Zorgleerlingen krijgen nog te vaak onvoldoende aandacht

Zorgleerlingen krijgen nog te vaak onvoldoende aandacht Het onderwijs kampt nog steeds met problemen bij zorgleerlingen. Zorgleerlingen zijn kinderen die extra hulp en begeleiding nodig hebben en daarbij een aangepast onderwijsprogramma moet worden aangeboden. Zij hebben dus speciale aandacht nodig en juist die aandacht krijgen ze vaak niet. Daardoor ontstaan leerachterstanden die zelfs groter worden. Scholen constateren de problemen vaak ook wel, maar bieden de kinderen niet de hulp die daarbij hoort. 50% van de scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs bieden zorg die onder de maat is en laten kansen liggen om problemen bij die kinderen te voorkomen.

Wat zijn zorgleerlingen

Zorgleerlingen zijn kinderen die extra hulp en begeleiding nodig hebben en daarbij een aangepast onderwijsprogramma moet worden aangeboden.
 • In het basisonderwijs heeft 10% van de leerlingen extra aandacht nodig.
 • In het voortgezet onderwijs is dat 17%.
In aantal betekent dat tenminste 300.000 kinderen.

Onder zorgleerlingen vallen

 • Kinderen die niet met de grote groep meekunnen.
 • Kinderen met een lichamelijke beperking.
 • Kinderen met een verstandelijke beperking.
 • Bovengemiddeld begaafde kinderen
 • Leerlingen van het speciaal onderwijs
 • Hoogbegaafde kinderen.
De laatste twee groepen worden in dit artikel niet bedoeld.

Zorgleerlingen en extra aandacht

Een groot deel krijgt die extra aandacht niet.
Door het opsporen van verschillen tussen de leerlingen kunnen de problemen voorkomen worden. Na ontdekking van die verschillen moeten scholen het onderwijs daaraan aanpassen. In de praktijk blijkt dat dit onvoldoende gebeurt. 40% van de basisscholen en 55% van de scholen in het voortgezet onderwijs presteren onder de maat.

Wat doen scholen (of juist niet)

 • De scholen signaleren de problemen van de leerlingen. Daarin is de afgelopen jaren een grote verbetering tot stand gekomen door de invoering van diverse leerlingvolgsystemen op het gebied van cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkelingen.
 • Na signaleren moet de zorg toegepast worden.
 • Daarvoor zijn ook voldoende mogelijkheden:

Er zijn nieuwe functies gecreëerd

 • Intern begeleider
 • zorgcoördinator
 • zorgadviesteam
 • remedial teacher

Prestaties blijven ondermaats

Ondanks bovengenoemde faciliteiten zijn de percentages van 40% en 55% al jaren niet veranderd.

Oorzaken van de matige prestaties

 • Er worden door deze scholen geen of onvoldoende handelingsplannen gemaakt. In zo'n handelingsplan staat het gesignaleerde probleem en de aanpak die daarbij hoort.
 • Deze scholen kunnen niet aangeven wat het effect is van eventueel geboden extra aandacht.
 • Zij stellen te weinig eisen aan de kwaliteit aan de personen die de kinderen begeleiden.
 • De zorgleerling wordt met zijn/haar werk geacht zelfstandig aan het werk te gaan, waardoor zij in plaats van extra uitleg juist geen uitleg krijgen.

Gebrek aan aandacht kan tot ernstige gevolgen leiden

 • gebrek aan motivatie
 • een geïsoleerde positie
 • onnodig grote leerachterstand
 • onderprestatie
 • schooluitval

Deze constatering vraagt om actie en aanbevelingen

Bron: Inspectierapport: ' De staat van het Nederlandse onderwijs.'

Kind eerder naar basisschool

Een landelijke proef waarbij peuters met een leerachterstand zich kunnen ontwikkelen op een basisschool, is in de zomer van 2011 van start gegaan. Doel van de proef is om de prestaties van jonge leerlingen met een (taal)achterstand vroegtijdig en spelenderwijs te verbeteren, zodat deze ‘startgroepkinderen' alsnog een vliegende start kunnen maken op het moment dat ze 'echt' naar de basisschool gaan. De resultaten zijn nog niet bekend

Onderwijsraad

In 2010 bracht de Onderwijsraad het advies 'Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool' uit. De raad stelde daarin voor dat de basisschool ''een rijk aanbod voor alle driejarigen'' zou moeten verzorgen gedurende vijf ochtenden in de week.

Landelijk experiment

Het ministerie van onderwijs wil een landelijk experiment starten voor peuters in het basisonderwijs om het wegwerken van achterstanden bij peuters vanaf 2,5 jaar oud te bewerkstelligen.
© 2009 - 2020 Henbro, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijsZorgleerlingen in het reguliere basisonderwijsHet basisonderwijs is de juiste plek waar het kind zich zowel sociaal als cognitief ontwikkelt. Er zijn echter kinderen…
Een middelbare school kiezenJe zit in groep acht en je moet een middelbare school kiezen. Het is een belangrijke keuze. Waar moet je op letten om ee…
Wat is programmagericht onderwijs?Wat is programmagericht onderwijs?Programma gericht basisonderwijs, wat is dat? Het is een visie op onderwijs in het basisonderwijs. Bij deze visie wordt…
Stichting Nederlands Onderwijs in het BuitenlandStichting Nederlands Onderwijs in het BuitenlandWonen in het buitenland is het voor Nederlandse kinderen niet gemakkelijk om de Nederlandse taal bij te houden. In het b…

SPW begeleiden: rapporterenSPW begeleiden: rapporterenRapporteren is een belangrijk en onmisbaar aspect in het beroep Begeleiden. Wanneer je als SPW' er werkt, moet je regelm…
Collegegeld terugvragenCollegegeld terugvragenTegenwoordig is er vrijwel geen student meer die zijn of haar studie afrondt in de daarvoor vastgestelde tijd. Vaak komt…
Bronnen en referenties
 • Inspectierapport: De staat van het Nederlandse onderwijs

Reageer op het artikel "Zorgleerlingen krijgen nog te vaak onvoldoende aandacht"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Fehmie, 22-11-2012 10:13 #3
Bestaat er ergens een lijst met scholen in de randstad die passend/extra aandacht geven?

Fatima, 17-11-2012 10:35 #2
Kan een zwakke leerling binnen het regulier (basisonderwijs) blijven. Dit na een positief advies van de externe zorgcommissie? Het betref een leerling die nu in groep 3 zit. Na 6 weken (van groep 3) heeft de school aan de bel getrokken.

Henk Boonstra, 17-09-2011 22:05 #1
In de basisschool moeten we na méér dan 100 jaar het leerstofjaarklassensysteem loslaten. Zwakke leerlingen worden gedwongen een tempo te volgen dat zij niet aankunnen en zo stapelen we hiaat op hiaat en groeit de achterstand. De "eigen leerlijn", die nu steeds vaker vanaf groep 6 wordt toegepast, is een pedagogische, didactische en psychologische blunder. Eerst moet de leerling een achterstand van tenminste een heel jaar hebben opgebouwd, alvorens adequaat, dus "passend" te reageren. Onbegrijpelijk dat daar vele onderwijsdeskundigen achter kunnen staan. Een piepklein voordeeltje is, dat men (= Overheid en Inspectie) toestaat dat een zwakke leerling niét meer 6 schooljaren lang in de vernieling wordt geholpen, maar dat daaraan na 3 jaar een eind mag worden gemaakt om vervolgens de laatste 3 jaar te doen, wat men àlle 8 jaren had moeten doen!

Drs. Henk Boonstra (orthopedagoog en GZ psycholoog)

Infoteur: Henbro
Laatste update: 09-09-2016
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 3
Schrijf mee!