Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden O - eindigend op obe t/m oor

Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden O - eindigend op obe t/m oor Een rijmwoordenlijst met woorden eindigend op lettergrepen met een o (van -obe tot -oor). Woorden ter inspiratie voor een liefdesgedicht, een Sinterklaasgedicht of zo maar een rijmdicht. Rijmwoorden zoals bankroet, rampspoed en genoegen, samenvoegen, zwoegen, feestroes, robbedoes of mengelmoes. Balkon, medaillon, station of lotgenoot, vennoot en dakgoot. Duizenden rijmwoorden kun je hier vinden in alfabetische overzichten als inspirerend hulpje bij het schrijven van rijmen en gedichten. In Sinterklaasgedichten - Kant en Klare Sinterklaasrijmen &Tips kun je vele originele en mooie, gratis Sinterklaasgedichten vinden met diverse Tips. Kant en klaar rijmen, afgestemd op verschillende situaties, hobbys en opvallende persoonlijkheidstrekken. En Sinterklaasrijmen die inhaken op het gekochte cadeautje en de Surprise die je hebt gemaakt.

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - obe t/m rijmwoorden die eindigen op -oor

Rijmwoordenlijst O. In deze rijmwoordenlijst vind je 1000-en rijmwoorden. Woorden eindigend op o: van po tot en met viel voor. Het tweede deel van rijmwoorden met een o kun je vinden in Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden O - eindigend op oor t/m ozen .

Rijmwoorden Vinden. Wanneer je bijvoorbeeld een woord wilt vinden dat rijmt op pocketboek, dan kijk je bij de uitgang oek (-oel) en de desbetreffende rijmwoorden -zoals b.v. onderzoek- in de 5e kolom van de 2e overzichtstabel.

Zoektip Rijmwoorden. Wil je snel een woord vinden dat je zoekt, dan kan dit door middel van het indrukken van de toetsencombinatie Ctrl en F. In het venster dat verschijnt, kun je je woord intypen en kom je vervolgens meteen bij het door jou gezochte woord.

Rijmwoordenlijsten met andere Letters / Klinkers - Woordeinde Lettergrepen A E I O U

Rijmwoorden op Alfabet. Klik op de onderstaande links voor rijmwoorden die eindigen op de andere klinkers van het alfabet.


Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - obe t/m rijmwoorden die eindigen op -oet


oobe - oberocht - ochten ocht - ochterod-otod - otode - odenode -oe toe - oed oetoed - oet
o
po
pro
show
stro
vlo
zo

ach zo
banjo
blanco
commando
de facto (Lat.)
fiasco
franco
hallo
maillot
saldo (per)
salto
salvo

bravo
cadeau
daarzo
kano
piano
plateau (Fr.)
Plato (Gr.)
tableau (Fr.)
waarzo

dynamo
eldorado
tornado

animo
radio
à propos
casu quo (Lat.)
deposito

crapaud (Fr.)
echo
ergo
in extenso (Lat.)
in petto
netto
tempo

evenzo
velo
veto

Renault
Peugeot
pseudo
Bordeaux
combo
incognito
porto

kilo
kino
lits jumeaux (Fr.)
niveau
risico
trio

auto
foto
hobo
kimono
loco
o zo
provo
solo
toto

bungalow (Eng.)
bureau
duo
in dubio
in duplo
plumeau (Fr.)

obe-ober-obber
garderobe
globe
ober
oktober
sober
versober

dobber
robber
tobber

och-og
doch
joch
log
nog
och
poch
toch

bedrog
edoch
gepoch
mesjoche
kielzog
oorlog
vooralsnog

ocht
bocht
kocht
mocht
pocht
tocht
vlocht
vocht
zocht

bekocht
bevocht
bezocht
gedrocht
gekocht
gepocht
gevochten
gewrocht
gezocht
terugtocht
verknocht
vermocht
verzocht

achterdocht
aftocht
afzocht
hartstocht
wandeltocht

aab(ge)zocht
ademtocht
veldtocht
zwerftocht
zegetocht

inkocht
in mocht
intocht

om(ge)kocht
ongezocht
opkocht
op mocht
optocht
opzocht

doortocht
door mocht
doorvlocht
doorvocht
doorwrocht
doorzocht
overtocht

uit(ver)kocht
uit mocht
uittocht
uitvocht
uit(ge)zocht

ochter
dochter
kocht er
mocht er
pocht er
zocht er

od-ot
bod
bot
dot
grot
knot
krot
lot
mot
pot
rot
schot
slot
spot
strot
tot
vlot
vod
zot

bedot
bespot
gebod
geknot
genot
gepot
gerot

gespot
verbod
verpot
verrot
verzot

afgod
stamppot

aanbod
kapot
papillot
ravot(ge)
schavot

complot
foxtrot
hottentot
opschot

doofpot
noodlot
overschot
voorschot

uitbot
uitschot

ode-oden
bode
boden
blode (bang)
code
dode
goden
loden
mode
node
ode
rode
snode
vloden
zode

geboden
genoden
gevloden
verboden

aangeboden
antipoden
pagode
van node
verafgoden
episode
methode
periode
synode

ontvloden
om den brode
voorbode

oe
doe
hoe
koe
moe
roe
sou
toe

armoe
barbecue
gaf toe
kan ermee toe
kwam toe
nam toe
kan ermee toe
kwam toe
nam toe
past t toe
ratjetoe
rendez-vous (Fr.)
tast toe
trad toe
zag toe

aandoe
gaat toe
laat toe
ragout
slaat toe
staat toe
taboe
waartoe

ertoe
gedoe
legt zich toe
stemt toe
wenst m toe
werpt t toe
zegt toe

beet toe
geef toe
keek toe
levensmoe
neemt toe
schreef t toe
treedt toe

bijou
hiertoe
hiertoe
kiekeboe
liet toe
wierp t toe
ziet toe
ging toe
rimboe

komt toe
ontdoe
stond toe
stopt toe

sloeg toe
voegt toe
zoeloe

bijt toe
eigent zich toe
kijkt toe
schrijft toe
zei toe

behoort toe
stoot toe
stuurt toe
uitdoe

oed-oet
bloed
boet
broedt
doet
gloed
goed
groet
hoed
knoet
moed
moet
roet
snoet
spoed
sproet
stoet
toet
vloed
voet
vroed
woedt
wroet
zoet

bebloed
beboet

begroet
behoed
gebloed
gebroed
gegoed
gegroet
behoed
gemoed
gevoed
gewroet
tegemoet
te goed
te voet
terugdoet
teruggroet
terugmoet
terugspoedt
petoet
verdoet
vergoed
vermoed
verwoed
verzoet

bankroet
en route
rampspoed
stampvoet
tranenvloed

heldenmoed
Vermouth
wedgwood
wegspoedt
weldoorvoed
welgemoed

deemoed
heenspoedt
mee moet
speelgoed
tegenspoed
weemoed

omdoet
ondergoed
ondervoed
onopgevoed
ontdoet
ontmoet
onvermoed
opgevoed
stortvloed
voldoet

doodgoed
door moet
doorvoed
honingzoet
hoogmoed
ootmoed
overmoed
overvloed
voorgoed
voorspoed

cout que coute
toevloed

in(ge)boet
indoet
in moet
invloed

suikergoed
suikerzoet
uit(ge)broed
uitdoet
uit moet
uit(ge)woedt

vuurgloed
zuurzoet

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - oeden t/m rijmwoorden eindigend op -oenen


oede - oedenoederoef - oegoegd oeg - oegenoeioeid - oeitoekoek - oeloel - oelenoem - oemenoen - oenen
bloeden
broeden
goede
hoede
moede
roede
spoeden
voeden
vroede
woede
behoeden
bevroeden
gegoede
vergoeden
verhoeden
vermoeden
verwoede

armoede
ten goede
wegspoeden
welopgevoede

ondervoeden
opgevoede(on)
opvoeden

doodgoede
voor t bloeden
(doekje)
doorvoede
uitbroeden

oeder
broeder
loeder
moeder
poeder
voeder
vroeder

behoeder
bevroeder
verwoeder

boef
droef
foef
groef
hoef
loef
proef
roef
schroef
snoef
stroef
toef
troef

bedroefd
begroet
behoef
beproef
gegroefd
geproefd
geschroefd
gesnoefd
vertoef

bloedproef
aftroef
vastschroef

duimschroef
opschroef
overtroef
voorproef
vuurproef

oeg-oegd
boeg
droeg
joeg
kroeg
ploeg
sloeg
voeg
vroeg
zwoeg

bedroeg
besloeg
bevoegd
gedroeg
genoeg
gevoegd
gezwoegd
verdroeg
vergenoegd
verjoeg
vervoegt
vervroeg

afdroeg
afsloeg
afvroeg
nachtploeg

aandroeg
aansloeg
aanvroeg
gadesloeg
nagenoeg
nasloeg
navroeg
samenvoeg
samen vroeg

meevroeg
uiteensloeg
dichtsloeg
onbevoegd
ontsloeg
opdroeg
opsloeg
opvroeg
toesloeg

doorjoeg
doorploegd
doorsloeg
opensloeg
overdroeg
oversloeg
overvroeg
voor de boeg

voordroeg

oegen
droegen
joegen
kroegen
ploegen
sloegen
voegen
vroegen
zwoegen

bedroegen
besloegen
genoegen
verdroegen
vergenoegen
verjoegen
versloegen
vervoegen
vervroegen

gadesloegen
samenvoegen
samen vroegen

misdroegen
misnoegen
ongenoegen

doorploegen
oversloegen
vooroversloegen

oei
bloei
boei
broei
foei!
gloei
groei
knoei
loei
oei!
roei
schroei
snoei
sproei
stoei
vloei
woei
besnoeid
bemoeit
beschoeid
besnoeit
besproeit
bevloeid
gebroeid
geknoeid
gestoeid
verbloeid
verfoeit
vergroeid
verknoeid
vermoeid
verschroeid
verwoei

afvloeit
afwoei

aangloeit
aangroeit
samengroeit

in bloei
in de knoei
in de groei
ineen vloeit
wegwoei

ontbloeit
ontgroeit
ontvloeid
onvermoeid
opbloeit
opgroeit
volgroeid

toevloeit
uitbloeit
uitbroeit
uitgroeit
uitroeit
uitvloeit

oek
boek
broek
doek
hoek
kloek
koek
vloek
zoek

bezoek
vervloek
kasboek

krabbelbroek
zakdoek
aanzoek
baan zoek
nazoek
vaatdoek

onderzoek
opdoek
opzoek
pocketboek

koekoek
kroepoek
poetsdoek

krentenkoek
kletskoek
prentenboek
tentendoek

doorzoek
uithoek
uitvloek
uitzoek

blinddoek
spijkerbroek
vergeetboek

oel
boel
doel
joel
koel
poel
smoel
spoel
stoel
troel
voel
zwoel

bedoel
bekoel
bevoel
gejoel
gekrioel
gevoel
gewoel
verkoel

afkoel
janboel
paddenstoel

stadsgewoel
warboel

aanvoel
praatstoel

eergevoel
mee(ge)voel
spreekstoel
doorvoel
hoofddoel
voor(ge)voel
goed bedoel
knoeiboel

krioel
leunstoel
modderpoel
thuis voel
wegspoel
wipstoel

einddoel
strijdgewoel
zwijnenboel

oelen
doelen
joelen
spoelen
stoelen
voelen
woelen

bedoelen
bekoelen
bevoelen
gevoelen
verkoelen

aanvoelen
afkoelen
krioelen
meevoelen
wegspoelen

doorvoelen
voor(ge)voelen

oem-oemen
bloem
boem
noem
roem
zoem
benoem
beroem
gebloemd
genoemd
geroemd
gezoem
verbloem
verdoem
vernoem

muurbloem
opdoen
opnoem

oen
boen
doen
groen
koen
noen
poen
toen
schoen
toen
zoen

afdoen
fatsoen
handschoen
kalkoen
kampioen
katoen
plantsoen
rantsoen
wat doen

aandoen
nadoen
paviljoen

oen
legioen
meedoen

verdoen
verzoen

onrecht doen
pension
weldoen

citroen
miljoen
niet doen
pioen
teniet doen
visioen

indoen
tekort doen
omdoen
ontdoen
ontgroen
opdoen
voldoen

seizoen
open doen
omdoen
ontdoen
ontgroen
opdoen
voldoen

seizoen
open doen
overdoen
voordoen

oenen
boenen
koene
schoenen
zoenen
handschoenen

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - oenen t/m rijmwoorden eindigend op -ogen


oenen - oeneroep(en)oer - oersoerstoes - oestoeten oete - oetjeoeds - oets oeven - oeveroez(el)en - ofof - offelofel - offeroffer - ogeloge - ogen
plantsoenen
rantsoenen

citroenen
pioenen
miljoenen
visoenen

legioenen
ontgroenen
seizoenen
verzoenen

oener
groener
koener
nietsdoener
weldoener
wonderdoener

oep-oepen
coupe
floep
groep
loep
roep
sloep
snoep
soep
stoep
troep

beroep
geroep
gesnoep
herroep

wegroep

afroep
afsnoep
angstroep

aanroep
naroep
inroep
omroep
oproep
toeroep
uitroep

oepel
hoepel
koepel
overkoepel
soepel
troebel
boer
koer
loer
moer
roer
snoer
stoer
toer
vloer
voer
zwoer
beloer
beroer
beroerd
geroerd
retour
verroer
vervoer
vastsnoer
aanroer
aanvoer
a-dur (muziek)
bravoure
l'amoure (Fr.)
onaangeroerd
paarlemoer
ervoer
rep en roer
wegbonjour
wegvoer
weggevoerd
dicht(ge)snoer(d)
discours
richtsnoer

bonjour (Fr.)
concours
contour

mond snoer
ontroer
ontvoer
oproer
volvoer

koekeloer
toevoer
troubadour

doorvoert
overvoerd
meevoer
rijtoer
rumoer
uitvoer

oers
boers
broers
discours
floers
iets stoers
jaloers
koers
omfloerst

oes
bloes
blues
hoes
kroes
moes
snoes
soes

geroes
gesoes
gesmoes
aalmoes
appelmoes
pardoes

konkelfoes
robbedoes
tompouce

feestroes
mengelmoes
stemgeroes
roezemoes(ge)

oest
hoest
knoest
koest
moest
noest
proest
roest
smoest
soest
woest

geproest
gesmoesd
gesoesd
verroest
verwoest

konkelfoest
roezemoest
uit(ge)proest
vast(ge)roest

oete-oeten
boete
groeten
knoeten
moeten
route
snoeten
sproeten
stoeten
toeten
voeten
wroeten
zoete

beboeten
begroeten
verzoeten

en route
stampvoeten

inboeten
ontmoeten
schoorvoeten

oeteren
foeteren
ploeteren
scooteren
toeteren
troetelen
uitfoeteren

oetje
doet je
doetje
goedje
grootje
groet je
hoed je
hoedje
knoetje
moet je
snoetje
toetje
voetje

oets-oeds
goeds
koets
poets
roets
toets
zoets (iets)

blootvoets
des gemoeds
goedsmoeds
onverhoeds
overvloeds (des)
stapvoets
boeven
groeven
hoeve
hoeven
proeven
schroeven
snoeven
stroeve
toeven
troeven

bedroeven
begroeven
behoeven
beproeven
vertoeven

op losse schroeven
opschroeven
overtroeven
voorproeven

aftroeven
vastschroeven
herproeven

oever
droever
fijnproever
oever
snoever
stroever

oezen-oezelen
bloezen
hoezen
poezen
smoezen
snoezen

inboezemen
konkelfoezen
verdoezelen

of - oft
bof
dof
grof
hof
lof
mof
of
plof
pof
prof
slof
sof
stof
tof
trof

betrof
vergroft
verlof
versloft

afstof
alsof
catastrofe
wanbof

ontplof
opdof
schoft(inbe)

doolhof
overtrof
voorhof

bruiloft
lusthof

offel-ofel
jofel
meemoffel
pantoffel
roffel(ge)
schoffel
sjofel
stoffel

offe-offen
boffen
doffe
moffen
ploffen
poffen
sloffen
troffen

afstoffen
catastrofe

ontploffen
opdoffen
overtroffen(on)
versloffen

offer
boffer
doffer
grover
koffer
offer
poffer
sloffer
stoffer
toffer
trof er
opdoffer
opoffer
slachtoffer
zoenoffer

ogel
goochel
kogel
lokvogel
nachtvogel
spotvogel
vogel

oge-ogen
bogen
drogen
hoge
logen
mogen
ogen
pogen
togen
vlogen
wogen
zogen

bedrogen
belogen
beogen
betogen
bevlogen
bewogen
gebogen
gedogen
gelogen
getogen
gevlogen
gewogen
verbogen
verdrogen
verhogen
verloochen
vermogen
vervlogen

afdrogen
afvlogen
afwogen

eerbetogen
erebogen
hemelhoge
mededogen
mee(ge)zogen
neer(ge)bogen
ingetogen

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - ogen t/m rijmwoorden eindigend op -omen


ogen - onjeok- okkeok - okenoker - ogeroks - olol - oldenolder - olenolgen - olkolk - omomom - omen
in(ge)vlogen

dialogen
diepbewogen
synagoge
zieltogen
zienderogen

om(ge)bogen
onbewogen
ongebogen
ongelogen
onvermogen
onvertogen
opdrogen
opgetogen
op(ge)vlogen

doorvlogen
monologen
overbogen
overwogen

uit(ge)vlogen
uit(ge)zogen
uithoudings-
vermogen

ogne-onje
begon je
besogne
bonje
eau de cologne

ok-okken
blok
bok
brok
dok
fok
gok
grok
jok
klok
knok
kok'
lok
mok
nek
rok
schok
schrok
shock (Eng.)
sjok
sok
stok
trok
vlok
wrok

betrok
gegok
gejok
gelok
gemok
gesjok
vergok
verlok

aftrok
en bloc
halfstok
kapstok
wandelstok
aanlok
aantrok
aardschok
amok
barok
kapok

introk
kerfstok
omvertrok
tijdklok

ontlok
onttrok
voltrok
zondebok

geschrokken
onverschrokken
pokken

door trok
overtrok
uitlok
uittrok

oken
doken
koken
poken
roken
spoken
stoken
stroken

besproken
bestoken
gedoken
geroken
gesproken
gestoken
gewroken
verbroken
verkroken
versproken
verstoken
aangebroken
aan(ge)stoken
afgebroken(on)
afgestoken
afkoken
bewieroken
in(een)gedoken
ingebroken
ingestoken
weggedoken
onbesproken
ondoorbroken
ongebroken
ontbroken
ontloken
ontstoken
op(ge)doken
opgebroken
op(ge)stoken
door(ge)broken
doorstoken
uitgebroken
uitgesproken
uitgestoken
uitkoken
uitspoken

oker-oger
betoger
droger
hoger
koker
moker
oker
poker
roker
stoker(onrust)

okkel-okkelt
brokkelt(af)
getokkeld
smokkel
tokkel

oks
boks
box
juke-box
koks
paradox

ol-ollen
bol
col
dol
hoi
jol
lol
mol
rol
sol
stol
tol
vol
wol
zwol
gehol
gesol
verknol
alcohol
halfvol
handvol
klankvol
stampvol
tactvol
aanhol
aanzwol
parasol
ragebol

smaakvol

controle
genotvol
losbol
ontrol
op hol
oprol
opzwol
propvol
tjokvol
zorgvol

boordevol
hoopvol
overall
overvol
toverkol
troostvol

baby-doll
berouwvol
eervol
eivol
gevoelvol
knipperbol
liefdevol
uithol
vreugdevol

olden
dolden
holden
molden rolden
scholden
solden
stolden
tolden

gescholden
oprolden
kwijtscholden

older
bolder
folder
kolder
zolder

holderdebolder

olen
dolen
holen
molen
scholen
zolen

bestolen
bevolen
gestolen
verholen
verkolen
verscholen
verstolen

idolen
riolen
violen

aureolen
ontstolen
onverholen
ronddolen
symbolen
tredmolen

aanbevolen
capriolen
samenscholen

olf
bedolf
golf
kolf
vloedgolf
wolf

olg-olgen
gevolgen
navolgen
verbolgen
vervolgen
verzwolgen

olk-olken
dolk
kolk
molk
tolk
volk
wolk

bevolk
draaikolk
manvolk
ontvolk
vertolk
vrouwvolk

olt-old-olte
dolt
gold
holt
molt
rolt
solt
stolt
tolt

gesold
gestold
verknold

ontrolt
uitholt

holte
volte

om
blom
bom
brom
dom
drom
glom
som
rom
klom
kom
krom
mom
om
som
stom
trom
zwom

bekom
gebrom
gedrom
gegrom
getrom
verdom
vermom
verstom

andersom
kwam om
valt om
was dom
wasdom
zag om
aankom
alom
aplomb
daarom
draait erom
gaat 'r om
nakom
slaat om
waarom

mensdom
sexbom

verwelkom
wegkom
welkom(on)
wervelkolom

keek om
keerde om
meekom
overeenkom
reed om
tegenkom
wederom
weerom

ging er om
ik kom
hierom
riep erom
viel om
vliegt om
ziet om
eigendom
heiligdom
klikt om
rijkdom
rijdt om

kocht 'm om
kolom
komt om
kortom
omkom
ontkom
opkom
rondom

boog om
koopt 'm om
oliedom
ouderdom
overkom
rookkolom
vloog om
buigt om
bruidegom
roept r om
sloeg om
toekom
thuiskom
uitkom
voorkom
bomen
dromen
komen
Rome
schromen
stomen
stromen
zomen

bekomen
betomen
gekomen
genomen
terugkomen
verchromen
verdromen
vernomen
afromen
fantomen

aangenomen
aan(ge)komen
atomen
samenkomen
samenstromen
samenwonen

terechtkomen
verwelkomen
welkome

meegenomen
overeenkomen
tegenkomen
tegenstromen

ingenomen (voor-)
inkomen
instromen
intomen
symptomen

bijkomen
voorbijkomen
vrijkomen

los(ge)komen
om(ge)komen
omzomen
onderkomen
ontkomen
ontnomen
onvolkomen
op(ge)komen
opgenomen
opstomen
volkomen
volstromen

bovenkomen
doorkomen
open komen
overkomen
overstromen
voorkomen
idiomen
toekomen
thuiskomen
uitkomen (voor)
uitstomen
uistromen

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - omer t/m rijmwoorden eindigend op -oner


omer - ommeommer(t)omp - ompelomt-omptomt - omstonon - ondontond - ontond - onderonen - oner
laatkomer
nakomer
nazomer
slomer
stomer
zomer

ommel
dommel
drommel
frommel
hommel
rommel
schommel
trommel

gefrommel
gestommel
getrommel
verfrommel

indommel
optrommel

omme(n)
blommen
bommen
brommen
domme
drommen
glommen
gommen
grommen
klommen
kommen
kromme
sommen
stomme
zwommen

beklommen
geklommen
gezwommen
verdommen
vermommen
verstommen

eigendommen
heiligdommen
kolommen
opsommen

ommer-ommert
brommer
dommer
kommer
lommer
lommerd
lomperd
bekommerd
verkommert

omp-ompen
homp
klomp
kromp
lomp
plomp
pomp
romp
stomp

afstomp
bekrompen
fietspomp
in(een)kromp
inpomp
rompslomp
samen(ge)komen
voetpomp

ompel
dompel
kompel
mompel
schrompel
strompel

onderdompel
overrompel
verschrompel

omt-ompt
bromt
dromt
gromt
komt
kromt
pompt
prompt
stompt

bedompt
bekomt
gebromd
gedromd
gegromd
gekromd
geplompt
gepompt
gestompt
verdomd
vermomd
verstomd

afkomt
afstompt
aankomt
samendromt
samenkomt

overeenkomt
tegenkomt

terechtkomt
verwelkomt

omkomt
onder komt
ontkomt
opkomt

bovenkomt
doorkomt
open komt
overkomt
voorkomt

bijkomt
vrijkomt
thuiskomst
uitkomt

uitkomt
terugkomt
tussenkomt
toekomt

omst
aankomst
samenkomst
afkomst
bekomst
terugkomst
tussenkomst
herkomst
weikomst
opkomst
over(een)komst
toekomst
thuiskomst
uitkomst

on
bon
bron
non
pon
ron
spon
won
zon

begon
beton
bezon
peloton
verzon
balkon
ballon
baron
chanson
claxon
gazon
japon
kanon
karton
nachtpon
nylon
pardon
plafond
plastron
rayon
salon
station
wagon

bariton
bastion
capuchon
carillon
compagnon
kameleon
luchtballon
medaillon
pantalon
occasion
samenspon
stadion

eskadron
herwon
liaison
pension
perron

demon
meekon

bonbon
bon ton
cocon
ontspon
op de bon

bouillon
cotillon
horizon
overwon

pion
spion
inspon
inwon

ond-ont
blond
bond
bont
front
grond
hond
klont
kont
lont
mond
pond
pont
rond
schond
stond
vond
wond
zond

bestond
bevond
gegrond
gewond
gezond
terugvond
terugzond
verbond
verslond
verstond
verwond
verzond

gebonden(on)
geschonden(on)
gevonden
gewonden(op)

achtergrond
achterstond
afbond
afgrond
afrond
afstond
afzond
plattegrond

aanbond
aanstond
avond
avondstond
plaatsvond
samenbond
vagebond
vanavond
waakhond

hervond
terstond

tegenstond
weerstond
weervond

Instond
inzond
misstond
loswond
morgenstond
ochtendstond
omwond

ondervond
ongegrond
ongezond
ontstond
opstond
opwond
opzond

tonrond
volstond

doopvont
doorgrond
doorstond
doorzond
voorgrond
voorstond

uitmondt
uitstond
uitvond
uitzond

onder
blonder
donder
honderd
onder
ronder
stond er
vlonder
vond er
wonder
zonder

bedonder
bewonder
eronder
gedonder
gegronder
gezonder
verwonder

afdonder
afzonder
daaronder
dragonder
waaronder

bijzonder
hypochonder

opdonder
overdonder
vooronder
uit(ge)zonder(d)
bonen
honen
kronen
Ionen
schone
tonen
tronen
wonen
zonen

bekronen
belonen
betonen
bewonen
gewone (buiten)
telefonen
verschonen
vertonen
verwonen

aantonen
grammofonen
klaagtonen
patronen
samenwonen

beeldschone
demonen
eer betonen
meetronen
regionen

klemtonen
personen

microfonen
vibrafonen
xylofonen

hormonen
monotone
mormonen
ongewone
onttronen

oner
beloner
bewoner
gewoner
vertoner
schoner

dagloner
monotoner
ongewoner

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - ong t/m rijmwoorden eindigend op -oogt


ong - ononkenonk - onkelonkt - onnenonnen - onsonds - onstonze - ood/tootoot - oofoofd - ooftoofd - oogoogt
dong
drong
gong
jong
long
song
sprong
tong
wrong
zong

bedongen
bedwongen
gedrongen
gedwongen(on)
gesprongen
gezongen
ontsprongen
ontwrongen
tjonge jonge
verdrongen
verjongen
verwrongen
voldongen

door(ge)drongen
noodgedwongen
oorsprong
voorsprong

driesprong
piepjong

ping pong
tweesprong

uitsprong
uitzong

on-onken
blonk
bonk
dronk
honk
jonk
lonk
pronk
ronk
schonk
slonk
stonk
stronk
vonk
zonk

bedronk
bezonk
gebonk
gelonk
gepronk
geronk
spelonk
verdronk
verklonk
verzonk

bezonken
gedronken
geklonken (aaneen)
geschonken
geslonken
gestonken
gezonken
spelonken
verdronken
verklonken
verzonken

tegenklonk
weerklonk
wegslonk
wegzonk

doorklonk
indronk
inzonk
naklonk
ontzonk
opklonk
toedronk
uitdronk

onkel
fonkel(ge)
konkel(ge)
kronkel(ge)

onker
blonk er
donker
dronk er
geflonker
zonk er

onkt
bonkt(ge)
lonkt(ge)
pronkt(ge)
ronkt(ge)
vonkt

onnen
bonnen
bronnen
nonnen
sponnen
tonnen
wonnen
zone
zonnen

begonnen
bezonnen
geronnen
gesponnen
gewonnen
verzonnen

ballonnen
baronnen
japonnen
kanonnen

herwonnen
in(ge)sponnen
in(ge)wonnen
pionnen
spionnen

omsponnen
onbegonnen
onbezonnen
ontsponnen
overwonnen

ons
brons
dons
fonds
frons
gons
honds
ons
plons
pons
slons

spons
gebons
gegons
gegronds (iets)
gezonds (iets)
pelotons

aanstonds
balkons
kartons
chansons
claxons
gazons
plafonds
rayons
salons
s avonds
stations
wagons

capuchons
carillons
compagnons
liaisons (Fr.)
medaillons
occasions
pantalons

eskadrons
pensions
perrons
iets blonds
iets bonts
iets ronds

bonbons
ondergronds
onderons

onst
bonst
fronst
gonst
plonst
bonst
slonst
sponst

gebonsd
gefronst
gegonsd
geplonsd
geponst
geslonsd
verslonsd

onzen
bonzen
fondsen
fronsen
gonzen
plonzen
ponsen
slonzen
sponzen(af)
verslonzen

ood-oot
bloot
bood
boot
brood
dood
floot
goot
groot
lood
loot
moot
nood
noot
poot
rood
schoot
schoot
schroot
sloot
snood
snoot
spoot
sproot
stoot
vlood
vloot
begoot
begroot
beschoot
besloot
devoot
genood
genoot
gepoot
terugschoot
terugstoot
vergoot
vergroot
verloot
verschoot
verstoot

afgoot
afschoot
afsloot
afstoot
dakgoot
klasgenoot
malloot
sapperloot

aanbood
aanfloot
aanpoot
aanschoot
aansloot
aanstoot
avondbrood
genadebrood
genadestoot
hanepoot
jaargenoot

deelgenoot
despoot
echtgenoot
petticoat
vennoot
wegstoot

idioot
piloot

kleinood
tijdgenoot

lotgenoot
montycoat
morgenrood
omsloot
ontbloot
ontschoot
ontsloot
ontsproot
opschoot
opsloot
opstoot
potlood

doodsnood
doorschoot
doorstoot
atoomboot
voorschoot
voortschopt
voortsproot
moederschoot
toeschoot
toestoot
ternauwernood

uitfloot
uitloot
uitschoot
uitsloot
uitstoot

oof
doof
kloof
loof
roof
schoof
sloof
snoof
stoof

beloof
beroof
geloof
gesloof
verdoof
verloof
verschoof
verstoof

afkloof
afschoof
afsloof
afstoof
alkoof

bijgeloof
filosoof
stokdoof
theosoof

uitdoof
uitsloof

veroorloof
voortschoof
voortstoof

ooft-oofd
dooft
hoofd
klooft
ooft
rooft
stooft

beloofd
beroofd
gedoofd
gekloofd
gelooft
geroofd
gesloofd
gestoofd
terugrooft
verdoofd
verloofd

onthoofd
stijfhoofd
geoorloofd
veroorloofd

uit(ge)dooft(d)
uit(ge)looft(d)
uit(ge)slooft(d)

oog-oogt
boog
droog
hoog
loog
oog
poog
toog
vloog
woog
zoog

bedroog
beloog
beoog
betoog
bewoog
gedoogt
gepoogd
vermoogt
vervloog

epiloog
ereboog
geoloog
hemelhoog
neerboog
pedagoog
regenboog
theoloog

analoog
dialoog
elleboog
knipoog

doorvloog
monoloog
overvloog
proloog
torenhoog

omvloog
opvloog

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - ooi t/m rijmwoorden eindigend op -oor


ooi - ooierooitook - ooktool(t) - oomoom - oomdroon - oontoon - oopooptoop - ooptoop - ooroor
booi
dooi
fooi
glooi
gooi
hooi
kooi
mooi
plooi
prooi
rooi
strooi
tooi
zooi

allooi
flikflooi
lichtekooi
pleidooi
toernooi

emplooi
vergooi(om)

bonnefooi
omgooi
ontdooi
ontplooi
rotzooi
voltooi

ooier
dooier
mooier
pooier
rooier
schooier

ooit
dooit
fooit
glooit
gooit
hooit
looit
nooit
ooit
plooit
rooit
strooit
tooit

berooid
gerooid
vergooid
verstrooid

flikflooit
omvergooit
omgooit
ontdooit
ontplooit
rotzooit
voltooid(on)
dook
kook
ook
pook
rook
smook
spook
stook
strook

berookt
bestookt
gekookt
gerookt
gespookt
gestookt

onbekookt
ontlook
uit(ge)kook(t)
wie ook
wierook(be)

ool-oolt
bowl
dool
goal
jool
kool
pool
school
zool

geschoold
verdoold
verkoold
verschool
apekool
capriool
kamizool
parool
samen(ge)school(d)

leerschool
metropool
steenkool

frivool
idool
riool
triool
viool
vitriool

aureool
noordpool
boom
broom
chroom
droom
home
loom
stoom
stroom
schroom
sloom
stoom
stroom
toom
vroom
Vroom (& Dr.)
zoom

beschroomd
geboomd
gedroomd
geschroomd
gestoomd
gestroomd
gezoomd
verchroomd
verdroomd

afroom
atoom
fantoom
maalstroom
stamboom

astronoom
gastronoom
idioom
instroom
intoom
symptoom

omzoomd
opstoomt
overstroomd

uit(ge)stoomt(d)
uit(ge)stroomt(d)

oon-oont
boon
hoon
koon
kroon
loon
schoon
toon
troon
woon
zoon
bekroond
beloont
betoont
bewoont
gehoon(d)
gekroond
getoond
getroond
gewoon
gewoond
verschoont
vertoon(t)
verwoond
aan(ge)toon(d)
klaagtoon
patroon
sjabloon

grammofoon
machtsvertoon
manspersoon

klemtoon
persoon

beeldschoon
eerbetoon
telefoon

meetroon
grondtoon
ofschoon
ondertoon
ongewoon
onttroont
wonderschoon

boventoon
monotoon

microfoon
mobilofoon
tyfoon
vibrafoon
xylofoon

buiengewoon
huldebetoon
snijboon
vrouwspersoon

oop-oopt
doop
droop
hoop
knoop
loop
noop
sloop
stroop
zoop

bekroop
beloop
besloop
gedoopt
gehoopt
gekoop
geloop
genoopt
gesloopt
gestroopt
te koop
terugkoop
terugloop
terugkroop
verkoop
verloop
verzoop

afdroop
afkoop
afkroop
afloop

afstroop
wanhoop

aanknoop
aankoop
aanloop
samenloop

mesthoop
terloops
wedloop
wegloop

levensloop
meeloopt
tegenloopt
uiteenloopt

in de knoop
inkoop
inloopt
kringloop

bioscoop
filantroop
microscoop

bijkoop
tijdsverloop
losloopt
omkoopt
omloop
ontloopt
onverhoopt
ophoopt
opkoopt
oploop
stormloop

doorkroop
doorloop
horoscoop
overkroop
overloop
voortkroop
voortloopt

goedkoop
toekroop
toeloop

puinhoop
uitkoop
uitkroop
uitloopt

oor
boor
door
goor
hoor
koor
oor
schoor
smoor
spoor
stoor
voor

behoor
bekoor
beschoor
bevroor
gehoor
teloor
verhoor
verloor
verstoor

aldoor
brak door
brandt t door
brast t door
dacht door
gaf t door
gaf voor
hakt door
jast t door
kantoor
kwam door
kantoor
kwam door
kwam voor
las voor
nam zich voor
pastoor
sprak door
tast door
valt voor
vandoor

aanboor
aanhoor
bladert t door
daardoor
daarvoor
draaft door
draagt voor
dwaalspoor
gaat door
gaat voor
jaagt r door
laat t door
maakt wat door
majoor
praat door

slaat door
slaat voor
staat voor
waait door
waardoor
waarvoor
denkt door
erdoor
ervoor

kletsmajoor
legt t voor
stelt voor
stemt voor
trekt m voor
wendt voor
zegt t door
zegt voor

beet door
breekt door
deed zich voor
dreef door
geeft t door
geeft voor
heeft wat voor leest voor
neemt zich voor
rekent voor
schemert door
sleept door
speelt voor
spreekt door
drinkt door
dringt door
ging door
ging teloor
ging voor
glipt r door
klinkt door
middenoor
middenvoor
ringeloor
slipt rdoor

hierdoor
hiervoor
ivoor
kniesoor
liegt m voor
liep door
liep voor
liet t door
schiet door
schiet voor
spiegelt m voor
viel voor

Heel veel plezier met het schrijven van een leuke rijm of een prachtig gedicht, dat pure bewondering laat zien op ieders gezicht!
© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schrijf het beste gedicht voor SinterklaasSchrijf het beste gedicht voor SinterklaasGedichten schrijven voor Sinterklaas... de één doet het graag, de ander ziet er enorm tegenop. Lees de tips uit dit arti…
Tips voor sinterklazen: een goed gedicht schrijvenTips voor sinterklazen: een goed gedicht schrijvenSinterklaas is weer in het land en pakjesavond is weer in aantocht. Het maken van een surprise en het kopen van een cade…
Ideale Sinterklaasgedichten voor iedereenIdeale Sinterklaasgedichten voor iedereenVanaf half november kriebelt in Nederland het dichtersbloed. De Sint moet per slot van rekening worden geholpen met prac…
Een origineel Sinterklaasgedicht schrijvenEen origineel Sinterklaasgedicht schrijvenBijna iedereen schrijft gedichten voor bij de cadeaus die tijdens het sinterklaasfeest worden uitgedeeld. Helaas zijn we…

Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden O - eindigend op oor t/m ozenRijmwoordenlijst - Rijmwoorden O - eindigend op oor t/m ozenMet duizenden rijmwoorden op een rijtje, wordt t schrijven van een mooie Sinterklaasrijm of poëtisch gedicht echt een e…
Het meervoud van substantieven (zelfstandige naamwoorden)Het Nederlands kent twee hoofdvormen voor meervoud, namelijk -en en -s. Voor anderstaligen is het lastig om te weten wan…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Unsplash, Pixabay
  • Ballot-Schim van der Loeff, A.M. C. Prisma Rijmwoordenboek. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum N.V
  • Eigen aanvullingen
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 27-11-2008
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.