Slagingseisen voortgezet onderwijs vwo

Slagingseisen voortgezet onderwijs vwo Na zes jaar onderwijs moeten de leerlingen van het vwo in het examenjaar nog één laatste test doorstaan, het eindexamen. In mei beginnen elk jaar de eindexamens voor het voortgezet onderwijs vwo. Het laatste jaar op de middelbare school staat in het teken van examenvoorbereidingen, maar toch blijven de examens voor veel leerlingen spannend. Het is namelijk moeilijk te voorspellen wat ze kunnen verwachten tijdens de examens. Het is prettig voor de leerlingen als alle schoolexamens voldoende worden afgerond, zodat er minder druk op de eindexamens ligt. Hoe zit het precies met de slagingseisen voor het voortgezet onderwijs vwo? En hoe kun je cum laude slagen voor het vwo?

Voortgezet onderwijs vwo

Het vwo is een leerweg die in totaal 6 jaar duurt. Van deze 6 jaar zitten de leerlingen de eerste 3 jaar in de onderbouw en maken de leerlingen kennis met verschillende soorten vakken. Welke vakken de leerlingen precies krijgen, verschilt per middelbare school. Vanaf de vierde klas zitten de leerlingen in de bovenbouw en krijgen ze onderwijs in verschillende vakken die horen bij een bepaald profiel. Op het vwo zijn er vier verschillende profielen mogelijk en de leerlingen bepalen zelf welk profiel ze willen gaan volgen.
 • cultuur en maatschappij
 • economie en maatschappij
 • natuur en gezondheid
 • natuur en techniek

Schoolexamens en eindexamens

Vanaf de vierde klas van het vwo moeten de leerlingen schoolexamens afleggen. Vlak voor de eindexamens wordt per vak het eindcijfer vastgesteld. Per vak wordt het gemiddelde uitgerekend van alle schoolexamens en dat noemt men de eindcijfers. Met deze eindcijfers gaan de leerlingen de eindexamens in. De cijfers die de leerlingen halen op hun eindexamens worden samengevoegd met de eindcijfers van de schoolexamens. Het gemiddelde hiervan is het uiteindelijke cijfer dat de leerlingen voor het desbetreffende vak behaald hebben. Alle schoolexamens samen tellen dus even zwaar mee als de eindexamens. Wanneer de leerlingen geen eindexamen afleggen in een bepaald vak dan is het eindcijfer van de schoolexamens het uiteindelijke cijfer dat de leerlingen behaald hebben.

Eisen schoolexamens

De schoolexamens worden door de leraren zelf gemaakt. Hierdoor zullen niet alle vwo-leerlingen exact dezelfde schoolexamens maken. Wel zijn er uiteraard verplichte onderdelen die volgens de overheid getoetst moeten worden en die kunnen de leerlingen terugvinden in een syllabus die per vak gemaakt is door de overheid. In zo’n syllabus staat voor elk vak aangegeven wat er verplicht bij de leerlingen getoetst moet worden. De syllabi zijn terug te vinden op de website examenblad.nl. De leerlingen worden dus wel getoetst op dezelfde onderdelen, maar de daadwerkelijke toetsen zullen anders zijn.

Eisen eindexamens

In de syllabi staat ook exact aangegeven wat de leerlingen moeten beheersen tijdens het eindexamen. Daarnaast zullen alle leerlingen dezelfde eindexamens maken op dezelfde tijd. Vandaar dat het eindexamen het centrale eindexamen wordt genoemd. Er is een streng protocol om de afnames van de eindexamens zo goed en zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. De tafels moeten bijvoorbeeld ver genoeg uit elkaar staan en leerlingen die langer dan een half uur te laat zijn, worden niet meer toegelaten. Ook zijn er inspecteurs die bij verschillende scholen langskomen om te checken of de scholen zich aan het protocol houden.

Wat houdt het combinatiecijfer in?

Het combinatiecijfer bevat een aantal vakken waarin geen eindexamen wordt gedaan. Het combinatiecijfer kan per middelbare school verschillen. Het combinatiecijfer bevat een aantal verplichte onderdelen namelijk het cijfer van het profielwerkstuk, het eindcijfer van het vak ckv en het eindcijfer van maatschappijleer. Elke vwo-leerling moet een profielwerkstuk maken om te laten zien dat ze het gekozen profiel op het juiste niveau beheersen. Naast de verplichte onderdelen kan het combinatiecijfer ook nog het eindcijfer van het vak levensbeschouwelijke vorming, godsdienst, algemene natuurwetenschappen of literatuur bevatten.

Extra vak

Op het vwo kunnen leerlingen examen doen in een extra vak. Mocht het extra vak er uiteindelijk voor zorgen dat ze niet slagen, kan het extra vak worden verwaarloosd. Wanneer de leerlingen zonder het extra vak wel aan alle slagingseisen voldoen, zijn ze namelijk alsnog geslaagd. Uiteraard zal het extra vak dan niet op de cijferlijst van hun diploma komen te staan.

Slagingseisen voortgezet onderwijs vwo

Er zijn 5 eisen waar een vwo-leerling aan moet voldoen om te slagen.

Eis 1

Het gemiddelde van alle eindexamens moet een 5.5 of hoger zijn. Deze eis zorgt ervoor dat het voor alle leerlingen van belang is om een goed resultaat te halen op de eindexamens, ongeacht de hoogte van de cijfers van de schoolexamens.

Eis 2

De leerlingen mogen maximaal 1 keer een 5 als eindcijfer hebben binnen de kernvakken. De kernvakken op het voortgezet onderwijs vwo zijn Nederlands, wiskunde en Engels. Deze eis wordt ook wel de kernvakkeneis genoemd.

Eis 3

Voor deze eis telt het combinatiecijfer mee en het cijfer van de rekentoets telt niet mee. De leerlingen zijn geslaagd als ze voldoen aan één van de volgende opties.
 • alle eindcijfers van de leerling zijn een 6 of hoger
 • de leerling heeft 1 keer een 5 als eindcijfer en de rest van de eindcijfers zijn een 6 of hoger
 • de leerling heeft 1 keer een 4 als eindcijfer en de rest van de eindcijfers zijn een 6.0 of hoger
 • de leerling heeft 2 keer een 5 als eindcijfer, de rest van de eindcijfers zijn een 6 of hoger en het gemiddelde van alle eindcijfers is minstens een 6.0
 • de leerling heeft 1 keer een 5 en 1 keer een 4, de rest van de cijfers zijn een 6 of hoger en het gemiddelde van alle eindcijfers is minstens een 6.0
 • geen enkel eindcijfer is lager dan een 4

Eis 4

De leerlingen moeten de vakken ckv en lichamelijke opvoeding met een ‘voldoende’ of ‘goed’ hebben afgesloten. Het vak ckv kan al in het vijfde leerjaar afgesloten worden, want daar hoeven de leerlingen geen examen in te doen. Uiteraard hoeven de leerlingen ook geen examen te doen in het vak lichamelijke opvoeding.

Eis 5

De leerlingen moeten de rekentoets hebben afgelegd, maar het behaalde cijfer doet er niet toe. Het is dus alleen van belang dat er een cijfer staat en het maakt niet uit of dit een voldoende of onvoldoende is.

Slagingseisen cum laude slagen voortgezet onderwijs vwo

Om cum laude te slagen voor het voorgezet onderwijs vwo zijn in totaal nog 3 extra eisen. Het cijfer van de rekentoets doet er bij alle 3 de extra eisen niet toe.

Eis 1

De eindcijfers van de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, de vakken in het profieldeel, het combinatiecijfer en het vak met het hoogste eindcijfer in het vrije deel moeten gemiddeld een 8.0 of hoger zijn.

Eis 2

Er mogen geen eindcijfers lager zijn dan een 7.

Eis 3

Er mogen geen vakken afgesloten worden met een beoordeling die lager is dan ‘voldoende’.

Herexamen

Alle vwo-leerlingen hebben het recht op 1 herexamen. Het herexamen wordt meestal ongeveer een week na de uitslag van het eerste tijdvak afgenomen. Wanneer de leerlingen die een herexamen doen door het nieuwe cijfer wel aan alle eisen voldoen, zijn ze alsnog geslaagd en krijgen deze leerlingen alsnog een vwo-diploma.

Latijn of Grieks is voor gymnasiumleerlingen geen extra vak. Het is niet mogelijk om alsnog voor het atheneum te slagen, door Latijn of Grieks te verwaarlozen na de de afname van de eindexamens.

Conclusie

De slagingseisen zijn erg duidelijk en absoluut niet te betwisten. Het is voor de leerlingen prettig om het examen in te gaan met goede schoolexamen cijfers. Hoewel er strenge eisen zijn is het niet noodzakelijk om alle examens met een voldoende af te ronden om te slagen. Om cum laude te slagen gelden er nog extra eisen. Wanneer er leerlingen cum laude slagen, krijgen deze leerlingen hier uiteraard een aantekening van op hun diploma. Wanneer bepaalde leerlingen in het eerste tijdvak niet geslaagd zijn, hebben al deze leerlingen het recht op 1 herexamen en wanneer ze het herexamen goed genoeg afleggen en na het herexamen wel aan alle eisen voldoen, zijn ze alsnog geslaagd.
© 2019 - 2024 Dnique, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
1e tijdvak examens 2021: rooster en uitslag vwo, havo & vmbo1e tijdvak examens 2021: rooster en uitslag vwo, havo & vmboTussen maandag 17 mei 2021 en dinsdag 1 juni 2021 vinden de reguliere centrale examens van het vwo, havo en vmbo plaats.…
Wat betekent cum laude, magna cum laude & summa cum laude?Wat betekent cum laude, magna cum laude & summa cum laude?Cum laude, magna cum laude en summa cum laude zijn aanduidingen die worden gebruikt wanneer leerlingen of studenten met…
Wat is cum laude en wanneer slaag je cum laude?Wat is cum laude en wanneer slaag je cum laude?Wie 'cum laude' afstudeert heeft het goed gedaan. Cum laude is Latijn voor 'met lof'. Sinds 2016 is dat een officieel pr…
De winkansen van de StaatsloterijDe winkansen van de StaatsloterijDoor mee te spelen met de Staatsloterij of andere loterijen, maakt u kans om grote geldbedragen te winnen. Deze kans is…

10 vragen voor een goed onderzoek tijdens je afstudeerstage10 vragen voor een goed onderzoek tijdens je afstudeerstageDe een kijkt jaren uit naar het moment dat het grote afstuderen gaat beginnen, terwijl de ander al nerveus wordt bij het…
Selectie numerus fixus-opleidingen collegejaar 2017-2018Selectie numerus fixus-opleidingen collegejaar 2017-2018Voor het collegejaar van 2017-2018 en de jaren die daarop volgen wordt er niet meer geloot voor numerus fixus-opleidinge…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Kmicican, Pixabay
 • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/vwo/eindexameneisen-vwo
 • https://www.examenblad.nl/onderwerp/combinatiecijfer-havo-vwo/2019
Dnique (20 artikelen)
Gepubliceerd: 19-07-2019
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Examen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.