Zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs

Zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs Het basisonderwijs is de juiste plek waar het kind zich zowel sociaal als cognitief ontwikkelt. Er zijn echter kinderen waarbij deze ontwikkeling wat moeizamer verloopt. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Omdat sommige kinderen het moeilijker hebben dan andere kinderen hebben deze speciale kinderen ook speciale rechten.

Zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs

Een sprekend voorbeeld zijn ADHD kinderen, kinderen die het vaak extra moeilijk hebben binnen het basisonderwijs. Door deze stoornis gaat veel van de les aan hen voorbij, ze zijn vaak hyperactief, impulsief en hebben problemen met hun concentratie. De leerkracht raakt soms uitgeput door dit gedrag en vraagt zich af hoe hij deze kinderen op een adequate manier kan helpen. Dergelijke kinderen vragen continu extra en speciale aandacht van de leerkracht.

Diagnose stellen

Kinderen zitten veel jaren van hun kindertijd op de basisschool. Het is van belang dat een eventuele diagnose tijdig wordt gesteld. Het is belangrijk dat een leer- of gedragsprobleem tijdig wordt herkend, om er zo snel mogelijk en op een goede manier op in te kunnen spelen. Om deze zorgleerlingen te kunnen helpen moeten de basisscholen daarvoor de juiste zorg in zetten. De scholen moeten omgaan met grote verschillen tussen de leerlingen. Het is van belang dat kinderen in hun eigen buurt naar school kunnen gaan, dus de zorgenkinderen worden zoveel mogelijk op hun buurtschool opgevangen. Dit vergt veel van het personeel, speciale kennis van het bijzonder onderwijs moet worden overgedragen aan de gewone basisschool. De kennis van de leerkrachten moet vergroot worden om de zorgleerlingen te kunnen helpen. Naast de gediagnosticeerde groep kinderen zijn er de gewone drukke kinderen. Hoe voorkom je dat ze elkaar negatief beïnvloeden? Ook hier is weer sprake van noodzakelijke deskundigheid op dit gebied. De leerkracht dient continu afwegingen te maken in haar interactie, instructie en organisatie, het gaat niet vanzelf goed!
Voor ouders, maar ook voor leerkrachten is het een zoektocht, ook interne begeleiders en schoolbegeleiders spelen hierbij een rol. Ouders kunnen soms een werkzame aanpak aandragen. Zij kunnen de school adviseren welke stappen ze thuis hebben gezet en welke er ook daadwerkelijk helpen. Ouders kunnen prima samenwerken met de school: eenzelfde aanpak door ouders en school is duidelijk voor het zorgenkind.

Ouders van niet-zorg leerlingen

Ouders van niet-zorgen kinderen kijken soms met wantrouwen naar de groep waarin zorgenleerlingen worden geplaatst: hopelijk komt het zorgenkind niet bij mijn kind in de groep! Gaat de aandacht aan deze zorgenkinderen niet ten koste van het leerproces van hun eigen kind? Het is van essentieel belang deze ouders goed onderwijs te kunnen garanderen voor hun kind.
Het moet duidelijk zijn dat de kwaliteit en de deskundigheid van de leerkracht voldoende zijn om de groep te leiden en goed onderwijs te geven.

De zorgleerlingen

Voor de zorgenkinderen is het belangrijk dat ze een persoonlijke binding krijgen met de leerkracht. Dit geldt natuurlijk voor de hele klas, maar voor hen in het bijzonder. De leerkracht heeft de zorg voor elke leerling en moet de ruimte krijgen om extra zorg te geven aan die leerling die dat nodig heeft. Echter deze extra zorg mag nooit of te nimmer ten koste gaan van de rest van de groep. Een leerkracht met zorgenkinderen in zijn groep wordt bijgestaan en geadviseerd door op de eerste plaats de ouders en daarnaast door een interne- en ambulante begeleider. Ook voor bijscholing wordt ruimte gecreëerd.

Vragen aan de school

Wanneer ouders van de school vragen of opmerkingen hebben over de gang van zaken op hun school dan kunnen zij zich laten informeren. Het is van belang om op de juiste plek advies in te winnen. Ook wanneer zij klachten hebben is het van belang dat zij gehoord worden. Een oudercommissie, of klassenvertegenwoordigers kunnen de kolen uit het vuur halen als het om vervelende zaken gaat. Zij zullen een en ander bij de directeur aankaarten en eventueel een informatie avond eraan koppelen. Onrust bij ouders op een school is zowel voor de ouders als voor de school onacceptabel en komt de sfeer niet ten goede. Probeer deze onrust door met elkaar in gesprek te gaan op te lossen. En denk eens na over: het zal je zorgenkind maar wezen!
© 2011 - 2024 Knowledge4all, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Zorgleerlingen krijgen nog te vaak onvoldoende aandachtZorgleerlingen krijgen nog te vaak onvoldoende aandachtHet onderwijs kampt nog steeds met problemen bij zorgleerlingen. Zorgleerlingen zijn kinderen die extra hulp en begeleid…
Na de basisschool: welke keuze middelbaar onderwijs is juistNa de basisschool: welke keuze middelbaar onderwijs is juistZodra kinderen groep 8 van het basisonderwijs hebben gevolgd, moeten ze naar de middelbare school. Dat betekent dat alle…
Wat kost het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs?Wat kost het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs?Een studie voor de kinderen kost jaarlijks duizenden euro’s. Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs wordt grotendeel…
Wat is het continurooster en wie geeft hiervoor de doorslag?Wat is het continurooster en wie geeft hiervoor de doorslag?Anno 2020 werkt meer dan de helft van de basisscholen met een continurooster, een rooster waarbij de leerlingen ook tuss…

Huiswerkbegeleiding: je kind helpen met het huiswerkHuiswerkbegeleiding: je kind helpen met het huiswerkVoordat men huiswerkbegeleiding overweegt is er al veel nagedacht over het al dan niet geven van huiswerk aan kinderen d…
Kinderen met dyscalculie in het reguliere onderwijsKinderen met dyscalculie in het reguliere onderwijsAls er wordt gesproken over dyscalculie in het reguliere onderwijs dan gaat het over kinderen die moeite hebben met reke…
Knowledge4all (41 artikelen)
Gepubliceerd: 07-02-2011
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Studievaardigheden
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.