Het juist gebruik van interpunctie in het Engels

Het juist gebruik van interpunctie in het Engels Het gebruik van leestekens, ook wel interpunctie genoemd, is in het Engels anders dan in het Nederlands. Interpunctie is nodig om aan te geven dat er in een geschreven tekst een pauze ingelast moet worden, er iets benadrukt moet worden of om het einde van een zin aan te geven. Er zijn talloze manieren om een tekst op deze manier beter leesbaar en begrijpelijker te maken. Onjuist gebruik van interpunctie doet afbreuk aan een tekst en kan er zelfs voor zorgen dat die anders wordt begrepen dan de bedoeling was.

Het nut van interpunctie

In elke taal bestaan leestekens die een geschreven tekst moeten verduidelijken. Het weglaten of verkeerd gebruiken van leestekens kan verwarring scheppen of informatie anders overbrengen dan de bedoeling was. Een voorbeeld is de volgende zin: "De titel van het boek is knap bedacht." Hiermee wordt bedoeld dat degene die de titel van een bepaald boek heeft bedacht een knap staaltje werk heeft geleverd. Is 'Knap bedacht' echter de titel van een boek, dan moet dat tot uitdrukking worden gebracht met leestekens: "De titel van het boek is 'Knap bedacht'". In dit artikel wordt ingegaan op het gebruik van leestekens in de Engelse taal (Verenigd Koninkrijk).

De punt: de full stop

Een punt wordt gebruikt om het einde van een zin aan te geven, in afkortingen met meerdere letters (bijvoorbeeld approx. voor approximately) en in afkortingen die uit enkele letters bestaan (bijvoorbeeld B.C. voor Before Christ). Het is niet de gewoonte een full stop te gebruiken als er sprake is van een samengetrokken woord en dat woord dezelfde eindletter heeft als het hele woord (bijvoorbeeld mister wordt afgekort als Mr zonder punt). Ook in acroniemen (afkortingen die worden uitgesproken als een woord) worden geen full stops gebruikt (bijvoorbeeld NATO of UNESCO). Ook in valuta worden geen punten gebruikt (€ of USD voor United States Dollar). In het Engels wordt in getallen een punt gebruikt waar het Nederlands een komma gebruikt en andersom.

De komma: comma

Komma's worden gebruikt om zinnen, zinsdelen en woorden te scheiden. De volgende gevallen kunnen zich voordoen:
 • Hoofdzinnen worden verbonden door een nevenschikkend voegwoord (and, for, or, but). Voorbeeld: I wanted to leave, but I didn't like to leave the kid alone.
 • Opsommingen van woorden, zinsdelen of zinnen. Voorbeeld: He is a bad, jealous, strange person.
 • Het gebruik van bijwoorden die betrekking hebben op de hele zin. Voorbeeld: Unfortunately, he arrived too late.
 • Een bijwoordelijke bijzin die voor de hoofdzin komt. Voorbeeld: When you see Anne, please ask her to call me.
 • Een lange frase die vooraan staat in een zin. Voorbeeld: Badly hurt and bleeding profusely, he still managed to call emergency.
 • Gebruik van een komma voor en na een bijstelling. Voorbeeld: Claire, my best friend, is an actress.
 • Iemand wordt aangesproken. Voorbeeld: Can I help you, sir?
 • Tussenwerpingen. Voorbeeld: Ah, now we are talking business.
 • Een aanhaling. Voorbeeld: "I'll have some coffee," Peter said.
 • In het geval van zogenaamde question tags. Voorbeeld: It's hot, isn't it?
 • Het gebruik van yes of no. Voorbeeld: yes, it's alright.

De puntkomma: semi-colon

De semi-colon verbindt hoofdzinnen met elkaar in de gevallen waarin ze niet met een voegwoord worden verbonden. Meestal is de tweede zin een verdere uitwerking van de eerste. Voorbeeld: Some people like coffee in the morning; others don't.

De dubbele punt: colon

Ook bij de colon is de tweede zin een nadere uitwerking van de eerste. Hier kan men dus een keuze maken. Voorbeeld: The requirements for the job are: diligence, tact and discretion.

Als er sprake is van 'the following' of 'as follows' moet er gebruik gemaakt worden van een colon.

De apostrof: apostrophe

Dit leesteken geeft aan dat een of meerdere letters zijn weggelaten. Voorbeelden: o'clock, isn't, he'd, it's.

Een ander gebruik van de apostrof vindt plaats bij gebruik van de tweede naamval. Voorbeeld: Susan's car, a girls' toy.

Aanhalingstekens: quotation marks

Er zijn twee soorten aanhalingstekens: enkele en dubbele. Voor beide geldt dat "aanhalingstekens openen" in het Engels boven de regel staan en omgekeerd zijn. Voor de combinatie van enkele en dubbele aanhalingstekens zijn er twee toepassingen. In de eerste plaats kan het gaan om iets wat gezegd is. Dat staat tussen enkele aanhalingstekens. Als in deze aanhaling nog een andere aanhaling staat, komt deze tweede aanhaling tussen dubbele aanhalingstekens. Voorbeeld: The man said, "I heard him say, 'Let's call it a day, shall we' and then I heard a thump."

Aanhalingstekens worden ook gebruikt voor woorden of zinnen die van anderen zijn geleend of voor woorden die op een speciale manier worden gebruikt. Voorbeeld: She called herself "the queen of disco";

Ook voor titels van korte gedichten, korte verhalen, artikelen, hoofdstukken, liedjes en radio- en tv-programma's worden aanhalingstekens gebruikt. Voorbeelden: "Gardeners World" en "Pretty Woman".

Cursief: italicization

Titels van boeken, films, toneelstukken en dergelijke kunnen tussen aanhalingstekens gezet worden. Het gebruik van veel aanhalingstekens geeft echter een onrustig beeld in een tekst. Daarom wordt ook vaak italicization gebruikt. Voorbeeld: I read it in The Huffington Post.

Ook als er verwezen wordt naar woorden, letters of cijfers wordt italicization gebruikt. Voorbeeld: The word collaboration is often misspelled.

Woorden of zinnen uit een vreemde taal worden ook vaak schuin gedrukt. Voorbeeld: He has a certain je ne sais quoi.

Hoofdletters: capital letters

Het gebruik van hoofdletters is in hoofdlijnen gelijk aan dat in het Nederlands. Er zijn een aantal toepassingen in het Engels die we in Nederland niet kennen.
 • De eerste persoon enkelvoud wordt met een hoofdletter geschreven: I
 • De namen van de dagen van de week worden met een hoofdletter geschreven: Monday, Tuesday, etc.
 • De namen van de maanden worden met een hoofdletter geschreven: January, February, etc.
 • In krantenkoppen, titels van boeken en dergelijke beginnen alle woorden met een hoofdletter, behalve voegwoorden, voorzetsels en lidwoorden: The Fault in Our Stars.
 • Elke regel van een gedicht begint met een hoofdletter.

Overige leestekens

Voor de overige leestekens waaronder vraagtekens en uitroeptekens geldt dat het gebruik hetzelfde is als in het Nederlands.
© 2015 - 2024 Catrien, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Interpunctie, het gebruik van leestekensInterpunctie is het gebruik van leestekens in een tekst. Hieronder verstaan we o.a. komma’s, punten en aanhalingstekens.…
Nederlandse grammatica, interpunctieWanneer plaats je een komma? En een dubbele punt? Maak je gebruik van een komma, punt of toch van de puntkomma? Vragen w…
De interpunctie in Matteüs 24:4-5: Wat zeggen de verleiders?In Zijn rede over de laatste dingen (de titel die de NBG 1951 geeft aan Matteüs 24) waarschuwt Jezus voor de komst van v…
Tips voor het schrijven van een kwalitatief goed artikelFouten maken is menselijk, maar als schrijver maak je ze liever niet. Een checklist om de meest voorkomende fouten te we…

Studeren met MOOC's: gratis online cursussen en vakkenStuderen met MOOC's: gratis online cursussen en vakkenVoor wie niet genoeg kan krijgen van studeren, zijn Massive Open Online Courses een welkome toegevoegde waarde binnen he…
Het Finse onderwijssysteemHet Finse onderwijssysteem levert al jaren het beste resultaat van Europa. Het onderwijs in Finland behoort zelfs tot de…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Nerivill, Pixabay
 • Website: http://www.nubeterengels.nl/website/index.php?pag=134
Catrien (108 artikelen)
Laatste update: 06-06-2019
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Buitenlands
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.