Is schoolverzuim toegestaan?

Is schoolverzuim toegestaan? Ouders hebben de neiging om de schoolvakantie te verlengen door een paar dagen voor een vakantie weg te gaan en/of een paar dagen na de vakantie terug te komen. Als hiervoor geen toestemming is gevraagd, dan is het verzuim ongeoorloofd. Het ongeoorloofd een leerplichtig kind van school houden is strafbaar. Veel ouders weten dat niet en komen daar vaak te laat achter. De directeur van de school dient het verzuim bij de gemeente te melden. Iedere gemeente heeft een leerplichtambtenaar en deze leerplichtambtenaar is belast met toezicht op de naleving van de Leerplichtwet.

Leerplichtwet

De leerplicht van een jongere begint op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin een jongere de leeftijd van vijf jaar heeft bereikt. Ook de kinderen met een andere nationaliteit en de zogenaamde nieuwkomers (asielzoekers en vreemdelingen) moeten aan de leerplichtwet voldoen. Op de eerste schooldag moet de jongere dan ook ingeschreven staan bij een school. De verplichte inschrijving duurt tot aan het moment dat er ten minste twaalf volledige schooljaren op één of meerdere scholen zijn doorlopen of de leeftijd van zestien jaar is bereikt. Het kan voorkomen dat een jongere een basisschool in minder dan acht schooljaren doorloopt en daarmee toch aan de leerplichtwet voldoet. Het toezicht op de uitvoering van de leerplichtwet door scholen wordt gedaan door de Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie).

Vervangende leerplicht

Niet iedereen is even goed in het leren. Een leerling is ook niet altijd geschikt voor het volgen van onderwijs. Indien een jongere de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt en waarvan overduidelijk is dat deze jongere niet geschikt is om het onderwijs te volgen, dan mag voor deze leerling een op maat afgestemd programma worden samengesteld. Het moet dan gaan om een programma dat bestaat uit:
 1. Algemeen vormend onderwijs
 2. Op een beroep gericht onderwijs
 3. Praktijkgericht onderwijs

Praktijkgericht onderwijs

Een jongere die in aanmerking komt voor praktijkgericht onderwijs, moet op basis van een plan van aanpak een aangepast scholingsprogramma volgen. Een belangrijk onderdeel van dit praktijkgericht onderwijs is de lichte arbeid die in het scholingsprogramma moet zitten.

Wordt er toezicht gehouden op naleving van de leerplichtwet?

Iedere gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs in de gemeente en ook voor een correcte naleving van de leerplichtwet. Voor de controle en toetsing van de naleving van de leerplichtwet heeft de gemeente een leerplichtambtenaar in dienst. Deze leerplichtambtenaar heeft tot taak om toezicht te houden op de naleving van de Leerplichtwet.

De taken van een leerplichtambtenaar

Iedere gemeente in Nederland heeft een leerplichtambtenaar aangesteld. De leerplichtambtenaar heeft specifieke taken die gericht zijn op de uitvoering van de leerplichtwet. De belangrijkste taken van de leerplichtambtenaar zijn:
 • De controle op naleving van de leerplichtwet;
 • Voorlichting over de gevolgen van overtreding van de leerplichtwet;
 • Voorlichting geven aan jongeren;
 • Naar oplossingen zoeken bij problemen met schoolbezoek;
 • Opstellen proces-verbaal bij constatering van ongeoorloofd schoolverzuim;
 • Opstellen proces-verbaal als kinderen die onder de leerplichtwet vallen niet op een school staan ingeschreven.

Schooltaken voortkomende uit de leerplichtwet

De belangrijkste taken van een basisschool zijn:
 1. Zorg dragen voor en aanbieden van kwalitatief goed onderwijs;
 2. Het inschrijven van leerlingen in het leerlingenregister;
 3. Het bijhouden van de aanwezigheid van de ingeschreven leerlingen;
 4. Voorlichting geven aan jongeren;
 5. Naar oplossingen zoeken bij problemen met schoolbezoek;
 6. Overlegvoeren met de leerplichtambtenaar;
 7. Voldoen aan de ministeriële regels en richtlijnen.

Taken van een jongere

 1. Alle lessen volgen;
 2. Zich houden aan de regels van de school;
 3. Voldoen aan de leerplicht;
 4. Voldoen aan de kwalificatieplicht;
 5. Zich in spannen om een startkwalificatie te behalen.

Digitaal verzuimloket DUO

Als jongeren middelbaar of voortgezet onderwijs volgen, dan wordt het verzuim van meer dan zestien uur in vier opeenvolgende lesweken niet bij de gemeente, maar bij het verzuimloket van DUO gemeld. Van het verzuimloket van DUO maken gebruik:
 • het voortgezet onderwijs;
 • het beroepsonderwijs
 • volwasseneneducatie.

Ook deze instellingen vallen op basis van de Leerplichtwet onder het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs.

Kwalificatieplicht

In Nederland moeten alle jongeren tussen de vijf en achttien jaar, tot het moment dat de jongere over een startkwalificatie beschikt, onderwijs volgen. Tussen de vijf en zestien jaar heet dit voor deze leeftijdscategorie leerplicht en tussen de zestien en achttien jaar wordt het kwalificatieplicht genoemd.

Startkwalificatie

Tussen de vijf en zestien jaar is iedere jongere ingeschreven op een school en gaat in deze periode ook echt naar school. Jongeren die op hun zestiende nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun achttiende levensjaar naar school. Een startkwalificatie is een diploma. Dit kan een diploma zijn van:
 • De mbo (niveau 2 of hoger);
 • De havo;
 • Het vwo.

Werken zonder startkwalificatie

Het kan voorkomen dat een jongere als hij/zij gaat werken geen startkwalificatie heeft. In dit geval heeft een werkgever de morele plicht om mee te werken om de jongere onder de 23 jaar aan een startkwalificatie te helpen. Dit kan door een opleiding van een werknemer te betalen of in te stemmen dat de jongere een aantal uren in werktijd kan besteden aan de studie.

Schoolverzuim en spijbelen

Iedere jongere tussen de vijf en achttien jaar is verplicht om onderwijs te volgen. Op het niet volgen van onderwijs staan sancties. Toch zijn er redenen waarom een jongere (tijdelijk) geen onderwijs hoeven te volgen.

Vrijstelling voor het volgen van onderwijs

Bij ziekte dient dit gemeld te worden aan de school. Ook als er verplichtingen zijn door het geloof of de levensovertuiging van de jongere, dan hoeft de jongere (tijdelijk) niet naar school. Een jongere kan dan vrijstelling vragen om naar school te gaan. Als er vrijstelling wordt verleend dan is er sprake van geoorloofd schoolverzuim.

Voorbeelden van geoorloofd schoolverzuim

Er zijn voorbeelden van geoorloofd schoolverzuim, hierbij kan gedacht worden aan:
 • Ziek zijn;
 • Geschorst zijn;
 • Religieuze feestdagen;
 • Bijwonen van een huwelijk;
 • Bijwonen van een begrafenis.

Ouders en de jongere moeten wel voldoen aan de gestelde voorwaarden om te mogen verzuimen.
© 2015 - 2024 Tekstschrijvert, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De leerplicht en LeerplichtwetIeder kind in Nederland moet van zijn 5e tot en met zijn 18e jaar naar school toe. Dit komt door de Leerplichtwet. In de…
Is spijbelen strafbaar?Ongeveer 50% van de leerlingen op het middelbare onderwijs heeft wel eens gespijbeld en hiervan doet meer dan de helft h…
Dag van de Leerplicht - Recht op onderwijsDag van de Leerplicht - Recht op onderwijsTijdens de Dag van de Leerplicht wordt in Nederland stilgestaan bij het recht op onderwijs. De Dag van de Leerplicht wor…
Wat houdt leerplicht in?De leerplicht geldt voor kinderen van 5 jaar tot en met het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar is geworden…

Hoe schrijf je een STARRT-verslag?Hoe schrijf je een STARRT-verslag?In verschillende opleidingen en op het werkveld is het schrijven van een STARRT-verslag tegenwoordig een populaire vorm…
Onderwijsbehoefte (meer)begaafde leerling/plusleerlingOnderwijsbehoefte (meer)begaafde leerling/plusleerlingGeen enkel kind is precies hetzelfde als een ander kind en ieder kind heeft recht op goed onderwijs, aldus passend onder…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Condesign, Pixabay
 • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
Tekstschrijvert (367 artikelen)
Gepubliceerd: 07-09-2015
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.