Tien tips voor leerkrachten en school tegen pesten

Kinderen kunnen leren dat conflicten bij het leven horen maar ze kunnen ook leren dat het niet logisch is om na een onopgelost conflict te gaan pesten. Toch komt dat vaak voor. Maar er zijn ook andere oorzaken van pesten op school en het is een taak van de school om daar alert op te zijn en goed op te reageren. Hieronder volgen tien tips voor leerkrachten en de school om het pesten goed aan te pakken en liefst te voorkomen.

Tip 1: Neem pestmelding serieus

Neem als leerkracht en school meldingen van pesten serieus. Hoe sneller een pestprobleem wordt aangepakt hoe beter de mogelijkheden om het op te lossen.

Tip 2: Zorg voor protocol

Een school die pestgedrag goed wil aanpakken en liefst voorkomen zorgt voor een speciaal protocol. Iedereen moet ook op de hoogte zijn van dit protocol zodat het meteen uitgevoerd kan worden zodra daar noodzaak toe bestaat. Het protocol moet ook regelmatig worden bijgesteld naar de nieuwste situatie, met name ook ten aanzien van digitaal pesten.

Tip 3: Verantwoordelijke persoon

Stel als school iemand aan die verantwoordelijk is voor de coördinatie. Mocht er iemand zijn die reeds ervaring heeft in het oplossen van pestproblemen dan is dat uiteraard de aangewezen persoon.

Tip 4: Stevig ingrijpen

Grijp meteen stevig in bij het constateren van pestgedrag zodat duidelijk is dat dit niet wordt geaccepteerd. Spreek daarbij de kinderen direct aan op pestgedrag en gedrag van meelopen en aanmoedigen.

Tip 5: Overleg met kind en ouders

Overleg met het kind en de ouders over een mogelijk stappenplan om het pesten aan te pakken. Pas hier de juiste manier toe omdat een gepest kind met een rampscenario in gedachte vreest dat het pesten alleen maar erger zal worden.

Tip 6: Stappenplan en elementen

Bij de aanpak, bijvoorbeeld door middel van een stappenplan, moet rekening gehouden worden met:
  • Pesten is dikwijls een groepsprobleem.
  • Pesten kan ontstaan zijn door een conflict.
  • Heeft de pester een niet-weerbaar slachtoffer uitgekozen?
  • Neem het voordeel dat de pester aan de pesterijen (plezier, kick) heeft weg.
  • Zorg voor een goede groepssfeer.

Tip 7: Situatie in kaart brengen

Observeer zoveel mogelijk om de pestsituatie in kaart te kunnen brengen. Vraag bij anderen na wat ze gezien of gehoord hebben. Bespreek dit gezamenlijk. Voor een goede observatie is ook een goed zicht op de gangen en het schoolplein nodig zowel bij binnenkomst, pauzes en als de school uit gaat.

Tip 8: Beleving van kinderen

Ga na hoe kinderen uit de groep tegen de pestsituatie aankijken. Benader hen daar ook individueel over. Bespreek de uitkomsten van dat onderzoekje waardoor meer begrip voor elkaar kan ontstaan wat de basis is van een goede sfeer in de klas die op zich weer basis is voor een klas zonder pesters.

Tip 9: Regels en verantwoordelijkheid

Maak goede afspraken met de kinderen over de bestaande regels en het uitvoeren daarvan en bespreek het nut van die regels zodat iedereen daar een verantwoordelijkheid in kent.

Tip 10: Gelijkwaardigheid

Bespreek met de kinderen dat iedereen weliswaar anders is maar tevens gelijkwaardig. Verschillen in een groep moeten worden gerespecteerd en maken de groep interessant.

Thuis voelen op school

Met schoolregels en een eventueel pestprotocol moet het pesten op te lossen zijn en in de toekomst voorkomen kunnen worden. Veel kinderen zullen dankbaar zijn en zich thuis voelen op een school waar niet gepest wordt. Tenslotte wordt op school een groot deel van de jeugdtijd doorgebracht.
© 2014 - 2024 Rickandie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Week Tegen Pesten - voor een veilige omgeving op schoolWeek Tegen Pesten - voor een veilige omgeving op schoolGepest wordt er helaas door het hele jaar heen. Elke dag is er wel iemand het pispaaltje. In de klas, op het schoolplein…
Pesten op schoolPesten op schoolPesten komt vooral voor bij kinderen tussen de 9 en 16 jaar. Pesten is een vorm van agressie, waarbij je herhaaldelijk o…
Pestgedrag door ouderen in verzorgingshuizenEen op de vijf ouderen in verzorgingshuizen wordt gepest. Hoe ouder hoe wijzer is dus niet altijd van toepassing. Oudere…
Pesten in het basisonderwijsPesten is wat anders dan plagen. Pesten gebeurt structureel. Het pesten kan verschillende vormen aannemen: van schelden,…

Filosofie studeren?Filosofie studeren?Zit je erover te denken om filosofie te gaan studeren? Vind je Plato en Socrates interessant, of Kant en Hume? Misschien…
Hoe kan je je intelligentie verhogen?Er wordt op school veel van je verwacht als leerling. Je zal in de jaren dat je naar school gaat veel nieuwe dingen lere…
Bronnen en referenties
  • Posicom.nl
Rickandie (1.164 artikelen)
Laatste update: 18-03-2016
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.