Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden I - eindigend op ib t/m ijkt

Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden I - eindigend op ib t/m ijkt Het schrijven van een goedlopende rijm, een spitsvondig sinterklaas-gedicht of een klinkend rijmdicht voor een speciale gelegenheid is niet iedereen gegeven. Wil je een gedicht maken met woorden die op elkaar rijmen, dan vind je hier 1000-en woorden met de i / ie eindletter-grepen. Woorden zoals rib, bibber, weerbericht en bliksemschicht. Of b.v. gezichten, gewrichten, africhten en lichten; woorden die rijmen op gedichten. Een rijm-woordenboek om je te inspireren tot een bijzonder rijmdicht. In Sinterklaasgedichten - Kant en Klare Sinterklaasrijmen &Tips kun je vele originele en mooie, gratis Sinterklaasgedichten vinden met diverse Tips. Kant en klaar rijmen, afgestemd op verschillende situaties, hobbys en opvallende persoonlijkheidstrekken. En Sinterklaasrijmen die inhaken op het gekochte cadeautje en de Surprise die je hebt gemaakt.

Rijmwoordenlijsten - Rijmwoorden eindigend op -ib t/m lettergrepen eindigend op -ijkt

Rijmwoorden van ib t/m ijkt. In de overzichtstabellen vind je rijmwoorden in alfabetische volgorde. In de kolommen zie je lettergrepen in groepen met een i of ie aangegeven, waarmee woorden eindigen die rijmen op elkaar. Van rib, te vinden in het 1e tabeloverzicht tot en met het woord terugwijk, dat je kunt vinden onderaan in de laatste tabel.

Uitleg Rijmwoorden Zoeken. Wanneer je bijvoorbeeld een woord zoekt dat rijmt op liefdeslied, dan vind je bij de uitgang -iet - ied de desbetreffende rijmwoorden -zoals b.v. geniet- in de 4e kolom van de 2e overzichtstabel.

Tip - Woorden Snel Vinden. De woorden zijn supersnel vindbaar wanneer je zowel de Ctrl als de F toets indrukt en het gezochte woord waar je op wilt rijmen intypt. Dan kom je vanzelf op het betreffende woord in de juiste tabel.

Rijmwoordenlijsten met andere Letters / Klinkers - Woordeinde Lettergrepen A E I O U

Alfabetische Rijmwoorden. Als je op onderstaande links klikt, vind je rijmwoorden eindigend op de klinkers: a, e, i, o en u.


Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - ib t/m rijmwoorden die eindigen op -(t)ie

ib - icht
igt
icht - igt icht - ichten ichten - ichterid - itit - ie ie(t)ie - atie
rib
bibber
glibber
ridder

bidden
midden

kibbel(ge)
middel
ribbel
tippel(ge)
trippel(ge)

icht - igt
bigt
dicht
jicht
licht
ligt
nicht
plicht
richt
schicht
sticht
wicht
zicht (uit)
zwicht

bericht
beticht
gedicht
gericht
gesticht
gewicht
gewricht
gezicht
gezwicht
verlicht
verplicht
verricht

allicht
behartigt
daglicht

aan(ge)richt
aan(ge)zicht
maanlicht
matigt
begenadigd
beschadigd
bezadigd
uitvaardigt
verontwaardigd
verzadigd
verzaligd

overweldigd
vereenzelvigd
vergezicht
vestigt
wellicht
wettigt
beëdigd
beledigd
bevredigt
(ge)bezigt(d)
(ge)ledigt(d)
(ge)stenigt(d)
verdedigt
vereeuwigd
verenigd
verstevigd

evenwicht
hekeldicht
tegenwicht
vederlicht
weerbericht

leerplicht
weerlicht
bliksemschicht
in(ge)richt
in(ge)willigt(d)
inzicht
vergiftigd
verwittigd
welingelicht

eerbiedigt
vernietigt

beveiligd
eindigt
heiligt (ont)
(ge)pijnigt(d)
reinigt
verontreinigd
wijzigt

onderricht
ontsticht
ontwricht
op(ge)licht
op(ge)richt
op zicht
opzicht
verkondigt
zonnelicht
(ge)zondigt(d)
booswicht
door(ge)licht
doorzicht
overwicht
overzicht
vertegenwoordigd
voor(ge)licht

bespoedigt
ontmoedigd
toezicht

beschuldigt
vermenigvuldigt
verontschuldigt
bericht je
berichtje
beticht je
dicht je
gedichtje
gewichtje
gezichtje
lichtje
nichtje
ontsticht je
richt je
verlicht je
verplicht je
verricht je
wichtje (boos)
zwicht je

ichten
dichten
lichten
nichten
plichten
richten
stichten
wichten

zwichten
belichten
berichten
betichten
gedichten
gestichten
gewichten
gewrichten
gezichten
verdichten
verlichten
verplichten
verrichten

aangezichten
aanrichten
africhten

hekeldichten
leerplichten
tegenwichten
weerlichten

bijlichten
inlichten
inrichten
inzichten

onderrichten
ontstichten
ontwrichten

oplichten
oprichten
opzichten
toelichten
uitrichten
booswichten
doorlichten
voorlichten

ichter
belichter
berichter
betichter
dichter
gerichter
lichter
ligt er
oplichter
oprichter
opzichter
stichter

id - it
bid
dit
fit
git
hit
kit
klit
lid
pit
rit
smid
snit
spit
split
vit
wit
zit

bezit
gebit
geklit
gelid
gespit
gevit
gewit
verhit
verzit

aanbid
aanzit
aan zit
hagelwit

afrit
baby-sit
sneeuwwit

spierwit
spirit (Eng.)
stilzit

doelwit
onderspit
oprit
opzit
op zit
rondrit
tophit

ie
die
drie
knie
ski
spie
tea (Eng.)
wie
zie
calorie
jaloezie
manie
parodie
wagon-lit (Fr.)

ceremonie
chemie
energie
esprit
genie
melancholie
melodie
regie
relikwie
reünie
theologie
theorie
theosofie

biscuit
circuit
industrie
in zie (er)
sympathie

compromis
onder de knie
orgie
potverdrie

coterie
fotografie
ironie
kopie
poëzie
voorzie

à fout prix (Fr.)
jaloezie
would be (Eng.)
uitzie

antipathie
artillerie
categorie
harmonie
fantasie
infanterie
melancholie
pastorie
pikanterie
tant pis (Fr.)

actie
attractie
fractie
reactie
redactie
sanctie
satisfactie
taxi
transactie

anti
expansie
garantie
passie
substantie
vakantie

balie
branie
falie
tralie

bombarie
januari
larie
penarie
seminarie

aanzie
facie
gratie
natie
quasi
spatie
statie

acceptatie
accommodatie
adoratie
administratie
annexatie
appreciatie
aristocratie
aspiratie
emancipatie
hallucinatie
manifestatie
manipulatie
stagnatie
traktatie
transpiratie
variatie

creatie
declamatie
deflatie
deliberatie
demonstratie
deputatie
emancipatie
felicitatie
generatie
meditatie
predikatie
presentatie
recommandatie
recreatie
redenatie
relatie
reparatie
reputatie
specificatie

exaltatie
explicatie
exploitatie
prestatie
rectificatie
sensatie
ventilatie

bibberatie
circulatie
dispensatie
indicatie
inflatie
informatie
interpretatie
intimidatie
inspiratie
installatie
invasie
invitatie

illustratie
imitatie
inauguratie
situatie
vibratie

combinatie
communicatie
compensatie
complicatie
concentratie
consideratie
consultatie
conversatie
obligatie
observatie
organisatie
sollicitatie
sommatie

operatie
oratie
ovatie
publicatie
affectie
confectie
perfectie
protectie

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - ie t/m rijmwoorden eindigend op - iegt

ie ieie - iedesiebel - ietied - ietied - iedjeiedeniden - iefief - ieftief - iefdeiefje - iegt
concessie
confessie
expressie
impressie
obsessie
processie
pressie
versie

exceptie
receptie

indigestie
kwestie
suggestie

attentie
audiëntie
clementie
conventie
fancy (Eng.)
intentie
pretentie
recensie

advertentie
concurrentie
conferentie
confidentie
consequentie
correspondentie
excellentie
indolentie
intelligentie
referentie

dandy (Eng.)
herrie
nachtmerrie
plenty (Eng.)
sherry

komedie
lady
premie
remedie
tragedie

bacterie
materie
serie

adhesie
cohesie
indiscretie
profetie

fictie
inzie
tipsy (Eng.)
whisky
commissie
permissie

distinctie
provincie
restrictie

bigamie
filantropie
filosofie
ironie
tirannie
vis à vis (Fr.)

bikini
concilie
familie
linie
opinie
religie

ambitie
conditie
decisie
editie
klandizie
notitie
petitie
politie
positie
provisie
traditie
visie

compositie
definitie
expeditie
expositie
intuitie
televisie

hobby
opzie
portie
proportie
schorrimorrie
a priori
glorie
historie
memorie
porie
verdorie
victorie

kolonie
monopolie
olie
tronie

devotie
emotie
erosie
explosie
geen notie
motie
negotie
notie
promotie

constructie
consumptie
discussie
excursie
functie
jersey
mummie
reductie

communie
furie
jury
studie
unie

conclusie
desillusie
illusie
restitutie
ruzie

iebes-iedes
gribus
wiedes

iebel-ieble
enfant terrible (Fr.)
giebel
kriebel
sensibel
wiebel

ied - iet
biedt
biet
frites
giet
griet
iet
niet
piet (zwarte)
quitte
ried
riet
schiet
spriet
stiet
suite
vliedt
vliet
wiedt
ziet

beschiet
bespied(on)
beziet
gebied(t)
geniet
geschied(t)
geschiet
gewied
krediet
terugschiet
terugziet
verbiedt
verdriet
vergiet
verliet
verstiet
verschiet
verried
afliet
afschiet
afstiet
afziet
bandiet
parkiet
patates frites

aanbied
aanschiet
aanstiet
aanziet
failliet
favoriet
graniet
klaaglied
naliet
naziet
parasiet
patates frites

herziet
wegschiet

eerbied
elite
meer niet
merite
vergeet-mij-niet
weerziet

inschiet
inziet

hypocriet
liefdeslied
limiet

omziet
ontbiedt
ontschiet
ontziet
opschiet
opziet

doorschiet
doorziet
koloriet
overziet
voorschiet
voorziet

subiet
toeschiet
toeziet
uitschiet
uitziet

deugniet
geneugten biedt
geneuried
neuriet
verheugd ziet
vreugdelied
voorbijschiet

iedje
bied je
biscuitje
grietje
jaloezietje
liedje
melodietje
nietje
parkietje
pietje (zwarte)
ried je
schiet je
spied je
voorziet je
ziet je

ieden
bieden
lieden
rieden
spieden
vlieden
wieden

bespieden
gebieden
geschieden

verbieden
verrieden
verspieden

aanbieden
aanrieden
bonafide
invalide
ontbieden
ontvlieden
perfide
solide
stupide
timide

ief- ieft
brief
dief
grief
hief
klief
lief
vief

actief
alsjeblieft
alternatief
expansief
hartedief
massief
passief
watblief
aanhief
abusief
aperitief
apocrief
madelief
naief
relatief
tarief

exclusief
expressief
perspectief
sensitief
decoratief
defensief
definitief
demonstratief
negatief
preventief
speculatief
fictief
impulsief
inclusief
instinctief
intensief
intuitief
kindlief
zich verhief

initiatief
liefdesbrief
primitief
qui-vive

collectief
conservatief
objectief
offensief
ongerief
ontrief
ophief
ostentatief
sportief

doorklief
locomotief
motief
overbrief
positief
productief
zoonlief

foutief
poeslief
suggestief
vrijbrief

iefde
beliefde
bliefde
doorkliefde
geliefde
geriefde
griefde
liefde
verliefde
voorliefde

iefje
briefje
diefje
grief je
liefje

aperitiefje
hartediefje
liefdesbriefje
madeliefje
verhief je
vrijbriefje

ieg - iegt
biecht
lieg(t)
smiecht
vlieg(t)
wieg(t)

bedrieg(t)
bevlieg(t)
vervlieg(t)

aanvliegt
opvlieg(t)
overvlieg(t)
toevlieg(t)
uitvlieg(t)

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - iegel t/m rijmwoorden die eindigen op -ier(t)

iegel - iegenieks - ielielen iek - ieldiemiem - ieniene - ineien - ienerient - ientjeiend - ientiep - iepeniep - ier(t)
gegiechel
giechel
kriegel
spiegel
voorspiegel
weerspiegel(t)

iegen
repliek
techniek
zelfkritiek

elastiek
energiek
erotiek
feeëriek
mechaniek
melancholiek
republiek
specifiek
speelziek
zeeziek

gymnastiek
mystiek
spilziek

diplomatiek
identiek
kliniek
kritiek
mimiek
fysiek
tiranniek

kosmetiek
portiek
spotziek

authentiek
automatiek
foto-techniek
koliek
komiek
koopziek
kroniek
mozaïek
politiek
problematiek
romantiek

muziek
publiek
reumatiek
rubriek
rustiek
tuniek

boutique (Fr.)
toekomstmuziek
uitziek
idee fixe
iets:
authentieks
antieks
artistieks
behaagzieks
chics
diplomatieks
energieks
excentrieks
fanatieks
feeërieks
karakteristieks
klassieks
komieks
kritieks
kwieks
laconieks
magnifieks
melancholieks
politieks
rustieks
specifieks
sympathieks
tirannieks
unieks

iel - ielen
file
hiel
iel
kiel
kniel
mille
schriel
viel
wiel
ziel

beviel
beziel
debiel
geviel
schlemiel
seniel
steriel
subtiel
terugviel
verniel
verviel

afviel
karrewiel
aanviel
asiel
fragiel
labiel
stabiel
reptiel
serviel
textiel
ventiel

meeviel
tegenviel ë
uiteenviel

imbeciel
infantiel
inviel

civiel
vliegwiel

bijviel
rijwiel

omviel
ontviel
opviel
uitviel

automobiel
dociel
mobiel
openviel
overviel

ield
behield
bezield
geknield
hield
knielt
onthield
ontzield
ophield
ontzield
ophield
vernield
weerhield

iem
crime
grime
kiem
priem
riem
striem
team
anoniem
centime
geselriem
intiem
miniem
regime
subliem
synoniem
unaniem

ien-iene-ine
dien
dienen
grien(en)
kien(en)
tien
zien
bedien
bezien
gezien
terugzien
verdien

afzien
aspirine
machine
margarine
saccharine
wasmachine

aandien

aanzien
lawine
marine
nadien
nazien
praline
stramien

benzine
herzien
serpentine
verzien

neerzien
weerzien
indien
inzien
misschien
sindsdien

vitamine
vitrine
vliegmachine

morfine
ommezien
omzien
ongezien
ontzien
onvoorzien
opdien
opzien
bovendien
doordien
doorzien
origine
overzien
voordien
voorzien

routine
toedienen

buitendien
uitzien
vooruitzien
ruine
schrijfmachine
turbine

ien
calorieën
knieën
neuriën
orgieën
porieën
skiën
traliën

iener
diener
griener
kiener
ziener

ient - ientje
dient
grient
kient
tientje
vriend(je)

bedient
bevriend
terugziend
verdient

afziend (ervan)
alziend

aandient
aangediend (on)
aanziend
naziend

helderziend
vèrziend
welverdiend

naziend
omziend
ontziend
opdient
opziend

bijziend
inziend
overziend
toedient
toeziend
uitziend(voor)

iep - iepen
diep
griep
iep
jeep
kiep
piep
riep
piep
riep
schiep
sliep
type
zwiep

beliep
beriep
gepiep
gezwiep
terugliep
terugriep
verdiep
verliep
versliep

afliep
afriep

aanliep
aanriep
naliep
nariep

herriep
herschiep

inliep
inriep

insliep
principe

omkiep
omliep
omriep
ondiep
ontliep
ontsliep
opdiep
opliep
opriep
opzwiep

doorliep
doorsliep
stereotiep

uitdiep
uitliep
uitriep
uitsliep

ier-iert-ieren
bier
dier
fier
gier
hier
kier
klier
lier
mier
nier
pier
schier
sier
sliert
spier
stier
tier
vier
wier
zier
zwier

bestier
brevier
gegier
gemier
gespierd
getierd
gevierd
gezwierd
kuddedier
plezier
summier
versier
vertier

bankier
kassier
kwartier
particulier
passagier
saffier
scharnier
vampier

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - ier t/m rijmwoorden eindigend op - ift

ier - ierf ierven - iersies - ichies - ischies - ischiestiest - iesteriete - ietenieten - ieteriets - iezeliezen - iseif - ift
aasgier
banier
fakir
kamenier
klavier
papier
waardepapier

herbergier
rentenier
vetklier

geen zier
zeewier
zegevier

cipier
financier
gemanierd(on)
manier
pionier
rivier
vizier
vliegenier
ziehier

kruidenier
tuinier
uitvier
winkelier

grossier
officier
ondier
ontsier
populier
portier
scholier

koerier
koetsier
poelier
souvenir

ierf
bedierf
bestierf
omzwierf
rondzwierf
stierf
verstierf
verwierf
zwierf
bankiers
fakirs
financiers
grossiers
kameniers
kassiers
koetsiers
kruideniers
passagiers
poeliers
renteniers
souvenirs
vampiers
vliegeniers
winkeliers

ierven
stierven
zwierven
bedierven
bestierven
verstierven
verwierven
wegstierven
omzwierven
rondzwierven

ies-ich
bies
bis
blies
bries
fries
gries
kies
knies
lies
spies
vies
vlies

devies
gebries
geknies
precies
verlies (tijd)

advies
exquis
logies
markies
servies
valies

drastisch
elastisch
fantastisch
plastisch
sarcastisch

kruideniers
gigantisch
praktisch
romantisch
tactisch

aanblies
magisch
panisch
tragisch
tralies
automatisch
dramatisch
flegmatisch
problematisch
reumatisch
sporadisch
systematisch

dynamisch
fotografisch
mechanisch
prozaisch
satanisch
telegrafisch
titanisch
vegetarisch

sceptisch
technisch (foto-)
chemisch
hermetisch
homerisch
magnetisch
medisch
pathetisch
poëtisch
strategisch
symmetrisch
synthetisch
theoretisch

egoistisch
humoristisch
idealistisch
idyllisch
inblies
optimistisch
pessimistisch
sadistisch
socialistisch
striptease

cynisch
diepvries
fysisch
kritisch
lyrisch
psychisch
typisch
dolle Dries
opblies
optisch

chronisch
komisch l
logisch(on)
pony's
tronies
tropisch

chaotisch
despotisch
erotisch
exotisch
hypnotisch

demonisch
diabolisch
economisch
filantropisch
gastronomisch
harmonisch(on)
historisch
ironisch
kolonies
melancholisch
microscopisch
pedagogisch
platonisch
symbolisch
telefonisch

iest
briest
driest
kiest
kniest
Liszt
niest
triest

artiest
bevriest
gekniesd
geniesd
herkiest
verkiest
verkniest
verliest

iester
bevriest er
driester
kiest er
priester
sinister
triester

iete - ieten
bieten
gieten
grieten
lieten
mythe
nieten
pieten (zwarte)
schieten
sprieten
stieten
suite

begieten
beschieten
genieten

vergieten
verlieten
verschieten

afschieten
bandieten
aanschieten
favorieten
nalieten
parasieten

elite
merite
hypocrieten
inlieten
inschieten
visite

losschieten
ontschieten
opschieten

toelieten
toeschieten
uitlieten

uitschieten
doorlieten
doorschieten
overgieten
overlieten
overschieten
voorschieten

deugnieten
weglieten
wegschieten

ieter
chapiter
gieter
liter
mieter
verpieter

iets
fiets (brom)
iets
kitsch
niets
piet's (zwarte)

ieuw-ieuwd
hernieuw
hieuw
kieuw
nieuw

opnieuw
vernieuw

iesel - iezel
diesel
griezel
kiezel
biezen
biezen
bliezen
kiezen
kniezen
niezen
smiezen (in de)
vieze

bevriezen
deviezen
verkiezen
verkiezen
verliezen

aanbliezen
adviezen
markiezen
valiezen

exquise
herkiezen
serviezen

inbliezen
opbliezen
opvriezen
surprise

if - ift
drift
gif
gift
grif
grift
kift
lift
rif
schift
schrift

geestdrift
gegrift
geschift
geschrift
vergift

muggezift
op drift

tijdschrift
toegift

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - ig t/m rijmwoorden eindigend op - vig

ig - ichaardig ig - digtigig- nigligig - endigeldigig - digtig - innigig - digpig - ierigkig - lignig - vig
big
lig
wig
zich

inhalig
pokdalig
rampzalig
schandalig
tweetalig
zalig(on)

danig
dusdanig
kranig
onderdanig
tanig
zodanig

harig
jarig
karig
meewarig
voorbarig

aardig
aardig(on)
baardig
vaardig(uit)
waardig(on)

boetvaardig
boosaardig
eerwaardig
eigenaardig
gedenkwaardig
gelijkwaardig(on)
hovaardig
hulpvaardig
kwaadaardig
lichtvaardig
merkwaardig
minderjarig
minderwaardig
rechtvaardig(on)
reisvaardig
rijvaardig
slagvaardig
strijdvaardig
verontwaardigd

verwaardigen(zich)
volwaardig
wetenswaardig
zachtaardig
zeewaardig

aanbevelenswaardig
beklagenswaardig
bewonderenswaardig
baldadig
genadig
gestadig
gewelddadig
gezapig
krachtdadig
langdradig
liefdadig
misdadig
moorddadig
overdadig
vaandrig
verzadig
voorradig

batig (saldo)
matig
statig

doelmatig(on)
gelijkmatig(on)
instinctmatig
kunstmatig
middelmatig
nalatig
overmatig
plichtmatig
rechtmatig(on)
regelmatig(on)
stelselmatig

bazig
glazig
haastig
naarstig
wazig

afhandig
handig(on)
hardhandig
losbandig
omstandig
opstandig
verstandig(on)
vijandig
zelfstandig(on)
fattig
kattig
nattig
schattig

heldhaftig
parmantig
weerspannig

drachtig
krachtig
machtig
prachtig
tactig

aandachtig
raadselachtig
schaapachtig
waarachtig(on)
allemachtig
krampachtig
indachtig
schilderachtig
monsterachtig
omslachtig
onmachtig
oppermachtig
stormachtig

beestachtig
deelachtig
eendrachtig
neerslachtig
regenachtig
schemerachtig
tweeslachtig
veerkrachtig
vergeetachtig
zenuwachtig

duivelachtig
reusachtig

twijfelachtig
weifelachtig
weigerachtig

barmhartig(on)
behartig
goedhartig
hartig
hooghartig
lafhartig
openhartig
trouwhartig
weekhartig

aanvallig
angstvallig
lieftallig
mallig
toevallig
voltallig(on)
wanstaltig
weerspannig
welgevallig(on)
wisselvallig
zwartgallig

angstig
lastig
standvastig
vadsig
weerbarstig

dampig
grappig
sappig
zoetsappig

halsstarrig
oppervlakkig
paffig

nig - lig
benig
enig
lenig
menig(e)
eeuwig
gelig
melig
welig

driedelig
tweedelig etc.
vereeuwig
verenig

hevig
stevig
verstevig
vrijgevig

bezig
blijgeestig
droefgeestig
geestig
vlezig

afkerig
begerig
smerig
wederkerig

gretig
ledig(on)
snedig
snedig
vredig
zedig(on)

beëdig
beledig
bevredig
bevredigend(on)
denkbeeldig
evenredig
tweeledig
uitstedig
verdedig(er)
volledig(on)
voordelig
zinnebeeldig

endig-eldig
behendig
bestendig(on)
ellendig
inwendig
noodwendig
uitwendig

eenkennig
onwennig
stemmig

gezellig(on)
rebellig
stellig

geldig(on)
geweldig
overweldig
vereenzelvig

amechtig
dertig
plechtig

deftig
heftig
prettig
wettig(on)

ernstig
vestig
zestig
gebrekkig
hardnekkig
vlekkig
vrekkig

dig-tig-rig
jeugdig
leutig
scheutig
smeuig

fleurig
geurig
keurig
kleurig
treurig
zeurig

humeurig
kieskeurig
nauwkeurig(on)
willekeurig(on)

innig
innig
pinnig
spinnig
vinnig
zinnig(on)

aanminnig
diepzinnig
dubbelzinnig
eigenzinnig
geheimzinnig
krankzinnig
kunstzinnig
lichtzinnig
scherpzinnig
stompzinnig
vrijzinnig
waanzinnig
zachtzinnig
grillig
grimmig
killig
snibbig
willig(on)
bereidwillig(on)
gewillig(on)
kwaadwillig
moedwillig
onverschillig
vrijwillig(on)
vrijwilliger
driftig
giftig
kittig
pittig

jichtig
schichtig
spichtig

doorzichtig
evenwichtig
gewichtig
kortzichtig
medeplichtig
omzichtig
opzichtig
voorzichtig(on)
zwaarwichtig

geestdriftig
loslippig
vergiftig
verwittig

arglistig
kwistig
listig
mistig

ierig
gierig
tierig
zwierig
nietig

sprietig
zielig

leergierig
nieuwsgierig
plezierig(on)
wraakgierig

eerbiedig(on)
kleinzielig
verdrietig
vernietig

eindig(on)
geitig
nijdig
spijtig
tijdig(on)
vlijtig

heilig(ont)
lijvig
pijnig
reinig
veilig(on)
weinig

afzijdig
eenzijdig
evenwijdig
gelijktijdig
onzijdig
partijdig(on)
tegenstrijdig
veelzijdig
vroegtijdig

bedrijvig
beveilig
venijnig
verontreinig
zwaarlijvig

ijzig
lijzig
prijzig
reiziger
rijzig
wijzig

bochtig
gortig
tochtig
vochtig

bokkig
bonkig
mokkig
schonkig
wrokkig

bondig
doddig
grondig
koddig
rottig
schoftig
slordig
voddig
zondig

knorrig
lollig
mollig
wollig
zonnig
zottig

achterdochtig
hartgrondig
kort en bondig
kortstondig

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - ollig t/m rijmwoorden eindigend op - (h)eid

ollig - ondigonig - oedig oedig - omiguchtig - eligstig - urigig - erigelig - erigei - ijei - ijei - ijij - ijdijt - eid
overtollig

spitsvondig
verkondig
volmondig

bronzig
morsig
rossig
slonzig

overeenkomstig
toekomstig
vrijpostig

jolig
lomig
nodig(on)
potig
romig
toornig
vorig

balorig
buitensporig
gehorig
tegenwoordig(ver)

eentonig
gelovig(on)
mallotig
mistroostig
overbodig
stijfhoofdig
uitnodig
voorlopig
wanhopig

bloedig
goedig
moedig
ploertig
spoedig
zoetig

kroezig
roestig
roezig
snoezig
woelig

bespoedig
blijmoedig
deemoedig
goedmoedig
grootmoedig
koelbloedig
manmoedig
mismoedig
ontmoedig
ootmoedig
overmoedig
overvloedig
stoutmoedig
voorspoedig
vrijmoedig
weemoedig
zachtmoedig
zwaarmoedig

breedvoerig
gevoelig(on)
overgevoelig
rumoerig
uitvoerig

eenvoudig
enkelvoudig
meervoudig
veelvoudig
vereenvoudig
wantrouwig

chtig
duchtig
kluchtig
luchtig
vluchtig

futtig
knullig
kundig
muffig
nuffig
nukkig
nuttig
prullig
puntig
schuldig(on)
sullig

baatzuchtig
godsvruchtig
ijverzuchtig
luidruchtig
roemruchtig
vervluchtigt
voortvluchtig
vraatzuchtig
wraakzuchtig
zelfzuchtig(on)

beschuldig
geduldig(on)
veelvuldig
vermenigvuldig
verontschuldig
zorgvuldig

gelukkig(on)
onbenullig
oordeelkundig(on)
pietluttig
uitbundig
vernuftig

gulzig
gunstig(on)
kunstig
lustig
rustig(on)

afgunstig
goedgunstig
wangunstig

snoeplustig
strijdlustig
wellustig
werklustig

urig
balsturig
gedurig(on)
langdurig
naburig
vurig
wispelturig
zurig

ig-erig
druilig
guitig
huidig
huiverig
kruimig
luimig
schuimig
vuilig
zuinig(on)

onstuimig
uithuizig

akelig
schraperig
slaperig
waterig

landerig
zanderig
zangerig

beverig
levendig
nederig
nevelig
stekelig
weelderig
wrevelig

heuvelig
treuzelig

bedillerig
rillerig
rimpelig
vitterig
winderig
kriebelig
miezerig
petieterig
pieterig

ijverig
slijmerig
weifelig

domerig
hongerig
korzelig
rommelig
slobberig
toppelig
tobberig

doezelig
groezelig
poezelig
smoezelig

klungelig
schutterig
stuntelig

huiverig
pruilerig
tuitelig

ij -ei
bij
blij
brij
dij
ei
gij
hei
hij
jij
kei
klei
lei
mei
mij
pij
prei
rei
rij
tij
vlei
vrij
wei
wij
zij
zij(de)

gerei
gerij
geschrei
getij
gevlei
gevrij
gewei
bladzij
harpij
karwei
kwam bij
partij
pastei
schalmei
vallei

allebei
allerlei
bracht 'm bij
braspartij
galerij
gastvrij(on)
kwam erbij
past erbij
valt me bij
verlakkerij

daarbij
draagt bij
draait bij
galei
lakei
nabij

averij
betaalt bij
haarkloverij
maatschappij
makelij
naderbij
pralerij
razernij
schaaft 't bij
slavernij
staat 'm bij
waaghalzerij

erbij
hetzij
tenzij
terzij
trekt bij

afzetterij
brengt 'm bij
legt t bij
lekkernij
pesterij
vechtpartij
werkt 'm bij
zet 't erbij
zwendelarij

eet bij
kledij

bleef 'm bij
deed erbij
feestkledij
generlei
heerschappij
medelij
negorij
schreef erbij
smederij
uitgeverij
velerlei

dichtbij
licht bij
windvrij

dichterbij
dwingelandij
schilderij
wintertij

hierbij
hield t bij
verdient bij
viel m bij

blijft erbij
blijf me bij
ei ei!
mijmerij
rijmelarij
rijstebrij
schrijft erbij
spijkert bij
vrijerij
zwijnerij

komt bij
ontij
onvrij
op zij
soldij
trok bij
vorstvrij

modderbrij
op karwei
spotternij
stond 'm bij
tobberij
weer en ontij

dromerij
hoogtij
koopvaardij
toverij
voogdij
voorbij
woont bij

huichelarij
uitdragerij

beuzelarij
houdt 't bij
muggenzifterij
smulpartij
vult t bij
boerderij
doet 't erbij
droeg bij
roestvrij
voegt 't erbii
woestenij

ijd-ijt-eid
bijt
feit
geit
glijdt
krijt
kwijt
leidt
lijdt
meid
mijdt
mijt(hooi)
nijd
pleit
rijdt
scheidt
schreit
schrijdt
slijt
smijt
snijdt
split
splijt
spreidt
strijd
tijd
vleit
vlijt
vrijt
wijd
wijdt
wijt (verwijt)
vermijdt
verrijdt
verslijt
verspreidt
verwijdt
verwijt
afleidt
afscheid
altijd
arbeid
kastijdt
lafheid
makheid
malheid
matheid
vastheid
zachtheid
zwakheid
appetijt
bakkeleit
hartigheid
kattigheid
kwantiteit
malligheid
nattigheid
vastigheid
zwartigheid

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - (h)eid t/m rijmwoorden eindigend op - ijt

eid - eit eid - eitijdeit - eidijd - ijteit - eidijd - ijteit - eidijd - ijteit - eidijd - ijteit - eidijd(t) - ijt
antiquiteit
barmhartigheid(on)
belangrijkheid(on)
bevalligheid
halsstarrigheid
handigheid(on)
hartelijkheid(on)
heldhaftigheid
lafhartigheid
lieftalligheid
losbandigheid
mannelijkheid
neerslachtigheid
omstandigheid
openhartigheid
oppervlakkigheid
opstandigheid
standvastigheid
talrijkheid
toevalligheid
trouwhartigheid
vijandigheid
waarachtigheid(on)
zelfstandigheid(on)

gaafheid
klaarheid
kwaadheid
laagheid
maaltijd
slaafsheid
tapijt
vaagheid
waarheid

aardigheid(on)
karigheid
majesteit
matigheid
narigheid
rarigheid
statigheid
vaardigheid
waardigheid(on)
wagenwijd
zwarigheid

faciliteit
hilariteit
kwaliteit
punctualiteit
rariteit
realiteit
rivaliteit
sentimentaliteit
specialiteit
spontaniteit
stabiliteit
variëteit
vitaliteit

bezienswaardigheid
eigenaardigheid
gelijkwaardigheid
lichtvaardigheid
meerderjarigheid
meewarigheid
merkwaardigheid
minderjarigheid
minderwaardigheid
rechtvaardigheid(on)
rijvaardigheid
strijdvaardigheid
verontwaardigdheid
voorbarigheid
wetenswaardigheid

baldadigheid
doelmatigheid(on)
gelijkmatigheid(on)
gestadigheid
gezapigheid
inhaligheid

liefdadigheid
nalatigheid
onderdanigheid
rampzaligheid
regelmatigheid(on)
schandaligheid
schraperigheid
slaperigheid
verzadigdheid
weldadigheid
zaligheid(on)
betamelijkheid(on)
hatelijkheid
noodzakelijkheid
vermakelijkheid
verraderlijkheid
wonderbaarlijkheid
zakelijkheid(on)

bedaardheid
beschaamdheid(on)
bewaarheid
ervarenheid(on)
geplaveid
gelatenheid
onvervaardheid
vastberadenheid
verdraagzaamheid
verlatenheid
vermaardheid
vermaledijd
verslagenheid
verwatenheid
voldaanheid(on)
volmaaktheid(on)
voornaamheid

eid(t)-ijd(t)
echtheid
gekheid
hechtheid
kerktijd
mensheid
netheid
respijt
snelheid
strengheid
ten split
wedstrijd
wegrijdt
wegsmijt
werktijd

anciënniteit
elektriciteit
festiviteit

opmerkzaamheid
bekendheid(on)
begrensdheid
getergdheid
gewendheid
helderheid
mettertijd
tezelfdertijd
verwendheid
zelfverwijt

behendigheid
bestendigheid(on)
deftigheid
ellendigheid
gezelligheid(on)
heftigheid
noodwendigheid
plechtigheid
stelligheid
aantrekkelijkheid(on)
betrekkelijkheid
ergerlijkheid
gezeggelijkheid(on)
hebbelijkheid(on)
menselijkheid
opzettelijkheid
sterfelijkheid(on)
verderfelijkheid

eenheid
leeftijd
leertijd
neervlijt
tweestrijd
vreemdheid
weekheid
wreedheid

beleefdheid(on)
eenzaamheid
eerbaarheid
gemeenheid
gemeenzaamheid
hoeveelheid
meerderheid
neergevlijd
onwetendheid
realiteit
specialiteit
vaneenrijt
verlegenheid
verdeeldheid
weerbaarheid
begeerlijkheid
degelijkheid(on)
eerlijkheid(on)
heerlijkheid
redelijkheid(on)
zedelijkheid(on)

bezigheid
eeuwigheid
geestigheid
gretigheid
hevigheid
ledigheid(on)
lenigheid
levendigheid
nederigheid
smerigheid
snedigheid
stekeligheid
stevigheid
volledigheid(on)
voorbeeldigheid
vrijgevigheid
weelderigheid
zedigheid(on)

fleurigheid
humeurigheid
jeugdigheid
leutigheid
nauwkeurigheid(on)
treurigheid
willekeurigheid(on)

inleidt
inwijdt
kilheid
mildheid
misleid
wildheid
bitterheid
indertijd
ingeleid
ingewijd(on)
minderheid

grilligheid
innigheid
vinnigheid
willigheid(on)

aanminnigheid
eigenzinnigheid
krankzinnigheid
kunstzinnigheid
onverschilligheid
onzinnigheid
scherpzinnigheid
stompzinnigheid
vrijzinnigheid
waanzinnigheid
zachtzinnigheid

doorzichtigheid
gewichtigheid
giftigheid
listigheid
loslippigheid
omzichtigheid
pittigheid
vitterigheid
voorzichtigheid(on)

eerbiedigheid(on)
gerieflijkheid
gierigheid
identiteit
lieflijkheid
nietigheid
piëteit
pieterigheid
plezierigheid(on)
sierlijkheid
toeschietelijkheid
verdrietigheid
voorzienigheid(on)
vriendelijkheid(on)
zieligheid
blijheid
fijnheid
kleinheid
reinheid
stijfheid
vrijheid
vrijpleit
wijdheid
wijsheid

bereidheid
eigengereid
gastvrijheid
gelijkheid
ijdelheid
nabijheid
onpeilbaarheid
tegelijkertijd
verscheidenheid
wijd en zijd
zwijgzaamheid
afzijdigheid
bedrijvigheid
heiligheid
kleinigheid
nijdigheid
oneindigheid
partijdigheid
spijtigheid
tegenstrijdigheid
veiligheid(on)
venijnigheid
zwaarlijvigheid

onvermijdelijkheid
pijnlijkheid
verongelijktheid
waarschijnlijkheid

dolheid
domheid
grofheid
ontbijt
ontwijdt
opleidt
opsnijdt
stomheid
vlotheid
volheid
zotheid

bezonkenheid
gezondheid
komkommertijd
onbereid
onderscheid
onderworpenheid
opgeleid
somberheid
verdorvenheid
voldongen feit

grondigheid
kortstondigheid
rottigheid
slordigheid
vochtigheid
vrijpostigheid
zottigheid

enormiteit
hoffelijkheid
ordelijkheid
overtolligheid
wonderlijkheid
zonnigheid
boosheid
broodnijd
doodstrijd
doofheid
doorsnijdt
grootheid
grootsheid
hoogheid
jolijt
nooit tijd
profijt
schoonheid
vroomheid

autorijdt
openheid
open(ge)spreidt
overlijdt
overrijdt
overschrijdt

beslotenheid
berooidheid
bewogenheid
ingetogenheid
oorlogstijd
volkomenheid(on)
voltooidheid(on)
voorbereid(on)
zelfingenomenheid

autoriteit
curiositeit
populariteit
sociëteit
solidariteit
soliditeit
mogelijkheid(on)
persoonlijkheid(on)
vrolijkheid

ballorigheid
buitensporigheid
eentonigheid
overbodigheid
ongelovigheid
stijfhoofdigheid
tegenwoordigheid
wanhopigheid

bandeloosheid
hulpeloosheid
roekeloosheid
roerloosheid

zorgeloosheid

droefheid
goedheid
koelheid
moeheid
stroefheid
toebijt
toesmijt
zwoelheid
toebereid
toegewijd
toentertijd
vermoeidheid

blijmoedigheid
deemoedigheid
gevoeligheid
goedigheid
goedmoedigheid
grootmoedigheid
lankmoedigheid
moedigheid
overmoedigheid
stoutmoedigheid
vrijmoedigheid

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - (h)eid t/m rijmwoorden eindigend op - ijkt

(h)eid - ijd(t) ]eid- ijbelijden- ijeeide - eidenijde - ijdenijden - ijderijer - ijdsijfijfelen - ijferenijger - ijkijk - ijkt
weemoedigheid
zachtmoedigheid
zoetigheid
zwaarmoedigheid

aandoenlijkheid
fatsoenlijkheid
genoeglijkheid
moeilijkheid
welvoeglijkheid

eenvoudigheid
oudheid
verkoudheid
vertrouwelijkheid

gulheid
hulpeloosheid
punctualiteit
ruchtbaarheid
vruchtbaarheid(on)

bewustheid
gerustheid(on)
luidruchtigheid
onbaatzuchtigheid
veelvuldigheid
zelfbewustheid
zorgvuldigheid

huisvlijt
kuisheid
luiheid
uitbreidt
uitglijdt
uitspreidt
uitweidt
vuilheid

uitgebreid
uitgeleid
uitgespreid
uitgeweid
zuiverheid

guitigheid
onstuimigheid
uithuizigheid
vuiligheid
zuinigheid(on)

beduidendheid(on)
duidelijkheid
huiselijkheid
uiterlijkheid
welluidendheid

gedurigheid
gruwelijkheid
natuurlijkheid
ruwheid
schuwheid
vurigheid
zurigheid
brutaliteit
curiositeit
futiliteit
publiciteit
universiteit

ijdel - ijbel
bijbel
breidel
sijpelt
spijbel
verijdel

ijde-ijden-ijen
beide(n)
bijen
blijde
breiden
dijen
glijden
heide
heien
keien
leiden
leien
lijden
meiden
mijden
rijden
rijen
scheiden
schreiden
schreien
schrijden
snijden
spreiden
strijden
tijden
vleiden
vleien
vlijen
vrijen
weide
wijden
wijdte
zeide(n)
zijde(n)

begeleiden
benijden
bereiden
berijden
bescheiden
bestrijden
betijen
bevrijden
bezijden
gebreide
gedijen
geweien
gewijde(n)
geleide(n)
gescheiden
gespreidde
getijde(n)
verbeiden
verblijden
verbreiden
vermeien (zich)
vermijden
verrijden
verscheiden
verspreiden
verwijden

achterzijde
afleiden
afscheiden
arbeiden
bakkeleien
bladzijden
kastijden
partijen
pasteien
rammeien
schalmeien

geplaveide
jaargetijde
maaltijden
vermaledijde
wagenwijde

lekkernijen
pesterijen
terzijde
wedstrijden
wegrijden
werktijden

leeftijden
leertijden
medelijden
neervlijen
weerszijden (aan)

ingeleide
ingewijde
inleiden
inwijden
schilderijen

bij tijden
rijmelarijen
voorbijglijden

contreien
onbereide
onderscheiden
ontwijden
opleiden
opsnijden
op zijde
tobberijen
autorijden
doorsnijden
opensnijden
openspreiden
overlijden
overrijden
overschrijden
voorbereide(on)
voorzijde

terugglijden
terugleiden
terugrijden
terugzeiden
tussenbeide

toebereiden
toegewijde
uitbreiden
uitgeleide
uitglijden
uitspreiden
uitweiden

ijder-ijer
beider
blijer
leider
lijder
meier(en)
rijder
snijder
strijder
vleier
vrijer
wijder

benijder
berijder
bestrijder
bevrijder
verleider

autorijder
koddebeier
zenuwlijder

ijds
beits
bereids
bijtijds
destijds
eertijds
somtijds
tand des tijds
tijdens
tussentijds
wederzijds
wijds
blijf
drijf
kijf
lijf
schijf
stijf
vijf
wijf
wrijf

bedrijf
beklijf
beschrijf
gedrijf
gekijf
geschrijf
gewrijf
verblijf
verdrijf
verschrijf
verstijf
verwijfd

achterblijf
afblijf
afdrijf
afschrijf
afwrijf
manwijf

aanblijf
aandrijf
aanschrijf
nablijf
samenblijf
samendrijf

heendrijf
heenschrijf
uiteendrijf
wegblijf
wegdrijf

inblijf
indrijf
inschrijf
inwrijf
misdrijf

omschrijf
onderschrijf
opblijf
opdrijf
opschrijf
opwrijf
stokstijf

boven drijf
doordrijf
open blijft
overblijf
overdrijf
overschrijf
voortdrijf
voorschrijf
buitenblijf
buiten kijf
thuisblijf
uitblijf
toeschrijf
tijdverdrijf
vrijblijf

ijfelen-ijferen
cijferen
twijfelen
vertwijfeld
wegcijfert
weifelen

ijg - ijgen
dreig
eigen
hijg
krijg
neig
nijg
stijg
tijg
twijg
vijg
zijg
zwijg

bedreig
bestijg
verkrijg
verzwijg

afkrijg
kleinkrijg
meekrijg
neerzijg
oorvijg
opkrijg
opstijg
stilzwijg

ijger
krijgt er
krijger
steiger
tijger
weiger
zwijger

ijk-ijkt
blijk
dijk
eik
ijk
kijk
lijk
prijk
reik
rijk
sheik
slijk
strijk
tijk
wijk

bekijk
bereik
bestrijk
bezwijk
geijkt
gekijk
gelijk
gestrijk
tegelijk
vergelijk
verkijk
verrijk
verstrijk

afkijk
afwijk
belangrijk(on)
glansrijk
omvangrijk
praktijk
schatrijk
talrijk

aankijk
aanreik

neerkijk
neerstrijk

vindingrijk
zinrijk

omkijk
ongelijk
ontwijk
opkijk
op lijk
verongelijkt

kroostrijk
zoden aan de dijk

bloemrijk
roemrijk

buitenwijk
buiten kijk (naar)
uitkijk
uitstrijk
uitwijk

liefderijk
huldeblijk
terugkijk
terugwijk

Veel plezier gewenst bij het schrijven van een prachtig, succesvol of origineel gedicht met een mooi rijmritme!
© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schrijf het beste gedicht voor SinterklaasSchrijf het beste gedicht voor SinterklaasGedichten schrijven voor Sinterklaas... de één doet het graag, de ander ziet er enorm tegenop. Lees de tips uit dit arti…
Een origineel Sinterklaasgedicht schrijvenEen origineel Sinterklaasgedicht schrijvenBijna iedereen schrijft gedichten voor bij de cadeaus die tijdens het sinterklaasfeest worden uitgedeeld. Helaas zijn we…
Ideale Sinterklaasgedichten voor iedereenIdeale Sinterklaasgedichten voor iedereenVanaf half november kriebelt in Nederland het dichtersbloed. De Sint moet per slot van rekening worden geholpen met prac…
Sinterklaas: tips bij het dichtenSinterklaas: tips bij het dichtenIn november is Sinterklaas weer in het land en de kruidnoten liggen al in de winkel. In november of zelfs al oktober wor…

Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden I- eindigend op ijk t/m itterRijmwoordenlijst - Rijmwoorden I- eindigend op ijk t/m itterWil je een originele rijm of een mooi gedicht schrijven voor Sinterklaas of andere speciale gelegenheid en vind je rijme…
Het gebruik van het woord 'geen' in het NederlandsVeel dingen die voor Nederlanders vanzelfsprekend zijn in de Nederlandse taal, zijn erg moeilijk voor mensen die Nederla…
Bronnen en referenties
  • Ballot-Schim van der Loeff, A.M. C. Prisma Rijmwoordenboek. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum NV
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 27-11-2008
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.