Toelatingstesten voor universiteiten: GRE, GMAT en SAT

Toelatingstesten voor universiteiten: GRE, GMAT en SAT Masteropleidingen, PhD-opleidingen en business schools over de hele wereld vragen vaak een toelatingstest als toelatingseis tot de opleiding om het gewenste kennisniveau van de toekomstige student te garanderen. Een veelgebruikte maatstaf om het kennisniveau van aankomende studenten te bepalen is een gestandaardiseerde toelatingstest, zoals de Graduate Management Admission Test (GMAT) of de Graduate Record Examinations Test (GRE) voor masteropleidingen. In het Engels staat een masteropleiding bekend onder de term ‘graduate studies’. Indien je een bacheloropleiding, in het Engels bekend als ‘undergraduate studies’, in de Verenigde Staten wil gaan volgen, moet je een Scholastic Assessment Test (SAT) afleggen. Voor buitenlandse studenten die in Nederland een (pre-)masteropleiding komen volgen, geldt dat zij een gestandaardiseerde toelatingstest moeten doen aangevuld met een Engelse taaltest, zoals TOEFL of IELTS. Hetzelfde geldt voor Nederlandse studenten die in het buitenland willen gaan studeren. De gestandaardiseerde test bestaat uit verschillende onderdelen. Om een goede score te behalen voor de test, is het van belang jezelf voldoende voor te bereiden op de test.

GRE-Test

De GRE-test (Graduate Record Examinations) is een veelgebruikte test voor studenten die masteropleidingen in de Verenigde Staten willen gaan volgen. Echter wordt er ook vaak een GRE-testscore gevraagd van studenten die een masteropleiding in het buitenland willen gaan volgen. De Educational Testing Service (ETS) maakt en verzorgt de testen. Er bestaat zowel een computerversie als een papieren versie van deze test. De test kost 205 euro (prijs in 2017). De computerversie van de test wordt, wereldwijd, door erkende testcentra van de ETS afgenomen. Deze versie duurt drie uur en vijfenveertig minuten inclusief pauzes. Deze test kan het hele jaar door worden gemaakt. In landen als China, Taiwan, Korea, en Hong Kong is de test slechts één à twee keer per maand beschikbaar. De papieren versie wordt maar drie keer per jaar aangeboden: februari, oktober, en november. De test duurt drie uur en dertig minuten. Door de digitalisering wordt er steeds minder gebruik gemaakt van de papieren versie. De test heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond de GRE-test, is het mogelijk om jezelf in te schrijven voor de online nieuwsbrief van de Educational Testing Service (ETS).

In Nederland kan je de test afleggen bij testcentra in Amsterdam of Utrecht. Op de website van de Educational Testing Service (ETS) vind je per stad de beschikbare testdatums. Hier kan je jezelf ook aanmelden voor de test (ETS GRE-test-registratie). In één jaar mag je de test vijf keer doen. Indien je voor de test niet het gewenste resultaat hebt behaald, mag je de test opnieuw doen. Je moet dan wel opnieuw voor de test betalen. Indien je de computerversie van de test maakt, krijg je na afloop een indicatie van je score. Als je niet tevreden bent met je score, is het mogelijk om de test te annuleren. Dat houdt in dat je officieel de test niet af hebt gelegd. De keuze is onherroepelijk, dus je kunt later niet besluiten je score alsnog te accepteren. Als je na afloop je ‘voorlopige’ score wel accepteert, dan stuurt de Educational Testing Service (ETS) binnen twee weken de uitslag van de test naar je op. ETS biedt verder de mogelijkheid om je testscore naar universiteiten waar je wilt gaan studeren, te laten sturen. Indien je meerdere malen de test hebt gedaan, kan je kiezen welke score je opgestuurd wilt hebben naar de betreffende universiteiten. Weet je nog niet naar welke universiteit je wil? Educational Testing Service (ETS) bewaart dan je score. Als je wil dat ETS je score naar meer dan vier universiteiten op laat sturen, dan worden er extra kosten in rekening gebracht. Dat is 27 dollar (prijs in 2017) per universiteit. Er zijn universiteiten die alleen scores accepteren die direct door Educational Testing Service (ETS) naar hen opgestuurd zijn.

Buiten de algemene test, bekend onder de GRE General Test, bestaan er ook vakgerichte testen, beter bekend onder de GRE Subject Tests. De vakgerichte testen geven een indicatie van het kennisniveau van de student op een specifiek gebied, zoals biologie, biochemie, moleculaire biologie en celleer, natuurkunde, wiskunde, psychologie, Engelse literatuur of scheikunde. De duur van de vakgerichte test is 170 minuten. In het verleden bestonden er ook vakgerichte testen op andere vakgebieden, zoals engineering, geschiedenis, muziek, politiek, sociologie, economie, ICT, economie of geologie. Deze vakgerichte testen zijn afgeschaft.

Onderdelen van de GRE-test

In 2011 werd de GRE General Test herzien. De herziene test sluit volgens de ETS beter aan bij het gewenste kennisniveau voor masteropleidingen. De herziene GRE-test bestaat uit drie onderdelen:
 • Kwantitatief redeneren;
 • Verbale redeneren;
 • Analytisch schrijven.

Het kwantitatieve gedeelte gaat over basisconcepten van wiskunde. Hierbij kun je denken aan algebra, geometrie, data-analyse, getallenleer en rekenkundige vraagstukken. In de herziene test speelt ook data-analyse een belangrijke rol. Het kwantitatieve gedeelte bestaat uit veertig vragen. In totaal duurt het kwantitatieve gedeelte zeventig minuten.

Verbaal redeneren bestaat onder andere uit begrijpend lezen. Je moet hierbij een oordeel geven over een stukje geschreven tekst en relaties tussen verschillende onderdelen herkennen. In de herziene test is het woordenschatgedeelte waarbij je aan moet geven welke woorden antoniemen of synoniemen zijn, verdwenen. Je krijgt echter wel vragen waarbij je het ontbrekende woord in moet vullen. Bij een aantal vragen moet je twee verschillende woorden kiezen die dezelfde betekenis geven aan de zin. In de herziene test ligt de nadruk op leesvaardigheid en het vermogen van de student om de juiste conclusie uit de tekst te trekken. In totaal krijg je zestig minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.

Analytisch schrijven gaat over het kritisch denkvermogen en het geven van goede argumenten bij complexe ideeën. Je krijgt twee verschillende schrijfopdrachten, waarbij je kritisch na moet denken, meningen onderbouwt en ideeën uitwerkt. Voor ieder essay krijg je één onderwerp. Je krijgt dertig minuten per schrijfopdracht.

Indien je de computerversie van de GRE-test doet, zijn de onderdelen verbaal redeneren en kwantitatief redeneren computer-adaptief. Dit betekent dat de computer de vragen selecteert die aansluiten bij jouw niveau.

Voorbereiden op de test

Er zijn verschillende manieren om jezelf voor te bereiden op de test. Zo kan je op de website van Educational Testing Service (ETS) oefenvragen vinden en de Powerprep II software downloaden om via de computer een oefentest af te leggen. Powerprep II is gratis. Naast gratis oefenmateriaal biedt de website ook oefenvragen en e-boeken aan tegen betaling. Er bestaan tegenwoordig ook verschillende apps om jezelf voor te bereiden op de test. Er zijn apps, bijvoorbeeld van Magoosh, die rekenkundige flashcards of flashcards om je woordenschat uit te breiden aanbieden. Flashcards bevatten theoretische feiten betreft wiskunde of een woord. Je moet dan aangeven of je met een feit of woord bekend bent. De app houdt bij wat je tot op een bepaald moment geleerd hebt. Verder biedt ook het Fulbright Center, tegen betaling, oefenmateriaal aan, zoals oefenboeken en cd-roms. Door veel te oefenen met het oefenmateriaal krijg je een duidelijk beeld van wat je kunt verwachten van de vragen tijdens de test. Hoeveel tijd je nodig hebt om voor de test te oefenen, is per persoon verschillend. Het is van belang tijdig te beginnen met oefenen voor de test. Een richtlijn is meestal om drie à vier maanden voor de testdatum te beginnen met oefenen. Als je voor de eerste keer begint met oefenen, kun je het beste kijken wat er van je gevraagd wordt. Je kunt om te beginnen eventueel je kennis opfrissen door de theorie per onderdeel door te nemen. Daarna is het verstandig om een aantal oefentesten in het geheel te proberen en voor jezelf te kijken waar jouw kwaliteiten en knelpunten liggen. Het is daarbij verstandig om extra tijd te besteden aan onderdelen waarop je slecht scoort.

GMAT

De Graduate Management Admission Test (GMAT) is een variant op de GRE-test. Deze test kan als toelatingstest gebruikt worden voor business schools en wordt op de computer gemaakt. Er zijn business schools die alleen een GMAT-score accepteren. In het andere geval, als zowel een GMAT-score als een GRE-score geaccepteerd worden, is het aan jezelf welke test je het beste kan doen. Over het algemeen wordt het onderdeel kwantitatief redeneren van de GMAT-test moeilijker gevonden dan het onderdeel van kwantitatief redeneren van de GRE-test. Het onderdeel verbaal redeneren wordt van de GRE-test vaak als moeilijker beschouwd, omdat je hiervoor een behoorlijke Engelse woordenschat nodig hebt. Indien je de keuze moet maken tussen één van deze testen, is het verstandig om de GMAT-test te kiezen als je goed bent in wiskunde. Evenals bij de GRE-test krijg je na de test een indicatie van je totale score. Als je niet tevreden bent met je score, is het mogelijk om de test te annuleren. De GMAT-score is vijf jaar geldig. De test mag je vijf keer per jaar doen en kost 250 dollar (prijs in 2017). In Nederland wordt de GMAT-test in Utrecht en Amsterdam afgenomen. Om jezelf aan te melden voor te test, dien je een account aan te maken op de website van MBA (de officiële GMAT-website). Hier vind je de testlocaties en de testdatums (GMAT-registratie).

Onderdelen van GMAT

De test duurt in totaal drie uur en dertig minuten inclusief pauzes. Het bestaat uit vier onderdelen:
 • Kwantitatief redeneren;
 • Verbaal redeneren;
 • Analytisch schrijven;
 • Kritisch redeneren.

Kwantitatief redeneren bestaat uit data-analyse en wiskunde. Bij het onderdeel data-analyse krijg je een probleem en twee stellingen. Jij moet dan bepalen of je met de eerste stelling, de tweede stelling, de stellingen afzonderlijk, beide stellingen of geen van beide stellingen de probleemstelling op kan lossen. Ook wordt je basiskennis van wiskunde getoetst door middel van probleemoplossende vragen. Het zijn multiplechoicevragen met verschillende uitkomsten. Je beantwoordt in dit gedeelte 37 vragen. Hiervoor heb je in totaal 75 minuten de tijd. Per vraag heb je gemiddeld dus ongeveer twee minuten. Er zijn op dit onderdeel maximaal zestig punten te behalen.

Het onderdeel verbaal redeneren bestaat uit leesvaardigheid, zinnen verbeteren en logisch redeneren. Je moet bij logisch redeneren het antwoord met de meest logische conclusie van een stukje tekst kiezen. Je krijgt in totaal 41 multiplechoicevragen, waarvoor je 75 minuten krijgt. Ook op dit onderdeel valt maximaal zestig punten te behalen.

Analytisch schrijven bestaat uit het schrijven van een essay. Dit onderdeel is gericht op argumenteren en het uitdrukken van ideeën. Je krijgt de opdracht een essay te schrijven over een algemeen onderwerp in dertig minuten. De standaard opbouw van een essay is een korte introductie, een uitwerking van argumenten en tot slot de conclusie op basis van de argumenten. De score varieert van één tot en met zes. Een score van zes geeft aan dat je een uitmuntend essay hebt geschreven. Een gemiddeld essay krijgt een score van vier.

In tegenstelling tot de GRE-test kent de GMAT-test het onderdeel kritisch redeneren. Je krijgt twaalf multiplechoicevragen over het interpreteren van data. Je krijgt tabellen en grafieken met informatie en hieruit moet je een conclusie kunnen trekken. Dit onderdeel is pas in 2012 toegevoegd aan de test. Voor dit onderdeel krijg je dertig minuten. Er valt een maximumscore te behalen van acht punten.

Voorbereiden op de test

Je kunt jezelf op GMAT op dezelfde manier voorbereiden als op de GRE-test. Ook voor de GMAT-test zijn er ter voorbereiding verschillende apps en boeken beschikbaar. De MBA-website biedt gratis GMATPrep-software aan. Verder worden er op verschillende universiteiten klassikale cursussen, tegen betaling, aangeboden.

SAT

SAT is belangrijk als je in Amerika wilt gaan studeren. De test geldt voor bacheloropleidingen, ofwel ‘undergraduate studies’. Er zijn drie verschillende onderdelen: lezen, schrijven en wiskunde. De test kost ongeveer zeventig euro (prijs in 2017). Voor ieder onderdeel kan je in totaal 800 punten halen, wat een maximum totaalscore geeft van 2400 punten. De gemiddelde score, die een Amerikaanse student haalt, ligt rond de 1500 punten. Voor Harvard is een score van meer dan 2100 punten vereist. In Nederland wordt de SAT-test slechts enkele keren per jaar afgenomen. Op de website van College Board vindt je waar en wanneer de test wordt afgenomen (SAT-registratie). In Nederland zijn er vier plaatsen waar de test wordt afgenomen, namelijk in Brunssum, Wassenaar, Amstelveen en Maastricht.

Aanvullende SAT-testen

Er bestaat ook een SAT II test. Dit is een vervolgtest waarbij de focus ligt op schoolvakken, zoals biologie, wiskunde of natuurkunde. Het is afhankelijk van de school of deze test vereist is.

Aanvullende taaltesten

Een aanvullende eis van universiteiten is dat studenten een TOEFL- of IELTS-test af moeten leggen indien de moedertaal geen Engels is. De test geeft een indicatie van het niveau van de Engelse taal. De TOEFL test duurt ongeveer vier uur en de IELTS-test duurt twee uur en vijfenveertig minuten. Je wordt op vier onderdelen beoordeeld: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Bij de toelatingseisen van een school of universiteit kan je vinden welke test je precies nodig hebt. Er zijn scholen of universiteiten die alleen een IELTS-test accepteren. De meeste universiteiten in de Verenigde Staten accepteren de TOEFL Internet-based test. Deze test wordt gemaakt op de computer. Ter voorbereiding op de taaltest kun je met apps van TOEFL of IELTS oefenen. Je kunt overigens ook een oefenboek van TOEFL of IELTS in een boekwinkel of online kopen. Voor de TOEFL-test kan je jezelf aanmelden op de website van Educational Testing Service (ETS) onder TOEFL. Er wordt dan gevraagd om een account aan te maken. De TOEFL-test wordt op diverse plaatsen in Nederland afgenomen. In iedere grote stad van iedere provincie kan je deze test doen. De IELTS-test wordt afgenomen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Via de website van IELTS kan je jezelf aanmelden.
© 2017 - 2024 Lydia70, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Studeren in IJslandIJsland is niet alleen een prachtig land maar je kunt er ook nog eens heel goed studeren. IJsland biedt namelijk veel op…
Decentrale selectie voor geneeskunde: informatie & tipsDecentrale selectie voor geneeskunde: informatie & tipsElk jaar zijn er weer duizenden mensen die zich in Nederland inschrijven voor de studie geneeskunde. De studie is zo pop…
Studeren in Zuid-AfrikaZuid-Afrika is een land met veel tegenstellingen zoals het verschil tussen armoede en rijkdom. In Zuid-Afrika zijn veel…
Werken op een universiteitWerken op een universiteitDe Nederlandse universiteiten zijn een populaire werkgever. Er zijn bijna zestigduizend mensen werkzaam. Dat komt mede d…

Pripjat: De spookstad nabij TsjernobylPripjat: De spookstad nabij TsjernobylAan het einde van de twintigste eeuw vond er een desastreuze ramp plaats die grote gevolgen had voor Oost-Europa. In 198…
Kind naar speciaal onderwijs, de praktijkKind naar speciaal onderwijs, de praktijkJe kind heeft een advies/indicatie voor het speciaal onderwijs gekregen, of je vraagt je af of je kind misschien beter o…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
 • College Board, https://collegereadiness.collegeboard.org/sat, geraadpleegd op 01-03-2017
 • ETS, https://www.ets.org/gre/, geraadpleegd op 01-03-2017
 • ETS TOEFL, https://www.ets.org/toefl, geraadpleegd op 01-03-2017
 • IELTS, https://www.ielts.org/, geraadpleegd op 01-03-2017
 • MBA, http://www.mba.com/global/the-gmat-exam.aspx, geraadpleegd op 01-03-2017
 • Student tests, https://www.studenttests.nl/TOEFL/, geraadpleegd op 01-03-2017
Lydia70 (7 artikelen)
Gepubliceerd: 02-03-2017
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.