Met welke score voor de CITO-toets mag je naar het VWO?

Met welke score voor de CITO-toets mag je naar het VWO? Jaarlijks leggen meer dan honderdduizend basisscholieren van groep 8 de CITO-toets af. Een deel van de kinderen hoopt, aangemoedigd door hun ouders, na de basisschool naar het VWO te gaan. Maar welke CITO-toets score is hiervoor nodig? CITO zelf legt de grens bij een score van 545. Basisscholen zijn verplicht om bij een dergelijke score een VWO-advies te geven, al wordt deze regel nog lang niet op alle scholen nageleefd.

Indeling


Met welke score voor je CITO-toets mag je naar het VWO?

Voor het VWO adviseert CITO, de organisatie die de eindtoets maakt, een score van minstens 545. Bij een iets lagere score wordt de havo aanbevolen (zolang de score wel minstens 537 is). Bij een score van 536 of lager past dan weer één van de vmbo-leerwegen.

Door CITO aanbevolen schooltypeInterval CITO-score
Basisberoepsgerichte leerweg501-523
Kaderberoepsgerichte leerweg524-528
Gemengde/theoretische leerweg529-536
Havo537-544
VWO545-550

Welke andere factoren spelen een rol?

De score op de CITO-toets is slechts een indicatie van het niveau van een basisschoolleerling. Uiteindelijk beslist de leraar van de leerling over het te geven advies. Hij zal hierbij de score op de CITO-toets zeker meewegen, maar ook andere factoren spelen een rol. Hierbij kan gedacht worden aan overige schoolresultaten, maar ook een meer subjectieve inschatting van de leraar van het niveau en de motivatie van de leerling.

Wat als je het niet eens bent met je schooladvies?

Informeer allereerst bij de leraar (of een ander aanspreekpunt op de basisschool) naar de achtergrond van het schooladvies. Bij de meeste basisscholen wordt het schooladvies in een oudergesprek bekendgemaakt, waarbij ook de motivatie bij het advies wordt verteld. Het is niet ongebruikelijk dat er in dit gesprek niet alleen geluisterd wordt naar de mening van de ouders, maar dat deze mogelijk ook leidt tot een herziening van het schooladvies.

Hoge CITO-score moet leiden tot hoger schooladvies

Volgens de Nederlandse wet moeten scholen een schooladvies naar boven bijstellen wanneer een hogere CITO-score wordt gehaald dan verwacht. Uit in 2016 door Buurtfacts verricht onderzoek blijkt echter dat dit slechts in één op de vijf gevallen gebeurt.

Acceptatie door middelbare school

Het is uiteindelijk niet de basisschool maar de middelbare school die bepaalt of een kind VWO mag doen. Hierbij mag de middelbare school evenwel geen scholier weigeren met een VWO-schooladvies. Wel mag een leerling met een havo-schooladvies ook tot het VWO toegelaten worden. Ook hier geldt dat de aanbevolen weg is om met de middelbare school in overleg te gaan mocht een kind (in eerste instantie) geweigerd worden voor het VWO. Mogelijk kan het overleg alsnog leiden tot toelating.

Veel middelbare scholen bieden ook 'gemengde brugklassen' aan, waarbij kinderen met verschillende schooladviezen door elkaar zitten. In dit geval wordt pas in het tweede schooljaar een onderscheid gemaakt naar schoolniveau. Een kind zonder VWO-advies kan dan in de brugklas alsnog laten zien dat hij/zij geschikt is voor het VWO.

Kan je voor de CITO-toets oefenen om een VWO-score te halen?

Met de CITO-toets wordt een setje vaardigheden (schrijven, (begrijpend) lezen en rekenen) getoetst, dus niet het intelligentieniveau van een scholier. Vaardigheden zijn bij te brengen, dus voor de CITO-toets kan worden geoefend, bijvoorbeeld met oefenboeken. Alternatief, kunnen ook computerprogramma's voor het oefenen van de cito-toets gebruikt worden. Hierbij geldt uiteraard wel dat de vaardigheden waarop wordt getoetst niet binnen enkele dagen kunnen worden bijgebracht; het oefenproces dient gedurende meerdere maanden plaats te vinden.

Lees verder

© 2014 - 2024 Bl86g, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (opvolger van de Cito-toets) is een toets die door de meeste basisscholen gekozen wordt als eindto…
De CITO-EindtoetsIn groep 8 van het basisonderwijs maken de meeste kinderen de CITO-Eindtoets. Deze toets wordt gebruikt om inzicht te kr…
De Cito-toets oefenenDe Cito-toets oefenenDe Cito-toets in groep 8 bepaalt voor een groot deel naar welk niveau de kinderen zullen gaan op het voortgezet onderwij…
Uitslag Cito toets 2019 (de centrale eindtoets 2019)Uitslag Cito toets 2019 (de centrale eindtoets 2019)De uitslag van de Cito eindtoets 2019 (de centrale eindtoets 2019) is bekend. De gemiddelde uitslag van de Cito eindtoet…
Omgaan met examenstressOmgaan met examenstressVeel mensen hebben in meer of mindere mate last van examenstress (ook wel examenkoorts genoemd). Examenstress is niet er…
Bronnen en referenties
  • http://publicaties.onderwijsinspectie.nl/xmlpages/page/onderwijsverslag-2011-2012-het-onderwijs-in-thema-s/opbrengsten-van-het-onderwijs/adviezen-in-het-basisonderwijs
  • http://www.cito.nl/onderzoek%20en%20wetenschap/achtergrondinformatie/primair_speciaal_onderwijs/eindtoets_onderzoek_achtergrond
  • http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/goede-citotoets-leidt-zelden-tot-hoger-schooladvies-voor-leerling
Bl86g (17 artikelen)
Laatste update: 23-02-2018
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Examen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.