Met welke score voor de CITO-toets mag je naar het VWO?

Met welke score voor de CITO-toets mag je naar het VWO? Jaarlijks leggen meer dan honderdduizend basisscholieren van groep 8 de CITO-toets af. Een deel van de kinderen hoopt, aangemoedigd door hun ouders, na de basisschool naar het VWO te gaan. Maar welke CITO-toets score is hiervoor nodig? CITO zelf legt de grens bij een score van 545. Basisscholen zijn verplicht om bij een dergelijke score een VWO-advies te geven, al wordt deze regel nog lang niet op alle scholen nageleefd. Wel is er een duidelijke stijging in het percentage scholieren met een VWO-advies. Zo kreeg in 2012 nog maar 17,7% van de scholieren een VWO-advies, terwijl dit in 2016 al voor meer dan 20% van de scholieren gold. Het is goed mogelijk dat deze trend zich voortzet in 2017 en 2018.

Indeling


Met welke score voor je CITO-toets mag je naar het VWO?

CITO, de organisatie die de eindtoets maakt, heeft ook voor het schooljaar 2017/2018 een tabel opgesteld die een idee moet geven van welke CITO-toetsscore hoort bij welk schooltype. Voor het VWO adviseert CITO een score van minstens 545. Bij een iets lagere score wordt de havo aanbevolen (zolang de score wel minstens 537 is). Bij een score van 536 of lager past dan weer één van de vmbo-leerwegen.

Door CITO aanbevolen schooltypeInterval CITO-score
Basisberoepsgerichte leerweg501-523
Kaderberoepsgerichte leerweg524-528
Gemengde/theoretische leerweg529-536
Havo537-544
VWO545-550

VWO CITO-scores in 2013VWO CITO-scores in 2013
Uit door CITO gepubliceerde cijfers over de verdeling van de scores van de CITO-toets blijkt dat het percentage van de basisscholieren dat minstens een score van 545 haalt schommelt rond de 18%. In 2014 was dit percentage 18,75%, in 2013 18,84%, in 2012 17,24% en in 2011 17,83%. Hiernaast is in een histogram weergegeven welk deel van de scholieren in 2013 een score van minstens 545 haalde op de CITO-toets. In 2015 en 2016 was dit percentage eveneens ongeveer 18%.

Welke andere factoren spelen een rol?

De score op de CITO-toets is slechts een indicatie van het niveau van een basisschoolleerling. Uiteindelijk beslist de leraar van de leerling over het te geven advies. Hij zal hierbij de score op de CITO-toets zeker meewegen, maar ook andere factoren spelen een rol. Hierbij kan gedacht worden aan overige schoolresultaten, maar ook een meer subjectieve inschatting van de leraar van het niveau en de motivatie van de leerling.

Uit cijfers van de Onderwijsinspectie blijkt dat leerlingen vaak een hoger advies krijgen van hun leraar dan het plaatsingsadvies van het CITO. In het schooljaar 2011/12, had 27% van de scholieren met een VWO-schooladvies een score op de CITO-toets lager dan 545.

Hoeveel basisscholieren krijgen een VWO-advies?

Uit cijfers van de Onderwijsinspectie blijkt dat uiteindelijk 18% (schooljaar 2011/12) van alle basisscholieren een VWO-advies krijgt van hun basisschool. Dit komt overeen met het percentage van de basisscholieren dat 545 of hoger haalde op de CITO-toets, maar dat betekent niet dat dit ook dezelfde groep scholieren betreft. Er zijn immers scholieren die een hoger schooladvies krijgen dan passend bij hun CITO-toets, maar ook scholieren die juist een lager advies krijgen.

Steeds vaker VWO-advies

Vanaf het schooljaar 2011-2012 is er elk jaar een lichte stijging te zien in het percentage scholieren met een VWO-advies. Kreeg in het schooljaar 2011-2012 nog maar 17,7% van de scholieren een VWO-advies, in het schooljaar 2015-2016 was dit percentage al gestegen tot 20,6%.

Wat als je het niet eens bent met je schooladvies?

Informeer allereerst bij de leraar (of een ander aanspreekpunt op de basisschool) naar de achtergrond van het schooladvies. Bij de meeste basisscholen wordt het schooladvies in een oudergesprek bekendgemaakt, waarbij ook de motivatie bij het advies wordt verteld. Het is niet ongebruikelijk dat er in dit gesprek niet alleen geluisterd wordt naar de mening van de ouders, maar dat deze mogelijk ook leidt tot een herziening van het schooladvies.

Hoge CITO-score moet leiden tot hoger schooladvies

Volgens de Nederlandse wet moeten scholen een schooladvies naar boven bijstellen wanneer een hogere CITO-score wordt gehaald dan verwacht. Uit in 2016 door Buurtfacts verricht onderzoek blijkt echter dat dit slechts in één op de vijf gevallen gebeurt.

Acceptatie door middelbare school

Het is uiteindelijk niet de basisschool maar de middelbare school die bepaalt of een kind VWO mag doen. Hierbij mag de middelbare school evenwel geen scholier weigeren met een VWO-schooladvies. Wel mag een leerling met een havo-schooladvies ook tot het VWO toegelaten worden. Ook hier geldt dat de aanbevolen weg is om met de middelbare school in overleg te gaan mocht een kind (in eerste instantie) geweigerd worden voor het VWO. Mogelijk kan het overleg alsnog leiden tot toelating.

Veel middelbare scholen bieden ook 'gemengde brugklassen' aan, waarbij kinderen met verschillende schooladviezen door elkaar zitten. In dit geval wordt pas in het tweede schooljaar een onderscheid gemaakt naar schoolniveau. Een kind zonder VWO-advies kan dan in de brugklas alsnog laten zien dat hij/zij geschikt is voor het VWO.

Kan je voor de CITO-toets oefenen om een VWO-score te halen?

Met de CITO-toets wordt een setje vaardigheden (schrijven, (begrijpend) lezen en rekenen) getoetst, dus niet het intelligentieniveau van een scholier. Vaardigheden zijn bij te brengen, dus voor de CITO-toets kan worden geoefend, bijvoorbeeld met oefenboeken. Alternatief, kunnen ook computerprogramma's voor het oefenen van de cito-toets gebruikt worden. Hierbij geldt uiteraard wel dat de vaardigheden waarop wordt getoetst niet binnen enkele dagen kunnen worden bijgebracht; het oefenproces dient gedurende meerdere maanden plaats te vinden.

Lees verder

© 2014 - 2020 Bl86g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (opvolger van de Cito-toets) is een toets die door de meeste basisscholen gekozen wordt als eindto…
De CITO-EindtoetsIn groep 8 van het basisonderwijs maken de meeste kinderen de CITO-Eindtoets. Deze toets wordt gebruikt om inzicht te kr…
De Cito-toets oefenenDe Cito-toets oefenenDe Cito-toets in groep 8 bepaalt voor een groot deel naar welk niveau de kinderen zullen gaan op het voortgezet onderwij…
Uitslag Cito toets 2019 (de centrale eindtoets 2019)Uitslag Cito toets 2019 (de centrale eindtoets 2019)De uitslag van de Cito eindtoets 2019 (de centrale eindtoets 2019) is bekend. De gemiddelde uitslag van de Cito eindtoet…

Eindexamen 2018 vwo: rooster, slagingseisen en uitslagEindexamen 2018 vwo: rooster, slagingseisen en uitslagIeder jaar een spannende periode: de eindexamens. Wanneer vinden ze precies plaats, wat voor hulpmiddelen mag je gebruik…
Omgaan met examenstressOmgaan met examenstressVeel mensen hebben in meer of mindere mate last van examenstress (ook wel examenkoorts genoemd). Examenstress is niet er…
Bronnen en referenties
  • http://publicaties.onderwijsinspectie.nl/xmlpages/page/onderwijsverslag-2011-2012-het-onderwijs-in-thema-s/opbrengsten-van-het-onderwijs/adviezen-in-het-basisonderwijs
  • http://www.cito.nl/onderzoek%20en%20wetenschap/achtergrondinformatie/primair_speciaal_onderwijs/eindtoets_onderzoek_achtergrond
  • http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/goede-citotoets-leidt-zelden-tot-hoger-schooladvies-voor-leerling

Reageer op het artikel "Met welke score voor de CITO-toets mag je naar het VWO?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Bl86g
Laatste update: Februari 2018
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Examen
Special: Schooladvies Cito-toets
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!