Leren doe je zo: twaalf waardevolle tips

Leren doe je zo: twaalf waardevolle tips Of je nog op school zit of niet: om te leren ben je nooit te oud. Dit waren de wijze woorden van filosoof Seneca. Leren is allang niet meer weggelegd voor enkel studiebollen. Ook hoef je niet aan een instituut verbonden te zijn om te leren. Wie de term leren als een 'open' term beschouwd zal merken dat je hier een meer praktische invulling aan kan geven die je wellicht meer vooruit helpt dan ooit tevoren. Leren is meer dan kennis vergaren, leren is kennis omzetten in actie. Wie de levenspaden van de meest succesvolle mensen onder de loep legt zal één ding zonder meer opvallen: deze mensen weten hoe ze moeten leren om het beste uit hun leven te halen en het zó vorm te kunnen geven zoals zij willen. De kunst van het leren hebben sommigen nooit op school geleerd, noch in een latere vervolgstudie. Ze hebben juist in de praktijk het meeste geleerd, met vallen en opstaan. Met dank aan de tips en levenslessen van hun grote voorbeelden c.q. inspirators hebben zij 'goud' in handen gekregen.

Weet hoe je het beste kunt leren

De reden waarom we 'iets' willen leren is omdat we willen veranderen. Je wilt dat de situatie in de toekomst anders is dan dat die nu is. Kortom: wat je straks over een onderwerp weet is - als het goed is - meer dan wat je er daarstraks over wist. Hieruit kan je opmaken dat leren als doel heeft dat je weet hoe je vooruit moet komen en groeien in het leven. Dit is voor velen iets om naar te streven.

Wie bovendien iets nieuws leert (en van zijn fouten leert) maakt niet alleen nieuwe hersenverbindingen aan en wordt daardoor steeds een beetje slimmer, maar ervaart ook iedere keer een gevoel van euforie, een dosis geluk. Wie iets nieuws leert - hoe klein en ogenschijnlijk onbelangrijk ook - laat hiermee eveneens zijn zelfvertrouwen groeien en krijgt meer controle op het leven. Wie leert durft de wereld beter aan.

In essentie zijn er drie manieren waarop we leren via onze zintuigen:
 • Door middel van lezen
 • Door middel van luisteren
 • Door middel van zien

Er is nog een vierde (uitzondering): door middel van tastzin (voor mensen met zintuiglijke beperkingen)

Leren brengt je sneller bij je doelen

Nu is 'meer controle op het leven krijgen' een gewaagde uitspraak - een ongeluk zit immers in een klein hoekje - maar denk er eens over na. Hoe meer je weet, des te meer kun je je leven naar jouw hand zetten. Je vergroot immers je opties door verrijking aan kennis. Wanneer je een duidelijk doel voor ogen hebt en je weet door erover te leren hoe je er moet komen, dan arriveer je naar alle waarschijnlijkheid een stuk sneller bij dat doel. Wat maakt een mens gelukkiger dan zijn doelen bereiken in het leven?

Leren gaat makkelijk als je iets ontzettend leuk of inspirerend vindt

Alles waar je blij van wordt en wat je leuk vindt, valt een stuk makkelijker te leren dan wanneer iets een verplichting is en niet jouw eigen vrijwillige keuze is. Focus daarom zoveel mogelijk van je tijd op alles waar jij meer over wilt leren en bedenk wat je doelen zijn en welke manier van leren van de drie het best bij je past. Misschien maakt het je niet uit hoe je leert of is het juist een combinatie van de drie die het best beklijft.

Wanneer leren niet lijkt te lukken

Dat je door te leren onbegrensde mogelijkheden kunt benutten en met een onuitputtelijk potentieel in jezelf in contact kan komen, wil nog niet zeggen dat leren iedereen lukt. Er zijn genoeg mensen gedemotiveerd geraakt om te leren. Sommigen zijn van school gegaan al vroeg in hun jeugd en meteen gaan werken. Hun ouders hielden er bijvoorbeeld een andere mening op na - werken boven leren. Drop-outs vinden leren saai, nutteloos of het 'lukt' gewoon niet.

Wat echter vaak het geval is, is dat deze personen zich niet helemaal beseffen dat ze niet zozeer iets tegen leren hebben - omdat dat ze ook wel degelijk op hun werk (praktisch) leren - maar dat de manier waarop ze in de tijd dat ze op school (of ander instituut) zaten en moesten leren, niet hun manier van leren was. Zij hebben leren geassocieerd met steevast met hun neus in de boeken moeten zitten, rijtjes opdreunen en nog wat van dit soort methoden. Maar leren omvat veel meer dan dat.

Leren doet Iedereen anders

Vrijwel iedereen leert anders en verwerkt leerstof op een andere manier. Dit heeft een grote invloed op wat we van leren vinden. Om iedereen met zijn neus in de boeken te forceren werkt niet. Vandaar dat regulier onderwijs voor sommigen gewoonweg niet de vruchten afwerpen waar ze op hopen.

Een zeldzame minderheid is bovendien analfabeet, een grotere groep is dyslectisch, weer een ander 'ziet het niet voor zich op papier', kortom we hebben allemaal een eigen stijl nodig wanneer we ergens grip op willen krijgen.

Het is met leren maar net waar je je prettig bij voelt waardoor het wel lukt. Je eigen stijl vinden waar je je het beste bij kunt concentreren is cruciaal. Een eigen manier vinden kan hem zitten in kleine nuances zoals: de één leert graag uit een boek, maar moet altijd muziek aan hebben en helemaal alleen zijn in een ruimte om zich te kunnen concentreren.

Leren zoals dat voor jou werkt
Wanneer je weet welke manier het beste bij jou past zul je sneller en beter leren. Maak daar gebruik van, ongeacht of het je zo aangeleerd wordt. Raak niet ontmoedigd wanneer je bijvoorbeeld een slechte luisteraar bent. Als je weet wat je wél helpt, dan ligt daar de sleutel. Iedereen heeft zijn zo zijn zwakke en sterke kanten. Als je het een ramp vindt om tijdens je opleiding boeken te moeten lezen - al ontkom je er binnen een opleiding vaak niet aan - onthoud dan simpelweg dat opleidingen maar tijdelijk zijn.

Laat je niet ontmoedigen om te leren

Je kunt van een opleiding enorm veel opsteken, maar aan de andere kant kan het ook aanvoelen alsof je de tijd moet uitzingen en kan het een tergend langdurige aangelegenheid worden. Je wordt geacht ook dingen te leren waar je later niks meer mee doet en die geen relevantie (lijken te) hebben in je latere leven. Deze kennis zal wegzakken of vergeten worden. Dit maakt allemaal niet uit. Er is altijd een mogelijkheid om iets nieuws te leren los van een opleiding en juist op eigen initiatief en voorkeur.

Actief leren boven passief leren

Om individuele verschillen in leerstijlen en -voorkeuren beter te begrijpen mag het onderscheid tussen passief en actief leren niet ontbreken. De manier waarop we leren valt grofweg in te delen in twee categorieën: passief en actief. Dit onderscheid is van betekenis, omdat het in belangrijke mate verschil uitmaakt voor hoe goed we in staat zijn om te leren. Of je meer een passieve of een actieve leerling bent, drukt een stempel op of hoe je vooruit komt of niet en of het je leven 'daadwerkelijk verrijkt' omdat je al dan niet iets met de kennis doet.

Passief leren

Passief leren is het verkrijgen van kennis zonder een actieve bijdrage te leveren. Kennis wordt als het ware aangereikt, zonder dat er een toewijding gevraagd wordt. Door te luisteren, te zien of te horen nemen we kennis tot ons waarvoor we letterlijk in onze stoel kunnen blijven zitten.

Actief leren

Actief leren aan de andere kant is een interactieve vorm van leren, waarbij wél inspanning wordt gevraagd. Je doet iets met bepaalde (passieve) kennis om er nog meer over te leren. De 'actie' zit hem in het feit dat je hersenen moeten schakelen tussen meerdere handelingen, waarbij je moet nadenken. Een actieve leerhouding omvat ook luisteren, zien en horen, maar omvat meer. Je krijgt niet enkel input, je verwerkt deze input door er op een naar buiten gerichte manier mee om te gaan.

Een actieve leerhouding zie je terug in discussiemomenten, praten - het beantwoorden en stellen van vragen - maar ook schrijven en het maken van aantekeningen terwijl je luistert of praat. Simultane naar buiten gerichte handelingen dus. Een goed voorbeeld van actief leren kan ook zijn een experiment uitvoeren waarbij iemand je stapsgewijs begeleidt en jij vragen kunt stellen.

Trial and error

'Men leert het meest van zijn fouten' is voor velen een bekend adagium. Door daadwerkelijk iets te doen met kennis leer je het meeste, ook al gaat het fout! Door alleen je hoofd vol te stoppen met kennis maak je geen fouten. Kennis in je hoofd bewaren zonder er uitvoering aan te geven is zogezegd potentiële kennis. Fouten maken is de beste les om vooruit te komen in het leven en niet iets om te schuwen.

Gebruik passief leren vooral als inspiratiebron en basiskennis

Hoe begin je in veel gevallen iets nieuws te leren waarnaar je nieuwsgierig bent? Meestal heb je al iets gehoord of meegekregen over een onderwerp waardoor je er meer over wilt weten. Wat is dan de meest toegankelijke manier om hier meer over te leren? Door passief te leren. Je zoekt bijv. artikelen op het internet of een filmpje op YouTube, waardoor je interesse en kennis groeit en je mogelijkheden ziet om dieper op de stof in te gaan. Meestal begin je niet meteen een workshop te volgen zodra je iets nieuws wilt leren en er geen goed beeld van hebt wat het nu is waar je je in wilt verdiepen én het inzicht ontbreekt of het voor jou juist is om te doen (omwille van je kostbare tijd en geld).

De manier waarop we in aanraking komen met informatie is dus veelal via de passieve weg. We lezen ons in, we luisteren naar informatie en op basis daarvan maken we - al dan niet - de tweede stap. De eerste stap is het opdoen van basiskennis en het ergens 'warm' voor lopen.

Valkuil bij het leren

Een grote valkuil voor velen die willen leren zit hem in het onvoldoende uitvoeren van de tweede stap voor een goede balans. We houden het te vaak bij alleen passief leren en we denken dat we daarmee het beste eruit halen. Het tegendeel is waar. Passief leren is een hele goede opstap, maar om echt in de diepte te leren en iets nieuws in je leven te integreren is actief leren een must.

Over hoe we informatie onthouden wordt gezegd dat:
 • 10% van wat je leest onthoud je
 • 20% van wat je hoort onthoud je
 • 30% van wat je ziet onthoud je

Nu lezen, horen en zien vormen van passief leren zijn, geven deze percentages wel een goed beeld van hoe weinig je dus daadwerkelijk onthoudt wanneer je alleen passief leert (en niet genoeg herhaalt).

Daarentegen blijkt over actief leren dat:
 • 50%-70% van wat we zien en horen tegelijk en schrijven, we onthouden
 • 70%-95% van wat we zeggen, uitvoeren en onderwijzen, we onthouden

Leren kan worden opgedeeld in gradaties:
 • Oppervlakkig leren is lezen en horen
 • Middelmatig leren is zien en horen
 • In de diepte leren is zeggen en schrijven/zeggen en iets uitvoeren

Autodidact

Wie bekend is met de term autodidact, zal begrijpen dat dit samenhangt met actief leren. Iemand die autodidact is, is 'het' voorbeeld van 'in de diepte leren' en excelleren door te doen. Autodidactiek is een vorm van leren waarbij een individu zichzelf iets aanleert, weliswaar specialistisch en onderscheidend van de rest, zonder hierin begeleidt te worden door een instituut of persoon.

Sommige mensen zijn van nature meer autodidactisch aangelegd en kunnen zichzelf zeer specialistisch ontwikkelen door middel van zelfstudie. Dit is dan ook wat ze onderscheidt van de rest: ze ontwikkelen zichzelf zeer specialistisch. Bijna iedereen is wel in staat om zich iets eigen te maken door een tijdje wat uit te proberen en er over te leren, maar dit maakt je nog geen autodidact. Een enkeling weet werkelijk te excelleren en prestaties neer te zetten waarvan anderen alleen kunnen dromen, of die daarvoor jarenlang hebben moeten studeren aan een instituut en heel wat praktijkuren hebben moeten maken.

Autodidacten van wereldformaat
Twee wereldberoemde voorbeelden van autodidacten - die onze levens voor goed hebben veranderd - zijn Henry Ford, de uitvinder van de auto en Thomas Edison, veelvuldig bestempeld als de meest succesvolle uitvinder aller tijden en bekend van o.a. het uitwerken van de gloeilamp en het uitvinden van de filmcamera. In totaal Had Edison meer dan tweeduizend uitvindingen op zijn naam. Beiden hadden alleen de lagere school gedaan (Edison kreeg nog een klein beetje thuis onderwijs van zijn moeder) en Ford was dyslectisch.

Beide mannen hebben hun succes te danken gehad aan hun doorzettingsvermogen ondanks de vele tegenslagen en bovenal hun actie in de praktijk. Ze hebben meer geleerd in de praktijk dan dat ze ooit via de lagere school meegekregen hadden. Zo had Edison zich als natuurkundige ontwikkeld (zonder scholing!) en was in staat talloze apparaten in elkaar te zetten en te ontwikkelen, waaronder een fonograaf, de voorloper van de grammofoon en de filmcamera.

Twaalf waardevolle tips om te leren volgens succesvolle mensen

Hoe je voor jezelf ook het prettigst leert, onderstaande tips zijn bewezen succesvol gebleken voor tal van mensen in hun carrière. Wie deze tips uitvoert en er zijn eigen draai aan geeft is in staat veel te bereiken.

Een aantal waardevolle tips zijn opgesomd voor iedereen die beter wil leren. Deze tips zijn voor iedereen: voor zowel de luisteraar, de lezer, de visueel ingestelde en vooral de 'doener'. De tips zijn strategieën verzameld van succesvolle mensen, zoals Tony Robbins, die hun dromen hebben waargemaakt doordat ze wisten hoe ze het beste konden leren.

Deze tips laten zien dat je alles kunt leren wat je wilt (vanuit een intrinsieke motivatie) en het leren kunt optimaliseren door een goede balans te vinden tussen passief en actief leren. Het is erg makkelijk om in passief leren te vervallen en niet over te gaan tot actie door bijvoorbeeld een gebrek aan zelfvertrouwen of angst. Velen hebben namelijk al een heleboel kennis in huis om vooruit te komen, maar doen hier niks mee. Om van die kennis echt de vruchten te plukken zul je ook actief moeten leren. En wat blijkt: dit kan voor velen wel eens veel leuker zijn dan alleen maar 'saai' boeken lezen of moeten luisteren.

De tips gaan niet alleen over hoe je het beste kunt leren, maar ook welke mindset je daarbij enorm kan helpen.

Geef iets terug voor de kennis die je wilt opdoen

Er zijn talloze mogelijkheden, met name online, om gratis te leren door het volgen van een cursus of het downloaden van een e-book, om maar wat te noemen. Die mogelijkheden om te groeien kunnen allemaal heel nuttig zijn en maken het voor heel veel mensen toegankelijk om iets te leren. Niet iedereen heeft een geldboom om scholing en opleiding van te betalen, waardoor gratis kansen om te leren zeer welkom zijn.

Maar wat vooral succesvolle mensen doen is zorgen dat ze een wederdienst verlenen die ze voelen en waar ze zelf hard voor moeten werken. Of het nou het betalen van een flinke som geld is voor een cursus of in ruil hun tijd moeten geven in de vorm van een paar coaching sessies, ze zetten er altijd 'iets' tegenover. Waarom?

De ervaring leert dat de stof die je wilt leren echt beter beklijft wanneer je er in moet investeren. Als je weet dat een twee-daagse training je 1500 euro kost, zul je echt wel zorgen dat je er alles uithaalt en erbij bent met je aandacht. Als iets gratis is, maakt dat allemaal minder uit. Dan is het mooi als je er wat van opsteekt en als je er liever mee stopt zul je minder snel doorzetten om het toch af te ronden.

Doe iets met wat je leert

Hier komt weer dat verschil tussen een actieve en passieve houding naar voren. Zorg dat je toepast wat je leert. Zet in ieder geval stappen er naar toe om het te gaan integreren in je leven. Stuur bijvoorbeeld een e-mail naar iemand die je kan helpen je kennis in werking te zetten, of bel iemand voor een eerste advies. Wanneer je meteen stappen zet ben je veel meer geneigd door te zetten. Heb je bijvoorbeeld van alles geleerd over beleggen voor beginners, maar vind je het nog te spannend om een beleggersrekening te openen, maak dan een afspraak met een adviseur of ga eens praten met die oom die dat ook doet en er succesvol in is.

Op het moment dat je iets nieuws leert zit je in een 'peak state', waardoor je het geleerde makkelijk in actie kan omzetten. Doe je er echter vervolgens weken niks meer mee, dan zakt het weg en is het onwaarschijnlijk dat je nog tot actie over gaat.

Zorg dat je niet meer terug kan

Letterlijk gezegd: 'ga ervoor en ga erdoorheen'. Op deze manier conditioneer je jezelf op een manier waarin je jezelf leert dat iets afmaken belangrijk is. Als je iedere keer zegt: "ik kap ermee" of "dit werkt niet" dan is dat de mindset die je ontwikkelt. Een commitment aangaan met jezelf is dan niks waard en doet afbreuk aan je zelfvertrouwen.

Houd altijd een open-mind

Een van de beste manieren om iets te leren is door niet te doen alsof je het allemaal al weet. Mensen die zich afsluiten en veel te vertellen hebben, leren niks bij. Hoe slim je ook bent - wat een IQ-test ook uitwijst - je kunt nog zoveel weten over een onderwerp, je weet niet alles. Door je voor te houden dat dat wel zo is, zul je net die ene kans missen wanneer jouw leermoment voorbij komt.

Leer alsof je het een ander moet leren

Dit is een hele sterke manier om alles uit het leren te halen. Wanneer je voor ogen houdt dat je het een ander moet leren, dan wil je niet maar de helft weten. Sommigen 'leren alsof hun leven ervan af hangt'.

Zoek een coach of mentor

Dit is misschien wel de allerbelangrijkste van deze serie tips. Veel succesvolle mensen hebben hun succes te danken door de kans te hebben aangegrepen te werken met een coach of mentor. Dit hoeft natuurlijk geen bekende goeroe te zijn - eerder niet dan wel - maar kan ook een bekende van je zijn die simpelweg heel veel specifieke kennis heeft over hetgeen jij wilt leren.

Betrek zo iemand in je proces en probeer een tijd lang - in ruil voor een wederdienst - zoveel mogelijk kennis op te doen van deze persoon. Heb je niet iemand die je kunt benaderen of ligt de mogelijkheid om wel een bekendheid te benaderen buiten je mogelijkheden, dan kun je je natuurlijk ook laten begeleiden door een virtuele coach of mentor.

Bron: Perianjs, PixabayBron: Perianjs, Pixabay
Heb jij bijvoorbeeld een inspirerende blogger of vlogger die je volgt? Is dit iemand die al een heleboel bereikt heeft op het gebied waar jij wilt leren, zie dit dan als een kans om van hem of haar te leren. Vaak kun je zo iemand ook mailen met vragen om advies. Als je de mogelijkheid hebt, kies dan bij voorkeur voor persoonlijk contact waarbij je met je coach of mentor afspreekt. Probeer dus mensen in je leven te verzamelen waar je - afgemeten aan hun resultaten - van kunt leren op het gebied waar jij wilt groeien.

Wees voorzichtig met het aannemen van advies van iemand die meent succesvol te zijn op een specifiek gebied. Laat jij je bijvoorbeeld financieel adviseren door iemand die zelf in de schulden zit? Waarschijnlijk niet.

Lees veel boeken en lees ze meerdere keren

Uit boeken kun je onnoemelijk veel kennis en inspiratie opdoen. Wees niet zuinig met het lezen van boeken - vooral informatieve boeken (met betrekking op wat je wilt leren). De bibliotheek is een walhalla van mogelijkheden om te groeien. Vraag eens een 'life changing' boek cadeau in plaats van het zoveelste geurtje en beloon jezelf af en toe op een boek.

Een boek één keer lezen is daarnaast niet genoeg om echt te begrijpen wat voor een schat aan kennis er in staat. We onthouden immers maar 10% van wat we lezen (herhaling niet meegerekend). Wanneer je een boek hebt gelezen - wat je heeft verrijkt - lees het dan later nog eens keer en een paar jaar daarna nog een keer. Iedere keer als je het boek leest zullen er andere dingen opvallen en verwerk je het geheel op een andere manier. Zeker wanneer er een paar jaar tussen zit en je zelf in een andere levensfase komt, ga je de teksten anders beoordelen. Kortom: blijf de stof herhalen en het zal zich een plek geven in je onderbewuste, daar waar kennis het diepst geïntegreerd zit om het te kunnen toepassen.

Bron: Peggy Marco, PixabayBron: Peggy Marco, Pixabay
Hoe zit dat met je onderbewuste? Mensen die handelen vanuit routine en gewoonte, putten uit hun onderbewuste en handelen in veel gevallen automatisch. Dit zijn gedragingen waar de meesten van ons niet eens meer over na hoeven te denken, zoals tandenpoetsen voor het slapen gaan. Wanneer iets zó belangrijk voor je is en je wil het onderdeel van je dagelijks leven maken, dan wil je dus dat het zich nestelt in je onderbewuste. De sleutel hierbij is veelvuldige herhaling.

Verdiep je in één onderwerp tegelijk

Met de opkomst van het internet sinds de jaren 90 is er een schat aan kennis toegankelijk geworden voor ons, die onze ouders en grootouders niet hadden. Je kunt nagenoeg over werkelijk alles wel wat leren via het internet. Dit kan dan ook een valkuil zijn als je echt in flow bent om te leren. Er komt van alles voorbij aan informatie wat ook relevant lijkt en dat wil je meepakken en daarom lees je veel boeken, luister je naar podcasts en kijk informatieve video's online.

Toch moet je streng kunnen zijn voor jezelf en je focussen op één ding om een informatie overkill te voorkomen. Als je een overdaad aan informatie op je afkrijgt werkt dit verlammend en weerhoudt het je ervan om over te gaan tot actie. Ineens kan je het gevoel bekruipen dat je niet weet wat te doen en wat je moet kiezen door alle opties en afleiding van eveneens interessante materie. Zorg dus voor focus.

Bron: FirmBee, PixabayBron: FirmBee, Pixabay

Vul je inspiratie aan met 'live' actie

Het lezen van boeken, het luisteren van podcasts, het kijken naar video's etc. is een geweldige manier om inspiratie op te doen en je waarden te herzien. Dit deel (vaak passief leren) is dan ook wat mensen ontzettend kan prikkelen en op ideeën kan brengen. Besef je echter dat deze vormen van informeren nooit echt heel diep in gaan op alle aspecten. Ga ermee werken in de praktijk en ga toepassen waar je over hoort, leest en ziet.

Bezoek seminars, trainingen en workshops van je grote voorbeelden en inspirators

In 'real life' krijg je de stof die je wilt leren op een andere manier tot je gepresenteerd dan uit een boek of van een scherm. Wanneer iemand je iets persoonlijk vertelt raak je ondergedompeld in de ervaring. Dit blijft beter hangen en zal zich sneller nestelen in je onderbewuste. Dit proces werkt zeker effectief wanneer de spreker of trainer dit ook nog eens op een enthousiaste, opzwepende en interactieve manier kan overbrengen en jou vooral actief laat deelnemen aan zijn of haar voordracht. Als de seminar, workshop of training de moeite waard was, ga dan vooral nog een keer of zo vaak je wilt. Investeer in jezelf en wees daar nooit zuinig mee.

Repetition is the mother of skill, action in the key to succes - Tony Robbins

Neem zelf verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van wat je wilt leren

Wat wil je uit de materie halen waarover je wilt leren en groeien? Maak aantekeningen van alles wat je leest, hoort, ziet en neem deze regelmatig door. Het liefst één keer per week en anders minstens eens per maand om het echt te laten beklijven en te laten internaliseren.

Raadpleeg tot slot je kortetermijngeheugen vlak na een leersessie

Schrijf na het bezoek aan een seminar, workshop of training zoveel mogelijk en zo goed mogelijk op wat je je kan herinneren (ook al heb je tijdens de sessie al aantekeningen gemaakt). Een goed moment hiervoor is bijvoorbeeld 's avonds in bed. Op die manier reproduceer je niet alleen de stof nog eens, door je kortetermijngeheugen te raadplegen en het op te schrijven wordt de leerstof beter opgeslagen in je onderbewuste.
© 2017 - 2024 Epiphany, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Technisch lezenTechnisch lezenLezen is een meer omvattend begrip dan het ogenschijnlijk lijkt te zijn, want onder lezen kan men bijvoorbeeld technisch…
Hoe piano leren spelen?Hoe piano leren spelen?Piano leren spelen is iets waar veel mensen van dromen, maar hoe moet u daarmee beginnen? In dit artikel wordt het één e…
De leespraatmethode: ondersteuning bij het leren pratenDe leespraatmethode is een methode die begeleiding en ondersteuning geeft aan kinderen met een verstandelijke beperking…

Concentreren tijdens het studerenConcentreren tijdens het studerenConcentratie is erg belangrijk om goed te kunnen studeren. Leren voor je toets, examen of tentamen kan erg moeilijk en s…
Teksten schrijven: de inleiding van een tekstTeksten schrijven: de inleiding van een tekstDe inleiding van een tekst is van groot belang, want een goede inleiding maakt een lezer nieuwsgierig naar het vervolg.…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Peggy Marco, Pixabay
 • https://www.openlearning.com/blog/HowPeopleLearnActiveVsPassiveLearning
 • https://www.labster.com/why-the-future-of-education-is-in-active-learning-not-passive/
 • http://www.facultyfocus.com/articles/teaching-professor-blog/more-evidence-that-active-learning-trumps-lecturing/
 • Afbeelding bron 1: Perianjs, Pixabay
 • Afbeelding bron 2: Peggy Marco, Pixabay
 • Afbeelding bron 3: FirmBee, Pixabay
Epiphany (42 artikelen)
Laatste update: 14-02-2018
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Studievaardigheden
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.