Contaminatie, tautologie, pleonasme

Op school hebben we keurig geleerd wat het allemaal betekent. Contaminatie, tautologie, pleonasme. Maar dat is misschien alweer een tijd geleden en hoe zit het nu precies? Voorbeelden zijn handig om het geheugen op te frissen en taalfouten te voorkomen.

Contaminatie

Contaminatie ontstaat wanneer twee woorden of uitdrukkingen met elkaar worden vermengd. Dit worden ook wel cocktailwoorden of -uitdrukkingen genoemd.
Contaminaties zijn echt stijlfouten, die niet gebruikt moeten worden.
Voorbeelden van veel voorkomende contaminaties geven meer duidelijkheid:

 • Toelichting geven op --> 'toelichting geven bij' of 'commentaar geven op'
 • Zoiets dergelijks --> 'iets dergelijks' of 'zoiets'
 • Stappen ondernemen --> 'stappen nemen' of 'iets ondernemen'
 • Nachecken --> 'checken' of 'nagaan'
 • De oorzaak is te wijten aan --> 'de oorzaak is' of 'het is te wijten aan'
 • Gelijkstellen aan --> 'gelijkstellen met' of 'gelijk zijn aan'
 • Het kan mogelijk zijn --> 'het kan zijn' of 'het is mogelijk'
 • Inbegrepen in de prijs --> 'in de prijs begrepen' of 'bij de prijs inbegrepen'
 • Ontleend uit --> 'ontleend aan' of 'afkomstig uit'

Tautologie

In een tautologie wordt twee keer hetzelfde gezegd. Soms wordt een tautologie op een goede manier gebruikt om de zeggingskracht van een zin te versterken. Bijvoorbeeld 'paal en perk stellen' of 'wikken en wegen'.
Als er geen aanleiding voor herhaling is, hebben tautologieën geen enkele functie.
In de volgende zinnen kan één woord geschrapt worden:

 • Er wonen circa 200 à 220 mensen --> 'er wonen circa 210 mensen' of 'er wonen 200 à 220 mensen'
 • Zodra wij de uitslag weten, zullen wij u onmiddellijk bellen --> 'zodra wij de uitslag weten, zullen wij u bellen' of 'als wij de uitslag weten, zullen wij u onmiddellijk bellen'
 • Daarom is het dan ook zinvol samen te praten --> 'daarom is het zinvol samen te praten' of 'het is dan ook zinvol samen te praten'
 • Voordat u een mening vormt, dient u eerst goed na te denken --> 'voordat u een mening vormt, dient u goed na te denken' of 'u dient eerst goed na te denken als u een mening vormt'

Pleonasme

In een pleonasme wordt een gedeelte van de betekenis van een woord herhaald. In het ene woord zit de betekenis van het andere woord al opgesloten. Dit resulteert in een overbodige herhaling. In bijvoorbeeld gedichten kunnen pleonasmen als stijlmiddel gebruikt worden, maar in andere stukken kunt u ze beter achterwege laten.

 • De getroffen maatregelen
 • De gestelde vragen
 • Bestaande gewoonten
 • Praktische ervaring
 • De onderlinge relatie
 • De mondelinge bespreking

In een zin ziet dat er als volgt uit:

 • In de vergadering zullen wij ons uitsluitend tot de hoofdzaken beperken
 • De voorwaarde is dat het voor 1 januari in hun bezit moet zijn
Om deze zinnen te verbeteren, kan één van beide mogelijkheden weggelaten worden.
© 2008 - 2024 Mollie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Stijlfouten (taal)Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Een stijlmiddel kan ook opzettelijk worden gebruikt: dan is het een stijlf…
Correct formuleren: DubbelopVeel schrijvers maken formuleringsfouten. Wie deze formuleringsfouten kan herkennen zal bij het schrijven proberen dit s…
Nederlandse taal: StijlNederlands is een moeilijke taal, niet alleen een correcte spelling is belangrijk, maar ook een correcte stijl. Hiermee…
Formuleerfouten en taalverandering: dubbele formuleringenFormuleerfouten en taalverandering: dubbele formuleringenBij het formuleren van zinnen zijn er verschillende veelvoorkomende fouten die gemaakt worden. Een onderdeel waar het va…

Lidwoord weglaten - Wanneer en waarom?In een aantal gevallen mag of moet het lidwoord in het Nederlands worden weggelaten. Wie van huis uit Nederlands spreekt…
Koppelwerkwoorden - hoeveel en waaromIn de Nederlandse grammatica maken we traditioneel onderscheid tussen werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde. Het naam…
Bronnen en referenties
 • De kleine schrijfgids, Mariët Hermans, 2006
Mollie (3 artikelen)
Gepubliceerd: 16-05-2008
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.