Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs

Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs Wanneer je kind naar het voortgezet onderwijs gaat heb je een drukke tijd voor de boeg. Je bezoekt waarschijnlijk open dagen, informatieavonden en de leerlingen van groep 8 bezoeken ook samen de verschillende scholen in de buurt. Samen probeer je tot een goede keuze te komen. Het verdient zelfs aanbeveling om in groep 7 al eens rond te kijken. In dit artikel de overstap groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

Inhoud


De schoolkeuze na groep 8 is vrij

De schoolkeuze voor kinderen is vrij. In de praktijk is deze keuze echter wel beperkt door enkele factoren:
 • de resultaten van de Cito-toets
 • de leerprestaties van uw kind op de basisschool (en niet alleen in groep 8)
 • de interesses en aanleg van uw kind
 • de motivatie van uw kind

Deze factoren bepalen het schooladvies dat een leerling krijgt in groep 8. Dit heet het onderwijskundig rapport.

Op basis van dit rapport kan een school voor voortgezet onderwijs bepalen of een kind wordt toegelaten op de school. Scholen hebben toelatingseisen en een onderwijskundig rapport toont of een kind aan die eisen voldoet. Wanneer deze twee goed aansluiten kan een school een leerling moeilijk weigeren. Een reden om een leerling toch te weigeren ondanks een positief onderwijskundig rapport kan liggen in de sfeer van religie of levensbeschouwing maar zelfs dan hebben scholen niet alle vrijheid.

Het onderwijskundig rapport

Alle leerlingen krijgen in de loop van groep 8 een onderwijskundig rapport. In dit rapport staat naast Cito-score, leerprestaties, motivatie, enz.. ook een advies voor het voortgezet onderwijs. Het geven van een onderwijskundig rapport is verplicht maar niet bindend. Je mag je kind opgeven voor een ander soort onderwijs maar dit is niet eenvoudig. Het kan betekenen dat een kind nog een extra test moet doen om te worden toegelaten of dat de opgave wordt geweigerd en vaak is daar erg weinig aan te doen.

Ouders worden vroegtijdig geïnformeerd over de informatie in het rapport en moeten een afschrift hiervan krijgen. De meeste scholen bespreken het rapport tijdens een ouderavond voordat het naar een andere school wordt gestuurd. Ook gescheiden ouders krijgen beiden een rapport.

Het eerste advies

Veel scholen geven voor de Cito-toets een advies voor het voortgezet onderwijs, enkelen zelfs al in de loop van groep 7. Aangezien de meeste open dagen in januari en februari zijn is dit een belangrijke indicatie voor een schoolkeuze. Je hoeft niet te wachten op de uitslag van de CITO voor een schoolbezoek. Informatie over de verschillende schooltypen binnen het voortgezet onderwijs staat in dit artikel: Het voortgezet onderwijs, de grote keuze na groep 8

Open dagen, open avonden van het voortgezet onderwijs

Vrijwel alle scholen hebben open dagen, de meeste in de eerste maanden van het jaar maar enkelen al in november. Op deze dagen kun je alle informatie over de school krijgen die je wilt, je kunt vaak enkele proeflessen volgen, sfeerproeven, docenten spreken etc..Het is mogelijk om al in groep 7 een school te bezoeken, veel ouders en kinderen doen dit.

Aanmelden op een nieuwe school

Wanneer een keuze is gemaakt kan een leerling worden opgegeven. Je hoeft niet beslist te wachten op de Cito-uitslag. Aanmelden moet binnen een bepaalde tijd en sommige scholen zijn zo populair dat ze niet alle opgegeven leerlingen kunnen toelaten. Soms is het handig om leerlingen bij meerdere scholen op te geven maar niet alle gemeenten staan dit toe.

Is een leerling aangenomen dan volgt een informatieavond waarin alle informatie wordt gegeven over de school. Dit is dan informatie over boeken, lestijden, werkweken, enz. zo kan een leerling goed voorbereid beginnen.

De schoolkosten

Onderwijs is de eerste jaren nog gratis! Toch krijgt u zeer waarschijnlijk een brief voor een ouderbijdrage. Uit de ouderbijdrage worden extra activiteiten bekostigd zoals excursies, schoolfeesten en sportdagen. Niet alle scholen vragen een ouderbijdrage maar heel veel scholen wel en de bedragen variëren enorm. Deze bijdrage is vrijwillig. Je kunt (en mag) beslissen deze ouderbijdrage niet te betalen. Soms heeft dit wel gevolgen, leerlingen mogen niet op schoolfeesten komen of gaan niet mee op (niet verplichte) excursies. Dat betekent dat ze wel mee moeten doen aan activiteiten die verplicht zijn in het schoolplan. Wanneer je deze vrijwillige bijdrage wel wilt betalen maar dit niet kunt dan moet je contact opnemen met de school. Scholen hebben een verplichting om ouders te helpen in dit soort gevallen.

Natuurlijk zijn er meer kosten. Schooltassen, (nieuwe) fiets, atlassen, enz., kunnen een flinke kostenpost zijn. Meer hierover in: Brugklassers, ehbo voor ouders

Vragenlijst

Het schoolgebouw

 1. Wanneer je voor de eerste keer een school binnenloopt kijk dan eens achterom, hoe ziet de omgeving van de school eruit? Staat de school aan een drukke weg, kruispunt, dichtbij een station of staan er meerdere scholen bij elkaar?
 2. Zijn er meerdere schoolgebouwen of dependances?
 3. Is er een bushalte of station, een goede (misschien zelfs bewaakte) fietsenstalling?
 4. Ziet de school er schoon uit zowel van binnen als ook van buiten?
 5. Zijn er kluisjes te huur?
 6. Hoeveel leerlingen zitten op de school en waar komen ze voornamelijk vandaan?

Het onderwijs op de school

 1. Welk onderwijs wordt op de school gegeven: vmbo, havo, vwo of gymnasium.
 2. Zijn alle leerwegen op het vmbo mogelijk? (TL, GL,KBL en BBL). Let hierbij ook op de afdelingen.
 3. Is er een mogelijkheid voor tweetalig onderwijs?
 4. Zijn er speciale sportklassen, toneelklassen, etc..
 5. Wat zijn de toelatingseisen van de school, Cito en advies basisschool.
 6. Wat wanneer een kind niet voldoet aan die eisen?
 7. Welk onderwijstype wordt het meest gevolgd op de school?
 8. Waar komen de leerlingen terecht na deze school? Dit lijkt nog een heel eind weg maar het geeft je een kleine indicatie.
 9. Wat is het oordeel van de onderwijsinspectie over de school? Ook te vinden op: http://www.onderwijsinspectie.nl/nl/home

De brugklas

 1. Hoe lang duurt de brugklas?
 2. Hoe groot zijn de klassen in de brugperiode?
 3. Worden kinderen van dezelfde basisschool bij elkaar geplaatst?
 4. Is er een aparte ingang of kantine voor de brugklassers?
 5. Is er een kennismakingsprogramma of introductieweek?
 6. Is er extra huiswerkbegeleiding?
 7. Hoeveel uren les?
 8. Wat doet de school voor kinderen met leerproblemen?
 9. Wat is een mentor en wat doet deze?

Lessen en tijden

 1. Wat zijn de lestijden en hoe vroeg begint de school? (Belangrijk wanneer je kind lang moet reizen)
 2. Wanneer zijn er pauzes en hoe lang zijn die?
 3. Mogen brugklasleerlingen in de pauze naar (bv.) een winkelcentrum in de buurt?
 4. Is er opvang wanneer er lessen uitvallen en hoe brengt de school de leerlingen op de hoogte van lesuitval. (bv. wanneer het 1e lesuur uitvalt)
 5. Wat zijn de regels m.b.t. spijbelen en hoe worden de ouders op de hoogte gebracht?
 6. Wat zijn de regels m.b.t. te laat komen en hoe worden de ouders op de hoogte gebracht?
 7. Zijn er proefwerkweken, uren voor proefwerken of worden proefwerken tijdens de les gegeven?

Contact met ouders

 1. Zijn er ouderavonden (dat vast wel maar), op welke momenten?
 2. Kunnen ouders de resultaten van leerlingen inzien (Magister), bij veel scholen kan dat.
 3. Hoe verloopt het contact wanneer leerlingen slechte resultaten behalen, veel spijbelen of te laat komen?
 4. Hoe worden de ouders betrokken bij de keuze voor een sector of profiel?
 5. Met wie moet je contact opnemen wanneer je vragen hebt over de resultaten of de gang van zaken op school?
 6. Is er een ouderraad of oudervereniging?

Veiligheid en regels

 1. Is er een reglement?
 2. Is er toezicht tijdens de pauzes?
 3. Mag er gerookt worden door de leerlingen?
 4. Hoe gaat de school om met pesten en agressie?
 5. Fietsenstalling bewaakt?

Al het leuke naast de lessen

 1. Zijn er excursies in de loop van de brugperiode en waar gaan ze heen?
 2. Schoolfeesten, hoe en wanneer worden die georganiseerd en niet te vergeten begeleid?
 3. Welke clubjes zijn actief? Denk bv. aan een schoolkrant, voetbalclub, leesclub, toneelgroep, dansgroep, maar ook leerlingenraad enz.

Veel vragen komen aan bod wanneer je een open avond bezoekt en wanneer je daar (te) weinig tijd voor krijgt dan is het vaak altijd mogelijk om een decaan te bellen. Niet iedereen heeft hiervoor de tijd, maar wanneer groep 8 een school bezoekt is het zinvol om met ze mee te gaan (de juf of meester heeft meestal geen problemen met de extra hulp). Je ziet de school dan 'in vol bedrijf' en dat geeft vaak een beter beeld van de sfeer op een school dan wanneer je een open dag bezoekt.
© 2009 - 2024 Caro-lina, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Een middelbare school kiezenJe zit in groep acht en je moet een middelbare school kiezen. Het is een belangrijke keuze. Waar moet je op letten om ee…
Wat kost het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs?Wat kost het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs?Een studie voor de kinderen kost jaarlijks duizenden euro’s. Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs wordt grotendeel…
Tegemoetkoming in de schoolkosten voor scholierenKinderen die naar school gaan kosten ouders veel geld. Voorheen was daarvoor de tegemoetkoming ouders. Maar die is per 1…
Hoe hoog is het salaris in het onderwijs?Hoe hoog is het salaris in het onderwijs?Het inkomen van leraren is onder andere afhankelijk van het soort onderwijs, en het aantal dienstjaren. De afgelopen jar…

Aletta Jacobs' studiedroomAletta is een bekende feministe geweest die streed voor vrouwenkiesrecht. Al van jongs af aan werd ze geïnspireerd door…
De opleiding dierenverzorgingDe opleiding dierenverzorgingDierenverzorging, het klinkt als een ideale opleiding. Dat is het ook wel maar je moet er wel echt een hart voor hebben…
Bronnen en referenties
 • Meer info staat op de site van: http://www.postbus51.nl/nl/home/themas/onderwijs/voortgezet-onderwijs
Caro-lina (185 artikelen)
Laatste update: 17-09-2016
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.