Japans: aanwijzend voornaamwoord en woorden voor locaties

Japans: aanwijzend voornaamwoord en woorden voor locaties In het Japans wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee soorten aanwijzend voornaamwoorden: aanwijzende woorden waar geen zelfstandig naamwoord achter staat en aanwijzende woorden waar wel een zelfstandig naamwoord achter staat. Binnen die twee categorieën bestaan verschillende aanwijzende woorden waarvan het gebruik afhankelijk is van de positie van het object dat wordt aangewezen. In het Nederlands hangt de keuze van aanwijzende voornaamwoorden ook af van de positie van objecten. Zo zeggen we "deze" of "dit" als iets dichtbij is en "die" of "dat" als iets ver weg is. Het verschil is dat in het Japans mate van dichtbijheid wordt bepaald aan de hand van de positie van de spreker én de luisteraar.

Aanwijzend voornaamwoord zonder zelfstandig naamwoord: kore, sore, are en dore (これ, それ, あれ en どれ)

De vormen kore, sore, are en dore worden gebruikt in zinnen waarin het aanwijzende woord niet gevolgd wordt door een zelfstandig naamwoord. Direct achter deze vormen staat het topicpartikel は of が :

Zinsstructuur aanwijzende woorden zonder zelfstandig naamwoord:
これ/それ/ あれ + は + rest van de zin.
どれ + が + rest van de zin.

De keuze tussen deze vormen is afhankelijk van de positie van het object waarnaar wordt verwezen ten opzichte van de positie van de spreker en de gesprekspartner. Als het object in de buurt van de spreker is, moet これ worden gebruikt. Als het object zich echter dicht bij de luisteraar bevindt, moet voor それ worden gekozen. Als het object ver verwijderd is van zowel de spreker als de luisteraar, dan moet あれ worden gebruikt. De laatste vorm, どれ, is een vragend voornaamwoord dat welke betekent:

Aanwijzend voornaamwoord Positie object Voorbeeld in hiragana Voorbeeld in Romaji Vertaling
これIn de buurt van de spreker.これはわたしのほんです。Kore wa watashi no hon desu.Dit is mijn boek.
それIn de buurt van de luisteraar.それはわたしのほんです。Sore wa watashi no hon desu.Dat is mijn boek.
あれNiet in de buurt van de spreker en luisteraar.あれはわたしのほんです。Are wa watashi no hon desu.Dat is mijn boek.
どれN.v.t.どれがおもしろいですか。Dore ga omoshiroi desu ka.Welke is leuk?
どれがわたしのほんですか。Dore ga watashi no hon desu ka.Welk boek is van mij?

Wanneer gebruik je kore, これ? 
これ correspondeert min of meer met het Nederlandse dit en deze. Als de spreker een object vasthoudt of aanraakt of als een object vlakbij de spreker is, moet voor het aanwijzende woord これ worden gekozen. In de voorbeeldzin kan het zo zijn dat de spreker een boek vasthoudt en dat hij tegen de gesprekspartner wil zeggen dat het zijn boek is. In dat geval is alleen これ geschikt als aanwijzend voornaamwoord.

Wanneer gebruik je sore, それ?

In de tweede voorbeeldzin kan de gesprekspartner het boek van de spreker vasthouden of aanraken. In dat geval moet それ worden gebruikt. In het Nederlands zouden we in zo'n situatie kiezen voor die of dat. Het verschil tussen それ en de Nederlandse aanwijzende woorden, is dat それ een beperktere gebruiksmogelijkheid heeft. Als het object ver verwijderd is van zowel de spreker als de gesprekspartner, mag それ niet meer worden gebruikt.

Wanneer gebruik je are, あれ?

Als het object waarnaar wordt verwezen niet in de buurt is van de spreker en de luisteraar, dan moet worden gekozen voor あれ. Ook dit woord vertalen we in het Nederlands met dit of dat. In de zin uit de tabel ligt het boek bijvoorbeeld aan de andere kant van de kamer ten opzichte van de positie van de spreker en de luisteraar.

Wanneer gebruik je dore, どれ?

Het laatste woord uit deze groep is een vragend voornaamwoord, dat overeenkomt met het Nederlandse welke. Net als bij de andere woorden mag er niet direct achter どれ een zelfstandig naamwoord staan. Om die reden moet ten opzichte van het Nederlands soms de woordvolgorde worden veranderd. In de Nederlandse zin staan welke en boek naast elkaar. In de Japanse zin zijn deze woorden van elkaar gescheiden door het partikel が. Letterlijk staat er in het Japans Welke, is mijn boek?. Omdat どれ een vragend voornaamwoord is, wordt dit woord gevolgd door が in plaats van は.

Aanwijzend voornaamwoord met een zelfstandig naamwoord: kono, sono, ano en dono (この, その, あの en どの)

Als direct achter het aanwijzend voornaamwoord een zelfstandig naamwoord staat, dan moet kono, sono, ano of dono worden gebruikt. Na het zelfstandig naamwoord komt het partikel:

Zinsstructuur aanwijzende woorden met een zelfstandig naamwoord:
この/ その/ あの + zelfstandig naamwoord + は + rest van de zin.
どの + zelfstandig naamwoord + が + rest van de zin.

Vergelijkbaar met de aanwijzend voornaamwoorden uit de andere groep, is het gebruik van deze aanwijzend voornaamwoorden ook afhankelijk van de positie van het object ten opzichte van de positie van de spreker en de luisteraar:

Aanwijzend voornaamwoord Positie object Voorbeeld in hiragana Voorbeeld in Romaji Vertaling
このIn de buurt van de spreker.このほんはおもしろいです。Kono hon wa omoshiroi desu.Dit boek is leuk.
そのIn de buurt van de luisteraar.そのほんはおもしろいです。Sono hon wa omoshiroi desu.Dat boek is leuk.
あのNiet in de buurt van de spreker en luisteraar.あのほんはおもしろいです。Ano hon wa omoshiroi desu.Dat boek is leuk.
どのN.v.t.どのほんがおもしろいですか。Dono hon ga omoshiroi desu ka.Welk boek is leuk?

Wanneer gebruik je kono, この?

Als de spreker een object vasthoudt of aanraakt, of als het object in de nabije omgeving van de spreker is, dan moet je この gebruiken, onder voorwaarde dat direct achter het aanwijzende woord een zelfstandig naamwoord staat. In het voorbeeld is dit het geval, omdat boek na het aanwijzend voornaamwoord komt. In het Nederlands betekent この deze of dit.

Wanneer gebruik je sono, その?

その is gebruikelijk wanneer het object in de buurt is van de luisteraar. In het voorbeeld kan de spreker zien dat de luisteraar een leuk boek leest. Dit woord komt overeen met een deel van de gebruiksmogelijkheden van het Nederlandse dat en die.

Wanneer gebruik je ano, あの?

Deze vorm wordt gebruikt als het object niet in de buurt is van de spreker en de luisteraar. Zo kunnen de gesprekspartners zien dat iemand aan de andere kant van de kamer een leuk boek aan het lezen is. Ook dit woord kan vertaald worden met die en dat.

Wanneer gebruik je dono, どの?

Dit vragend voornaamwoord lijkt op どれ, omdat ook どの het partikel が vereist. Het verschil met どれ is dat direct achter どの wel een zelfstandig naamwoord staat. どの betekent welk of welke.

Hier en daar: koko, soko, asoko en doko (ここ, そこ, あそこ en どこ)

De woorden hier en daar en dus ook de Japanse equivalenten hiervoor zijn strikt genomen geen aanwijzend voornaamwoorden. Toch moeten deze woorden voor locaties besproken worden met de aanwijzend voornaamwoorden, omdat ze op precies dezelfde manier worden gebruikt. Er zijn vier woorden voor locaties waarvan het gebruik afhankelijk is van de positie van de spreker en de luisteraar:

Japans woord Positie richting Voorbeeld in hiragana Voorbeeld in Romaji Vertaling
ここIn de buurt van de spreker.ほんはここです。Hon wa koko desu.Het boek is hier.
そこIn de buurt van de luisteraar.ほんはそこです。Hon wa soko desu.Het boek is daar.
あそこNiet in de buurt van de spreker en de luisteraar.ほんはあそこです。Hon wa asoko desu.Het boek is daar.
どこN.v.t.ほんはどこですか。Hon wa doko desu ka.Waar is het boek?

Wanneer gebruik je koko, ここ?

Als je wil zeggen dat iets bij je in de buurt is, gebruik je ここ. Het gebruik van dit woord komt overeen met het Nederlandse woord hier.

Wanneer gebruik je soko, そこ?

Als iets in de buurt van de gesprekspartner is, moet そこ worden gebruikt. Alhoewel dit woord daar betekent, zijn de gebruiksmogelijkheden voor そこ kleiner dan voor het Nederlandse daar. In de voorbeeldzin moet het boek in de directe omgeving van de gesprekspartner zijn.

Wanneer gebruik je asoko, あそこ?

あそこ betekent ook daar. Het verschil met そこ is dat het gebruik van あそこ impliceert dat iets ver verwijderd is van zowel de spreker als de luisteraar. Dit is vergelijkbaar met de aanwijzend voornaamwoorden あれ en あの.

Wanneer gebruik je doko, どこ?

Het laatste woord is een vraagwoord. どこ betekent waar. Als je wil vragen waar iets is, moet gekozen worden voor dit woord.
© 2016 - 2024 Elite, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Nederlands - verschillende soorten Voornaamwoorden (tabel)Nederlands - verschillende soorten Voornaamwoorden (tabel)In het Nederlands gebruiken wij voornaamwoorden om te verwijzen. Stel we hebben het over 'het meisje', dan kunnen we dit…
Verschillende voornaamwoorden EngelsWe kennen in het Engels vier aanwijzende voornaamwoorden. Aanwijzende voornaamwoorden zijn woorden die iets aanwijzen of…
Het leven van de westelijke gorilla Koko ('Project Koko')Het leven van de westelijke gorilla Koko ('Project Koko')Koko is een vrouwelijke gorilla. Volgens genetisch onderzoek behoort zij tot de westelijke laaglandgorilla's. Koko kent…
Grammatica, taalkundig benoemenWoorden in de Nederlandse taal kunnen worden benoemd aan de hand van hun functie in verschillende woordsoorten. Dit heet…

De Catalaanse lidwoordenAltijd al het goede voornemen gehad om Catalaans te leren? Wilt u weten wat de Catalanen gebruiken om iets bepaalds of i…
Japans: iemand groeten - ojigi en aisatsu buigen en groetenJapans: iemand groeten - ojigi en aisatsu buigen en groetenIn Japan is beleefdheid erg belangrijk. Als je iemand wil groeten, moet je rekening houden met een aantal gedragsregels.…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • http://www.japansetaalencultuur.nl/
Elite (15 artikelen)
Laatste update: 22-08-2018
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.