Het belang van voor- en vroegschoolse educatie

Het belang van voor- en vroegschoolse educatie In situaties waar kinderen een verhoogd risico op een taalachterstand lopen, kunnen programma's voor voor- en vroegschoolse educatie worden ingezet. Dit zijn onderwijsprogramma's voor jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 6. Ze kunnen gebruikt worden op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en kleuterscholen. Deze programma's blijken enorme positieve effecten te hebben op de taalontwikkeling van kinderen. In dit artikel wordt het belang ervan geschetst.

Jonge leeftijd

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de educatie op jonge leeftijd van grote invloed is op de schoolloopbaan. Stimulatie van de cognitieve, talige en sociaal-emotionele ontwikkeling is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het kind. Het blijkt dat een achterstand op latere leeftijd veel moeilijker in te halen is. Hoe eerder begonnen wordt met de interventie, hoe meer effect deze heeft. Voor- en vroegschoolse programma’s zijn dus van groot belang.

Kwalitatief goed programma

Deze moeten echter wel op een goede manier uitgevoerd worden. De effecten zijn het grootst als een kwalitatief goed programma op een goede manier wordt uitgevoerd. Dit blijkt onder andere uit evaluatiestudies in Nederland van Kaleidoscoop en Piramide (Leseman en Blok, 2004).

Verschillende ontwikkelingsgebieden

Een programma dat zich richt op een deel van de ontwikkeling, heeft vaak slechts een beperkt effect. De verschillende ontwikkelingsgebieden hangen sterk met elkaar samen. Brede interventies die ingebed zijn in ondersteunings- en schoolverbeteringseffecten, hebben daarom het meeste resultaat. Hierbij moeten zoveel mogelijk partijen worden betrokken, het programma moet intensief zijn en van redelijk lange duur (Harskamp, 2004).

Voor- en vroegschoolse educatie

In Amerika is er veel onderzoek gedaan naar de economische effecten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Men heeft VVE-kinderen gedurende lange tijd gevolg en vergeleken met controlegroepen. Op deze manier is aangetoond dat er veel korte, middellange en lange termijn effecten van VVE zijn. Op korte termijn is er minder uitval in het onderwijs, betere leerprestaties, meer gezondheid en meer welbevinden van VVE-kinderen. Op middellange termijn is te zien dat er minder speciaal onderwijs is, minder beroep op de gezondheidszorg en minder school- en studieuitval. Op lange termijn zijn er fiscale effecten te zien, er is meer werkgelegenheid, minder criminaliteit, minder uitkeringen, een hogere levensstandaard, en een positieve invloed op de opvoeding van de nieuwe generatie (van Kampen, 2005).
© 2008 - 2020 Princessfiona, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ouderbetrokkenheid bij opvoeding en scholing kindmijn kijk opOuderbetrokkenheid bij opvoeding en scholing kindIn haar brief van 29 november 2011 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten –Generaal pleit de minister van Onde…
De Wereldschool is vernieuwd!De Wereldschool is vernieuwd!Voor elk Nederlands kind dat in het buitenland woont en Nederlandse taal en cultuur lessen moet volgen, is de wereldscho…
Projectsubsidie: waar vind ik subsidie voor mijn project?We barsten van de ideeën, maar waar halen we het geld vandaan om ze te realiseren? Formuleer een project, en ga op zoek…
Torastudie 101: educatie - Exodus 19:8Torastudie 101: educatie - Exodus 19:8Leviticus 21:1 begint met de instructie van God aan Mozes: “Spreek tot de priesters, de zonen van Aäron, en zeg tegen he…

Onderwijsprogramma PiramidePiramide is een educatieve methode die spelen, werken en leren combineert en zodoende kinderen stimuleert in hun ontwikk…
Het perfectum (v.t.t.): regels en uitlegIn dit artikel wordt beschreven hoe het voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden tot stand komt. De plaats van het…
Bronnen en referenties
  • Leseman, P. & Blok, H. (2004). Effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatie. In: P. Leseman en A. van der Leij (red.). Educatie in de voor- en vroegschoolse periode. (p. 133-147). Baarn: Hbuitgevers.
  • Harskamp, E. (2004). Implementatie van vroege educatieve interventies. In: P. Leseman en A. van der Leij (red.). Educatie in de voor- en vroegschoolse periode. (p. 148 - 162). Baarn: Hbuitgevers.
  • Kampen, A. van, J. Kloprogge, S. Rutten, B. Schonewille (2005). Voor- en vroegschoolse zorg en educatie, de toekomst verkend. Utrecht: Sardes.

Reageer op het artikel "Het belang van voor- en vroegschoolse educatie"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Leanna, 21-06-2011 20:08 #1
Ik wilde graag reageren op dit onderwerp. U zegt dat het van groot belang is dat kinderen zo vroeg mogelijk ontwikkeld moeten worden op cognitief gebied. Hier ben ik het niet mee eens, in tegendeel. Ik denk dat kinderen van 4 tot 6 jaar zich juist eerst sociaal-emotioneel heel erg moeten ontwikkelen, voordat zij beginnen met lezen een schrijven. Jonge kinderen van een jaar of 4, 5 zijn hier vaak nog helemaal niet aan toe. Ouders vinden het vaak prachtig als hun vijfjarigkind het alfabet al kent, maar als deze vervolgens zijn klasgenootjes niet aardig behandelt en dus sociaal erg achterloopt, dan is er toch iets erg mis. En dat sociale, dat is pas moeilijk in te halen! Kinderen moeten eerst lekker spelen, bewegen en met elkaar om leren gaan. Dat cognitieve, dat komt later wel. Kinderen die motorisch goed ontwikkeld zijn leren vaak veel beter schrijven en lezen, al is dat dan pas op 7- of 8-jarige leeftijd. Zelf ga ik veel met kinderen om van deze leeftijd, en merk vaak duidelijke verschillen, die overeenkomen met het onderwijs. Een meisje van 4 kan misschien wel tot 50 tellen, maar kan ze bijvoorbeeld wel cirkels tekenen, of goed samenspelen met anderen? Dit laatste is minstens zo belangrijk voor een kind als dat het goed kan tellen. Nogmaals, dat komt later wel. Een stabiele, sociale basis is belangrijker.
Met vriendelijke groet, Leanna (17)

Infoteur: Princessfiona
Gepubliceerd: 11-12-2008
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 1
Schrijf mee!