Schrijven van een wetenschappelijk paper/essay

Schrijven van een wetenschappelijk paper/essay Elke student aan een hogeschool of universiteit zal tijdens zijn of haar studietraject een aantal papers moeten schrijven. De ene student heeft er geen moeite mee, de ander ziet een paper als een lastig te nemen obstakel. In dit artikel wordt een aantal vereisten uiteengezet die de kans op een goede score aanzienlijk verhogen.

Planning

Het is essentieel om het schrijven te plannen. Maak voor jezelf een plan waarbij je twee zaken moet onderscheiden: het lezen van primaire en secundaire literatuur en het schrijven van de paper.

Literatuur

Primaire literatuur bestaat doorgaans uit teksten die in een bepaald (onderzoeks)veld tot het 'canon' behoren: het zijn internationaal erkende teksten die een hoge kwaliteit waarborgen. Oftewel: klassiekers die je als student absoluut gelezen moet hebben. Er zijn ook teksten die kritiek leveren op klassiekers of teksten die een totaal andere analytische invalshoek hanteren op een gecanoniseerde tekst. Dergelijke teksten vormen de secundaire literatuur; ze bieden andere invalshoeken en reiken andere handvatten aan. Het is ook belangrijk om te analyseren in welk 'genre' de secundaire literatuur valt. Is het een puur wetenschappelijke tekst of is het populair-wetenschappelijk? Is het een hoofdstuk uit een handboek? Kijk goed naar de bron, want die geeft meestal het antwoord al weg.

De literatuur komt uiteraard ter sprake bij de hoor- en werkcolleges. Zorg dat je hier altijd bij aanwezig bent! Het maken van aantekeningen zal het schrijven van de paper vereenvoudigen. Let overigens wel op dat je nooit een hoorcollege als bron noteert: de informatie die de docent uiteenzet, zal over het algemeen informatie uit een andere bron zijn. Zoek daarom de primaire bron en gebruik die als verwijzing.

Bestuderen en analyseren

Het lezen van met name de primaire literatuur, zal nogal wat tijd in beslag nemen. Lees de teksten eerst verkennend om zo een globaal beeld van de tekst te krijgen. Vaak gaat aan elke tekst een 'abstract' vooraf die kort samenvat wat er in het artikel behandeld gaat worden. Dit is een minieme samenvatting, maar geeft wel de grote lijnen weer. Ook het lezen van paragraaftitels zal helpen om een beeld over de literatuur te creëren.

Lees vervolgens de tekst begrijpend. Haal de kern uit het verhaal, noteer kernwoorden en belangrijke zinnen. Het opspeuren van signaalwoorden zal dat proces absoluut vereenvoudigen. Zorg dat je de denkstappen van de auteur begrijpt en stel vragen tijdens de colleges wanneer dit niet het geval is. Probeer per paragraaf de hoofdgedachte te formuleren. Wanneer de paragrafen erg lang zijn, kun je dit eventueel ook per alinea doen. Op deze manier maak je automatisch een samenvatting voor jezelf.

Probeer tot slot een kritische blik op de tekst te werpen. Het is bij het schrijven van een paper niet de bedoeling om als een ja-knikker alles van de literatuur over te nemen en te beamen. Plaats kritische kanttekeningen en analyseer de argumenten op rustige wijze: wordt er voor elk argument bewijsvoering geleverd? Volgen de argumenten uit de tekst of zijn ze uit de lucht gegrepen? Is de auteur consistent? Het activeren van je eigen voorkennis over het onderwerp, zal ook dit proces van kritisch lezen een stuk makkelijker maken.

Kortom: het lezen van primaire en secundaire literatuur is essentieel voor het schrijven van de paper. Lees je goed in over het gekozen onderwerp. Zoek naar de 'klassiekers', maar ook naar teksten die de klassiekers in een ander daglicht zetten. Dring door tot de kern, maar vorm ook eigen argumenten en neem zeker niet alles klakkeloos voor waar aan. Wanneer je deze stappen doorlopen hebt, begint uiteraard de fase van het schrijven.

Schrijven

Nu alle literatuur gelezen is en je zelf de nodige denkpatronen hebt gevormd, is het tijd om je gedachten op papier te zetten. Ook dit is vanzelfsprekend een tijdrovende klus, maar je krijgt er vanzelf plezier in als je het onderwerp van de paper helemaal eigen hebt gemaakt. Voorafgaand aan het schrijven is het verstandig om een planning te maken. Begin uiteraard ruim op tijd en probeer per dag een X aantal woorden te halen. Uiteraard verstrekt je paper van een vraag- of probleemstelling. Denk daar heel goed over na! Je vraag- of probleemstelling moet namelijk heel secuur geformuleerd zijn. Gesloten vragen zijn uit den boze. Vraag dus niet het volgende: 'Is 'Oh Oh Cherso' representatief voor de Nederlandse televisiecultuur?' maar vorm deze vraag om naar bijvoorbeeld: 'In hoeverre is 'Oh Oh Cherso' representatief voor de Nederlandse televisiecultuur?' Op deze manier dwing je jezelf niet richting een oppervlakkige en zwart-witte ja of nee. Nuance is belangrijk!

Inleiding

Het is een misvatting om te veronderstellen dat een paper ook een zeer wetenschappelijke inleiding moet hebben. Het is namelijk heel goed mogelijk om de paper creatief te openen: een anekdote of een algemeen probleem doet het vaak goed. Wees creatief!
Geef echter ook je standpunt weer. De inleidende alinea bepaalt of de lezer doorgaat met lezen of al snel afhaakt. Verstop je standpunt dan dus ook niet in de conclusie, maar val daar direct mee binnen. Definieer je cruciale begrippen ook uiterst nauwkeurig. 'Technologie' is bijvoorbeeld een breed begrip. Wat bedoel je daarmee? Wees daarin heel duidelijk, geef voorbeelden en zorg dat de tekst te allen tijde concreet blijft. Geef tevens aan wat je gaat doen in de rest van je tekst, zodat de lezer weet wat hij of zij kan verwachten. Je vraagstelling mag uiteraard niet ontbreken.

Over het algemeen is het zo dat het aantal woorden in de inleiding ongeveer tien procent van het totaal bedraagt: bij een paper van drieduizend woorden, is het dus raadzaam om driehonderd woorden voor de inleiding te reserveren.

Middenstuk

Vervolgens komt de kern van de paper aan bod. In het middenstuk komen al je belangrijke standpunten, argumenten en gebruikte bronnen naar voren. Ook hier is het ontzettend belangrijk nauwkeurig te blijven in je beweringen. Denk niet dat 'de docent dit toch wel begrijpt.' Veronderstel dat je schrijft voor een publiek dat niet heel erg bekend is met de termen en definities en definieer alle begrippen dan ook duidelijk. Vergeet daarbij ook zeker de bronvermelding niet! Alle informatie en argumenten die niet van jou afkomstig zijn, moeten gepaard gaan met bronvermelding. Wanneer dit niet het geval is, pleeg je plagiaat en dat heeft doorgaans geen plezierige gevolgen.

Deel je middenstuk op in meerdere alinea's. Elke keer wanneer je een nieuw argument aanvoert dat los staat van de voorgaande, is het slim om naar de volgende regel te gaan en via 'Tab' in te springen. Zorg dat er altijd een kernzin in je alinea zit die de hoofdgedachte weergeeft. Gebruik alleen witregels als je naar een nieuwe paragraaf springt. De argumenten en alinea's moeten vloeiend in elkaar overlopen: maak gebruik van signaalwoorden en spring niet van de hak op de tak. Verras de lezer niet met plotselinge wendingen (het is geen fictie), maar werk geleidelijk naar de climax toe en werk je denkstappen uit. Informatie herhalen is onnodig en storend: de lezer is niet gek.

Verplaats je in de lezer en voorkom onduidelijkheden. Er moet een duidelijk verschil zijn tussen feit en mening. Jouw beoordelingen en interpretaties zijn anders geformuleerd dan beweringen van derden. Nogmaals: denk aan je bronvermelding! Het gebruik van citaten is toe te juichen, maar gebruik ze niet te vaak (dan is het niet 'jouw' paper meer) en zorg dat ze niet te lang zijn. Cursiveren is niet nodig wanneer je citaten al tussen aanhalingstekens plaatst. Varieer je zinsconstructies in lengte, woordkeus en ritme. Dit maakt je paper afwisselend en leest fijner. Haal geen gekke taalkundige constructies uit: bedenk dat de paper een wetenschappelijke invalshoek heeft.

Conclusie

De conclusie is de uitsmijter van je paper. Breng je standpunt opnieuw naar voren, voer je belangrijkste argumenten nog eenmaal aan, maar vertel absoluut niets nieuws. De conclusie moet voor de volle honderd procent voortvloeien uit de inleiding en het middenstuk. Geef kort antwoord op je vraag- of probleemstelling, maar weidt zeker niet uit. Voor het aantal woorden geldt hetzelfde als de inleiding: de vuistregel is dat tien procent van het totaal aantal woorden in de conclusie moet zitten. Doe eventueel nog een aanbeveling voor toekomstig onderzoek.

Bronvermelding en literatuurlijst

Gedurende het schrijven van de paper zul je door middel van verwijzingen in de lopende tekst of voetnoten meermaals verwijzen naar een aantal bronnen. Dit kan echter op talloze manieren. Er zijn ontzettend veel notatiesystemen die op heel veel vlakken overeenkomen, maar op een aantal punten ook flink verschillen. Een punt of een komma kan dan een groot verschil maken. Hanteer altijd hetzelfde notatiesysteem tijdens je paper en vraag aan de docent wat zijn of haar voorkeur geniet. Uiteraard volgt tot slot nog een literatuurlijst waarin alle geraadpleegde bronnen, van websites tot handboeken, overzichtelijk en op alfabetische volgorde terugkeren.

Tips

Tot slot nog een aantal tips die vrij logisch zijn, maar vaak worden vergeten.
  • Maak een planning en houd je daar goed aan! Zo vormt de deadline nooit een probleem.
  • Let op de randvoorwaarden die de docent stelt: docenten zien graag een linker- of rechtermarge en een bepaalde regelafstand op de pagina's om daar aantekeningen te maken.
  • Vermijd spelfouten! De vuistregel is dat bij meer dan drie spelfouten de paper teruggaat naar de schrijver en dit kost punten!
  • Zorg voor feedback. Het is raadzaam om een medestudent, die dus ook de specifieke kennis heeft, jouw paper te laten lezen en daarnaast nog een vriend of familielid die (ver) van het onderwerp afstaat. Zo krijg je te horen of het vakinhoudelijk klopt en of het voor de leek begrijpelijk is.
  • Voeg netjes een voorblad toe met alle vereiste informatie. Vergeet ook de paginanummering niet.
  • Schrijf actief! Het gebruik van de tegenwoordige tijd voorkomt passieve teksten.
  • Gebruik zo min mogelijk 'ik.' Het draait niet om jou, maar om de inhoud. Argumenten die beginnen met 'ik vind...' worden niet geaccepteerd en van tafel geveegd.
  • Schrijf met overtuiging. Jij hebt de kennis!

Succes en veel plezier met het schrijven van de paper!
© 2012 - 2024 Marcofr, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoe bronnen vermelden?Bronnen vermelden is niet enkel, zoals velen denken, nodig om de schrijver van je bronnen eer aan te doen of op gerechte…
Hoe schrijf ik een paper of essayHoe schrijf ik een paper of essayMoeite met het schrijven van een paper? Dat is normaal als je geen gebruik maakt van een weldoordacht stappenplan. Een p…
Hoe begin je het schrijven van een essay of betoog?Hoe begin je het schrijven van een essay of betoog?Hoe begin je het beste met het schrijven van een essay, een uiteenzetting of een betoog? Het is een probleem waar veel s…
Een essay schrijvenEen essay schrijvenEen essay schrijven is voor veel mensen een lastige opgave, waar zij erg tegenop zien en vaak ook niet goed uitkomen. Ee…

Welke factoren hebben invloed op het leren?Welke factoren hebben invloed op het leren?In de loop van ons leven vergaren we veel kennis. De één meer dan de andere en de één lijkt het ook wat makkelijker af t…
Marcofr (20 artikelen)
Gepubliceerd: 27-01-2012
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Studievaardigheden
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.