Inhoud plan van aanpak

Dit artikel beschrijft hoe een plan van aanpak ingedeeld kan worden. De verschillende hoofdstukken en inhoud hiervan worden beschreven. Gedurende een studie of gedurende werk zal het vast weleens voorkomen dat u een plan van aanpak (pva) zult moeten schrijven. Een plan van aanpak beschrijft de aanpak of werkwijze van bijvoorbeeld een project. Zo'n plan van aanpak kan gedurende de uitvoering van het project fungeren als leidraad. Aangezien hier de werkzaamheden en planning in verwerkt staan. De inhoud ziet er als volgt uit:

Inhoud

Een plan van aanpak kan het volgende omvatten:

Omslag

 • werk-)titel plus eventueel ondertitel van project en eventueel projectlogo
 • aard van rapportage (hier: initiatiefrapport, Projectvoorstel of Projectcontract)
 • eventueel naam en logo opdrachtgever en/of opdrachtnemer

Kerngegevens (puntsgewijze informatie titelblad, blad na de omslag)
 • (werk-)titel plus eventueel ondertitel van project/soort project
 • aard van rapportage
 • datum rapportage
 • belangrijke data van project ( openings-, opleverings - en sluitingdatum )
 • opdrachtgever of initiatiefnemer (met contactgegevens)
 • maker(s)van het rapport, projectteam met projectleider (met contactgegevens)

Inhoudsopgave (met hoofdstuk -, paragraaf -, bijlage - en paginanrs)
Inleiding en uitgangssituatie
 • Omschrijft de achtergronden en aanleiding van het project en geeft het startmoment van de uitvoering aan.
 • Omschrijft de omgeving van het project vanuit het oogpunt van de opdrachtgever.(Beschrijving van moederorganisatie, contractpartners, projectteam).
 • Omschrijft de documentatie die ten grondslag ligt aan de opdracht, ook qua volledigheid en kwaliteit en geeft (een toelichting op) de opbouw van het plan van aanpak.

Omschrijft het resultaat van het project van de opdrachtgever

 • Omschrijft de doelstelling en de probleemstelling. (SMART) Omschrijft het concrete resultaat (concrete deelresultaten) dat de opdrachtgever wil bereiken met het project. (SMART)
 • Omschrijft wat wel en wat niet tot het project behoort.(beperkingen t.a.v. tijd, geld, mensen of middelen) Omschrijft de bijdrage van de opdrachtgever aan het project.
 • Omschrijft 5 risico’s, de kans dat een risico optreedt en de omvang van de consequenties van elk risico. Voor elk risico wordt een passende oplossing omschreven.

Projectfasering

 • Omschrijft de fasen die te onderkennen zijn in het project en omschrijft onderlinge afhankelijkheden tussen deze fasen.
 • Ondersteunt dit met een work breakdown structure.

Omschrijft het projectkader

 • Omschrijft (op basis van de work breakdownstructure) de projectorganisatie (onderlinge verhoudingen, projectorganogram)
 • Omschrijft de taken en verantwoordelijkheden, deskundigheden en managementvaardigheden van de rollen in de organisatiestructuur.
 • Omschrijft de informatie/communicatie met interne en externe partijen. Het communicatieplan bevat een schematisch overzicht van bij elkaar passende communicatiedoelgroepen, communicatie doelstellingen (SMART), boodschap, tijdstip en communicatiemiddel. De keuzes die in het schematische overzicht tot uiting komen worden toegelicht.
 • Omschrijft de noodzakelijke faciliteiten en hulpmiddelen en omschrijft noodzakelijke procedures en richtlijnen.

Omschrijft de projectplanning

 • Omschrijft de normen en aannames die bij de planning gehanteerd zijn, omschrijft onderlinge afhankelijkheden tussen de ingeplande activiteiten, omschrijft per activiteit de noodzakelijke (doorloop)tijd en benodigde capaciteit. (mensen en middelen)
 • Werkt de tijd en capaciteitplanning van het project uit aan de hand van een netwerkdiagram
 • Werkt de planning uit aan de hand van een gant chart en capaciteitsplanning.
 • Binnen de grenzen van tijd (mijlpalen) en capaciteit (mensen en middelen)

Omschrijft de beheersinstrumenten

 • Werkt een instrument uit om het element tijd te bewaken en beheersen.
© 2011 - 2024 Onbekend, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het schrijven van een plan van aanpakHet schrijven van een plan van aanpakOp veel opleidingen wordt er aan projecten gewerkt, deze projecten lopen vaak minimaal vaak 10 weken. Om een goed overzi…
Het schrijven van een plan van aanpakAls je een project gaat doen of een verslag gaat schrijven, doe je er goed aan eerst een plan van aanpak te schrijven. H…
Plan van aanpak makenPlan van aanpak makenVoorafgaand aan een project of een ander samenwerkingsverband wordt er een plan van aanpak opgesteld. Een plan van aanpa…
Succesvol een plan van aanpak opstellenSuccesvol een plan van aanpak opstellenHet opstellen van een plan van aanpak zal bijna iedereen wel een keer moeten doen in zijn of haar leven. Of het nou proj…

Belgische vluchtelingen eerste wereldoorlogHoe werden de Belgische vluchtelingen die in de Eerste Wereldoorlog naar de stad Utrecht kwamen, opgevangen en ondersteu…
Wat hoort in de bijlage van een verslag of rapport?Wat hoort in de bijlage van een verslag of rapport?U kent het wel, u bent een verslag aan het schrijven en zonder dat u het door heeft is uw verslag uitgegroeid tot een he…
Onbekend (8 artikelen)
Gepubliceerd: 14-12-2011
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Werkstuk
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.