Het belang van voor- en vroegschoolse educatie

Het belang van voor- en vroegschoolse educatie In situaties waar kinderen een verhoogd risico op een taalachterstand lopen, kunnen programma's voor voor- en vroegschoolse educatie worden ingezet. Dit zijn onderwijsprogramma's voor jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 6. Ze kunnen gebruikt worden op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en kleuterscholen. Deze programma's blijken enorme positieve effecten te hebben op de taalontwikkeling van kinderen. In dit artikel wordt het belang ervan geschetst.

Jonge leeftijd

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de educatie op jonge leeftijd van grote invloed is op de schoolloopbaan. Stimulatie van de cognitieve, talige en sociaal-emotionele ontwikkeling is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het kind. Het blijkt dat een achterstand op latere leeftijd veel moeilijker in te halen is. Hoe eerder begonnen wordt met de interventie, hoe meer effect deze heeft. Voor- en vroegschoolse programma’s zijn dus van groot belang.

Kwalitatief goed programma

Deze moeten echter wel op een goede manier uitgevoerd worden. De effecten zijn het grootst als een kwalitatief goed programma op een goede manier wordt uitgevoerd. Dit blijkt onder andere uit evaluatiestudies in Nederland van Kaleidoscoop en Piramide (Leseman en Blok, 2004).

Verschillende ontwikkelingsgebieden

Een programma dat zich richt op een deel van de ontwikkeling, heeft vaak slechts een beperkt effect. De verschillende ontwikkelingsgebieden hangen sterk met elkaar samen. Brede interventies die ingebed zijn in ondersteunings- en schoolverbeteringseffecten, hebben daarom het meeste resultaat. Hierbij moeten zoveel mogelijk partijen worden betrokken, het programma moet intensief zijn en van redelijk lange duur (Harskamp, 2004).

Voor- en vroegschoolse educatie

In Amerika is er veel onderzoek gedaan naar de economische effecten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Men heeft VVE-kinderen gedurende lange tijd gevolg en vergeleken met controlegroepen. Op deze manier is aangetoond dat er veel korte, middellange en lange termijn effecten van VVE zijn. Op korte termijn is er minder uitval in het onderwijs, betere leerprestaties, meer gezondheid en meer welbevinden van VVE-kinderen. Op middellange termijn is te zien dat er minder speciaal onderwijs is, minder beroep op de gezondheidszorg en minder school- en studieuitval. Op lange termijn zijn er fiscale effecten te zien, er is meer werkgelegenheid, minder criminaliteit, minder uitkeringen, een hogere levensstandaard, en een positieve invloed op de opvoeding van de nieuwe generatie (van Kampen, 2005).
© 2008 - 2024 Princessfiona, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ouderbetrokkenheid bij opvoeding en scholing kindmijn kijk opOuderbetrokkenheid bij opvoeding en scholing kindIn haar brief van 29 november 2011 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten –Generaal pleit de minister van Onde…
De Wereldschool is vernieuwd!De Wereldschool is vernieuwd!Voor elk Nederlands kind dat in het buitenland woont en Nederlandse taal en cultuur lessen moet volgen, is de wereldscho…
Projectsubsidie: waar vind ik subsidie voor mijn project?We barsten van de ideeën, maar waar halen we het geld vandaan om ze te realiseren? Formuleer een project, en ga op zoek…

Onderwijsprogramma PiramidePiramide is een educatieve methode die spelen, werken en leren combineert en zodoende kinderen stimuleert in hun ontwikk…
Het perfectum (v.t.t.): regels en uitlegIn dit artikel wordt beschreven hoe het voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden tot stand komt. De plaats van het…
Bronnen en referenties
  • Leseman, P. & Blok, H. (2004). Effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatie. In: P. Leseman en A. van der Leij (red.). Educatie in de voor- en vroegschoolse periode. (p. 133-147). Baarn: Hbuitgevers.
  • Harskamp, E. (2004). Implementatie van vroege educatieve interventies. In: P. Leseman en A. van der Leij (red.). Educatie in de voor- en vroegschoolse periode. (p. 148 - 162). Baarn: Hbuitgevers.
  • Kampen, A. van, J. Kloprogge, S. Rutten, B. Schonewille (2005). Voor- en vroegschoolse zorg en educatie, de toekomst verkend. Utrecht: Sardes.
Princessfiona (12 artikelen)
Gepubliceerd: 11-12-2008
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.