Universiteit van Amsterdam - Faculteit Geesteswetenschappen

Universiteit van Amsterdam - Faculteit Geesteswetenschappen Benieuwd naar wat studeren aan UvA, en dan met name aan de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam inhoudt? Deze faculteit, die van alle UvA-faculteiten het grootste aantal studies omvat, werd opgericht in 1997 en trekt vele studenten uit binnen- en buitenland. De faculteit is verdeeld over meerdere locaties in de binnenstad van Amsterdam, waar zowel les wordt gegeven als onderzoek wordt gedaan.

De Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is de grootste universiteit van Nederland met anno 2019 zo'n 32.000 studenten, 6000 medewerkers en 3000 promovendi. Er worden 71 bachelorprogramma's aangeboden en ruim 280 master-opleidingen, waarvan de meeste in het Engels. De universiteit, die toen nog het 'Atheneum Illustre' heette, werd op 8 januari 1632 in opdracht van de gemeente geopend door de hoogleraren Vossius en Barlaeus. In 1877 werd het Atheneum officieel benoemd tot universiteit, waarna die zijn huidige naam kreeg. Vanaf die tijd konden studenten aan de UvA promoveren, waardoor de kwaliteit van het onderwijs toenam; er ontstonden nieuwe studierichtingen en faculteiten, en het studentenaantal steeg hard. In 1961 verviel de beschermde status van gemeente-universiteit: Het rijk werd de belangrijkste financier, en hoogleraren werden voortaan niet meer door de gemeente benoemd, maar door het College van Bestuur. In 1970 trad de Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB) in werking, met als doel een meer democratisch geleide universiteit en minder invloed van de hoogleraren.

De Faculteit der Geesteswetenschappen

In 1997 is de Faculteit der Geesteswetenschappen ontstaan na een samengaan van de faculteiten Letteren, Wijsbegeerte en Theologie. Anno 2019 telt de faculteit 32 bacheloropleidingen, 88 masteropleidingen, ruim 7000 studenten en zo'n 1400 medewerkers/promovendi.

Afdelingen

Het onderwijs is verdeeld over de volgende acht afdelingen:
 • ACASA (Klassieke talen en culturen, Archeologie)
 • Filosofie
 • Geschiedenis, Europese studies, Religiewetenschappen
 • Kunst- en cultuurwetenschappen (Cultuur- Muziek, Theaterwetenschappen, Kunstgeschiedenis, Cultureel erfgoed)
 • Literatuur- en Taalwetenschap
 • Mediawetenschap (Journalistiek, Informatiewetenschappen, Digitale wetenschappen)
 • Moderne vreemde talen en culturen (Semitische, Engelse, Duitse & Scandinavische, Slavische talen en culturen)
 • Neerlandistiek (Nederlandse taal- en letterkunde, Taalbeheersing, Argumentatietheorie, Retorica)

In principe volg je als student je hoofdvakken binnen één van deze afdelingen, maar door middel van keuzevakken kan je in het 2e en 3e bachelorjaar gemakkelijk een kijkje nemen bij andere afdelingen en vaak zelfs andere faculteiten. Dit betekent dat je als aankomend Theaterwetenschapper bijvoorbeeld losse vakken Nederlands kunt volgen, en als student Nederlands kan je vakken in bijvoorbeeld Filosofie of Geschiedenis volgen. Ook is het mogelijk om door de UvA vastgestelde vakkenpakketten te volgen (minors) waarmee je je bacheloropleiding kunt verbreden/verdiepen.

Organisatie onderwijs en onderzoek

Het opleidingsgedeelte van de faculteit bestaat uit de volgende twee afdelingen:
 • College of Humanities (CoH, Bacheloropleidingen)
 • Graduate School of Humanities (GSH, Masteropleidingen

Als student heb je in directe zin niet zoveel te maken met deze afdelingen, maar indirect natuurlijk wel omdat zij verantwoordelijk zijn voor het aangeboden onderwijs van respectievelijk de bachelors en de masters.

Het onderzoek is georganiseerd binnen het facultaire onderzoeksinstituut, het Amsterdam Institute for Humanities Research (AIHR).
Onder het AIHR vallen vijf Research Schools:
 • ACLC (Language and communication)
 • ARTES (Reginal, Transnational and European Studies)
 • ASCA (Cultural Analysis)
 • ASH (Historical Studies)
 • AHM (Heritage, Memory and Material Culture)

Als student, zeker in je bachelor, heb je in principe ook niet zoveel te maken met deze Research Schools. Maar als je in je bachelor een honours-programma volgt, of als je een researchmaster doet, dan is het zeer waarschijnlijk dat je meewerkt aan een onderzoek dat valt binnen één van deze vijf Research Schools. En als je na je opleiding wilt promoveren, dan zou je eventueel promovendus kunnen worden binnen één van deze Schools.

Medezeggenschap

Het is als student op meerdere manieren mogelijk om (meestal betaald) invloed uit te oefenen op het (onderwijs)beleid.
Ten eerste heeft elke opleiding een Opleidingscommissie (OC), die bestaat uit een groep van docenten en studenten. De OC heeft een adviserende rol ten aanzien van onderwijs, examens en inhoud van de studiegids. Verder is het mogelijk om als student deel uit te maken van de raden van de CoH en de GoH. In deze Raden wordt in wat bredere zin onderwijsbeleid ontwikkeld, wordt toegezien op de implementatie ervan en komt samenwerking en uitwisseling tot stand. Ook is het als student mogelijk om je verkiesbaar te stellen voor de Facultaire Studentenraad (FSR), dit is de medezeggenschapsraad die opkomt voor alle studenten van de faculteit.
Ten slotte kan je je als student verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad voor alle UvA-studenten (CSR) en student-lid worden van het dagelijks bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

De praktijk als student

Een bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten, wat zonder studievertraging drie jaar studeren betekent. Deze studiepunten behaal je na het succesvol afronden van tentamens, presentaties en essays. Het eerste jaar is de propedeuse, daarin ligt het programma vaak vast en heb je een tutor om je te helpen bij keuzes en moeilijkheden. In het tweede en derde jaar volg je hoofdvakken, keuzevakken/minors. Je doet dit in principe zelf, maar bij problemen kan je vaak nog terugvallen op je tutor en anders op de studieadviseur. De meeste studenten vervolgen hun opleiding met een master binnen of buiten de UvA, die master kan geheel aansluiten bij hun bachelor of enigszins afwijken door het volgen van minors/keuzevakken in een andere richting. Op de opleidingen Filosofie en Geschiedenis na, zijn de bacheloropleidingen binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen relatief klein, wat ervoor kan zorgen dat je snel goed contact opbouwt met medestudenten en (hoog)leraren. Tegelijkertijd maakt de optie om keuzevakken en minoren te volgen buiten je eigen vakgebied het mogelijk om kennis te maken met andere vakgebieden, denkbeelden en personen.

Rankings

De UvA als geheel presteert goed in de belangrijkste wereldwijde rankings. Op het gebied van de Geesteswetenschappen valt vooral de opleiding Media Studies op, welke volgens de belangrijke QS World University Ranking 2018 op nummer 1 wereldwijd staat. Ook Culturele Antropologie (14e) en Educatie (23e) scoren zeer goed binnen deze ranking.

Op de 'Times Higher Education World University Ranking 2018' staat de Faculteit der Geesteswetenschappen als geheel op de 32e plaats wereldwijd, in de 'Acadamic Ranking of world Universities' staat de Uva als universiteit in de groep 105-150e wereldwijd.
© 2019 - 2024 Eline88, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Universiteit van Amsterdam - Science ParkIn 2010 heeft de Universiteit van Amsterdam zijn locatie Amsterdam Science Park geopend. Studenten uit het hele land en…
Wat kost een kamer voor een student?Wat kost een kamer voor een student?Het studeren zelf is al kostbaar. In het geval de student hiervoor ook nog een eigen woonruimte moet betrekking, is de h…
Studeren: in Nederland of in het buitenlandStuderen: in Nederland of in het buitenlandStuderen in het buitenland: goede studenten gaan liever naar een topuniversiteit in het buitenland dan dat ze hier in Ne…
Studeren in IJslandIJsland is niet alleen een prachtig land maar je kunt er ook nog eens heel goed studeren. IJsland biedt namelijk veel op…

Uitdaging (meer)begaafde/plusleerling: onderzoek laten doenUitdaging (meer)begaafde/plusleerling: onderzoek laten doenIn een basisschoolklas zitten gemiddeld zo'n 25 leerlingen. Elk kind is uniek en heeft een eigen karakter, eigen talente…
De studie Nederlandse taal en cultuurDe studie Nederlandse taal en cultuurBen jij benieuwd wat een studie Nederlandse taal en cultuur inhoudt? Als je op verjaardagen vertelt dat je Nederlands st…
Bronnen en referenties
 • http://www.uva.nl/faculteit/faculteit-der-geesteswetenschappen/de-faculteit/faculteit-der-geesteswetenschappen.html
 • http://www.uva.nl/over-de-uva/over-de-universiteit/over-de-universiteit.html
 • http://www.uva.nl/over-de-uva/over-de-universiteit/rankings/rankings.html
Eline88 (3 artikelen)
Gepubliceerd: 11-03-2019
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.