12-jarigen zou worden gemaakt, dan zal je zien dat het gemiddelde aantal juiste antwoorden aanzienlijk hoger is. De reden hiervoor is eenvoudig: 16-jarigen hebben meer oefening gehad met rekenen, taal en studievaardigheden, zodat zij hier beter in zijn. Een hoge intelligentie helpt uiteraard om snel goed te leren spellen of rekenen, maar met voldoende oefening kan uiteindelijk iedereen deze vaardigheden zodanig beheersen dat geen vraag op de eindtoets fout beantwoord hoeft te worden. Kortom: door voor de eindtoets te oefenen, kan je hier een hogere score voor behalen.

Wanneer beginnen met oefenen?

Een moeilijkere vraag is hoeveel oefening per leerling nodig is. Dit zal immers sterk verschillen per kind. Meestal is de tijd die beschikbaar is voor oefenen beperkt, dus het is van belang dat zo gericht mogelijk wordt geoefend op de zwakke punten van een kind.

Taalvaardigheden zijn het belangrijkst

Merk op dat de helft van het totale aantal punten behaald kan worden met taalvaardigheden (100 punten). Met studievaardigheden (60 punten) en rekenen (40 punten) zijn duidelijk minder punten te behalen. Mocht een kind dus zowel moeite hebben met taal als met rekenen en is weinig oefentijd beschikbaar, dan kan beter voor taalvaardigheden worden geoefend.

Hoe werkt oefenen voor eindtoets met software?

Oefensoftware voor de eindtoets kent vele duizenden vragen die zijn opgedeeld in de onderwerpen die op de eindtoets worden getoetst. Het voordeel hiervan is dat zichtbaar wordt op welke onderdelen een kind zwak scoort, zodat hier meer op geoefend kan worden. Op deze manier wordt de oefentijd zo efficiënt mogelijk gebruikt.

Oefenen zonder ouder

Voor het oefenen met de software is geen begeleiding van een ouder of docent nodig. Het kind kan eenvoudigweg de opgaven maken en het computerprogramma registreert automatisch welke vragen goed of fout zijn beantwoord. De vragen zijn, net als op de echte eindtoets, meerkeuzevragen.

Bijsturen als ouder

Het aantal goede en foute antwoorden wordt per vragencategorie bijgehouden. Als ouder (of docent) kan je op deze manier zien hoeveel procent van de vragen je kind goed of fout heeft per onderdeel. Op deze manier kan je zien welke onderdelen je kind moeilijk vindt en hem of haar hier meer mee laten oefenen. Vindt een kind een onderdeel duidelijk heel moeilijk? Dan kan je de hulpfunctie in het programma aanzetten en krijgt het kind bij elke vraag aanwijzingen te zien die hem of haar helpen bij het beantwoorden van de vraag. Op deze manier maakt je kind niet steeds dezelfde fout, maar wordt er echt geleerd.

Met of zonder tijdsdruk

Eén van de moeilijkheden van de eindtoets is dat er maar beperkte tijd beschikbaar is om alle vragen te beantwoorden. Om kinderen met deze tijdsdruk te laten oefenen, kan je in de software ervoor kiezen om tijdsdruk aan te zetten. Je kind kan dan wennen aan omgaan met tijdsdruk, zodat hij of zij helemaal goed voorbereid naar de eindtoets gaat.

Voordelen van oefenen voor cito-toets met computerprogramma

Behalve met computerprogramma's kan ook met bijvoorbeeld oefenboeken voor de eindtoets worden geoefend. Oefenen met software biedt enkele voordelen die oefenboeken niet kennen.

Oefenen met computer kost ouder minder tijd

Het belangrijkste voordeel van oefenen voor de eindtoets met een computerprogramma is dat de resultaten van het oefenen automatisch worden opgeslagen. Als ouder hoef je dus niet de antwoorden na te kijken, maar kan je eenvoudigweg naar het percentage juiste antwoorden kijken en aan de hand hiervan concluderen of je kind een onderwerp wel of niet voldoende beheerst. Dit kost aanzienlijk minder tijd.

Kinderen vinden oefenen met de tablet, pc of laptop leuker

Veel kinderen zijn niet weg te slaan bij de computer. Hier kan je handig gebruik van maken door hen aan de computer te laten oefenen voor de eindtoets.

Welke oefensoftware is er voor de cito-toets?

Eén van de bekendste fabrikanten van oefensoftware voor de eindtoets is Karakter Uitgevers. Zij verkopen oefenprogramma's voor alle drie de onderdelen van een eindtoets:
  • Toetstrainer Spelling en Toetstrainer Taal Woordkeus Formuleren en Lezen (beide voor het onderdeel taalvaardigheid);
  • Toetstrainer Toetstrainer Rekenen, Cijferend rekenen en Leessommen en Toetstrainer Toetstrainer Rekenen - Hoofdrekenen (beide voor het onderdeel rekenvaardigheid);
  • Toetstrainer Informatieverwerking: Hanteren van Informatie Bronnen / Lezen van Kaarten / Tabellen en Grafieken en Toetstrainer Informatieverwerking - Identificeren en afleiden van informatie uit teksten (beide voor het onderdeel studievaardigheden).

Al deze computerprogramma's hebben de kenmerken en voordelen die hierboven zijn besproken.
© 2017 - 2024 Bl86g, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Welke Cito-score is nodig voor de havo?Welke Cito-score is nodig voor de havo?Elk jaar leggen meer dan 150.000 achtstegroepers de Cito-toets af. Hoewel het basisonderwijs wordt gestimuleerd om de Ci…
De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (opvolger van de Cito-toets) is een toets die door de meeste basisscholen gekozen wordt als eindto…
Met welke score voor de CITO-toets mag je naar het VWO?Met welke score voor de CITO-toets mag je naar het VWO?Jaarlijks leggen meer dan honderdduizend basisscholieren van groep 8 de CITO-toets af. Een deel van de kinderen hoopt, a…
Welke Cito-score past bij welke vmbo-leerweg?Welke Cito-score past bij welke vmbo-leerweg?Van de ongeveer 150.000 basisscholieren die jaarlijks de eindtoets van Cito (de Cito-toets) maken, haalt ongeveer de hel…

Selectie numerus fixus-opleidingen collegejaar 2017-2018Selectie numerus fixus-opleidingen collegejaar 2017-2018Voor het collegejaar van 2017-2018 en de jaren die daarop volgen wordt er niet meer geloot voor numerus fixus-opleidinge…
Waardevolle eindexamentips van oud-kandidatenWaardevolle eindexamentips van oud-kandidatenGefeliciteerd! Als het goed is mag jij dit jaar opgaan voor het eindexamen, je hebt vier, vijf of misschien zes jaar ges…
Bronnen en referenties
Bl86g (17 artikelen)
Gepubliceerd: 23-01-2017
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Examen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.