Competentiegericht onderwijs en veel nieuwe studies in MBO

Competentiegericht onderwijs en veel nieuwe studies in MBO Competentiegericht onderwijs in het MBO heeft het doel het vergroten van de vaardigheden van de leerlingen. Hierbij wordt uitgegaan van vaardigheden die een leerling al heeft. Het onderwijs richt zich meer dan ooit op de praktijk om scholieren te leren functioneren in beroepsgerichte situaties. De drie elementen kennis, vaardigheden en beroepshouding vormen de competenties. Het bedrijfsleven had vooral over het gemis van de beroepshouding in het onderwijs geklaagd en die is in de diensteneconomie van onschatbare waarde. Door de vraag van het bedrijfsleven zijn in 2012 veel nieuwe MBO-studies begonnen vooral in de technieksector.

Competentiegericht onderwijs is nieuwe vaardigheden ontwikkelen en verbeteren

Competentiegericht onderwijs is gericht op het vergroten van de competenties (vaardigheden) van de leerlingen. Hierbij wordt uitgegaan van vaardigheden, die een leerling al heeft. Met competentiegericht leren wordt geprobeerd om met die al aanwezige kennis en vaardigheden nieuwe competenties te ontwikkelen en te verbeteren. Het onderwijs op het Mbo gaat zich nu dan ook meer op praktijk richten, waarbij de leerlingen leren zelfstandiger te werken. Dit houdt in dat zij leren functioneren in een situatie die beroepsgericht is.

Voor het MBO geldt dat men de leerlingen in staat stelt drie elementen te verwerven:
  • kennis
  • vaardigheden
  • beroepshouding
Deze drie elementen vormen dus de competenties.

Competentiegericht Onderwijs en beroepshouding.

Kennis en vaardigheden zijn onderdelen die in het onderwijs op allerlei gebied aan de orde komen. Voor een loopbaan in het verdere leven van een leerling zijn dat dan ook zeer belangrijke elementen, maar het bedrijfsleven miste een belangrijk element: de beroepshouding.
Een competentie als omgaan met klanten en collega's bijvoorbeeld is in de tegenwoordige diensteneconomie van onschatbare waarde. Toen het bedrijfsleven de noodklok heeft geluid en aangaf waar in deze tijd hiaten zaten is men op diverse niveaus gaan inzien dat competentiegericht onderwijs voor een omslag kan gaan zorgen. Om in het bedrijfsleven goed te kunnen functioneren zijn competenties als samenwerken en omgaan met klanten belangrijke voorwaarden.

Leerlingen krijgen op praktijk afgestemd onderwijs

Voor de leerlingen betekent competentiegericht onderwijs dat zij nu ook een beroepshouding leren. Zij moeten aan het einde van de opleiding kunnen aantonen dat zij vaardigheden bezitten op het gebied van bijvoorbeeld samenwerking en communiceren. Dit houdt dan weer in dat het onderwijs meer is afgestemd op de praktijk.

Mbo-opleiding bestaat uit 4 niveaus: wat houden ze in

De opleiding is in vier niveaus ingedeeld. Dit is wettelijk vastgelegd in 'De Wet Educatie en Beroepsonderwijs' (WEB)
  • Niveaus 1 en 2 zijn vooral gericht op vakmanschap als basis voor zelfstandig functioneren op de arbeidsmarkt en een startkwalificatie op niveau 2.
  • Op de niveaus 3 en 4 ligt de nadruk op de beroepsopleiding tot ondernemer en vakspecialist. Als je daarna nog verder wil studeren ga je naar het hoger beroepsonderwijs.
  • Door het behalen van deelkwalificaties haal je uiteindelijk je diploma.
  • Door de verschillende niveaus is het mogelijk in te stromen op een hoger of lager niveau. Eerder behaalde studieresultaten zijn daarvoor bepalende factoren.
  • Doorstromen van het ene naar het andere niveau is mogelijk.

Niveau 1: assistenten opleiding

In deze opleiding word je opgeleid om onder begeleiding in een bedrijf te werken. Het is de meest praktisch gerichte opleiding.

Niveau 2: basis beroepsopleiding

Hierbij word je opgeleid tot medewerker in een bedrijf of instelling.

Niveau 3: vakopleiding

Dit niveau leidt je op tot vakbekwaam medewerker of beginnend ondernemer.

Niveau 4: middenkader-specialistenopleiding

Dit niveau omvat de opleidingen tot (midden)kaderfunctionaris en specialist. Je kunt je ontwikkelen tot zelfstandig ondernemer of middenkaderfunctionaris. Hierna bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar het HBO.

Competentiegericht onderwijs is niet door de overheid opgelegd

Juist de partijen uit de praktijk, zoals de scholen en bedrijven, gaven aan dat het MBO-onderwijs moest veranderen. Eén van de voorbeelden die daarbij werd gegeven was dat een MBO-leerling gemakkelijker door moet kunnen stromen naar het HBO. Om dit te bereiken werd de competentiegerichte kwalificatiestructuur wèl door de overheid verplicht gesteld.

Veel nieuwe MBO-studies in de technieksector door vraag van het bedrijfsleven

Er zijn in 2012 veel nieuwe MBO-studies begonnen vooral in de technieksector .
In totaal gingen 358 MBO-opleidingen van start. Dit heeft te maken met de vraag van het bedrijfsleven. Een nieuwe studie wordt begonnen, omdat het bedrijfsleven daar interesse in heeft. Het aantal studieplaatsen hangt namelijk ook af van het aantal stageplaatsen bij bedrijven.
De sterke stijging van het aantal geopende studies in 2012 geeft vooral aan dat de arbeidsmarkt in beweging is en er meer verschillende studies worden aangeboden. Een woordvoerster van de de MBO-raad: „Scholen springen slim in op de arbeidsmarkt. Soms door een nieuwe opleiding te beginnen of een al bestaande opleiding aan te passen en onder een andere naam door te zetten.” De technieksector voert de boventoon in de aanwas van studies; In 2012 kwamen er 216 nieuwe technische opleidingen bij . Het bedrijfsleven wil graag dat er meer technici worden opgeleid en er is behoefte aan verschillende uitstromen uit de studie.
© 2009 - 2024 Henbro, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Competentiegericht onderwijsCompetentiegericht onderwijsEen van de meest gebruikte woorden in de studenten- en zakenwereld is tegenwoordig het woord ‘Competentie’. Tijdens je s…
Het competentiegerichte interviewHet competentiegerichte interviewTijdens sollicitaitie gesprekken wordt er van de HRM adviseur of van de P&O medewerker steeds vaker verwacht dat zij een…
Voortgezet onderwijsVoortgezet onderwijsNa de basisschool gaan kinderen naar het middelbaar, ofwel het voortgezet onderwijs. Dit is onder te verdelen in de drie…
Het Nieuwe LerenHet Nieuwe Leren is in het leven geroepen in een poging leerlingen te betrekken en te motiveren bij hun studieproces. Er…

Motivatie, leren studerenMotivatie, leren studerenHoe groter de motivatie is tijdens het volgens van een studie, hoe groter de kans op slagen. Studeren gaat altijd met va…
Dyscalculie: wat is het en hoe ermee om te gaanDyscalculie is een term uit het Grieks en Latijn en betekent: slecht kunnen rekenen. Dit is ook precies het probleem van…
Bronnen en referenties
  • De Gelderlander
  • De Telegraaf
Henbro (83 artikelen)
Laatste update: 10-09-2016
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Studievaardigheden
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.