Competentiegericht onderwijs

Competentiegericht onderwijs Een van de meest gebruikte woorden in de studenten- en zakenwereld is tegenwoordig het woord ‘Competentie’. Tijdens je studie, bij sollicitaties, bij promoties, altijd vragen ze je naar je competenties. Je moet ze kunnen benoemen, kunnen illustreren met voorbeelden en als het even kan moet je ook bewijs kunnen aanleveren, door middel van bijvoorbeeld een Assessment. De basis van deze competentie is het competentiegericht onderwijs.

Het begrip

In de Dikke van Dale wordt het begip competentie als volgt omschreven:
com·pe·ten·tie (dev; competenties)
  1. deskundigheid, geschiktheid
  2. bevoegdheid tot handelen of oordelen
  3. (taalkunde) impliciete kennis die men heeft van de eigen taal

Makkelijk gezegd. Competenties zijn persoonlijke eigenschappen die je bezit. Het gaat dan wel over positieve eigenschappen. Kennis, vaardigheden en capaciteiten die je nodig hebt om een bepaalde functie te kunnen uitvoeren.

Parry (1996) omschrijft het begrip competentie als volgt: ’Een competentie is een cluster van vaardigheden, attitudes, en onderliggende kenmerken dat iemand in staat stelt om taken te verrichten die een belangrijk bestanddeel uitmaken van een functie of rol’. En zo bestaan er nog meer definities.

Kort gezegd ben je dus competent als je die handeling kunt uitvoeren en/of die kennis hebt, die nodig is voor een specifieke taak.

Geschiedenis van competenties

De oorsprong van het competentiedenken ligt in de jaren ’70 in het onderwijs. In reactie op het ‘humanistic based education model’ dat vooral de nadruk legde op de ‘ik’ van de student en het jezelf te leren doorgronden om een goede werknemer te worden, ontstond een ‘competence based’ stroming. In deze stroming vond men het prima dat de student werkte naar zijn eigen persoonlijkheid, maar wees men er op dat er ook een aantal essentiële vaardigheden nodig waren om een vak adequaat te kunnen uitoefenen.

Het bedrijfsleven nam dit begrip over en ontwikkelde het verder, omdat dit een goede manier bleek te zijn om kwaliteiten van werknemers te ontwikkelen en te toetsen. Binnen veel opleidingen wordt er tegenwoordig gewerkt middels competentiegericht onderwijs.

Verschil met traditioneel onderwijs

In onderstaand schema is goed terug te zien wat het verschil is tussen competentie gericht onderwijs en het traditionele onderwijs.

Traditioneel onderwijsCompetentiegericht onderwijs
kennisinhoudende en disciplinegerichte vaardigheden vormen het uitgangspuntCompetenties met bijbehorende taken en praktijk- of probleemsituaties vormen het uitgangspunt
Studenten bestuderen vooraf bepaalde stofStudenten voeren studietaken uit, al dan niet samen met andere studenten
Alle studenten doorlopen hetzelfde curriculumAfhankelijk van ingangniveau wordt persoonlijk curriculum samengesteld
Vooral kennis en vaardigheden worden getoetstVooral toetsing van competenties
Docentgestuurde toetsingOok self-assessment en peer-assessment
Afzonderlijke vaardigheidsmodulesAlgemene vaardigheden worden geintegreerde studietaken
Onderwijseenheden zijn afgeleid uit afzonderlijke disciplinesOnderwijseenheden zijn voor een belangrijk deel interdisciplinair

Voor- en nadelen

Vooral is vastgesteld welke competentie nodig zijn voor het uiteindelijk uit te voeren beroep. Aan het eind van de studie zou elke student deze competenties dus moeten bezitten. Het belangrijkste voordeel van competentie gericht onderwijs is dan ook dat het onderwijs is aangepast op de individuele student. Een student hoeft geen energie te steken in competenties die hij al ontwikkeld heeft. Enkel in datgene waar hij nog ontwikkeling nodig heeft.

Het grote nadeel van competentie gericht onderwijs is de toetsing. Hoe toets je of een student de competentie bezit. Dit zal niet gaan met het standaard tentamen, waarmee je kennis toets. Om competenties te toetsen zal je al snel praktijksituaties moeten naspelen. Zogenaamde assessments zijn de meest voorkomende toetsing in het competentie gericht onderwijs.
© 2008 - 2024 Ilsebo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Competentiegericht onderwijs en veel nieuwe studies in MBOCompetentiegericht onderwijs en veel nieuwe studies in MBOCompetentiegericht onderwijs in het MBO heeft het doel het vergroten van de vaardigheden van de leerlingen. Hierbij word…
Het competentiegerichte interviewHet competentiegerichte interviewTijdens sollicitaitie gesprekken wordt er van de HRM adviseur of van de P&O medewerker steeds vaker verwacht dat zij een…
Wat zijn competenties? En hoe werkt u eraan?Wat zijn competenties? En hoe werkt u eraan?U hoort tegenwoordig het woord competent vallen. Tijdens de studie wordt er voordurend naar gevraagd. Maar wat zijn nu e…
Over competentiemanagement: Wat is een competentie?Over competentiemanagement: Wat is een competentie?Competentiemanagement is een veelgehoorde kreet, maar lang niet iedereen weet wat bedoeld wordt met de term competentie.…

Getting things done: praktijkvoorbeeld simpel organiserenGetting things done van David Allen, is een uitgebreide handleiding om te leren organiseren. Je verzamelt alles op 1 ple…
Leuke Weetjes - GeldGeld, bankbiljetten, muntstukken: iedereen gebruikt het. Het is zo courant geworden dat we er niet meer bij stilstaan da…
Bronnen en referenties
Ilsebo (36 artikelen)
Gepubliceerd: 26-04-2008
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.