VMBO: de voorbereiding op MBO of HAVO

VMBO: de voorbereiding op MBO of HAVO Op het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs komt 50 tot 60 % van de twaalfjarigen terecht. Wat houdt die opleiding in? Wat kunnen de leerlingen na hun eindexamen? Het VMBO is een heel brede opleiding met veel vakgebieden. Kinderen krijgen een ruime kans om een keuze te maken voor een vak dat zij willen gaan beoefenen en welke opleiding zij dus zullen kiezen. Leerlingen van het VMBO kunnen doorstromen naar het HAVO onderwijs of naar het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO).

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

Elke leerling die op het VMBO. terechtkomt, volgt een basisvorming van twee jaar. Daarin is een verplicht vakkenpakket opgenomen dat voor alle leerlingen hetzelfde is. Aan het einde van het tweede leerjaar kiest de leerling een van de sectoren en zal worden geplaatst op een van de leerwegen. Bij elke leerweg en sector horen vakken waarin de leerling examen gaat doen.

Voorbereiding

Het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs bereidt de leerlingen voor op het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Ook kunnen de leerlingen hun studie vervolgen op het HAVO, het Hoger Algemeen Vormend Onderwijs.

Leerwegen

Theoretische leerweg

De theoretische leerweg wordt ook wel VMBO-T genoemd. De leerlingen volgen algemeen vormende vakken (AVO).

Gemengde leerweg

Het woord zegt wat het is: hiervoor kiezen leerlingen die willen leren maar zich ook willen voorbereiden op een beroep. Deze leerweg bestaat uit zowel theoretisch als praktisch onderwijs. De leerlingen volgen één AVO-vak minder dan op de theoretische leerweg. In plaats daarvan krijgen ze onderwijs in een beroepsgericht vak.

Kaderberoepsgerichte leerweg

De kaderberoepsgerichte leerweg wordt ook wel VMBO-kader genoemd. De leerling doet kennis op door voornamelijk praktische vakken te volgen, 12 uur per week beroepsgericht onderwijs. Het niveau van de AVO-vakken is lager dan dat van de Theoretische leerweg en dat van de Gemengde leerweg.

Basisberoepsgerichte leerweg

De basisberoepsgerichte leerweg wordt ook wel VMBO-basis genoemd. Deze leerweg is vooral praktisch gericht, minder zwaar. Er wordt 12 uur beroepsgericht onderwijs gegeven, bijvoorbeeld door een buitenschools leerwegtraject. Het AVO-niveau is lager dan bij de VMBO-kaderopleiding.

LWOO

Leerweg ondersteunend onderwijs. Leerlingen die deze vorm van onderwijs volgen, worden extra begeleid, krijgen extra ondersteuning. Ook zitten zij in kleinere klassen.

Vakgebieden voor de onderbouw klas 1 en 2

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen en Wiskunde
 • Mens en Natuur
 • Mens en Maatschappij
 • Kunst en Cultuur
 • Beweging en Sport
 • Een tweede vreemde taal (niet in het Basis-beroepsonderwijs)

In Friesland hoort daar nog bij: taal en cultuur

Er wordt ook aandacht geschonken aan

 • Geschiedenis en staatsinrichting
 • Aardrijkskunde
 • Economie
 • Natuur- en scheikunde
 • Biologie
 • Verzorging
 • Informatiekunde
 • Techniek
 • Beeldende vorming
 • Muziek, drama en dans

Verplicht in de bovenbouw klas 3 en 4

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer
 • Lichamelijke Opvoeding
 • Kunst waaronder CKV (culturele en kunstzinnige vorming)

Profielen

Na het tweede leerjaar zijn er voor de Gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg 10 profielen die zij in de lessen volgen:
 • Bouwen, wonen en interieur
 • Produceren, installeren en energie
 • Mobiliteit en transport
 • Media, vormgeving en ICT
 • Maritiem en techniek
 • Zorg en welzijn
 • Economie en ondernemen
 • Horeca, bakkerij en recreatie
 • Groen
 • Dienstverlening en producten

Na het tweede leerjaar volgen de leerlingen van de Theoretische leerweg 4 profielen:
 • Techniek
 • Zorg en welzijn
 • Economie
 • Landbouw en groen

Examen

Theoretische leerweg

Verplicht zijn Nederlands, Engels, Maatschappijleer en een profielwerkstuk dat te maken heeft met een aspect van het gekozen profiel. Ook moeten alle leerlingen een verplichte keuze maken uit verschillende vakken:
 • Bij Economie
 • Economie, Wiskunde, Duits of Frans
 • Bij Landbouw
 • Wiskunde, Biologie of Natuur- en scheikunde
 • Bij Zorg en Welzijn
 • Biologie, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer of Wiskunde
 • Bij Techniek
 • Wiskunde en Natuur-en scheikunde. Beide vakken zijn verplicht

De leerlingen moeten in 2020 twee verplichte keuzes maken uit:
 • Arabisch
 • Friese taal en cultuur
 • Muziek
 • Natuur- en scheikunde
 • Spaans
 • Tekenen
 • Textiele werkvormen
 • Turks

De Economieleerlingen kunnen ook voor handenarbeid kiezen.

De minister van OCW kan jaarlijks een vak toevoegen aan de keuzevakken.

Overige leerwegen

Voor de overige leerwegen zijn Nederlands, Engels, Maatschappijleer verplicht. Voor de Gemengde Leerweg hoort daar ook een profielwerkstuk bij. Bij elk profiel horen drie keuzevakken die verplicht zijn.

Na het VMBO

Na het examen theoretische leerweg kan een leerling doorstromen naar het HAVO-onderwijs. Wel met verplichte vakken als wiskunde en Frans of Duits. Het vervolgonderwijs voor de overige leerwegen kan zijn: Een R.O.C. (regionaal opleidingscentrum) voor Middelbaar Beroepsonderwijs, waarin de beroepsgerichte vakken worden vervolgd en gespecialiseerd.

Lees verder

© 2008 - 2024 Wilvdvleuten, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Na de basisschool: welke keuze middelbaar onderwijs is juistNa de basisschool: welke keuze middelbaar onderwijs is juistZodra kinderen groep 8 van het basisonderwijs hebben gevolgd, moeten ze naar de middelbare school. Dat betekent dat alle…
Schooltypen middelbare schoolEr bestaan drie schooltypen op de middelbare school. Vmbo, havo en vwo. Wat is het verschil tussen deze schooltypen?
Voortgezet onderwijsVoortgezet onderwijsNa de basisschool gaan kinderen naar het middelbaar, ofwel het voortgezet onderwijs. Dit is onder te verdelen in de drie…
De verschillende leerwegen van het voortgezet onderwijsDe verschillende leerwegen van het voortgezet onderwijsNederland heeft veel verschillende leerwegen op het voortgezet onderwijs. In totaal zijn er zes verschillende leerwegen…

Stress bij kinderen op de basisschoolOnze samenleving gaat steeds sneller en het blijkt dat niet alleen de volwassenen hier last van hebben, ook op kinderen…
Nieuwe media in het onderwijsDe evolutie van de media gaan ontzettend snel. Waar een leerkracht enkele decennia geleden enkel zijn schoolbord als med…
Bronnen en referenties
 • Kennisnet
 • Rijksoverheid.nl
 • DUO.nl
Reacties

Willemvd, 08-09-2014
Ik zit nu in de derde leerjaar van kader en wil later graag havo of hbo gaan doen. Is het mogelijk om met kader 4 naar mavo 4 te gaan? Zoniet ga ik hoogstwaarschijnlijk naar 't mbo 3/4= Hoelang moet je mbo 3 doen om naar 4 tegaan? En van 4 naar HBO? Reactie infoteur, 09-09-2014
Hallo,
Op de site van stellingwerfcollege.nl wordt alles uitgelegd over de overstap naar 4 mavo en eventueel verder. Kijk er eens, dan weet je meer.
Groet, Wil

Betsy Boot, 21-01-2014
Hallo,
Mijn zoon wil voor het staatsexamen mavo gaan. Welke vakken zijn gewenst?
Nederlands en Engels zijn verplicht begrijp ik. Maatschappijleer. En mag dan b.v. Aardrijkskunde, geschiedenis en biologie?
Groetjes, Betsy Reactie infoteur, 22-01-2014
Hallo,
Er is een verplicht Algemeen deel: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, en een keuze uit muziek, dans of drama.
Er is ook een sectordeel:
sector techniek: wiskunde en natuur- en scheikunde 1
zorg: biologie en keuzevakken
economie: economie en keuzevakken
landbouw: wiskunde en keuzevakken
Als laatste is er een zogenaamd vrij deel:
Of de leerling of het bevoegd gezag kan keuzevakken bepalen.

U kunt alles nalezen op Overheid.nl, wet op het voortgezet onderwijs.

Vriendelijke groet, Wil van der Vleuten

A. Kieboom, 24-05-2013
Hallo,
In hoeveel vakken moet je examen doen op het VMBO-T?
6 vakken + maatschappijleer 1 of 5 vakken + maatschappijleer 1 Reactie infoteur, 26-05-2013
Zo eenvoudig is het niet.
Nederlands, Engels en Maatschappijleer zijn verplicht. Daarnaast hang het aantal en soort vakken af van de gekozen richting.
Techniek: wiskunde en nask-1. (natuur- en scheikunde).
Zorg : biologie en geschiedenis óf ardrijkskunde óf wiskunde.
Economie: economie, Frans óf Duits óf wiskunde.
Natuur: wiskunde, biologie of nask-2.
Dan is er nog een vrij deel van twee of drie gekozen vakken. De keuze kan gemaakt worden uit: Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, nask-1, nask-2, handvaardigheid, economie en wiskunde.

Ik hoop uw vraag voldoende beantwoord te hebben. Met vriendelijke groet, Wil van der Vleuten

Ik heb het nog even nagevraagd bij een bevriende directeur van het VMBO: 6 vakken plus maatschappijleer.
Groet, Wil

Jacky Peterson, 09-05-2012
Goedemiddag,
Mijn zoon zit op technische school (E.P.B) arbeidsmarkt 3e niveau op Aruba, hij heeft een assistent onderhoudsmonteur diploma, en een assistent in de bouw diploma. Kan hij op de V.M.B.O gaan studeren, en als ja voor hoeveel jaren? En of nee waar zou hij dan kunnen gaan studeren? Bedankt alvast voor het informatie. Reactie infoteur, 10-05-2012
Mevrouw,
Ik ga dat voor u uitzoeken. Wel wil ik graag weten of hij op Aruba het V.M.B.O. wil gaan doen of in Nederland. Misschien is daar een verschil in. Dat zoek ik uit.
Groet, Wil van der Vleuten

M,jurman, 08-02-2012
Goedemiddag,
Mijn dochter zit op 4de jaat VMBO in ede (groenhorst college) op kbl niveau. zij is laatste twee jaar bijzonder besloten om verder te studeren. Zijn er de mogelijkheden om door te gaan richting HAVO OF HBO en zoja, wat zijn de tussen stappen. Ik begreep van iemand dat ze verder 4 jaar opleiding moet doen met extra vakken om verder te gaan op HBO of HAVO. Ik hoop dat u me hiermee kunt helpen. Alvast bedankt voor uw reactie. Mvg, M.Jurman Reactie infoteur, 08-02-2012
Goedenavond,
Als je VMBO afrondt, kun je slechts met TL naar de HAVO. Met KBL kan uw dochter naar een MBO middenkader- of vakopleiding. Als ze op het VMBO de overstap kan maken naar TL is daarna HAVO mogelijk. Of die overstap mogelijk is, is afhankelijk van haar cijfers en van de goedwillendheid van de school. Haar motivatie zal zeker een rol spelen. Na HAVO natuurlijk HBO. Maar na MBO kan ze ook naar het HBO. Dan moet ze wel MBO niveau 4 doen.
Het duurt dus inderdaad enkele jaren, maar het is de moeite waard.

Wilvdvleuten (116 artikelen)
Laatste update: 04-03-2020
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.