Welke Cito-score is nodig voor de havo?

Welke Cito-score is nodig voor de havo? Elk jaar leggen meer dan 150.000 achtstegroepers de Cito-toets af. Hoewel het basisonderwijs wordt gestimuleerd om de Cito-toets minder zwaar te laten wegen bij een schooladvies en het middelbare scholen niet langer is toegestaan om de Cito-scores van potentiële leerlingen op te vragen, blijft de Cito-score van groot belang. Zo moeten basisscholen het schooladvies heroverwegen indien bijvoorbeeld een leerling een Cito-score van 537 of hoger heeft gehaald en zijn of haar oorspronkelijke schooladvies lager is dan de havo.

Artikelindeling


De Cito-toets en het schooladvies

De rol die de Cito-toets dient te spelen in het schooladvies is al sinds de introductie van de eindtoets een discussiepunt geweest. De Cito-toets werd door basisscholen veelal gezien als een concrete en objectieve maatstaf aan de hand waarvan een advies voor een middelbaar schoolniveau onderbouwd kan worden. Tegelijkertijd, was men zich ervan bewust dat de Cito-toets slechts een momentopname is en dat ook andere factoren, die niet door Cito worden getoetst, van belang zijn, zoals de motivatie, houding en sociale ontwikkeling van een leerling.

Cito-toets minder van belang geworden

Om de Cito-toets minder gewicht te geven, wordt deze toets sinds het schooljaar 2014-15 afgenomen ná het verstrekken van een schooladvies. Tegelijkertijd is bepaald dat het schooladvies van een basisschool leidend is voor een middelbare school. Zo mag een middelbare school de Cito-score van een leerling niet meer opvragen, maar dient deze geheel te vertrouwen op het schooladvies van de basisschool. In de praktijk blijkt echter dat sommige middelbare scholen tóch soms de Cito-score van een leerling opvragen.

Een basisschool dient een schooladvies te geven en te onderbouwen op basis van de schoolprestaties en andere factoren die reeds vóór de Cito-toets bekend zijn. Voor basisscholen is dit niet altijd eenvoudig aangezien het hen hierdoor aan een 'harde' onderbouwing voor een schooladvies ontbreekt. Om een schooladvies beter te kunnen verantwoorden tegenover kritische ouders, nemen derhalve veel scholen een intelligentietest (de zogeheten NIO-test) af bij leerlingen.

Invloed Cito-toets op schooladvies vanaf schooljaar 2014-15

Ná het afnemen van de Cito-toets kan het zijn dat het schooladvies niet correspondeert met de Cito-score. Dit heeft echter niet altijd gevolgen. Zo mag een schooladvies nooit naar beneden worden bijgesteld aan de hand van een Cito-score. Indien de Cito-score echter duidelijk hoger is dan verwacht, dan is een basisschool verplicht om het schooladvies te heroverwegen. Dit betekent evenwel niet dat het schooladvies ook altijd naar boven wordt aangepast, doch slechts dat de basisschool een tweede keer nagaat welk middelbare schooltype het beste past bij een leerling, waarbij de Cito-score deze keer ook wordt meegenomen. In één op de zes gevallen wordt een schooladvies daadwerkelijk naar boven aangepast naar aanleiding van een onverwacht hoge Cito-score.

Welke Cito-score hoort bij een havo-advies?

Cito, de organisatie die de eindtoets voor basisscholieren vormgeeft, houdt onderstaande tabel aan voor de interpretatie van de scores op deze toets. Dit wordt ook wel het 'plaatsingsadvies' genoemd, wat niet verward dient te worden met het schooladvies. Zoals te zien in de tabel, hoort een score van tussen de 537 en 544 bij een havo-schooladvies. Een lagere score hoort bij een vmbo-schooladvies, terwijl een hogere score beter bij een vwo-schooladvies past.

Door Cito aanbevolen schooltypeInterval Cito-score
Basisberoepsgerichte leerweg501-523
Kaderberoepsgerichte leerweg524-528
Gemengde/theoretische leerweg529-536
Havo537-544
Vwo545-550

Oefenen voor een havo-score

De Cito-score van een scholier wordt bepaald door hoeveel vragen hij of zij goed heeft op drie toetsonderdelen: taal, studievaardigheden en rekenen-wiskunde. Bij taal wordt bijvoorbeeld spelling getoetst en bij studievaardigheden het juist kunnen interpreteren van informatiebronnen zoals grafieken. Dit zijn onderdelen waar een scholier beter in wordt wanneer hij of zij hier veel mee oefent. Bij het oefenen voor de Cito-toets kan gebruikgemaakt worden van speciaal hiervoor geschreven oefenboeken of van voor het oefenen van de Cito-toets ontwikkelde computerprogramma's.

Lees verder

© 2016 - 2024 Bl86g, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (opvolger van de Cito-toets) is een toets die door de meeste basisscholen gekozen wordt als eindto…
Onverwacht slechte Cito-score? Overdoen? De NIO-toetsOnverwacht slechte Cito-score? Overdoen? De NIO-toetsDe score voor de Cito-toets is in belangrijke mate bepalend voor de keuze van een vervolgopleiding van een kind. Is de s…
Uitslag Cito toets 2019 (de centrale eindtoets 2019)Uitslag Cito toets 2019 (de centrale eindtoets 2019)De uitslag van de Cito eindtoets 2019 (de centrale eindtoets 2019) is bekend. De gemiddelde uitslag van de Cito eindtoet…
De normering van CitoDe normering van CitoMet ingang van het schooljaar 2014/2015 is de normering van het Cito aangepast. Sindsdien werken alle basisscholen die g…

Hoge cijfers halen, hoe moet je dat doen?Hoge cijfers halen, hoe moet je dat doen?Het is voor sommigen makkelijker dan voor anderen om goede cijfers te halen voor proefwerken en tentamens op de middelba…
Gratis online Cito oefenen voor groep 6, 7 en 8De meeste basisscholen in Nederland gebruiken het leerlingvolgsysteem (LVS) van Cito om de leerlingen in hun leerontwikk…
Bronnen en referenties
  • http://www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/article/detail/4038851/2015/05/23/Teleurstellend-schooladvies-maar-goede-Citotoets-wat-nu.dhtml
  • http://www.thuisinonderwijs.nl/middelbare-scholen-kijken-toch-naar-cito-toets/
  • http://www.thuisinonderwijs.nl/schooladvies-niet-verplicht-omhoog-na-goede-cito-uitslag/
  • http://www.thuisinonderwijs.nl/score-eindtoets-vaak-hoger-dan-schooladvies/
  • http://www.cito.nl/onderzoek%20en%20wetenschap/achtergrondinformatie/primair_speciaal_onderwijs/eindtoets_onderzoek_achtergrond
  • http://www.cito.nl/over%20cito/pers/uitslagen_citotoets_2014
  • http://publicaties.onderwijsinspectie.nl/xmlpages/page/onderwijsverslag-2011-2012-het-onderwijs-in-thema-s/opbrengsten-van-het-onderwijs/adviezen-in-het-basisonderwijs
Bl86g (17 artikelen)
Laatste update: 23-01-2017
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Examen
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.