InfoNu.nl > Educatie en School > Taal > Vergelijkingen in de Nederlandse taal

Vergelijkingen in de Nederlandse taal

Vergelijkingen in de Nederlandse taal De Nederlandse taal kent veel verschillende stijlfiguren. Een veel gebruikte categorie van stijlfiguren is die van de vergelijkingen. Er zijn veel verschillende namen voor verschillende mogelijke vergelijkingen. Om het geheel nog eens ingewikkelder te maken, hebben sommige vergelijkingen verschillende namen, en zijn er meerdere overkoepelende termen voor een groep binnen de vergelijkingen. Hieronder worden de belangrijkste vergelijkingen behandeld.

Vergelijking

Misschien wel de simpelste vorm van stijlfiguren is de vergelijking. Hiermee trekt men een vergelijking tussen het object, waar het om gaat, en een beeld, het ding waarnaar de vergelijking verwijst. Er zijn twee vormen van deze vergelijking. De eerste is met voegwoord, en de tweede zonder. Voorbeelden van vergelijkingen met voegwoorden zijn:
 • "Rood als bloed"
 • "Koud als ijs"
Zonder voegwoorden worden dit:
 • "Bloedrood"
 • "IJskoud"

Allegorie

Een allegorie is een vorm van beeldspraak die gedurende het hele werk wordt volgehouden. Het is ofwel een metafoor, ofwel een personificatie. Bekende voorbeelden van allegorieën zijn het zinnespel ‘Elckerlijc’ en de fabel ‘Van den vos Reynarde’. Ook in verschillende bekende en minder bekende werken is ‘de Dood’ een meespelend personage. Als dit het geval is, dan is het verhaal ook een Allegorie.

Asyndetische vergelijking

Een asyndetische vergelijking houdt in dat er geen verbindingswoord staat tussen het object en het beeld. De term komt, zoals zoveel namen van stijlfiguren, uit het Grieks. Het is opgebouwd uit ‘a’ ‘syn’ en ‘de’, deze betekenen respectievelijk ‘niet’ ‘samen’ en ‘binden’, dus het beeld en het object worden niet ‘gebonden’ door een verbindingswoord. Voorbeelden zijn:
 • Zijn hoofd, een tomaat, gloeide nog na
 • Wat doet hij hier? Die sukkel, die idioot!

Metafoor

Een metafoor is een vorm van beeldspraak waarin het object wordt weggelaten. Alleen het beeld wordt genoemd. Het object en het beeld hebben verder niet direct iets met elkaar te maken. Een bekend voorbeeld is “het schip van de woestijn”, ofwel een kameel.

Metonymia

Een metonymia is een vorm van beeldspraak, waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen twee zaken, waartussen een duidelijke betrekking bestaat. Er zijn een paar veelvoorkomende relaties met voorbeelden erbij:
 • Het voorwerp en de inhoud: “Doe mij nog maar een kopje”
 • De maker en het gemaakte: “Hij heeft een echte Rembrandt aan de muur”
 • Pars pro toto: het geheel krijgt de naam van een onderdeel: “Even de hoofden tellen”
 • Totum pro parte: een onderdeel krijg de naam van een geheel: “Nederland wint van Duitsland met 2-1”

Personificatie

Bij een personificatie wordt een ding, dier of abstract begrip als een persoon beschouwt. Een personificatie is te beschouwen als een metafoor. Enkele voorbeelden zijn:
 • “De dood zit hem op de hielen”
 • “De wind rammelt aan de ramen”
 • “De tijd vliegt”

Synesthesie

Een synesthesie is de combinatie van zintuiglijke uitdrukkingen. Dit houdt in dat een manier van waarnemen aan een ander zintuig wordt toegeschreven. Voorbeelden zijn:
 • "Schreeuwende kleuren"
 • "Bittere woorden"
 • "Een warme stem"

Homerische vergelijking

Een homerische vergelijking ie en bijzonder ver uitgewerkte vergelijking. De naam Homerische vergelijking is afgeleid van de naam Homerus, dichter van de Ilias en de Odyssee. Hierin komt dit type vergelijking veel voor. Een voorbeeld hiervan is:
“Zoals in de bergen een havik, vlugger vliegt dan al wat er vliegt, op een schichtige duif komt gestreken — deze wiekt zijdelings weg, maar de havik, telkens weer stotend, schiet en schiet op haar af met snerpende kreten: zijn vraatzucht spoort hem tot grijpen — zo snelde toen ook Achilles naar voren, vol van begeerte.” (door Homerus, vertaald door A. Timmerman)

Lees verder

© 2010 - 2019 Info_lisa, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Tien stijlfigurenTien stijlfigurenTeksten van speeches en essays kunnen krachtiger gemaakt worden met de volgende tien stijlfiguren. Elk taalmiddel wordt…
Vergelijkingen oplossen met algebraIn de moderne wiskunde is oplossen met algebra steeds belangrijker aan het worden. In iedere lesmethode is hier iets ove…
Stijlfiguren, Retorische figuren: Tropen en Schema'sStijlfiguren, Retorische figuren: Tropen en Schema'sAl heel lang worden stijlfiguren (ook wel retorische figuren) gebruikt in onze taal. Een stijlfiguur is een opzettelijke…
Stelsels van lineaire vergelijkingen oplossenEen stelsel van lineaire vergelijkingen bestaat uit meerdere vergelijkingen en heeft meerdere onbekenden. We bespreken h…
Soorten synesthesie: vermenging van de zintuigenSoorten synesthesie: vermenging van de zintuigenSynesthesie is de eigenschap die mensen hebben die geluiden kunnen zien, beelden kunnen proeven of vormen kunnen ruiken.…
Bronnen en referenties
 • Van Dale, groot woordenboek hedendaags Nederlands www.woorden-boek.nl www.kunstbus.nl http://leerlingen.hetassink.nl http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/193_Asyndetische+vergelijking.html

Reageer op het artikel "Vergelijkingen in de Nederlandse taal"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Info_lisa
Laatste update: 11-01-2010
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Special: Stijlfiguren
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!