Selectie numerus fixus-opleidingen collegejaar 2017-2018

Selectie numerus fixus-opleidingen collegejaar 2017-2018 Voor het collegejaar van 2017-2018 en de jaren die daarop volgen wordt er niet meer geloot voor numerus fixus-opleidingen. Studies moeten nu selecteren op basis van minstens twee selectiecriteria. Deze selectiecriteria bepaalt de opleiding zelf en verschillen dus. Voor sommige opleidingen moet er een test gemaakt worden, terwijl andere opleidingen selecteren op basis van een motivatiebrief. Meestal wordt de cijferlijst van de overgang van 5 naar 6 vwo of van 4 naar 5 havo gebruikt. Het is dus belangrijk om, ook in de vierde en vijfde, je best te doen om toegelaten te worden voor een opleiding met een numerus fixus.

Numerus fixus

Niet alle opleidingen in Nederland hebben onbeperkt plaatsen, naast een havo- of vwo-diploma moet er ook een selectieprocedure doorlopen worden om toegelaten te worden voor deze zogenaamde numerus fixus-opleidingen. Deze opleidingen hebben ervoor gekozen om niet iedereen toe te laten omdat er bijvoorbeeld maar een beperkt aantal banen zijn of omdat de voorzieningen op de opleiding niet voldoende zijn voor meer leerlingen. Voorheen werd er centraal geloot, maar nu worden selectiecriteria niet meer centraal geregeld. Dat betekent dat deze per opleiding kunnen verschillen.

Universitaire bachelors met numerus fixus collegejaar 2017-2018

In de tabel hieronder zijn de universitaire bachelors opgenomen met een numerus fixus. Er is ook te zien hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn.

Universiteit Opleiding Aantal plaatsen
Erasmus Universiteit RotterdamKlinische Technologie100
Technische Universiteit DelftKlinische Technologie100
Universiteit LeidenKlinische Technologie100
Universiteit UtrechtGlobal Sustainability Science150
Universiteit UtrechtBiomedische wetenschappen175
Universiteit LeidenBiomedische wetenschappen70
Universiteit van AmsterdamBiomedische wetenschappen200
Radboud UniversiteitBiomedische wetenschappen100
Wageningen UniversityBiotechnologie120
Universiteit LeidenCriminologie165
Universiteit LeidenCriminologie5
Erasmus Universiteit RotterdamCriminologie135
Universiteit LeidenCriminologie165
Universiteit LeidenCriminologie5
Vrije Universiteit AmsterdamCriminologie130
Universiteit UtrechtDiergeneeskunde225
Tilburg UniversityEconomics120
Maastricht UniversityEconomics and Business Economics550
Radboud UniversiteitEuropean Law School600
Universiteit UtrechtCollege of Pharmaceutical Sciences50
Universiteit UtrechtFarmacie270
Universiteit LeidenFiscaal recht125
Universiteit LeidenFiscaal recht5
Universiteit LeidenFiscaal recht125
Universiteit LeidenFiscaal recht5
Universiteit van AmsterdamFiscaal recht25
Rijksuniversiteit GroningenGeneeskunde410
Universiteit LeidenGeneeskunde315
Erasmus Universiteit RotterdamGeneeskunde410
Rijksuniversiteit GroningenGeneeskunde, profiel Intramurale Zorg100
Vrije Universiteit AmsterdamGeneeskunde350
Radboud UniversiteitGeneeskunde330
Rijksuniversiteit GroningenGeneeskunde, profiel Duurzame Zorg100
Rijksuniversiteit GroningenMedicine, profile Molecular Medicine100
Rijksuniversiteit GroningenMedicine, profile Global Health100
Universiteit UtrechtGeneeskunde304
Universiteit van AmsterdamGeneeskunde350
Maastricht UniversityGeneeskunde316
Technische Universiteit DelftIndustrieel Ontwerpen350
Erasmus Universiteit RotterdamInternational Bachelor Communication and Media200
Maastricht UniversityInternational Business875
Vrije Universiteit AmsterdamInternational Business Administration200
Erasmus Universiteit RotterdamInternational Business Administration575
Tilburg UniversityInternational Business Administration350
Rijksuniversiteit GroningenInternationale Betrekkingen en Internationale Organisatie260
Universiteit TwenteTechnische Geneeskunde130
Technische Universiteit DelftAerospace Engineering440
Wageningen UniversityMoleculaire Levenswetenschappen100
Technische Universiteit DelftNanobiology100
Erasmus Universiteit RotterdamNanobiology100
Radboud UniversiteitNotarieel recht600
Universiteit UtrechtAcademische lerarenopleiding primair onderwijs100
Universiteit van AmsterdamPsychobiologie250
Radboud UniversiteitPsychologie550
Erasmus Universiteit RotterdamInternational Bachelor in Psychology150
Rijksuniversiteit GroningenPsychologie600
Rijksuniversiteit GroningenPsychologie (EN)600
Radboud UniversiteitPsychology550
Maastricht UniversityPsychologie420
Erasmus Universiteit RotterdamRechtsgeleerdheid150
Erasmus Universiteit RotterdamRechtsgeleerdheid650
Universiteit van AmsterdamRechtsgeleerdheid25
Vrije Universiteit AmsterdamTandheelkunde128
Radboud UniversiteitTandheelkunde67
Universiteit van AmsterdamTandheelkunde68
Rijksuniversiteit GroningenTandheelkunde48
Wageningen UniversityVoeding en Gezondheid160

Hbo-opleidingen met numerus fixus collegejaar 2017-2018

Niet alleen universitaire bachelors doen aan selectie, ook sommige hogescholen selecteren hun toekomstige leerlingen.

Hogeschool Opleiding Aantal plaatsen
Hogeschool van AmsterdamAMFI-Amsterdam Fashion Institute400
NHTV internationaal hoger onderwijs BredaInternational Game Architecture and Design200
Avans HogeschoolAdvanced Business Creation160
Hogeschool RotterdamBiologie en Medisch Laboratoriumonderzoek175
Hogeschool UtrechtBusiness Management180
Hogeschool RotterdamChemie120
Hogeschool UtrechtCommunication & Multimedia Design240
Hogeschool UtrechtHuidtherapie100
Hogeschool RotterdamHuman Resource Management190
Hogeschool RotterdamIndustrieel Product Ontwerpen100
Hogeschool van AmsterdamInternational Business and Management Studies60
Hogeschool UtrechtJournalistiek300
HKUArt and Economics: Media275
HKUArt and Economics: Event275
HKUArt and Economics: Theatre and Performing Arts275
HKUArt and Economics: Design275
HKUKunst en Economie275
HKUArt and Economics: Music275
Hanzehogeschool GroningenMaatschappelijk Werk en Dienstverlening240
Fontys HogescholenMedisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken160
Hanzehogeschool GroningenMedisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken140
Hogeschool UtrechtMedische Hulpverlening20
Hogeschool van Arnhem en NijmegenMedische Hulpverlening40
Hogeschool RotterdamMedische Hulpverlening40
Hogeschool van Arnhem en NijmegenMondzorgkunde70
Hanzehogeschool GroningenMondzorgkunde51
Hogeschool UtrechtMondzorgkunde100
Hogeschool UtrechtOefentherapie Cesar100
Hogeschool UtrechtFysiotherapie308
Hogeschool van Arnhem en NijmegenFysiotherapie190
Fontys HogescholenFysiotherapie240
Hanzehogeschool GroningenFysiotherapie285
Hogeschool RotterdamFysiotherapie200
Avans HogeschoolFysiotherapie180
Hogeschool van AmsterdamAcademie voor Lichamelijke Opvoeding278
De Haagse HogeschoolHALO (Opleiding tot Leraar Lichamelijke Opvoeding) (Laan van Poot)200
Fontys HogescholenLeraar Engels60
Fontys HogescholenLeraar Engels180
Fontys HogescholenLeraar Engels180
Fontys HogescholenLeraar Geschiedenis120
Fontys HogescholenLeraar Geschiedenis120
Fontys HogescholenVerpleegkunde364
Fontys HogescholenVerpleegkunde26
Avans HogeschoolHBO-Verpleegkunde330
Fontys HogescholenVerpleegkunde - Technische stroom364
Avans HogeschoolHBO-Verpleegkunde330
Hogeschool van Arnhem en NijmegenVerpleegkunde300
De Haagse HogeschoolHBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige)40
De Haagse HogeschoolHBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige)40
Avans HogeschoolHBO-Verpleegkunde330
Avans HogeschoolHBO-Verpleegkunde330
Fontys HogescholenVerpleegkunde364
Hanzehogeschool GroningenVerpleegkunde (HBO-V)400
De Haagse HogeschoolHBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige)250
Hogeschool UtrechtOptometrie160
Hogeschool UtrechtOrthoptie60
Hanzehogeschool GroningenSociaal Pedagogische Hulpverlening240
Fontys HogescholenSportkunde285
Hogeschool van AmsterdamSportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen273
Hogeschool van AmsterdamToegepaste Psychologie365
Hanzehogeschool GroningenHBO Toegepaste Psychologie192
Fontys HogescholenToegepaste Psychologie400
Hogeschool van Arnhem en NijmegenToegepaste Psychologie175
Hogeschool van Arnhem en NijmegenVoeding en Diëtetiek190

Regels

Men mag zich voor maximaal twee numerus fixus-opleidingen inschrijven, je mag dus maximaal twee selectieprocedures doorlopen in één jaar. Daarnaast mag je je voor de opleidingen tandheelkunde, fysiotherapie, geneeskunde en mondzorgkunde op maar één plaats inschrijven, dus je kunt je niet inschrijven voor twee geneeskunde-opleidingen in hetzelfde jaar. Je mag je dus wel inschrijven voor geneeskunde in Utrecht en diergeneeskunde in Utrecht, maar niet voor geneeskunde in Amsterdam en geneeskunde in Utrecht.

Hoe vaak je mee mag doen aan een selectieprocedure verschilt per opleiding, maar bij de meeste opleidingen geldt dat men maximaal drie keer kan meedoen. Sommige opleidingen verbieden je om vaker dan één of twee keer mee te doen, vaker dan drie keer meedoen aan de selectieprocedure van een opleiding op dezelfde plaats kan niet.

Wanneer je meegedaan hebt aan een selectie maar gezakt bent voor je examen, telt de selectiepoging niet mee. Hiervoor moet je wel contact opnemen met de opleiding.

Belangrijke data

Bij de meeste numerus fixus-opleidingen moet men zich vóór 15 januari aanmelden. Vervolgens zal de opleiding aangeven wat de selectie precies inhoudt. De meeste opleidingen geven op 15 april een rangnummer aan de kandidaten. Vanaf die datum kun je een plaats voor de opleiding aangeboden krijgen. Deze moet je vóór 1 mei accepteren, anders vervalt de plaats. Wanneer je na 15 april een plaats aangeboden krijgt, heb je precies twee weken de tijd om de plaats te accepteren.

Rangnummer

Op 15 april is er een rangnummer zichtbaar op Studielink. Hierbij is een lager rangnummer beter dan een hoger rangnummer. Wanneer een opleiding 200 plaatsen heeft, krijgen de plaatsen 1-200 direct een plaats aangeboden. Wanneer iemand deze plaats niet accepteert, krijgt ook rangnummer 201 een plaats aangeboden. Tot en met het begin van het collegejaar kan men nog een plaats aangeboden krijgen. Voor meer specifieke informatie per opleiding, kan de website van studiekeuze123.nl bezocht worden.

Selectie geneeskunde

Wanneer je geneeskunde wil gaan studeren, is het verstandig om rekening te houden met de selectieprocedures per stad. Zo kun je besluiten waar je de studie wil gaan volgen. In sommige steden zijn er veel meer aanmeldingen en is de kans dat je wordt toegelaten ook kleiner. Daarnaast verschillen de selectiecriteria bij geneeskunde sterk. Sommige universiteiten vragen enkel om een cv en een cijferlijst, terwijl bij andere universiteiten een selectiedag verplicht is. In Groningen, Utrecht en Maastricht waren er in 2017 meer dan duizend aanmeldingen.

Selectie geneeskunde Groningen

De meeste aanmeldingen in 2017 voor geneeskunde waren in Groningen. De Rijksuniversiteit Groningen heeft wel een grotere capaciteit dan de andere universiteiten die geneeskunde aanbieden. In Groningen moet je naar een selectiedag komen, waarbij je testen moet afleggen. Wanneer je jezelf aanmeldt voor de opleiding (uiterlijk 15 januari), krijg je specifiekere informatie.

Selectie geneeskunde Maastricht

In Maastricht zijn er twee selectierondes. Eerst moet je een portfolio aan de universiteit sturen. Deze wordt gecontroleerd en als het portfolio voldoende is mag je door naar de volgende ronde. De tweede ronde bestaat uit een selectiedag. Daar wordt je inzicht en geheugen getest.

Selectie diergeneeskunde

In Nederland is er één universiteit die de opleiding diergeneeskunde aanbiedt, dat is de Universiteit Utrecht. Jaarlijks melden zich veel meer mensen zich aan dan de universiteit kan aannemen. In totaal zijn er 225 plaatsen en in 2017 waren er bijna 1200 aanmeldingen. Bij diergeneeskunde moet een essay geschreven worden. Daarnaast is er een selectiedag waarbij er twee testen afgelegd moeten worden. De overgangscijfers van 5 naar 6 vwo spelen een belangrijke rol in de selectieprocedure van diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht.

Selectie fysiotherapie

In Nederland zijn er acht hogescholen die de opleiding tot fysiotherapeut aanbieden. De populairste is de Hanzehogeschool in Groningen. Bij deze opleiding vindt de selectie plaats in twee rondes. Eerst moet er een cv ingevuld worden, een competentielijst en een kennistest ingevuld worden. Dit gebeurt thuis. Vervolgens vindt er een selectiedag plaats. Na 15 januari heb je leerstof ontvangen, die je moet bestuderen voor deze dag.
© 2017 - 2024 Kaltano, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Studentenleven: LotingEr zijn altijd veel onduidelijkheden over lotingstudies. Hoe gaat dat nou precies in zijn werk en welke studies zijn eig…
Lotingstudies, lotingsklassen & kans op inlotingHoe groot is de kans op inloting bij een lotingstudie? Een aantal HBO en WO-opleidingen zijn zogenaamde “lotingstudies”,…
Decentrale selectie - Wat is het en hoe werkt het?Decentrale selectie - Wat is het en hoe werkt het?Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is de centrale selectie afgeschaft in Nederland. Hierop volgt een landelijke imp…
Decentrale selectie voor geneeskunde: informatie & tipsDecentrale selectie voor geneeskunde: informatie & tipsElk jaar zijn er weer duizenden mensen die zich in Nederland inschrijven voor de studie geneeskunde. De studie is zo pop…

1e tijdvak examens 2021: rooster en uitslag vwo, havo & vmbo1e tijdvak examens 2021: rooster en uitslag vwo, havo & vmboTussen maandag 17 mei 2021 en dinsdag 1 juni 2021 vinden de reguliere centrale examens van het vwo, havo en vmbo plaats.…
Oefenen voor de eindtoets met software (computerprogramma)Oefenen voor de eindtoets met software (computerprogramma)Vanaf 2015 is een basisschool weer verplicht om het schooladvies naar boven bij te stellen bij een hoge score op de eind…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Wokandapix, Pixabay
  • https://www.studiekeuze123.nl/selectie
  • https://www.studiekeuze123.nl/selectieprocedure
Kaltano (10 artikelen)
Gepubliceerd: 24-05-2017
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Examen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.