Zakelijke brieven in het Nederlands

Zakelijke brieven in het Nederlands Een brief schrijven, zakelijk nog wel. Hoe begin je? Wat schrijf je? Wat zijn de richtlijnen? Het schrijven van een zakelijke brief of e-mail is soms vooral zoeken naar zinnen die precies maar ook zakelijk kunnen verwoorden wat je wilt zeggen. Ter inspiratie wat tips en natuurlijk vooral een heleboel voorbeelden.

Lay-out

Afzender en adressering

Een brief begint linksbovenaan met de afzender. Voor je eigen naam zet je geen ‘Dhr’ of ‘De heer’. Vrouwen doen dit juist weer wel. Dit of ze gebruiken hun voornaam. Verder schrijf je op een volgende regel het adres. Daaronder de postcode en stad. Hierbij is het gebruikelijk om tussen de postcode en de woonplaats een extra spatie te plaatsen. Vaak wordt de plaatsnaam ook in hoofdletters geschreven. Hetzelfde geldt voor de adressering. Ook kun je bij zowel de afzender als de adressering telefoonnummers, faxnummers of e-mailadressen noemen. Bij de adressering (drie witregels onder de afzender) schrijf je zo volledig mogelijk de naam van de geadresseerde. Denk hierbij aan het geslacht (de heer, mevrouw), initialen en eventuele academische titels.

Tip!
Voorvoegsels van achternamen, zoals ‘van’, ‘de’ etc, schrijf je alleen met een hoofdletter als er geen initialen, voornamen of andere familienamen voor staan. In België is dit anders. Hier gebruikt men juist wel hoofdletters.

Datum, onderwerp of kenmerk

De datum schrijf je als volgt:

1 januari 2016

De dag schrijf je dus als cijfer, de maand voluit in letters en ook het jaar weer in cijfers.

Ook kun je voordat je met de aanhef begint nog een witregel toevoegen. Dit bijvoorbeeld om het onderwerp aan te duiden of het kenmerk te noemen.

Onderwerp: Levering 30 exemplaren ‘Harry Potter’
Betreft: Open sollicitatie
Kenmerk: 201103


Je ziet dat de zin met een hoofdletter begint, maar eindigt zonder punt.

Aanhef

Dan kom je aan bij de aanhef, de persoon of personen die je wilt aanschrijven.
Is de geadresseerde niet bekend, dan begin je zo:

Geachte heer, mevrouw,
Of
Geachte heer/mevrouw,

Ken je de persoon naar wie je schrijft wel, dan noem je die persoon bij naam:

Geachte mevrouw De Jong

Gaat het om een groep personen, adresseer je de hele groep:

Geachte collega’s,
Geacht bestuur


Inhoud met voorbeeldzinnen

Een begin, inleiding, vragen & verzoeken

 • Graag zouden wij van u informatie ontvangen over ….
 • Naar aanleiding van ons telefoongesprek van afgelopen donderdag wil ik u vragen..
 • Wij ontvangen graag een prijslijst en een productomschrijving van ………
 • Graag ontvangen wij een offerte voor het inlijsten van drie schilderijen.
 • Graag maken wij u erop attent dat onze assortiment Belgische chocolade is uitgebreid.
 • Onlangs heeft u onze winkel aan de Breestraat bezocht. Naar aanleiding hiervan ....
 • Op 13 september 2015 vindt de workshop 'Fotografie' plaats in het Bungehuis. Graag nodigen wij u uit...
 • Met veel plezier presenteren wij u onze nieuwe brochure voor studiejaar 2016/2017. In deze brochure vindt u…
 • In verband met de problematiek rondom de nieuw aan te leggen rotonde, schrijf ik u deze brief.
 • Op uw website las ik over een vernieuwd software pakket. Hierbij verzoek ik u mij de tarieven toe te zenden van dit pakket.
 • Via deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de invoering van de vernieuwde gedragscode.
 • Naar aanleiding van ons telefoongesprek van afgelopen maandag wil ik u graag een aantal nadere vragen stellen.

Antwoord, verwijzing naar een eerdere brief, vraag, telefoongesprek, etc.

 • In uw brief van 14 juni jl. verzocht u ons uw adresgegevens te wijzigen in ons bestand. Graag geef ik u hierbij aan dat uw contactgegevens zijn aangepast.
 • Hartelijk dank voor uw brief van 5 augustus 2015 waarin u ons vraagt naar de mogelijkheden om op 20 september aanstaande
 • 500 verschillende cupcakes uit ons assortiment te leveren.
 • Op 24 mei 2015 schreef u ons met de vraag om levering van 30 bossen rode rozen. Ik kan u melden dat..
 • Wij hebben uw verzoek van 13 januari 2016 tot beëindiging van uw abonnement in goede orde ontvangen.
 • Op 17 juli jl. heeft u ons per e-mail gevraagd of zaalarrangement A beschikbaar is voor 20 en 21 januari 2017. Helaas moet ik u melden dat alle zaalarrangementen voor die data bezet zijn.
 • Graag bevestig ik hieronder wat wij gisteren telefonisch hebben afgesproken over de levering van de vier printers: ...
 • In antwoord op uw brief van 28 augustus 2015 bericht ik u dat onze accountmanager, de heer Kerel, vanaf heden uw vaste contactpersoon zal zijn. Hij neemt zo spoedig mogelijk uw opdracht van 24 augustus in behandeling.
 • Zoals verzocht zenden wij u hierbij het proefmonster van de haarproductlijn ‘Hair’.
 • Onder verwijzing van uw brief van 7 september jl. kan ik u hierbij aangeven dat ...
 • Tijdens ons telefonisch gesprek van 16 maart jl. gaf u aan dat de levering van de ijsmachines, type xxxcold, vertraging heeft opgelopen. Graag wil ik hierbij informeren naar een verwachte tijdsduur van levering van voornoemde ijsmachines,
 • Hierbij bevestig ik uw afspraak met de heer Van Veen. Deze afspraak zal plaatsvinden op 20 oktober aanstaande om 12 uur op het hoofdkantoor..
 • In vervolg van onze brief kan ik u melden dat de reparatie van uw antieke klok is gelukt.
 • Bijgaand stuur ik u de offerte voor het plaatsen van de kozijnen zoals besproken en overeengekomen op 24 mei jl.
 • De heer Brandts vroeg mij op korte termijn met u een afspraak in te plannen met betrekking tot het renovatieproject.
 • De brochure die ik u bijgaand toestuur bevat de informatie waarnaar u in uw brief van 1 april jl. vroeg.
 • Hierbij ontvangt u de prijslijst, zoals verzocht in uw e-mail van 14 februari jl.

Klachten, problemen, slecht nieuws en excuses

Bron: Andrewlloydgordon, PixabayBron: Andrewlloydgordon, Pixabay
 • De afspraak was dat wij voor 21 augustus een voorstel zouden ontvangen. Omdat deze termijn inmiddels verstreken is, verzoeken wij ..
 • Sinds 2010 maken wij tot onze volle tevredenheid gebruik van uw diensten. Helaas hebben wij sinds de laatste software update minder positieve reacties.
 • Hoewel wij de blauwe orchidee ontvangen hebben, wil ik u echter aangeven dat de levering niet aan onze eisen voldeed.
 • Wij zijn het niet eens met de strekking van uw brief van 6 februari 2015.
 • Uit onze administratie is gebleken dat u bovenvermelde factuur nog niet heeft voldaan. Wij verzoeken u hierom dan ook voor het einde van de maand de factuur te voldoen.
 • Tot onze verbazing vernamen wij dat..
 • Tot onze spijt moet ik u meedelen dat de speciale herziene druk van Harry Potter is uitverkocht.
 • Helaas moeten wij u berichten dat de workshop ‘Schrijven’ op 23 november 2015 niet doorgaat.
 • Wij betreuren het ten zeerste dat u hinder heeft ondervonden van onze werkzaamheden.
 • U geeft aan dat u van onze afdeling Voorlichting tot driemaal toe een verschillend antwoord heeft gekregen op uw vraag. Ik kan mij uw ergernis daarover voorstellen; het is belangrijk om over de juiste informatie te beschikken. Navraag bij de afdeling Voorlichting leert dat.. Vanzelfsprekend heb ik ervoor gezorgd dat.. Ik bied u mijn excuses aan voor de vergissing die onze medewerkers hebben gemaakt.

De afsluiting van de brief

Nog meer excuses en andere zinnen ter afsluiting

 • Wij bieden u hiervoor onze verontschuldigingen aan.
 • Onze excuses voor het ongemak dat u hierdoor heeft ondervonden.
 • Onze excuses voor het ontstane ongemak. Wij verzekeren u dat wij maatregelen hebben genomen om herhaling te voorkomen.
 • Wij hopen dat u begrip heeft voor de ontstane situatie.
 • Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.
 • Wij vertrouwen op uw begrip voor ons standpunt.
 • Wij danken u bij voorbaat voor uw hulp in deze situatie.
 • Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.
 • Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met ons voorstel.
 • Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk te berichten over de uitslag van de gemaakte tentamens.
 • Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.
 • Graag ontvangen wij de onderzoeksresultaten vóór 13 oktober aanstaande.
 • Wilt u ons uw reactie voor 9 december 2015 laten weten?
 • Wilt u mij uiterlijk binnen drie weken laten weten of u akkoord gaat met ons voorstel.

Vervolg afsluitende zinnen

Naast de afsluitingszinnen hierboven genoemd, zijn er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden:
 • Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.
 • Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp/ medewerking/ reactie/ moeite.
 • Wij stellen uw medewerking/ hulp zeer op prijs
 • Wij hopen u ook in de toekomst weer van dienst te kunnen zijn.
 • Samenvattend, ..
 • Graag ontvangen wij het formulier ingevuld en getekend retour voor 14 oktober 2015.
 • Wilt u uw reactie voor 30 november 2016 laten weten?
 • Wilt u mij uiterlijk 30 december 2015 schriftelijk informeren of u met ons voorstel akkoord gaat?
 • Als u nog vragen hebt of meer informatie wilt, belt u ons dan. De medewerkers van onze klantenservice zijn u graag van dienst.
 • Hebt u nog vragen? Belt u ons dat gerust. Vraagt u dan naar mevrouw Jakking. Zij kan u informeren over ...
 • Voor een nadere toelichting op deze afwijzing kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw Jackson, onze bedrijfsjuriste.
 • Tot slot wil ik u graag bedanken voor uw opmerkingen. Uw reactie is aanleiding geweest om onze leveringsmogelijkheden uit te breiden.
 • Ik hoop dat u zich in bovenstaand voorstel herkent. Uiteraard ben ik graag bereid het voorstel nader toe te lichten. U kunt mij hiervoor telefonisch bereiken via..
 • Wij hopen u op 12 januari 2016 te mogen begroeten in onze nieuwe winkel. Wilt u bijgevoegde kaart gebruiken om aan te geven of u komt?
 • Mocht de zending gebreken vertonen, wilt u dat dan binnen zeven dagen aan ons doorgeven?
 • Zonder tegenbericht gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met ons voorstel.
 • Wij hopen dat u begrip heeft voor de situatie.

Bron: Edar, PixabayBron: Edar, Pixabay

De ondertekening

Bijna bij het einde van de brief is er nog de ondertekening. Dit kan ‘Met vriendelijke groet’ of ‘Hoogachtend’.
Voorbeeld:
Met vriendelijke groet,

handtekening

Naam
Functietitel (of afdeling)

Lees verder

© 2011 - 2024 Caltha, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aanhef en afsluiting Nederlandse briefAanhef en afsluiting van een Nederlandse brief voor zowel een zakelijke / formele brief als voor een persoonlijke / info…
Zakelijke e-mail schrijven - voorbeeldenZakelijke e-mail schrijven - voorbeeldenHoe schrijft u een goede zakelijke of formele e-mail? Hier advies en voorbeelden van correcte zakelijke e-mails volgens…
Engelse e-mail voorbeeld - Zakelijk of PersoonlijkEngelse e-mail voorbeeld - Zakelijk of PersoonlijkHoe schrijf je een goede Engelse zakelijke e-mail? En hoe een persoonlijke of informele email? Hier advies bij het opste…
Zakelijke brief Nederlands - voorbeeldZakelijke brief Nederlands - voorbeeldEen goede zakelijke of formele brief schrijven in het Nederlands. Wat is een zakelijke brief en hoe stel je er een op? A…

Lezen op de basisschoolDe belangrijkste vakken op de basisschool zijn rekenen en lezen. Het leesonderwijs op de basisschool zit echter nogal in…
Werkwoordstijden FransWerkwoordstijden FransHet Frans kent meer werkwoordstijden dan het Nederlands. De belangrijkste werkwoordstijden worden in dit artikel besprok…
Bronnen en referenties
Caltha (71 artikelen)
Laatste update: 10-10-2019
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.