Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden O - eindigend op oor t/m ozen

Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden O - eindigend op oor t/m ozen Met duizenden rijmwoorden op een rijtje, wordt t schrijven van een mooie Sinterklaasrijm of poëtisch gedicht echt een eitje! Een enorme rijmwoordenlijst met lettergrepen die eindigen op de letter o (van -oor tot -ozen). Woorden die rijmen: van domoor tot en met uitgeplozen. Een bonte verzameling woorden zoals cadeaus, windhoos, natuurgetrouw, ik hou van jou, bioscopen en inkopen. Of kletskous en applaus, woorden die rijmen op mascotte zoals ravotten en complotten ..en nog veel meer rijmwoorden! In Sinterklaasgedichten - Kant en Klare Sinterklaasrijmen &Tips kun je vele originele en mooie, gratis Sinterklaasgedichten vinden met diverse Tips. Kant en klaar rijmen, afgestemd op verschillende situaties, hobbys en opvallende persoonlijkheidstrekken. En Sinterklaasrijmen die inhaken op het gekochte cadeautje en de Surprise die je hebt gemaakt.

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - oor t/m rijmwoorden die eindigen op -ozen

Rijmwoorden Lettergreep O. In de onderstaande rijmwoordentabellen staan 1000-en rijmwoorden: van domoor tot en met uitgeplozen. In Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden O - eindigend op obe t/m oor vind je het eerste deel van rijmwoorden eindigend op lettergrepen met een o.

Rijmwoorden vinden. Als je bijvoorbeeld een woord zoekt dat rijmt op anekdote, dan kijk je bij de uitgang -ote(n) en de desbetreffende rijmwoorden -zoals b.v. muzieknoten- in dit geval de 7e (laatste) kolom van de 3e tabel.

Snelzoeken Tip. Als je een woord in je hoofd hebt dat je snel wilt vinden, dan kun je via de toetsencombinatie Ctrl en F in het venster dat in beeld komt, het woord typen en kom je direct uit bij het woord dat je zoekt in de betreffende rijmwoordentabel.

Rijmwoordenlijsten met andere Letters / Klinkers - Woordeinde Lettergrepen A E I O U

Rijmwoorden op Alfabet. Klik op de onderstaande links voor rijmwoorden die eindigen op de andere klinkers van het alfabet.


Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - oor t/m rijmwoorden eindigend met -op


oor - oordoortoord - oortoord - oordenoorts - oosoosoos - oostoost - ootsob - opob - op
domoor
drong door
klonk door
comfoor
komt door
komt voor
onderboor
ontspoor
opspoor
stond voor
trok 'm voor

boog door
doorboor
loog 'm voor
loopt door
loopt voor
schoot door
schoot vóór
sonor
tovert voor

doet zich voor
droeg voor
toebehoor
toehoor
sloeg door
huist door
druiloor
uitboor
uithoor
bereid 'm voor
bijt door
drijft door
schrijft voor
zei voor
zijspoor

drukt t door
terugspoor
tussendoor

oord-oort
boord
boort
gloort
hoort
koord
moord
noord
oord
poort
scoort
smoort
soort
spoort
stoort
voort
woord

behoort
bekoort
geboord
gehoord
gemoord
gescoord
gesmoord
gespoord
gestoord
verhoord
vermoord
versmoord
verstoord

akkoord
antwoord
paspoort
plant voort
verantwoord
wachtwoord

aan boord
aanboort
aanhoort
gaat voort
maakt voort
vaart voort
zegt 't voort
zet t voort

beweegt voort
dreef 'm voort
erewoord
schreed voort
spreekwoord
teelt voort

ging voort
ringeloort
drijft voort
patrijspoort
schrijdt voort

komt voort
ongehoord
ongestoord
ontspoort
ophoort
opspoort
onverstoord

doorboort
overboord
overhoort
sproot voort
voorwoord

spoedt voort
toebehoort
toehoort
toevluchtsoord
vloeit voort
woekert voort

duurt voort
duwt voort
stuwt voort
kunt voort
lustoord
rustoord
spruit voort
uit(ge)moord
uit(ge)hoort(d)

oorden
boorden
gloorden
hoorden
koorden
moorden
noorden
oorden
smoorden
spoorden
stoorden
woorden

behoorden
bekoorden
benoorden
gehoorde
gesmoorde
gestoorden
verhoorden
vermoorden
versmoorden
verstoorden

akkoorden
antwoorden
verantwoorden
wachtwoorden

aanboorden
aanhoorden

ringeloorden
spreekwoorden

ongehoorde
ongestoorde
ontspoorde
onverstoorde
ophoorden
opspoorden

doorboorden
overhoorden
voorwoorden

toebehoorden
toehoorden
toevluchtsoorden

lustoorden
rustoorden
uithoorden
uitmoorden

oorts-oos
koorts
toorts
voorts
bloos
boos
broos
doos
hoos
koos
kroos
loos
ploos
poos
roos
soos
voos

altoos
dakloos
kansloos
tactloos
talloos

achteloos
argeloos
bandeloos
gedachteloos
grandioos
harteloos
klakkeloos
machteloos
straffeloos

cadeaus
matroos
naadloos
naaidoos
naamloos
tableaus
verwaarloos

ademloos
haveloos
mateloos
radeloos
schaamteloos
schadeloos
slapeloos
smakeloos
sprakeloos
waardeloos
weergaloos

gekoos
herkoos
verfdoos
verkoos
verpoos
grenzeloos
renteloos
smetteloos
studentikoos
verveloos
vlekkeloos
werkeloos
bewegingloos
gewetenloos
levenloos
redeloos
weerloos
wezenloos
zedeloos
willoos
windhoos
zinloos

liefdeloos
virtuoos

eindeloos
feilloos
peilloos
pijnloos
stijlloos
tijdloos
kosteloos

vormloos
zorgeloos

bodemloos
brodeloos
hopeloos
meedogenloos

nodeloos
provo' s
spoorloos
tomeloos
toonloos

troosteloos
doelloos
moedeloos
roekeloos
roemloos
roerloos

trouweloos
zoutloos

kleurloos
reukloos
teugelloos

bewusteloos
futloos
hulpeloos
lusteloos
nutteloos
rusteloos
tussenpoos
vruchteloos
besluiteloos
geluidloos
geruisloos
uitkoos
uitploos
stuurloos
bloost
hoogst
hoost
kroost
loost
oogst
oost
proost
toast
troost

gebloosd
gehoosd
geloosd
geoogst
getoast
getroost
verpoosd

geliefkoosd
liefkoost
suppoost
uithoost
verwaarloosd

bloost er
klooster
rooster
verpoost er

oots-oods
bloots (iets)
doods
groots
loods
roods (iets)
aanstoots (steen des)
naboots
ruimschoots
voetstoots
wegloods

op-ob
bob (sleeën)
dop
drop
flop
fop
hop
Job
klop
knop
kop
krop
mop
nop
op
pop
prop
rob (zee)
schop
schrob
shop (Eng.)
slop
snob
sop
stop
strop
tob
top

beklop
gefop
geklop
geprop
geschop
gesop
getob
verkrop
verstop

achterop
afklop
afsop
aftob

at 't op
bracht 't op
brak op
gaf 't op
galop
had 't op
hansop
hardop
hartklop
kan niet op
knapt op
kras op
kwam op
nam op
past 'r op
scharrelt 't op
stak 't op
stapt op
trad op
valt op
vangt 't op
vat 't op
vlamt op
vlaskop
vrat 't op
wacht 'r op
zag op
zat op

aanklop
blaast t op
daagt op
daarop
draaft op
draagt op
draait op
gaat op

haalt 't op
jaagt 'm op
klaart op
laait op
maak t op
raakt op
rakelt 't op
slaat op

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - op t/m rijmwoorden eindigend op - order(d)


opopop - openopentopenopen - operopper - optoppen - oppelorben - oror - ordenorde - order
spaart op
staat op

belt op
bergt 't op
brengt 't op
hebt op
heft op
heldert op
let op
merkt op
rechtop
schept op
stelt zich op
tel t op
trekt op
verderop
wegstop
wekt op
welt op
werkt zich op
zegt 't op
zet 'm op
zwelt op

breekt 'm op
deed op
eet 't op
geeft' t op
keek op
kweekt 'm op
leeft op
levert niets op
neemt 't op
scheept 'm op
schreef 't op
sneed op
speelt op
steekt op
tegenop
tekent op
treedt op
vreet zich op
weegt op
zeerob
zweept' m op

dist t op
driftkop
dringt zich op
drinkt 't op
flikkert op

frist zich op
ging op
hitst 'm op
instop
klimt op
klinkt op
licht 'm op
richt zich op
schrikt op
tiptop
ving 't op
windt zich op
zit 'r op

biecht op
blies 't op
dient op
diept 't op
hield 'm op
liep op
riep 'm op
schiet op
viel op
vlieg op!
ziet op

bijstop
kijkt op
leidt op
lijkt 'r op
schrijft op
snijdt op

beurt m op
deurknop
fleurt op

borrelt op
doft zich op
domkop
drong zich op
dronk 't op
fokt 'm op
klem op
klonk op
kom op!
kont t niet op
kropt 't op
lost op
offert zich op
onder stop
ontpop
op en top
opklop
opkrop
pot 't op
schrok op
slokop

snor 't op
som 't op
stomkop
stond 'r op
top en flop
trok op
trommelt 'm op
volgt 'm op
volop
volprop
volstop
wond zich op
zocht m op
zwol op

bovenop
doodop
doodskop
dook op
hogerop
hoort erop
hoort op
loopt op
schoof op
schoot op
sloot 'm op
spoort 't op
vloog op
voorop
vrolijkt op
woog op

bloeit op
doekt 't op
doemt op
doet op
droeg 't op
groeit op
hoepelt op
joeg 'm op
roept 'm op
schroeft t op
sloeg op
toestop
voedt 'm op
voert 't op
vroeg 't op
zoekt t op

bouwt op
houdt op
zout op

duikt op
luistert op
ruimt op
schuift op
sluit op
uitklop

lucht op
vult op

open-opent
dopen
dropen
hopen
knopen
kopen
kropen
lopen
nopen
open
slopen
stropen
tropen
zopen

bedropen
bekropen
belopen
beslopen
bezopen
gedropen
gekropen
gelopen
geopend
geslopen
gezopen
terugkopen
terugkropen
teruglopen
verkopen
verlopen
verzopen

af(ge)dropen
afkopen
af(ge)kropen
af(ge)lopen
afstropen
valt open
vastknopen
vast(ge)lopen
wanhopen

aanknopen
aankopen
aan(ge)kropen
aan(ge)lopen
aan(ge)slopen
gaat open
maakt t open
samenhopen
samen(ge)kropen
samen(ge)lopen
slaat open
staat open

wedlopen
weg(ge)kropen
weg(ge)lopen
weg(ge)slopen

mee(ge)lopen
tegenlopen
uiteenlopen

ging open
indopen
inkopen
in(ge)kropen
in(ge)lopen
in(ge)slopen
ligt open
springt open

bioscopen
filantropen
viel open

bijkopen
wijdopen

los(ge)lopen
omkopen
omkropen
omlopen
ontknopen
ontlopen
ophopen
opknopen
opkopen
oplopen
sprong open
stond open
storm(ge)lopen

vol(ge)lopen
door(ge)kropen
horoscopen
door(ge)lopen
voor(ge)kropen
over(ge)lopen
voort(ge)kropen
voort(ge)lopen

sloeg open
toeknopen
toe(ge)kropen
toe(ge)lopen
toe(ge)slopen

puinhopen
uit(ge)dropen

uitkopen
uit(ge)kropen
uit(ge)lopen

oper
koper
kroop er
loper
proper
sloper
stroper

klaploper
landloper
traploper

oppen-opt
doppen
foppen
kloppen
knoppen
koppen
moppen
noppen
poppen
proppen
schoppen
shoppen
sloppen
stoppen
stroppen
tobben
toppen

beklopt
beknopt
verkropt
verstopt

aankloppen
afkloppen
afsoppen
aftobben

domkoppen
onderstoppen
ontpoppen
op de proppen
opkloppen
opkroppen
opstoppen
stomkoppen

vol moppen
volproppen
volstoppen

instoppen
inproppen
toestoppen
uitkloppen
wegstoppen

oppel-opper-orber
koppel
stoppel

fopper
jopper
mopper
opper
topper

verorber
vorder

or
corps
dor
hor
knor
lor
mor
nor
por
schor
tor
geknor
gemor
gepor
gesjor
gesnor
record
tenor

nestor
professor
rector
stentor

comfort
examinator
factor
matador

decor
senior

humor
junior
plus-four (Fr.)

donor
motor
rotor

orde-orden
borden
gorden
horde
orde
porden
sjorden
snorden
worden

geworden
verdorden
verworden

aangorden
aanporden
aansjorden
slagorde
wanorde

omgorden
volgorde
voortsnorden

order-orderd
border
order
porder
snorder
vorder

recorder
gevorderd(ver)

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - orum t/m rijmwoorden eindigend op -oten


orum - oremoren - oornoren - org(t)ork - orm(en)orrel - orrenorst(en) - orstord - ortorvenorven - osossen - ostost - ostelote - otenoten
decorum
forum
lorum (in de)
schorem

oren-oorn
boren
doorn
gloren
hoorn
horen
koren
oren
smoren
sporen
storen
toorn
toren

behoren
bekoren
beschoren
bevroren
geboren
geschoren
gezworen
te horen
tevoren
verhoren
verloren
versmoren
verstoren
vertoornd

pasgeboren
van tevoren
van voren

aan(ge)boren
aanhoren
aansporen
nasporen
naar voren

herboren
ter ore
slechthoren(d)

in(ge)boren
in(ge)vroren
ringeloren

ivoren
toehoren
voelhoorn

ochtendgloren
ontsporen
opsporen
plompverloren
zonnegloren
overhoren

furore
uitboren
uithoren
uitverkoren

org-orgt
borg
worg
zorg

bezorg(d)
gezorgd
veerborg
verzorg(d)

onverzorgd
voorzorg
waarborg

orgen
borgen
morgen
zorgen

bezorgen
geborgen
verborgen
verzorgen

voorzorgen
waarborgen

ork
mork
pork
pork
snork
vork

orm-ormen
norm
storm
vorm
worm

conform
enorm
platform
uniform
vervorm

orp-orpen
dorp
slorp
worp
geworpen
omvergeworpen
onderworpen

orrel
borrel
gemorrel
korrel
morrel

orren-orn
horren
knorren
torren
morren
porren
sjorren
snorren
torn
torren

opporren
optorn
opsnorren

ors-orsen
mors
nors
schors
tors
vors

gemors
gevors
vermors

doorvors
navors
uitvors

orst
borst
dorst
korst
morst
schorst
torst
vorst
worst

gemorst
geschorst
getorst
gevorst
verdorst
vermorst

aandorst
nadorst
hansworst
inborst
uitvorst

ort-ord-orten
bord
Ford
fort
gort
kort
mort
port
schort
short
schort
sjort
snort
sport
stort
wordt

bekort
gegord
geknord
gekort
gemord
gestort
te kort
verdord
verkort
verwordt

afkort
papbord
rapport
strafport

export
ressort

import
in(ge)stort

omgord
opport
opschort
opsjort
opsnort
opstort
voortsnort

orven
bedorven
bestorven
gestorven
gezworven
verdorven
verkorven
verstorven
verworven
afgestorven
onbedorven
onbestorven

muilkorven
uitgestorven

os-ossen
blos
bos
bros
dos
gros
hos
klos
los
mosos
ros
tos
tros
voas

de klos
geklos
verlos

aflos
afros
chaos
haardos
karos
pathos

epos
Eros
feestdos

kolos
oplos
slordervos

inlos
uitdos

ost
host
klost
kost
lost
most
post
rost
tost
vost

bebost
gedost
gehost
geklost
gekost
gelost
gepost
verlost

af(ge)lost
af(ge)rost
lastpost

hondekost
onopgelost
op(ge)lost

in(ge)lost
winterkost

schaduwpost
uit(ge)dost

ostel-orstel
apostel
borstel
worstel(ont)

ote-oten
blote
boten
floten
goten
grootte
groten
loten
moten
noten
poten
schoten
sloten
snoten
spoten
sproten
stoten

begoten
begroten
beschoten
besloten
bespoten
gefloten
gegoten
genoten
geschoten
gesloten
gesnoten
gespoten
gesproten
gestoten
terugschoten
terugstoten
verdroten
vergoten
vergroten
verloten
verschoten
verstoten

af(ge)goten
af(ge)schoten
af(ge)sloten
af(ge)stoten
klasgenoten
landgenoten
malloten

aan(ge)floten
aan(ge)schoten
aan(ge)sloten
aan(ge)stoten

anekdote
jaargenoten

despoten
echtgenoten

aaneengesloten
deelgenoten
devote

in(ge)goten
in(ge)schoten
in(ge)sloten
in(ge)spoten
in(ge)stoten
mis(ge)schoten

idioten
piloten
muzieknoten

lotgenoten
omsloten
ontbloten
ontschoten
ontsloten
ontsproten
op(ge)sloten
op(ge)schoten

uit(ge)floten
uit(ge)goten
uitloten
ui(ge)schoten
uit(ge)sloten
uit(ge)spoten
uit(ge)stoten

tijdgenoten
toe(ge)schoten
toe(ge)stoten

doorschoten
doorstoten
af(ge)goten

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - ots t/m rijmwoorden eindigend op -ouwen


ots- ottenotter - auwtoud - ouwtauwt - ouwtoud - outouden - ouderouter- clownsaus - oute(n)auw - ouwouw - ouwenauwenauwe(n) - ouwe(n)
bots (iets)
knots
kots
klots
plots
rots
schots
zots (iets-)

schots
geklots

otten
botten
dotten
grotten
knotten
krotten
motten
potten
rotten
schotten
spotten
vlotten
zotten

bedotten
beknotten
bespotten
verpotten
verrotten
mascotte
papilotten
ravotten

complotten
hottentotten
overschotten
voorschotten
uitbotten

otter
botter
kotter
otter
rotter
snotter
spotter
stotter
vlotter
zotter

oud-ouwt-auwd
boud
bout
bouwt
brouwt
dauwt
douwt
fout
goud
stouwt
houd
houwt
jouwt
kauwt
koud
mout
oud
rouwt
sjouwt
snauwt
stout
stouwt
trouwt
vouwt
woud
zout

bebouwd
bedauwd
behoud
berouwt
beschouwt
gebouwd
gedauwd
gedouwd
gegrauwd
gejouwd
gekauwd
gerouwd
gesjouwd
gesnauwd
gestouwd
getrouwd
terughoud
verbouwd
verflauwd
vernauwd
verstout
verstouwd
vertrouwd

astronaut
in stand houd
wantrouwt
wrakhout

aanhoud
aanschouwt
havermout
klatergoud

herbouwd
herkauwt
zelfbehoud

eenvoud
eeuwenoud
heraut
meervoud
tegenhoud
tweevoud
veelvoud
weerhoud
zeer koud
inbouwt
indouwt
inhoud
instouwt
introuwt

ijskoud
vrijhoud

ombouwt
onthoud

ontvouwd
opbouwt
ophoud

korrel zout
onderhoud
ondertrouwd
onverflauwd
oponthoud
toevertrouwd
voorbehoud

oeroud
oerwoud
thuishoud

oude-ouwden
bouwden
brouwden
gouden
grauwden
houden
jouwden
kauwden
koude
oude
rouwden
sjouwde
stouwden
trouwden
vouwden
wouden
zouden

bebouwden
behouden
berouwden
beschouwden
terughouden
verbouwden
verflauwden
verkouden
versjouwden
vertrouwden

aanhouden
aanschouwden
aansjouwden
herbouwden
herkauwden
hertrouwden

onderhouden
onthouden
ontvouwden
opbouwden
ophouden

opvouwden

overhouden
over rouwden
voorbehouden

inhouden
in stand houden
thuishouden
tegenhouden
vrijhouden

ouder-outer
bouter
fouter
houder
klauter
kouder
kouter
louter
ouder
schouder
stouter
zouter

bouwt er
berouwt er
sjouwt er
snauwt er

geklauter
gelouterd
kabouter

geheelonthouder
grootouder
tegenhouder
stamhouder

clown
clown
down
faun
ups and downs

ous-aus-outs
flauws (iets)
gauw 's
grauws (iets)
kous
nou s
paus
rauws (iets)
saus
Strauss

trouws (iets)
applaus
blauws (iets)
zou s

des vrouws
kletskous
blauwkous

benauwds (iets)
van ouds
vertrouwds (iets)

oute-outen
bouten
flauwte
fouten
houten
kouten
stoute
zouten

astronauten
herauten
ongezouten
verstouten

ouw-auw
au!
blauw
bouw
brouw
dauw
douw
flauw
gauw
grouw
houw
jou
jouw

kauw
kou(de)
klauw
knauw
lauw
mouw
nauw
nou
pauw
rauw
rouw
schouw
sjouw
snauw
stouw
touw (in)
trouw
vouw
vrouw
wou
zou

berouw
gebouw
gedouw
gejouw
gesjouw
gesnauw
gestouw
getouw
getrouw
mevrouw
verflauw
vertrouw

afsnauw
karbouw
landouw
wantrouw
watjekouw

aanschouw
cacao
nabouw

flatgebouw
herbouw
herkauw
wenkbrauw

bont en blauw
onderbouw
ondertrouw
ontrouw
ontvouw
opbouw

in ogenschouw
in toom hou
natuurgetrouw
op t vinkentouw
sleeptouw
toesnauw

uitsjouw
uitsnauw

uitsjouw
uitsnauw

ouwe(n)-auwe(n)
blauwe
bouwen
brouwen
dauwen
douwen
flauwe
grauwen
houen
houwen
jouwe
jouwen
kauwen
klauwen
knauwen
lauwe
mouwen
nauwe
pauwen
rauwe
rouwen
schouwen
sjouwen
snauwen
touwen
trouwen
vouwen
vrouwen
wou'en
zou'en

bebouwen
benauwen
berouwen
beschouwen
gebouwen
gehouwen
getrouwen
mevrouwen
verbouwen
verflauwen
versjouwen
vertrouwen

aanschouwen
afbouwen
afsnauwen
karbouwen
landouwen
wantrouwen

herbouwen
herkauwen
hertrouwen
wenkbrauwen

flatgebouwen
zelfvertrouwen

ombouwen
onbehouwen
ondertrouwen
ontrouwe
ontvouwen
opbouwen
opdouwen
opvouwen

intoom hou'en
jijen en jouwen

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - auwen t/m rijmwoorden eindigend op -ozen


auwen-ouweroven - ovendovenoven - overoveroverover - ozeozenoze - ozenose
toesnauwen
toevertrouwen

uitjouwen
uitsnauwen

blauwer
bouwer
flauwer
lauwer
nauwer
sjouwer
trouwer
beschouwer
getrouwer

oven-ovend
boven
dove
grove
hoen
kloven
loven
roven
schoven
sloven
snoven
stoven
strofen
beloven
beroven
bestoven
geloven
geschoven
gestoven
verdoven
verloven
verschoven
verstoven

afkloven
afschoven
afsloven
alkoven

daarboven
daarenboven
waarboven
onder(ge)schoven
ondersteboven
op(ge)schoven
op(ge)stoven
veroorloven
voortschoven
voortsloven
voortstoven
veelbelovend
oorverdovend
uitdoven
uitloven
uitschoven
uitsloven

over
dover
grover
lover
over
pover
rover
tover
belover
betover
te over
verover
bracht t over
had over
nam t over
plant t over
stak over
daarover
draagt t over
gaat over
haalt 'm over
laat 't over
maakt 't over
plaatst 'm over
schakelt over
slaat over
spaart over
vaart over
waait over
waarover
brengt t over
helt over
herover

trekt over
werkt over
zet m over

bleef over
deed t over
dreef over
heeft over
neemt t over
schreef t over
steekt over
tegenover
't ging over
slipover
springt over
tikt t over
wipt over
brieft t over
hield over
liep over
liet t over
schiet over
vliegt over

sprong over
trok over

kookt over
loopt over
stroomt over
vloog over
voorover

doet t over
droeg t over
pullover
sloeg over
troeft m over
woei over
blijft over
drijft over
reikt t over
schrijft t over
blozen
boze
broze
dozen
hozen
kozen
loze
nozen
plozen
pose
pozen
rose
rozen
voze
gekozen
geplozen
verkozen
verpozen
apotheose
gedachteloze
harteloze
machteloze
matrozen
verwaarlozen

gewetenloze
weerloze

liefkozen
minnekozen
neurose
roerloze
rusteloze
tussenpozen
tijdloze

sucrose
uithozen
uit(ge)kozen
uit(ge)plozen

Heel veel plezier gewenst en......... met dit hulpje bij jouw rijmelarij, maak je iemand vast en zeker heel erg blij!
© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Rijmen en gedichten voor Sinterklaas zoeken of zelf makenRijmen en gedichten voor Sinterklaas zoeken of zelf makenGedichten en rijmen voor het feest van Sinterklaas maken is niet ieders hobby. Niet iedereen is goed in het creatief geb…
Schrijf het beste gedicht voor SinterklaasSchrijf het beste gedicht voor SinterklaasGedichten schrijven voor Sinterklaas... de één doet het graag, de ander ziet er enorm tegenop. Lees de tips uit dit arti…
Ideale Sinterklaasgedichten voor iedereenIdeale Sinterklaasgedichten voor iedereenVanaf half november kriebelt in Nederland het dichtersbloed. De Sint moet per slot van rekening worden geholpen met prac…
Tips voor sinterklazen: een goed gedicht schrijvenTips voor sinterklazen: een goed gedicht schrijvenSinterklaas is weer in het land en pakjesavond is weer in aantocht. Het maken van een surprise en het kopen van een cade…

Woordvolgorde in het Nederlands: inversieDe woordvolgorde in het Nederlands is één van de moeilijkste dingen om te leren voor mensen die Nederlands als tweede ta…
Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden O - eindigend op obe t/m oorRijmwoordenlijst - Rijmwoorden O - eindigend op obe t/m oorEen rijmwoordenlijst met woorden eindigend op lettergrepen met een o (van -obe tot -oor). Woorden ter inspiratie voor ee…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Unsplash, Pixabay
  • Ballot-Schim van der Loeff, A.M. C. Prisma Rijmwoordenboek. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum N.V
  • Eigen aanvullingen
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 27-11-2008
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.