Franse woordenschat: vluchtelingencrisis en aanslagen

Franse woordenschat: vluchtelingencrisis en aanslagen Europa en andere delen van de wereld worden regelmatig opgeschrikt door aanslagen. Wij worden overspoeld door vluchtelingen uit verschillende landen. En daar wordt over gepraat. Op school, op het werk met collega's, met vrienden, familie en kennissen. Maar wat als dit in het Frans moet? Dan heb je natuurlijk de nodige woordenschat nodig. Met de nodige woorden kan je al de nieuwsberichten of de conversaties in het Frans volgen of zelf een uitleg doen bij de koffieautomaat. Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw gebeuren er in de wereld vreemde dingen. Zo is er de vluchtelingencrisis met miljoenen mensen die op de vlucht zijn, vooral naar Europa. Mensen die met gammele bootjes proberen de oversteek te maken. Beelden van aangespoelde lijken op stranden in Italië en Griekenland. Gruwelverhalen over mensen die de overtocht niet overleefd hebben. Gedumpt en achtergelaten door gewetenloze mensensmokkelaars. Daarnaast zijn er ook geregeld terroristische aanslagen. Het doel: zoveel mogelijk slachtoffers maken. Over dit alles wordt druk gediscussieerd. Op sociale media, onder collega's, onder vrienden, met familie en kennissen. Ook op school wordt er over gepraat. Soms moet dit ook in het Frans gebeuren. En dan kan je het beste over de nodige woordenschat beschikken om je goed te kunnen uitdrukken.

De vluchtelingencrisis

De vluchtelingenstroom

Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw is er een grote vluchtelingenstroom. Mensen die hun land ontvluchten omdat er oorlog is, omdat het er niet veilig is, omdat ze vrezen voor hun leven. Ze betalen astronomische bedragen aan vaak gewetenloze mensensmokkelaars en zijn niet eens zeker om een veilig land te bereiken. Bijeen gepropt in gammele boten, opgesloten in de laadruimten van koelwagens of van gewone vrachtwagens. Dagen onderweg in erbarmelijke omstandigheden. Hun lot in de handen van vreemden die vaak alleen maar op hun geld uit zijn.

FransvertalingFransvertaling
un(e) réfugié(e)een vluchteling(e)se réfugierschuilen, beschutting zoeken
une embarcationeen bootjeun bâteaueen schip
s'enfuirvluchtenla fuitede vlucht
la peurde schrikl'angoissede angst
un(e) Syrien(ne)een Syriër, een Syrischeun appel de détresseeen noodkreet
s'embarquerinschepententer detrachten om
un affluxeen toestroomaffluertoestromen
la pauvretéde armoedeun flux de réfugiéseen vluchtelingenstroom
quitter son payszijn land verlatenla sécuritéde veiligheid
la guerrede oorlogcraindrevrezen
se battrevechtenun passeureen smokkelaar
la frontièrede grenspérilleuxgevaarlijk
un péripleeen tochtn'avoir plus rien à perdreniets te verliezen hebben
faire une tentativeeen poging wagengagner un payseen land bereiken
virer au drameop een drama uitlopense noyerverdrinken
mourirstervendécéderoverlijden
un(e) blessé(e)een gewondeles gardes-côtesde kustwacht
sauverreddenle sauvetagede redding
un canot pneumatiqueeen rubberen bootjeun navire de pêcheeen vissersboot
provenir deafkomstig zijn vanen provenance deafkomstig van
une zone de confliteen conflictzoneun cadavreeen lijk
l'espoirde hoople désespoirde wanhoop
l'espace Schengende Schengenzonela guerrede oorlog
traverser la Méditerranéede Middellandse Zee overstekenasphyxiégestikt
un camioneen vrachtwagenun poids-lourdeen vrachtwagen

De opvang van vluchtelingen

Eens de vluchtelingen in een veilig gebied komen, belanden ze vaak in vluchtelingenkampen. In sommige van deze kampen zijn de omstandigheden erbarmelijk. De vluchtelingen krijgen er eten, kleren en soms onderdak. Vaak moeten ze het echter stellen met een tentje of een zelfgemaakte constructie. In vele kampen is er geen stromend water en zijn de hygiënische omstandigheden ondermaats. Een deel van de bevolking biedt spontaan zijn hulp aan en is solidair, een ander deel kijkt met een argusoog naar al die "vreemdelingen".

FransvertalingFransvertaling
sain et saufveilig en welun camp de réfugiéseen vluchtelingenkamp
les conditions de viede levensomstandighedenla nourriturevoedsel
des vêtementsklerenun toiteen dak
une tenteeen tentl'eau courantestromend water
l'hygiènede hygiënela population localede lokale bevolking
l'aidehulpoffrir de l'aidehulp aanbieden
la solidaritésolidariteitrallier un paysnaar een land gaan
un élan de solidaritéeen golf van solidariteitune couvertureeen deken
la méfiancede achterdochtl'Office des Etrangersde Vreemdelingendienst
une demande d'asileeen asielaanvraagun demandeur d'asileeen asielaanvrager
refuségeweigerdun tuteureen voogd
obtenir le statut de réfugiéhet statut van vluchteling bekomenêtre à la merci deovergeleverd zijn aan
une place d'accueileen opvangplaatsaccueilliropvangen
la main d'oeuvrewerkkrachtenle droit de séjourhet recht op verblijf
un permis de séjoureen verblijfsvergunningun immigréeen immigrant, een allochtoon

Enkele cijfers

In de zomer van 2015 liet de Duitse bondskanselier Angela Merkel toe dat grote vluchtelingenstromen naar Duitsland kwamen. Haar beroemde zin "wir schaffen das" (het lukt ons wel) schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Mensen vroegen zich af waar die vluchtelingen allemaal naartoe moesten. Ze binnenlaten is één, die mensen een waardig leven bezorgen is twee. In november 2015 waren er immers al bijna een miljoen vluchtelingen in Duitsland geregistreerd. En dat baarde ook de buurlanden zorgen want sommige van deze vluchtelingen hadden niet de intentie om in Duitsland te blijven maar wilden naar andere Europese landen. De meeste vluchtelingen komen uit Syrië, Albanië, Kosovo, Afghanistan, Irak en Servië. 1/6 van hen heeft een universitair diploma, een kwart een lagere school diploma en acht procent ging nooit naar school en is dus analfabeet.

Aanslagen

Zelfmoordterroristen

Dat er onder die vluchtelingen ook mensen met minder goede bedoelingen meereizen, is al meerdere malen gebleken. Sommige zelfmoordterroristen die aanslagen pleegden, gebruikten de vluchtelingenstroom gewoon als dekmantel om Europa binnen te komen of om ongestoord op en af te kunnen reizen. Eens ter plekke organiseren de terroristen zich, ze zoeken veilige schuilplaatsen en bereiden van hieruit de aanslagen. Hun doel: zoveel mogelijk mensen doden of op zijn minst ernstig verwonden alsook angst en paniek zaaien onder de bevolking.

FransvertalingFransvertaling
un attentateen aanslagun attentat suicideeen zelfmoordaanslag
une attaqueeen aanvalla blessurede wonde
une bombeeen bomune voiture piégéeeen bomauto
une détonationeen knal bij een ontploffingsecourir quelqu'uniemand ter hulp snellen
sauver quelqu'uniemand reddense sauverzich redden
une victimeeen slachtofferun afflux de victimeseen toestroom van slachtoffers
un(e) blessé(e)een gewondegrièvement blesséernstig gewond
mort(e)dooddécédé(e)overleden
une explosioneen ontploffingexploserontploffen
un innocenteen onschuldigedes éclats de bombescherven van de bom
l'heure de pointehet spitsuurle bilande balans
une épreuveeen beproevingdes perturbationsstoringen
au compte-gouttedruppelsgewijsun aéroporteen luchthaven
une bouche de métrode uitgang van de metrola sécuritéde veiligheid
redoutervrezenune menaceeen dreiging
la fuitede vluchts'enfuirvluchten
le dangerhet gevaardangereuxgevaarlijk
ne pas savoir où allerniet weten waarheenadministrer les premiers soinsde eerste zorgen toedienen

Na de aanslagen: huiszoekingen en veiligheidsmaatregelen

Na de aanslagen worden er onmiddellijk een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen. De aanslag wordt in de meeste gevallen opgeëist. Men gaat actief op zoek naar de daders. Er worden huiszoekingen gedaan en eventueel worden er mensen aangehouden. Het hele land is in rouw, vlaggen worden halfstok gehangen. Er wordt ook een minuut stilte gehouden in scholen en op kantoor.

FransvertalingFransvertaling
revendiquer l'attentatde aanslag opeisenle deuil nationalnationale rouw
décréterafkondigendes mesures de sécuritéveiligheidsmaatregelen
un bilaneen balansrenforcer les contrôles frontaliersde controles aan de grenzen verscherpen
les drapeux sont en bernede vlaggen hangen halfstokune perquisitioneen huiszoeking
la psychosede psychosela sécuritéde veiligheid
une édition spécialeeen speciale editiela solidaritéde solidariteit
le renforcement des contrôlesverstrengen van de controlesune arrestationeen aanhouding
un avis de rechercheeen opsporingsberichtune perquisitioneen huiszoeking
une minute de silenceeen minuut stiltele suspectde verdachte
rendre hommagehulde brengenun haut niveau de menaceeen hoog dreigingsniveau
arrêter quelqu'uniemand arresterenune cacheeen schuilplaats
à l'étrangerin het buitenlanddes caméras de surveillancebewakingscamera's

Gevoelens en reacties

Wanneer er een aanslag gebeurt, is iedereen natuurlijk ondersteboven. Niemand verwacht zoiets in zijn eigen land, in zijn eigen streek, in zijn eigen stad, in zijn eigen wijk. Gevoelens van ongeloof, van wanhoop, van opstandigheid overvallen de mensen. Velen beschouwen een aanslag als een echte nachtmerrie die je achterlaat met een serieuze morele kater.

FransvertalingFransvertaling
l'angoissede angstla peurde schrik
être chamboulléondersteboven zijnl'incrédulitéhet ongeloof
la détressede ontredderingle désespoirde wanhoop
désespérerwanhopiginéluctableonvermijdelijk
ne pas savoir quoi faireniet weten wat te doenles réseaux sociauxsociale media
un textoeen SMSl'horreurde afschuw
horribleafschuwelijkhorrifiéontsteld
un cauchemareen nachtmerrieterrifiantangstaanjagend
la stupéfactionstomme verbazingune gueule de boiseen kater (moreel)

IS en DAESH/DAECH

Islamitische Staat, afgekort IS, wordt in het Frans EI, Etat Islamique. In de Franse, Franstalige en Engelstalige pers wordt vaak gesproken van DAESH of DAECH. Dit letterwoord staat voor een afkorting van Islamitische Staat in het Arabisch. Islamitische Staat wordt helemaal niet graag zo genoemd door de Westerse landen, voor hen is het als een belediging. DAECH/ DAESH is immers een acroniem dat gebruikt wordt door hun opposanten, die hiermee aangeven dat ze het helemaal niet eens zijn met IS.

Niet enkel Westerse doeleinden

Dat IS niet enkel Westerse doeleinden viseert, bewijst volgende lijst. Uit de data blijkt ook dat de terroristen steeds vaker aanslagen plegen, soms zelfs meerdere per dag op verschillende plaatsen in de wereld. Het gaat hier om zelfmoordterroristen, bomaanslagen, bomauto's en schietpartijen.
 • 11 september 2001: de aanslag met de meeste doden en gewonden. Doelwit: de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington D.C. Hoewel iedereen nu ook aan IS denkt bij deze aanslagen, werden ze opgeëist door Al Qaida.
 • 11 maart 2004: Madrid (E)
 • 21 juli 2005: Londen (GB)
 • 13 december 2011: Luik - Place Saint-Lambert (B)
 • 11 en 22 maart 2012: Toulouse en Montauban (F)
 • 24 mei 2014: Joods Museum in Brussel (B)
 • 7 januari 2015: Charlie Hebdo in Parijs (F)
 • 26 juni 2015: Sousse (TN)
 • 20 juli 2015: Suruç (TR)
 • 13 augustus 2015: Bagdad (Irak)
 • 21 augustus 2015: Thalys in Arras (F)
 • 31 oktober 2015: vlucht 9268 - Russisch passagiersvliegtuig
 • 12 november 2015: Beiroet
 • 13 november 2015: Parijs - Stade de France en Bataclan (F) en Irak
 • 27 november 2015: Bogra (Bangladesh)
 • 30 november 2015: Bagdad (Irak)
 • 31 december 2015: Kamishli (Syrië)
 • 1 januari 2016: Tel Aviv (Israël)
 • 3 januari 2016: Tikrit (Irak)
 • 7 januari 2016: verschillende aanslagen overal in de wereld: Zlitan - Caïro - Philadelphia
 • 8 januari 2016: Hurghada (Egypte)
 • 11 januari 2016: Bagdad (Irak)
 • 12 januari 2016: Istanboel (TR)
 • 14 januari 2016: Jakarta (Indonesië)
 • 21 januari 2016: Caïro (Egypte)
 • 31 januari 2016: Damascus
 • 21 februari 2016: Homs (Syrië)
 • 25 februari 2016: Bagdad (Irak)
 • 19 maart 2016: Istanboel (TR)
 • 22 maart 2016: Brussels Airport en metro (B)
 • 25 maart 2016: Voetbalstadion (Irak) en Aden (Jemen)
 • 14 juli 2016: Promenade des Anglais in Nice (Frankrijk)
 • 19 december 2016: vrachtwagen rijdt in op de kerstmarkt van Berlijn (D)
 • 1 januari 2017: schietpartij in een nachtclub in Istanboel (TR)
 • 22 maart 2017: London - Westminster Bridge (GB)
 • 3 april 2017: bomaanslag metro Sint-Petersburg (Rusland)
 • 7 april 2017: Stockholm (Zweden)
 • 9 april 2017: twee bomaanslagen in Egypte
© 2016 - 2024 Mapa, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Belangrijkste aanslagen van Al-QaedaBelangrijkste aanslagen van Al-QaedaOp 1 mei 2011 werd bekend gemaakt door Obama, dat Osama Bin Laden, de grote Meesterbrein achter de aanslagen van 11 sept…
Terrorisme in de luchtTerrorisme in de luchtTerrorisme is een begrip waar we dagelijks mee worden geconfronteerd. Op de televisie, in de krant en op nieuwswebsites…
Frans leren: spreken, schrijven en lezenFrans leren: spreken, schrijven en lezenHet leren van deze vreemde taal is niet makkelijk, omdat het heel anders is dan het Nederlands. Toch zijn er heel erg ve…

Frans: de vraagzinFrans: de vraagzinEen vraagzin is een zin waarin een vraag gesteld wordt. Je hebt vraagzinnen in alle talen en dus ook in het Frans. Het m…
De Catalaanse lidwoordenAltijd al het goede voornemen gehad om Catalaans te leren? Wilt u weten wat de Catalanen gebruiken om iets bepaalds of i…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Alexas Fotos, Pixabay
 • Télépro (Belgisch Franstalig wekelijks tv-magazine) - verschillende edities
 • Le Soir (Belgische franstalige krant) - verschillende edities
 • La première (Belgische Franstalige radiozender) - verschillende programma's over verschillende dagen
 • https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_islamique_%28organisation%29
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_terroristische_aanslagen
 • Alles für die Frau n° 53 - 18 december 2015
Mapa (704 artikelen)
Laatste update: 07-05-2017
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.