Voorbeeldzinnen voor zakelijke en persoonlijke brieven

Voorbeeldzinnen voor zakelijke en persoonlijke brieven Hoe begin je een brief? Wat kun je schrijven naar de nabestaande(n) van een overledene? Je wilt je juridisch niet binden. Hoe pak je dat aan? Het is soms lastig om te formuleren wat men wil zeggen. Dat geldt in zakelijke brieven of e-mails maar ook in persoonlijke. Er zijn wat handige formuleringen die kunnen helpen bij het opstellen van een tekst. Het is belangrijk de juiste toon te kiezen voor een brief of e-mail. Verder is het zaak het doel dat men wil bereiken goed voor ogen te houden.

De toon maakt de muziek: wat is het doel van een brief of e-mail?

Het is van belang om na te gaan wat het doel is van de brief of e-mail die men stuurt. Een brief waarin men zijn ongenoegen uitdrukt, zit anders in elkaar dan een brief waarin men om iets verzoekt. Als men meeleeft met de nabestaande(n) van een overledene is het zaak tactvol te zijn en de juiste toon te kiezen. Bij de geboorte van een kindje mag een brief of e-mail blijheid uitstralen. Afhankelijk van de nabijheid van de persoon aan wie men schrijft kan men informeler of formeler zijn. Wie iets voor elkaar wil krijgen bij iemand doet er goed aan om aan het einde van de brief nog eens duidelijk aan te geven of te herhalen wat hij wil dat de aangeschrevene doet of nalaat.

Zakelijk verkeer

In het zakelijk verkeer is het van belang om de juiste vormen in acht te nemen en om de aan te schrijven persoon correct te bejegenen.

Aanhef brief

Allereerst dient men in het zakelijk verkeer de juiste aanhef te hanteren. Als de naam van de aan te schrijven persoon bekend is, kan men zijn brief beginnen met geachte heer + naam of geachte mevrouw + naam. Ook is het mogelijk dat men meerdere personen tegelijk aanschrijft. In dat geval zijn er allerlei mogelijkheden. Zo kan men de volgende aanheffen tegenkomen: geachte directie, geacht bestuur, geachte commissieleden, geachte heren, geachte dames, geachte bestuursleden etc.

Openingszin

De openingszin is voor veel mensen lastig. Soms kan het verstandig zijn om maar met schrijven ergens middenin de brief te beginnen en de openingszin later toe te voegen. Als de brief een reactie is op een ontvangen brief of een telefoongesprek is het goed daaraan te refereren.

Voorbeelden
In antwoord op uw brief van [datum] over [onderwerp], deel ik u mee dat ....
Refererend aan ons telefoongesprek van [datum], verzoek ik u ...
Terugkomend op ons gesprek van [datum], kan ik u als volgt meedelen.
Hiermee bevestig ik de ontvangst van uw brief van [datum].
In vervolg op uw brief van [datum], hecht ik eraan u als volgt te informeren.
Met belangstelling las ik uw e-mail van [datum].

Genoegen of ongenoegen uiten

Als iemand zijn genoegen of ongenoegen wil uiten, komen vaak de emoties om de hoek kijken. In een zakelijke brief is het nuttig om daar terughoudend mee om te gaan. U kent de persoon die u aanschrijft waarschijnlijk niet erg persoonlijk. Het is daarom verstandig om erop te letten niet te overdrijven in uw bewoordingen. Ook is het soms goed om een brief niet direct te verzenden, maar hem nog even op te slaan voor verzending. Vaak kijkt men, eenmaal gekalmeerd of niet meer bezig met het onderwerp, anders tegen het geschrevene aan. In sommige gevallen kan het ook goed zijn om iemand, die er iets verder vanaf staat, de brief na te laten lezen.

Voorbeelden
Met genoegen vernamen wij, dat u tevreden bent over de door ons geleverde producten.
Met plezier las ik het bericht, dat u in de komende periode gebruik zult maken van mijn diensten.
Uw brief van [datum] heb ik met stijgende verbazing, ontzetting, verbijstering gelezen.
Tot mijn ongenoegen heb ik tot op heden niets van u vernomen op mijn brief van [datum].

Afsluiting brief

Aan het eind van een goede brief of e-mail wordt kernachtig samengevat wat de schrijver verwacht van degene aan wie zijn brief gericht is. Om zijn doel te bereiken kan de schrijver niet duidelijk genoeg zijn. Wie zijn geld wil ontvangen, een reactie wil op een standpunt, excuses of informatie wenst moet dat duidelijk vragen.

Voorbeelden
Gezien het bovenstaande zult u begrijpen dat ik uw reactie op mijn vragen graag voor [datum] van u verneem.
Ik verzoek u dan ook en voor zover nodig sommeer ik u om het betreffende bedrag voor [datum] op mijn bankrekening te storten.
U zult begrijpen dat ik gezien deze ervaring van u verwacht dat uw organisatie haar excuses aanbiedt voor het veroorzaakte ongemak.

Slotzin

Om een net eind aan een zakelijke brief te breien kan een slotzin goede diensten bewijzen.

Voorbeelden
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wacht uw reactie af.
Wij beschouwen de zaak hiermee als afgedaan.
Ik dank u voor uw begrip in deze kwestie.
Bij voorbaat dank voor uw snelle reactie.
Graag verneem ik of u met het bovenstaande voorstel akkoord kunt gaan.

Persoonlijke brief

Soms is het schrijven van een persoonlijke brief nog moeilijker dan het schrijven van een zakelijke brief. Het is ook bij de persoonlijke brief goed om zich te realiseren wat het doel is dat men wil bereiken. In de persoonlijke brief mogen emoties uiteraard wel worden geuit. Het is tegenwoordig gebruikelijker om te e-mailen of andere digitale vormen van correspondentie te gebruiken. Niettemin is het goed om ook in het digitale verkeer de omgangsvormen in acht te nemen.

Aanhef en openingszin persoonlijke brief

Wat betreft de aanhef kan men kiezen voor beste [naam], lieve [naam], hallo [naam], beste familie [naam], lieve vrienden etc. Voor de openingszin is er ook veel vrijheid.

Voorbeelden
Dank je wel voor je lieve e-mail van gisteren.
Naar aanleiding van je brief over het festival, kan ik je als volgt berichten.
Wat leuk om te lezen dat jullie een tweede kind verwachten.

Condoleance

Het is vaak erg lastig om nabestaanden van een overledene aan te schrijven en een hart onder de riem te steken. Het is goed om te laten merken dat men in gedachten bij de nabestaanden is en met hen meeleeft. Geef vooral ook aandacht aan de betekenis van de overledene voor hen en toon begrip.

Voorbeeld
Het is moeilijk om iemand te verliezen waarvan je veel houdt. Wij leven dan ook erg met jullie mee. Het moet erg zwaar voor jullie zijn om [naam] zo plotseling en op zon jonge leeftijd, te moeten laten gaan. De kaart die wij van jullie mochten ontvangen is sprekend voor de manier waarop [naam] heeft geleefd. Hopelijk biedt het jullie troost dat jullie samen gelukkiger tijden hebben beleefd. Helaas konden wij niet aanwezig zijn bij het afscheid. Dat neemt niet weg dat wij in gedachten bij jullie zijn en dat wij jullie heel veel sterkte wensen.

of

Het verlies van een dierbare brengt gevoelens van intens verdriet met zich mee. Wij leven erg met jullie mee in deze zware periode. De uitvaartdienst vonden wij erg mooi en emotioneel. Wij begrijpen dat voor jullie nu een zware periode aanbreekt waarin jullie zullen moeten omgaan met het verlies van [naam]. Weet, dat wij altijd klaarstaan met een luisterend oor of een arm om jullie schouder. Wij zijn in gedachten bij jullie.

Gelukkige gebeurtenis

Bij een blijde gebeurtenis, zoals een huwelijk, geboorte, een mooie reis, etcetera is het leuk om even te laten weten dat men meeleeft.
Zeker bij een geboorte kan het goed zijn om eerst schriftelijk te reageren en pas op kraambezoek te gaan als moeder en kind wat tot rust gekomen zijn. Zo wordt de visite ook netjes gespreid. Het is altijd leuk om bij een blijde gebeurtenis, vooral als men niet persoonlijk aanwezig kan zijn, een blijk van medeleven te sturen.

Voorbeelden
Jullie smaakvolle geboortekaartje viel vandaag bij ons in de bus. Hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van [naam]. Wij wensen jullie een fijne kraamtijd toe.
Van harte gefeliciteerd met jullie 40-jarig huwelijksjubileum. Helaas zijn wij niet in staat om op jullie feest te komen. Dat neemt niet weg dat wij jullie een fijne dag wensen en nog veel gelukkige jaren samen.

Ziekte

Een van de moeilijkste dingen is schrijven met iemand die ernstig ziek is. Zeker als de betreffende persoon niet meer beter zal worden, is het lastig om de juiste woorden te vinden. Het is raadzaam om niet te jolig te schrijven. Afhankelijk van de betreffende persoon, kan een te zware brief ook verkeerd vallen. Het belangrijkste is dat men toont mee te leven met de zieke.

Voorbeelden
Het bericht van jouw ziekte heeft me erg getroffen. Het kost me dan ook moeite om woorden te vinden die uitdrukken hoezeer ik met je meeleef.
Een ernstige ziekte is het zwaarste dat iemand kan treffen. Ik wil je dan ook laten weten dat ik er erg mee bezig ben en intens met je meeleef.
Hoewel ik me realiseer dat jouw ziekte een zwaar te dragen last is, wil ik toch proberen je een beetje op te beuren. Daarom schrijf ik je deze brief. Ik leef intens met je mee, etcetera.
© 2015 - 2024 Catrien, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aanhef en afsluiting Nederlandse briefAanhef en afsluiting van een Nederlandse brief voor zowel een zakelijke / formele brief als voor een persoonlijke / info…
Aanhef en afsluiting van een Engelse briefHoe moet je een Engelse brief afsluiten en wat is een geschikte aanhef? Hier vind je uitleg bij de afsluiting en aanhef…
Een persoonlijke brief schrijven in het DuitsEen persoonlijke brief schrijven in het DuitsVoor school hoef je niet alleen zakelijke brieven voor Duits te schrijven, maar ook persoonlijke brieven. Ondanks dat he…
Engelse e-mail voorbeeld - Zakelijk of PersoonlijkEngelse e-mail voorbeeld - Zakelijk of PersoonlijkHoe schrijf je een goede Engelse zakelijke e-mail? En hoe een persoonlijke of informele email? Hier advies bij het opste…

Teksten schrijven: goed functionerende tekstenTeksten schrijven: goed functionerende tekstenSchrijvers willen doorgaans een bepaald doel bereiken. Een schrijver van een beleidsnota wil dat de lezers instemmen met…
Vaak voorkomende taalfouten in het NederlandsVaak voorkomende taalfouten in het NederlandsAls je een tekst moet schrijven, dan doe je dat het liefst zonder fouten. Maar de Nederlandse taal ligt bezaaid met voet…
Bronnen en referenties
Catrien (108 artikelen)
Laatste update: 06-06-2019
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.